Anda di halaman 1dari 4

KRT ZON HARMONI

TAMAN NUSA DAMAI PASIR GUDANG JOHOR

KERTAS KERJA

LIGA BOLA SEPAK JALAN HARMONI


BAGI MEREBUT PIALA RUZA 2014

TARIKH
SEPANJANG BULAN OKTOBER 2014

TEMPAT
PADANG BOLA SEPAK HARMONI
TAMAN NUSA DAMAI PASIR GUDANG JOHOR

PENGANJUR

KRT ZON HARMONI


TAMAN NUSA DAMAI PASIR GUDANG JOHOR

Prepared & copyright by mohdzairihusain@yahoo.com @ iriaz_h@yahoo.com/…1 | P age


Tajuk

Liga Bola Sepak Jalan Harmoni 2014

Latarbelakang

Ukhwah dan perpaduan sesebuah masyarakat seringkali dikaitkan dengan semangat


muhibbah, keharmonian, keselesaan, keamanan, kerjasama, keselamatan, kebajikan,
kesihatan, kesejahteraan ekonomi dan kualiti hidup di kalangan anggota masyarakat sesuatu
kejiranan itu. Pelbagai mekanisme atau aktiviti yang boleh dijalankan bagi mencapai
matlamat tersebut. Antaranya ialah dengan medium sukan. Justeru itu, dalam menjamin
kelangsungan ukhwah sesama kejiranan maka satu aktiviti yang melibatkan penglibatan
semua komuniti adalah perlu dilaksanakan demi mencapai matlamat perpaduan dan
kehormonian sesuatu komuniti.

Tujuan

Program liga adalah merupakan salah satu pengisian dalam program tahunan KRT Zon
Harmoni Nusa Damai. Melalui program ini, diharap seluruh komuniti KRT Zon Harmoni Nusa
Damai akan dapat mengeratkan hubungan silaturrahim melalui acara-acara yang akan
dijalankan. Di samping itu juga, melalui aktiviti ini dapat meningkatkan tahap kesihatan
penduduk di mana kemajuan sesebuah negara itu banyak bergantung kepada taraf
kesihatan penduduknya.

Objektif
1. Melahirkan warga yang sihat dan cergas.
2. Memupuk semangat setiakawan yang jitu.
3. Memupuk semangat perpaduan, kasih sayang dan kerjasama antara komuniti.
4. Mengurangkan amalan gaya hidup sedenteri dan mengamalkan gaya hidup sihat dan
sejahtera.
5. Menjadikan warga yang mempunyai semangat juang yang tinggi.
6. Melahirkan generasi yang tahu menghargai dan sayang kepada bangsa, agama dan
negara.

Maklumat Program
1. Tarikh : Sepanjang bulan Oktober 2014
2. Masa : 5.00 – 6.30 petang
3. Hari : Sabtu dan Ahad
4. Tempat : Padang bola sepak Jalan Harmoni Taman Nusa Damai

Penyertaan
Terbuka kepada semua warga komuniti (lelaki)

Prepared & copyright by mohdzairihusain@yahoo.com @ iriaz_h@yahoo.com/…2 | P age


Jawatankuasa Pelaksana

Penaung Pengarah,
Jabatan Pembangunan Negara dan Integriti Nasional Johor,
Tingkat 20, Bangunan KWSP,
Jalan Dato' Dalam, 80000 Johor Bahru, Johor.

Penasihat Pegawai,
Perpaduan Daerah Johor Bahru,
Pejabat Perpaduan Daerah Johor Bahru, Tingkat 8, Blok B,
Wisma Persekutuan, Jalan Air Molek, Peti Surat 25, 80000
Johor Bahru, Johor.

Pengerusi Nooraizam bin Rowaji,


Pegerusi KRT Zon Harmoni,
Taman Nusa Damai, Pasir Gudang, Johor.

Timbalan Pengerusi Mohd Zairi bin Husain,


Pegerusi KRT Zon Harmoni,
Taman Nusa Damai, Pasir Gudang, Johor.

Setiausaha Kamal bin Dardak,


Setiausaha KRT Zon Harmoni,
Taman Nusa Damai, Pasir Gudang, Johor.

Ahli Jawatankuasa Semua AJK KRT Zon Harmoni Taman Nusa Damai

Jawatankuasa Kerja
Pengerusi :
Ketua Penyelaras Aktiviti :
J/Kuasa 1 :
J/Kuasa 2 :
J/Kuasa 3 :
J/Kuasa 4 :
J/Kuasa 5 :
J/Kuasa 6 :
J/Kuasa 7 :
J/Kuasa 8 :
J/Kuasa 9 :
J/Kuasa 10 :

Prepared & copyright by mohdzairihusain@yahoo.com @ iriaz_h@yahoo.com/…3 | P age


Aturcara Program

Tarikh Masa Aktiviti

 Aktiviti di atas adalah tertakluk kepada perubahan

Penceramah

Perbelanjaan

Bil Butiran Jumlah

(Ringgit Malaysia:______________________________________________________)

Penutup
Semoga dengan adanya program seumpama ini dapat meningkatkan lagi semangat
perpaduan antara kaum serta setiap lapisan peringkat umur dan berupaya memupuk
semangat ukhwah yang tinggi dalam kalangan komuniti Zon Harmoni Taman Nusa Damai,
Pasir Gudang. Dengan prinsip tarbiah, istiqamah, samarata, saksama dan sederhana yang
menunjangi KRT zoni ini, diharap program ini berupaya menjadi pemangkin kepada
kelangsungan Gagasan 1 Malaysia.

Disediakan oleh; Disahkan oleh;

…………………………………………………..…… …………………………………………………..……
(........................................................) (........................................................)
Setiausaha, Pengerusi,
KRT Zon Harmoni Taman Nusa Damai, KRT Zon Harmoni Taman Nusa Damai,
Pasir Gudang. Pasir Gudang.

Tarikh: _____________________ Tarikh: _____________________

Prepared & copyright by mohdzairihusain@yahoo.com @ iriaz_h@yahoo.com/…4 | P age