Anda di halaman 1dari 19

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK

68000 AMPANG, SELANGOR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU

TAHUN 2

2019

Menghubungkaitkan . 3. 2 Kerajinan 2. dengan Keluarga (i) perkataan (ii) ayat 5.1 Mendengar dan memberikan 1. Mengenal pasti 2-4 JANUARI 2019 (i) frasa (ii) ayat tunggal EMK: Nilai Murni-Kasih Sayang.1 Asas menulis Pembelajaran Kontekstual-Mengalami. Fizikal dan Mental.Mengenal pasti. respons menyebut dengan betul dan tepat.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan 7-11 JANUARI 2019 intonasi yang sesuai.1.1Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata 5. memahami dan Strategi:KB. Menghargai Flora dan Tajuk: 2. Menyayangi Haiwan.1 Asas menulis Tajuk: 1. Mencirikan TEMA:1.1.1. 2.1. Menjanakan Idea.1 Menulis secara mekanis.1 Memahami. Kebersihan KEKELUARGAAN intonasi yang sesuai.1 Mendengar.1. Menghubungkaitkan. Memindahkan.1 Mendengar dan memberikan 1. mengecam. memahami dan Strategi: KB. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2 KSSR SEMAKAN 2019 MINGGU/ TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN 1 1. Kerjasama.Cerita Keluarga (iii) perenggan Fauna.1 Menulis secara mekanis. Mengecam.1Asas membaca dan memahami 2.1 Asas membaca dan memahami 2. Hemah Tinggi (iv) petikan 3.Mengecam. mengecam. (i) kata nama am 3 1. Membandingkan respons menyebut dengan betul dan tepat.Hari Minggu 3.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan EMK: Nilai murni-Kebebasan. 14-18 JANUARI 2019 (ii) ayat tunggal Kesyukuran.1. (ii) ayat KEKELUARGAAN BCB: Bacaan Mekanis 3. mengenal pasti dan mengikut konteks menggunakan golongan kata mengikut konteks. Pembelajaran Kontekstual- (i) perkataan Menghubungkaitkan TEMA:1.1 Mendengar. dan Membezakan.

1 Asas membaca dan memahami 2. Bertanggungjawab.1 Memahami. keindahan dan kesantunan bahasa 4.Keluarga 5. mengecam. dan menuturkan dialog yang KEKELUARGAAN dalam bahan sastera mengandungi gaya bahasa yang indah.1 Mendengar dan memberikan 1. Menghubungkaitkan.1. (i) kata nama am (ii) kata nama khas (iii) kata ganti nama (iv) penjodoh bilangan CUTI TAHUN BARU CINA (4 FEBRUARI 2019 – 8 FEBRUARI 2019) .1 Mendengar.1.1 Memahami fungsi dan Berhemah menggunakan golongan kata 5.1. mengenal pasti dan mengikut konteks menggunakan golongan kata mengikut konteks. mengenal pasti dan mengikut konteks menggunakan golongan kata mengikut konteks.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata 5.1. dan menuturkan dialog yang dalam bahan sastera mengandungi gaya bahasa yang indah. Menghubungkaitkan. KP:Verbal-linguistik (i) simpulan bahasa 5.Mengenal pasti. memahami dan Strategi: KB. KP: Verbal-linguistik (ii) bandingan semacam Tajuk: 3.1. (iii) perenggan 4.1 Mengaplikasikan unsur BCB: Mendengar dengan Berkesan keindahan dan kesantunan bahasa 4.1. Hemah Tinggi.1 Bercerita.1 Mengaplikasikan unsur BCB: Bacaan Luncuran TEMA:1.2 Membaca dan memahami. Baik 5 (i) perkataan Hati.1.1 Asas menulis Pembelajaran Kontekstual- 1 FEBRUARI 2019 3.1 Menulis secara mekanis. 2.1 Bercerita. Memindahkan (iv) petikan 4.Mengecam. (ii) kata nama khas (iii) kata ganti nama CUTI HARI THAIPUSAM (21 JANUARI 2019) 1. 4 respons menyebut dengan betul dan tepat.1 Memahami. (iii) ayat majmuk 22-25 JANUARI 2019 EMK: Nilai Murni-Bekerjasama. Prihatin (ii) ayat 28 JANUARI – 3.

1 MAC 2019 grafik Rasa.1. mengikut konteks (ii) kata kerja pasif .2.2 Memahami. dan memberikan Strategi: KB.PERPADUAN (iii) perenggan menghormati. dan 2.1 Asas membaca dan memahami 2.1. 6 1. (i) kata kerja aktif transitif 7 1.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri BCB: Bacaan Luncuran dan Imbasan Tajuk: 5.1 Memahami fungsi dan 5. Membandingkan dan 11-15 FEBRUARI 2019 (i) soalan Membezakan 2. Visual-ruang.1 Membaca. mengenal pasti dan mengikut konteks menggunakan kata kerja mengikut konteks.2 Mendengar. Verbal-linguistik TEMA: 2. dan memberikan Strategi: KB. EMK: Nilai Murni.1 Membina dan menulis. 2 Membaca. PK: Menilai dan Mentaksir (iii) perumpamaan 5.Menghubungkaitkan. respons respons terhadap.Prihatin (iv) petikan Tajuk: 4. frasa. Menjanakan idea.Keberanian.Menghubungkaitkan. kesantunan bahasa dalam bahan (i) pembayang dan maksud Pembelajaran Kontekstual- sastera Mengembangkan Idea.1 Mendengar dan memberikan 1. memahami.2 Menghayati keindahan dan pantun. Verbal- ayat yang bermakna 3.Sahabat Karib 3.Semangat menaakul bahan grafik dan bukan (i) kosa kata Bermasyarakat. dan KP: Interpersonal.1 Mengaplikasikan unsur Menghubungkaitkan keindahan dan kesantunan bahasa 4.2 Menulis perkataan.1 Bercerita. memahami dan mengenal pasti. mengenal pasti dan Menjelaskan Idea Baharu menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks. Hormat- TEMA:2.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata 5. frasa.2 Mendengar. Bertimbang 25.Hidup Berjiran 4. Mengenal pasti. 3.PERPADUAN ayat yang bermakna 4. respons respons terhadap.2. memahami. dan menuturkan dialog yang dalam bahan sastera mengandungi gaya bahasa yang indah.2.2 Memahami. 18-22 FEBRUARI 2019 (ii) suruhan Mengecam 8 2.1.1. linguistik (i) perkataan (ii) frasa Pembelajaran Kontekstual- 4. EMK: Nilai Murni.2 Membaca dan memahami. dan (iii) ayat KP: Interpersonal. memahami. Mencirikan.2 Menulis perkataan. Kerjasama. Baik Hati. Menghubungkaitkan Pembelajaran Konstruktivisme- 5. Hemah Tinggi. Keprihatinan 3.1 Membina dan menulis. Kerjasama.1.

4 MAC . 5. (i) sifat 9 1.1 Membina dan menulis. Pembelajaran Konstruktivisme- menggunakan golongan kata (i) kata kerja aktif transitif Mengaplikasi dan Membina.1 Membaca. memahami dan mengenal pasti. mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks. TEMA:3.2 Mendengar.2.1.2 Mendengar.3 Memahami. dan memberikan Strategi: KB-Menyelesaikan Masalah. mengenal pasti dan Membawa Berkat 5. Baik Hati TEMA: 2-PERPADUAN ayat yang bermakna KP: Interpersonal Tajuk: 6. 3.1. Berterima Kasih. BCB: Bacaan Intensif menaakul bahan grafik dan bukan (ii) isi tersurat 11 . Mencirikan 1.2 Memahami. dan 2.KEBERSIHAN menaakul bahan grafik dan bukan (iii) isi tersirat Kerajinan DAN KESIHATAN grafik 3. 2 Membaca.Rasional. memahami. menolong. dan (iv) perenggan Kerajinan.3 Memahami. memahami dan mengenal pasti. Verbal-linguistik .8 MAC 2019 (iii) pesanan Mengecam.1 Mendengar dan memberikan 1.1.5 APRIL 2019 (iv) permintaan EMK: Nilai Murni-Ketaatan. frasa.15 MAC 2019 grafik EMK: Nilai Murni-Kerjasama. Menaakul. Tolong- 2. memahami. dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan.2.1.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman KP: Interpersonal. mengenal pasti dan Menghubungkaitkan.1 Membaca.2 Menulis perkataan. dan 2. Menerangkan mengikut konteks (ii) kata kerja pasif Pembelajaran Kontekstual- 5. memahami.2. 2 Membaca. Menjanakan Idea. memahami. 3.1 Mendengar dan memberikan 1.Sepakat 5.2.1.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata kerja mengikut konteks. Menghubungkaitkan 10 2. Mengenal pasti. respons respons terhadap.Memahami dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Kebersihan Fizikal. Menjelaskan (ii) warna (iii) ukuran ( 18 MAC 2019 – 22 MAC 2019) CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23 MAC 2019 – 31 MAC 2019) 11 1. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat. respons respons terhadap.

Tajuk: 7. Mensintesis.1 Mendengar dan memberikan 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks.2. dan dengan berdasarkan soalan. Menghubungkaitkan kesantunan bahasa dalam bahan (ii) rima akhir dan jeda sastera 5.4 Memahami.Jadikan Amalan 4. Mengenal pasti.Kebersihan 3.1.2.12 APRIL 2019 (i) soalan bercapah Menjanakan idea 13 2.KEBERSIHAN 3. EMK: Nilai Murni-Rasional.1.3 Memahami.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri Mentaksir. dan dengan berdasarkan soalan. Mengumpul dan 22 .2 Menulis perkataan.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks. Menaakul.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri Pembelajaran Kontekstual- 4. KP: Interpersonal. Menjaga 15. respons membuat tafsiran terhadap.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman TEMA:3. dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Membuat inferens.2 Menghayati keindahan dan pantun.1.2 Menghayati keindahan dan pantun. Memindahkan Tajuk: 8. menaakul bahan grafik dan bukan (iv) idea utama Kebersihan Fizikal dan Mental.Kesederhanaan. mengenal pasti dan 5.1.2. memahami dan mengenal pasti.2.Menganalisis. mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Bacaan Luncuran dan (ii) bercapah Imbasan 4. frasa.2 Menulis perkataan. Mengecam.Mencirikan.1. respons membuat tafsiran terhadap.3 Mendengar. dan 2. memahami.19 APRIL 2019 grafik Kesihatan. menggunakan golongan kata (iv) bentuk mengikut konteks 12 1.1 Membaca. (i) kata hubung 14 1.26 APRIL 2019 (ii) pesanan Mengelaskan. frasa.3 Mendengar.3 Memahami. menggunakan golongan kata (v) waktu mengikut konteks 5. kesantunan bahasa dalam bahan (iii) format penulisan Pembelajaran Konstruktivisme- sastera Menerangkan dan Menjelaskan Idea 5. 8. Bertanggungjawab 3. mengenal pasti dan 5.Mem-buat . Verbal-linguistik DAN KESIHATAN ayat yang bermakna (ii) bercapah Pembelajaran Kontekstual-Menilai dan 4. Bermula dari Rumah ayat yang bermakna (i) bertumpu BCB-Bacaan Intensif. dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Menaakul. 2 Membaca.

1 Memahami fungsi dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Menilai 4.1.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul BCB: Bacaan Intensif. Membuat 6.1. menggunakan golongan kata (iv) kata tanya mengikut konteks ( 13 MEI 2019 – 17 MEI 2019) .4 Menulis sesuatu yang diimlakkan. mengenal pasti dan BCB: Bacaan Intensif. Menghargai. TEMA: 4. memahami. memahami dan mengenal pasti.2 Menghayati keindahan dan dan intonasi yang sesuai serta (mencadangkan). dan (i) perkataan ayat yang bermakna (ii) frasa KP: Interpersonal.1 Membaca. Menghargai Budaya KITA 3. 29 .3 MEI 2019 grafik Kerajinan.Kebebasan 3. Kinestetik TEMA: 3.2 Menulis perkataan.Uniknya Budaya Kita 4.2.4 Memahami.10 MEI 2019 tujuan gambaran mental. menaakul bahan grafik dan bukan (vi) idea keseluruhan Hormat-menghormati.2.1 Membaca.Aktifkan Diri menggunakan golongan kata (ii) kata sendi nama Pembelajaran Kontekstual- mengikut konteks (iii) kata arah Menghubungkaitkan CUTI HARI PEKERJA (1 MEI 2019) 16 1. Mengenal pasti 15 2. Tajuk: 9.2.KEBUDAYAAN grafik 3.2 Bertutur untuk menyampaikan 1. dan 2. Mencirikan 2. 2 Membaca. maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks. frasa. Inferens. Merumuskan. memahami dan mengenal pasti.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB.Rasional. menaakul bahan grafik dan bukan (v) idea sampingan EMK: Nilai Murni-Amanah. memahami.2. Mengecam. Mendengar dengan Cekap kesantunan bahasa dalam bahan melakukan aksi mengikut lirik.Menghubungkaitkan.KEBERSIHAN ayat yang bermakna DAN KESIHATAN 5. 2 Membaca.2. sastera (i) lagu kanak-kanak Pembelajaran Kontekstual- Menghubungkaitkan 5. frasa.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. dan bermakna tentang sesuatu perkara.2 Menulis perkataan. Kebanggaan.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang 3.4 Memahami.2. KP: Interpersonal. Mencatat Nota 5. mengenal pasti dan 5. dan 2. EMK: Nilai Murni. Muzik Tajuk: 10.Menyayangi Budaya.

Uniknya yang bermakna (ii) frasa KP: Interpersonal. TEMA: 4. EMK: Nilai Murni. maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks. Mendengar dengan kesantunan bahasa dalam bahan melakukan aksi mengikut lirik. Mencirikan 10 .1 Membaca. Rasional. Menghargai. Merumuskan.3 Membaca dan mengapresiasi 2.2 Bertutur untuk menyampaikan 1. Cekap sastera (i) lagu kanak-kanak Pembelajaran Kontekstual- 5. Mengecam.QURAN ( 22 MEI 2019) CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25 MEI 2019 – 9 JUN 2019) CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI (5 JUN 2019.2 Bertutur untuk menyampaikan 1. dan ayat (i) perkataan Tajuk: 10.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul BCB: Bacaan Intensif. mengenal pasti dan Menghubungkaitkan 5. Membuat 21 MEI . maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Mengitlakkan.2.2. memahami dan mengenal pasti. 2 Membaca. frasa.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menjanakan idea.2. Kebanggaan. Menilai 4.3.2 Menulis perkataan. KITA grafik 3. TEMA: 4-KEBUDAYAAN 2.Menyayangi Budaya. Muzik Budaya Kita 4.2. Mencirikan 2. Mengecam. 17 1.1 Membaca.1. Menghargai Budaya 3.4 Memahami. mengenal pasti dan menyatakan Hormat-menghormati KITA karya sastera dan bukan sastera nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera. dan 2.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. EMK: Nilai Murni-Menghargai.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan.Menghubungkaitkan.2. menggunakan golongan kata (iv) kata tanya mengikut konteks CUTI NUZUL AL.2 Menghayati keindahan dan dan intonasi yang sesuai serta (mencadangkan).24 MEI 2019 tujuan gambaran mental. Pembelajaran Kontekstual- Tajuk: 11-Kesenian (i) lagu kanak-kanak Menghubungkaitkan Dihargai .1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB.6 JUN 2019) 18 1.14 JUN 2019 tujuan yang kritis dan kreatif.KEBUDAYAAN menaakul bahan grafik dan bukan (vi) idea keseluruhan Hormat-menghormati. memahami.

4 Menulis sesuatu yang diimlakkan. (iii)ayat majmuk Amanah. Menaakul. KP: Verbal-linguistik. Menghargai.4 Memahami. respons respons terhadap. Rajin. (iii) pantun KP: Interpersonal TEMA: 5. dan 3. mengenal pasti dan mengikut konteks menggunakan kata tugas mengikut konteks. 3.2 Memahami. Cinta akan Negara. 3. Mengecam 1 .3 Membaca dan mengapresiasi 2. (v) kata perintah (vi) kata seru 21 1. mengecam. mengikut konteks (i) kata kerja aktif transitif Konstruktivisme-Menjelaskan 5. Mengenal pasti 17 .2 Mendengar.3 Menghasilkan penulisan 3.1 Mendengar dan memberikan 1.1.5 JULAI 2019 (i) soalan EMK: Nilai Murni-Memupuk Semangat 22 2. Menghargai.1 Membaca. Mengembangkan Idea (i) separa terkawal 5.3. memahami. mengenal pasti dan menyatakan Perpaduan.21 JUN 2019 (i)frasa (ii)ayat tunggal EMK: Nilai Murni-Hemah Tinggi. mengenal pasti dan BCB: Mendengar dengan Cekap menggunakan golongan kata menggunakan kata kerja mengikut konteks.1.3. (v) kata perintah 19 1. mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Menilai ayat yang bermakna (iii) ayat (membincangkan). karya sastera dan bukan sastera nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Keprihatinan 8 -12 JULAI 2019 sastera. Pembelajaran Kontekstual- TEMA: 4. frasa. respons menyebut dengan betul dan tepat.2 Menulis perkataan.KEBUDAYAAN (i)cerita Menghubungkaitkan KITA 3. Menjanakan Idea. dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan.1 Memahami fungsi dan 5.28 JUN 2019 karya sastera dan bukan sastera nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera. Merumuskan.Menghubungkaitkan. Interpersonal 5.1.3 Menghasilkan penulisan . Menjanakan Idea. mengenal pasti dan menyatakan KP: Interpersonal 24 .2.3.1 Membaca.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan kata 5.1 Mendengar dan memberikan 1.3 Membaca dan mengapresiasi 2.1.JATI DIRI.1. memahami dan Strategi: KB.4 Memahami.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan Pembelajaran Konstruktivisme- Tajuk: 12-Amalan Baik naratif secara. Mematuhi Arahan 20 2.1 Mendengar.

memahami.1. Setia akan Negara.2 Membaca dan mempersembahkan karya Bertanggungjawab.1 Mendengar dan memberikan 1.Bersikap 5.3. Menilai. dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan. PATRIOTISME DAN karya sastera dan bukan sastera nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Keberanian KEWARGANEGARAAN sastera. Mengimlakkan. mengenal pasti dan konteks menggunakan kata mengikut konteks.Hidup 3. 15 .3.3. Muzik- sastera dan intonasi yang sesuai serta Kinestetik melakukan aksi mengikut lirik.3 Membaca dan mengapresiasi 2. (iv) petikan BCB: Bacaan Intensif Tajuk: 14. 29.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan KBAT: Mengaplikasi (melengkapkan) KEWARGANEGARAAN naratif secara. (i) separa terkawal Pembelajaran Kontekstual-Mengaplikasi.3 Menghasilkan penulisan Berbakti 3. Sayang akan Negara.3 Membaca dan mengapresiasi 2. TEMA: 5. mengenal pasti dan menyatakan Bertanggungjawab.2 Mendengar. daripada aspek.2.26 JULAI 2019 (iii)pesanan Membezakan 25 EMK: Nilai Murni-Amanah.1 Mendengar dan memberikan 1.2. dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan. 2. memahami.2 OGOS 2019 karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Kerjasama .1 Memahami. PATRIOTISME DAN 3.2 Mendengar. (ii) kata tunggal (iii) kata berimbuhan awalan 24 1. Tajuk: 13.3. Menganalisis.1 Membaca. Mengenal pasti.2.1. Membandingkan dan 22. (i)lagu rakyat Pembelajaran Konstruktivisme-Menjelaskan 5. respons respons terhadap. Pembelajaran Konstruktivisme- (i) kata dasar Menghubungkaitkan 23 1.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan. 2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul Memahami(Menterjemah).JATI DIRI.2 Menghayati keindahan dan KP: Interpersonal. respons respons terhadap.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut 5.19 JULAI 2019 (i) soalan Mengecam (ii) suruhan EMK: Nilai Murni-Cinta akan Tanah Air.1 Memahami. Menghubungkaitkan (i) ejaan 4. Menilai. mengenal pasti dan konteks menggunakan kata mengikut konteks.2 Memahami dan menggunakan Menghubungkaitkan Mulia pembentukan kata mengikut 5. kesantunan bahasa dalam bahan 4.

Kesyukuran. Malaysiaku! 4.2. .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan KEWARGANEGARAAN daripada aspek.1 Memahami. Menganalisis 27 2. Semangat 19 .Oh. memahami. Mencipta(menghasilkan). dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan. Mencirikan. Muzik.2 Memahami dan menggunakan 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2 Mendengar.2. 5 -9 OGOS 2019 (iv) permintaan Menghubungkaitkan.3 Menghasilkan penulisan Prihatin DAN TEKNOLOGI HIJAU 3.2 Menghayati keindahan dan 4. PATRIOTISME DAN 3.JATI DIRI. BCB-Bacaan Imbasan dan Luncuran mempersembahkannya secara (i) pantun empat kerat kreatif Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan 5. Bermasyarakat. konteks (i) kata dasar (ii) kata tunggal (iii) kata berimbuhan awalan (iv) kata berimbuhan akhiran 26 1. Menghubungkaitkan kesantunan bahasa dalam bahan ciri sajak.3 Menghasilkan penulisan 3.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan 4. Mengenal pasti.1 Mendengar dan memberikan 1. sastera (i)bentuk bebas (ii)rangkap 5.3. Membuat respons respons terhadap.1 Mencipta secara separa terkawal dan KP: Verbal-linguistik.3. (ii) tanda baca Pembelajaran Konstruktivisme- Tajuk: 15. Verbal-linguistik TEMA: 5.2 Membaca dan mempersembahkan karya karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Taat. Naturalis dan kesantunan bahasa serta mempersembahkan.3. (i) lagu kanak-kanak KP: Interpersonal. gambaran mental. mengenal pasti dan pembentukan kata mengikut menggunakan kata majmuk mengikut konteks. betul dan intonasi yang sesuai. Rasional.3. TEMA: 6.23 OGOS 2019 betul dan intonasi yang sesuai.ALAM SEKITAR 3. Pembelajaran Kontekstual- (iii) penggunaan kata Menghubungkaitkan Tajuk: 16-Alamku Sayang 4.3 Mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri. mengenal pasti dan pembentukan kata mengikut menggunakan kata mengikut konteks.2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek.1. (ii) cerita Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar.2 Memahami.

5.3 Memahami.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks 5. Kesyukuran. 19 .ALAM SEKITAR 2.1 Mendengar dan memberikan 1. Pembelajaran Kontekstual- (iii) penggunaan kata Menghubungkaitkan 4.30 OGOS 2019 (i) soalan bercapah Mencirikan . memahami.1 Mencipta secara separa terkawal dan KP: Verbal-linguistik.3 Menghasilkan penulisan Prihatin 3.2 Membaca dan mempersembahkan karya DAN TEKNOLOGI HIJAU karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang EMK: Nilai Murni-Taat.2 Mendengar. mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks.23 OGOS 2019 (iv) permintaan Menghubungkaitkan. Menganalisis TEMA: 6. gambaran mental. dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Membuat Inferens. 28 1.3 Mendengar. (ii) cerita Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar. Naturalis dan kesantunan bahasa serta mempersembahkan.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek.2.3.3.3. Rasional. Tajuk: 16-Alamku Sayang 3.2.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan 4. Membuat respons respons terhadap.1. Mengenal pasti. Menghubungkaitkan. dan memberikan Strategi: KB-Menghubungkaitkan. konteks 5.3 Memahami. Bermasyarakat.2 Memahami. Semangat betul dan intonasi yang sesuai. mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (10 /8/ 2019 – 18/8/2019) CUTI HARI RAYA AIDILADHA (11/8/2019 – 12/08/2019) 27 1. respons membuat tafsiran terhadap. Menjanakan Idea. mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks. BCB-Bacaan Imbasan dan Luncuran mempersembahkannya secara (i) pantun empat kerat kreatif Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan 5.3 Membaca dan mengapresiasi 2. 26 .1 Mendengar dan memberikan 1.1.2. Mencirikan.

Mesrai Alam (i) bertumpu BCB: Bacaan Imbasan (ii) bercapah 5. Kerjasama.TEMA: 6. frasa. dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Menghubungkaitkan. frasa.2. 2. (i) pola ayat (ii) ayat penyata 29 1. dan Pembelajaran Kontekstual- DAN TEKNOLOGI HIJAU ayat yang bermakna 3. Mensinttesiskan.1 Mencipta secara separa terkawal dan KP: Verbak-linguistik dan kesantunan bahasa serta mempersembahkan.Bertanggungjawab.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman Menghubungkaitkan dengan berdasarkan soalan. KP:Interpersonal (iv) petikan bukan sastera TEMA: 6.1 Mendengar dan memberikan 1. Menerangkan dan Menjelaskan Idea 5.ALAM SEKITAR 2.3 Mendengar.1 Memahami. dan Bersama ayat yang bermakna 3. Tajuk: 18.3.Kebersihan (iii) pantun Sekitar Alam Tanggungjawab 3.1 Memahami.6 SEPTEMBER 2019 (ii) pesanan EMK: Nilai Murni-Amanah.ALAM SEKITAR 3. Mencirikan 2 . Rasional. betul dan intonasi yang sesuai.2 Menulis perkataan.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks BCB: Bacaan Luncuran 5.2.3.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan 4. (iii) ayat tanya dengan kata tanya .3 Memahami dan membina ayat Pembelajaran Konstruktivisme- mengikut konteks 5. mengenal pasti dan Menerangkan dan Menjelaskan Idea menggunakan ayat mengikut konteks.2 Membaca dan mempersembahkan karya Tanggungjawab Terhadap Alam Sekitar karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks.Tanggungjawab Terhadap Alam Tajuk: 17.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: KB-Rasional.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.3 Membaca dan mengapresiasi 2.2 Menulis perkataan. Pembelajaran Kontekstual- (iv) perenggan Menghubungkaitkan 4.Kesyukuran. mempersembahkannya secara (ii) sajak Pembelajaran Konstruktivisme- kreatif Mengembangkan Idea.1.3. Kasih DAN TEKNOLOGI HIJAU karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Sayang.1 Membina dan menulis.3. respons membuat tafsiran terhadap.

2 Membaca dan mempersembahkan karya Tanggungjawab Terhadap Alam Sekitar karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang TEMA: 6. KP:Interpersonal DAN TEKNOLOGI HIJAU (iv) petikan bukan sastera 3.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB-Meramalkan. 2.1. dan 3. dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Menghubungkaitkan. Menghubungkaitkan. Membuat Kesimpulan. frasa.2 Menulis perkataan.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.3. grafik Kerajinan.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3 Membaca dan mengapresiasi 2.Memahami .2.2.2 Mempersembahkan cerita.PERTANIAN 2. memahami. CUTI AWAL MUHARRAM (01/09/2018) 30 1. dan 2. Rasional.ALAM SEKITAR betul dan intonasi yang sesuai. Menjanakan idea TEMA: 7. BCB: Kajian Masa Depan-Mencipta (menjana). (i) bertumpu BCB: Bacaan Imbasan (ii) bercapah 5.1 Membaca. (iii) ayat tanya dengan kata tanya CUTI HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG (09/09/2019) 31 1. maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks.2 Menulis perkataan. Saling Tajuk: 19.3 Mendengar.Hargailah Membantu Pokok 3.1 Mendengar dan memberikan 1.3. memahami dan mengenal pasti.Mesrai Alam ayat yang bermakna 3. Menyayangi Alam Sekitar.3.2. Mencatat Nota-Menganalisis 4. DAN PENTERNAKAN menaakul bahan grafik dan bukan (i) kosa kata EMK: Nilai Murni-Menghargai Alam.1 Memahami. respons membuat tafsiran terhadap.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.3 Memahami dan membina ayat Pembelajaran Konstruktivisme- mengikut konteks 5. 2 Membaca.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman Menghubungkaitkan dengan berdasarkan soalan. Mensinttesiskan. Mencirikan 10 – 13 SEPTEMBER (ii) pesanan 2019 EMK: Nilai Murni-Amanah. mengenal pasti dan Menerangkan dan Menjelaskan Idea menggunakan ayat mengikut konteks. (mengkategorikan) dengan menyerapkan keindahan (i) cerita haiwan dan kesantunan bahasa serta KP: Verbal-linguistik mempersembahkannya secara Kreatif Pembelajaran Akses Kendiri. frasa. Mengupulkan dan 17-20 SEPTEMBER 2019 tujuan Menjelaskan. dan Pembelajaran Kontekstual- Tajuk: 18.

3 Memahami dan membina ayat 5.3. dan 2. (menjelaskan) 5.3 Menghasilkan bahan sastera 4. EMK: Nilai Murni-Kegigihan.2. Membuat Kesimpulan.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Merumuskan. Pembelajaran Konstruktivisme- (iv) ayat perintah Menerangkan 33 1. maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks.1 Memahami.Memahami (menjelaskan) 5. memahami.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.3. Tidak Bersikap Sombong. mengenal pasti dan mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks.2. memahami.Hargailah 3.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB-Meramalkan.2 Menulis perkataan. TEMA: 7. mengenal pasti dan mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks.2 Mempersembahkan cerita. BCB: Kajian Masa Depan-Mencipta (menjana). dan 3.2. maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Meramalkan. 2 Membaca. 2 Membaca. frasa. Menyayangi Alam Sekitar. 14-18 OKTOBER 2019 grafik (iii) isi tersirat Kesyukuran. Menghubungkaitkan 34 2. memahami dan mengenal pasti.2. memahami dan mengenal pasti. dan 2. Mencirikan.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Pokok ayat yang bermakna bermakna tentang sesuatu perkara.3.1 Membaca. Mengupulkan dan 30 SEPTEMBER .4 tujuan Menjelaskan.2. Kerajinan. Mencatat Nota-Menganalisis 4.1 Memahami. OKTOBER 2019 Menjanakan idea 2. menaakul bahan grafik dan bukan (ii) isi tersurat Kegigihan. Menghubungkaitkan.PERTANIAN menaakul bahan grafik dan bukan (i) kosa kata EMK: Nilai Murni-Menghargai Alam. Pembelajaran Konstruktivisme- (iv) ayat perintah Menerangkan CUTI HARI MALAYSIA (16/09/2019) 23/09/2019 – 27/09/2019 32 1. Kerjasama . Mengecam. 7 -11 OKTOBER 2019 tujuan yang kritis dan kreatif.1 Membaca. (mengkategorikan) dengan menyerapkan keindahan (i) cerita haiwan dan kesantunan bahasa serta KP: Verbal-linguistik mempersembahkannya secara Kreatif Pembelajaran Akses Kendiri.3 Memahami dan membina ayat 5.2 Bertutur untuk menyampaikan 1. DAN PENTERNAKAN grafik Kerajinan. Saling Membantu Tajuk: 19.

frasa. dan 2. mengenal pasti dan Pembelajaran Kontekstual- 5.2 Memahami. mengikut konteks (ii) ayat tunggal Mengaplikasi(membina) (iii)ayat majmuk .2 Memahami. Menerangkan 5.3 Menghasilkan bahan sastera 4. 2 Membaca. Bacaan luncuran dan imbasan.PERTANIAN 3. Pembelajaran Kontekstual-Memindahkan dengan menyerapkan keindahan (ii) cerita jenaka dan kesantunan bahasa serta Pembelajaran Konstruktivisme- mempersembahkannya secara Mengembangkan Idea. menaakul bahan grafik dan bukan (iv) idea utama Bertindak Bijak. dan (i) perkataan alasan).2. TEMA: 7.3 Menghasilkan penulisan naratif secara.3 Memahami dan membina ayat menggunakan ayat mengikut konteks.3. ayat yang bermakna (ii) frasa Menganalisis ( mengenal pasti).1. memahami.2 Menulis perkataan. EMK: Nilai Murni-Menjaga Kesihatan.3. respons membuat tafsiran terhadap.2.1. Mengingat (mengenal pasti) Tajuk:21-Rajin dan 5.2 Mempersembahkan cerita. Interpersonal TEMA: 7. Mencipta kreatif (membina). Menjanakan 21-25 OKTOBER 2019 (i) soalan bercapah Idea 36 2. 30 OKTOBER -1 grafik (v) idea sampingan Keberanian NOVEMBER 2019 3.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks 5. Membuat Gambaran Mental. Kesyukuran.Menganalisis.1 Memahami fungsi dan menggunakan kata kerja mengikut konteks. Menilai (memberikan DAN PENTERNAKAN 3.1 Mendengar dan memberikan 1.3. dan memberikan respons dengan Strategi: KB-Merumuskan. BCB: Bacaan Intensif. memahami dan mengenal pasti. Menghubungkaitkan. mengenal pasti dan Usaha Tangga Kejayaan 5. DAN PENTERNAKAN (i) separa terkawal BCB: Bacaan Intensif.3 Mendengar.2 Memahami. Kerajinan. Pembelajaran Konstruktivisme- menggunakan golongan kata (i) kata kerja aktif transitif Menghubungkaitkan mengikut konteks 5.3. (i) ayat dasar (ii) ayat tunggal 35 1.Ternakan yang (iii) ayat (meramalkan) Berfaedah 4. Mencipta Tajuk:20. mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks.1 Membaca.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan KP:Verbal-linguistik.PERTANIAN 3.

TEMA: 8. dan 2. mengenal pasti dan pembentukan kata mengikut menggunakan kata majmuk mengikut konteks.2.INTEGRITI grafik Berdisiplin 3. Mengkategorikan.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang Tajuk: 22.3 Menghasilkan bahan sastera 4. Menghubungkaitkan. 2 Membaca. konteks 38 1. dan bermakna tentang sesuatu perkara.2. Berdisiplin.2 Memahami dan menggunakan 5.1. Verbal- linguistik 3.2 Menulis perkataan.3.3 Membaca dan mengapresiasi 2. EMK: Nilai Murni-Kerajinan.2 Memahami.1 Membaca. memahami.3 Mempersembahkan lagu.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek.INTEGRITI 2. di Sekolah (i) lagu kanak-kanak KP: Interpersonal. memahami dan Strategi: KB-Mengecam. BCB: Bacaan Intensif dengan menyerapkan keindahan (i) kanak-kanak dan kesantunan bahasa serta KP: Matematik. Pembelajaran Kontekstual- Baik ayat yang bermakna Menghubungkaitkan 4.1 Mendengar.2. Mengecam. Hemah Tinggi. TEMA: 8. mengenal pasti dan menyatakan Menghargai Masa. Kinestetik. BCB: Bacaan Imbasan dan Luncuran (iii) penggunaan kata Pembelajaran Konstruktivisme- . mengecam. Muzik mempersembahkannya secara Pembelajaran Konstruktivisme- Kreatif Menerangkan dan Menjelaskan Idea Baharu 5. respons menyebut dengan betul dan tepat.Anak yang 3.1 Membaca. Kejujuran. pasti. Muzik.1 Mendengar dan memberikan 1.3.Mengenal maklumat dan idea bagi pelbagai secara bertatasusila mengikut konteks.Amalan Baik sastera dan bukan sastera sastera. memahami dan mengenal pasti.3.2 Bertutur untuk menyampaikan 1. 4 -8 NOVEMBER 2019 (iii) ayat majmuk Menjanakan Idea 2. Mematuhi karya nilai daripada bahan sastera dan bahan bukan Peraturan Tajuk: 23.Menjanakan Idea 11 -15 NOVEMBER 2019 tujuan EMK: Nilai Murni.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara Strategi: KB-Menghubungkaitkan. CUTI PERAYAAN DEEPAVALI (28/10/2019 – 29/10/2019) 37 1.Keberanian.3 Menghasilkan penulisan 3.2. Ikhlas. frasa. Tanggungjawab menaakul bahan grafik dan bukan (vi) idea keseluruhan Terhadap Diri Sendiri. Menaakul.

3 Membaca dan mengapresiasi 2. mengenal pasti dan pembentukan kata mengikut menggunakan kata ganda mengikut konteks.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek.3. Menjanakan Idea.1 Memahami. Berhemah Tinggi Tajuk: 24. (ii)ayat penyata .3. (ii) ayat penyata 39 1.3.2. Pembelajaran Kontekstual- konteks Menghubungkaitkan 5.2. Mengenal pasti 2.3 Memahami dan membina ayat 5. mengenal pasti dan pembentukan kata mengikut menggunakan kata ganda mengikut konteks.3 Memahami. konteks 5. Baik TEMA: 8. Menyampaikan Idea Baharu dan dengan menyerapkan keindahan (ii) rakyat Menjelaskan Idea dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara kreatif 5.2 Memahami dan menggunakan 5.3 Menghasilkan bahan sastera 4. mengenal pasti dan mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks. 4.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang Strategi: KB-Menaakul.2 Memahami dan menggunakan 5.3. mengenal pasti dan mengikut konteks menggunakan ayat mengikut konteks.3 Memahami.3 Menghasilkan penulisan 3.Berbuat Baik (iv) petikan bukan sastera Selalu KP: Verbal-linguistik.2 Membaca dan mempersembahkan karya EMK: Nilai Murni-Berjimat-cermat.1 Memahami. Mengembangkan Idea 5.2 Bertutur untuk 1.INTEGRITI karya sastera dan bukan sastera sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang Hati. Bertanggungjawab. Mengenal pasti. 18 -22 NOVEMBER 2019 bagi pelbagai tujuan yang kritis dan kreatif.Prihatin. menyampaikan maklumat dan idea tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea Menghubungkaitkan.3 Mempersembahkan lagu. BCB: Bacaan Luncuran dan Imbasan (i) ejaan (ii) tanda baca Pembelajaran Konstruktivisme- (iii) penggunaan kata Menerangkan dan Menjelaskan Idea.2.3 Memahami dan membina ayat 5.3. Keprihatinan. Bacaan Luncuran 3. betul dan intonasi yang sesuai.

.2019) Disemak oleh.2019 – 31...................11...... Disahkan oleh.......... mengenal pasti dan menggunakan ayat mengikut konteks...2 Memahami...12.............................. (ii) ayat tunggal (iii) ayat majmuk CUTI AKHIR TAHUN (23.. (NIK AZILAINI BINTI ABDULLAH) (JUHRANAR BINTI YANG) Ketua Panitia Bahasa Melayu Guru Besar SK Taman Tasik SK Taman Tasik ..........3..................... . .............. 5...