Anda di halaman 1dari 2

UNDANG UNDANG BOLA JARING

Penalti
a) penalty akan dikenakan bagi kesalahan di dalam gelanggang
dan dikenakan ditempat berlakunya kesalahan melainkan
:- apabila undang
Undang advantage boleh digunakan- mengikut ketetapan untuk undang-
undang penalty
b) Pengadil hendaklah menunjukkan tempat yang betul dan tepat.
c) Apabila penalti dikenakan, kecuali lambungan yang diberikan
kepada salah satupasukan.
d) Pemain yang mengambil penalty mestilah melontarkan bola yang ada
di tanganselama 3 saat selepas dia mengambil tempat yang betul.
e) Apabila pemain mengambil sesuatu hantaran percuma, hantaran
penalti, jaringan penalti dan sebagainya, pemain mestilah
mematuhi undang-undanggerak kaki.
Hantaran percuma.
a) Hantaran percuma pula diberikan kesalahan kesalahan yang
berlaku di dalam gelanggang kecuali untuk undang-undang halangan,
sentuhan dan kesalahan serentak dua pasukan
Hantaran Penalti atau Jaringan Penalti.
a) Berikut adalah beberapa perkara berkaitan pengambilan penalty
:- Satu percubaan untuk menahan hantaran atau jaringan.- Jika pemain l
awan tersentuh atau mengganggu pemain lain untuk membuathantaran
penalti, maka penalti itu akan dikenakan semula di tempat
pemainkedua.
b) Pemain pertama dan pemain kedua yang melakukan kesalahan
hendaklahberdiri di sebelah dan jauh dari pemain yang membuat
hantaran
c) Apabila dua pemain daripada satu pasukan serentak menyentuh
ataumenghalang seseorang pemain dari pasukan lawan, mereka mesti
berdiri disebelah dan jauh dari pemain yang membuat hantaran.
d) Apabila penalty diberikan dalam bulatan gol, penjaring atau
penyeranggol boleh membuat pilihan sama ada ingin membuat hantaran
atau melakukan jaringan.
Hantaran ke dalam.
Apabila bola keluar dari gelanggang, bola itu akan iberikan kepada
pasukan lawan untuk lontaran ke dalam sekiranya :
a) Pemain terakhir menyentuh bola itu.
b) Pemain yang menerima hantaran , tetapi anggotanya
menyentuh kawasan luar gelanggang.
Lampungan.
Satu lambungan dibuat untuk memulakan permainan apabila :
a) Dua pemain berlainan pasukan mendapat bola serentak iaitu sama
ada dengansatu atau kedua-dua belah tangan.
b) Dua pemain yang berlainan pasukan serentak menepis bola keluar
gelanggang.
c) Pengadil tidak dapat menentukan pemain yang paling akhir
menyentuh bolasebelum bola itu keluar gelanggang
d) Dua pemain daripada berlainan pasukan keluar kawasan serentak
dengan salahseorang memegang atau menyentuh bola.
e) Dua pemain yang berlainan pasukan membuat sentuhan tubuh
yangmengganggu permainan