Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Kelas : Prasekolah Permata Al Anwar


Tarikh : 30/9/18
Masa : 9.20 – 9.50
Bilangan murid :
Tunjang utama/Fokus : Tunjang Komunikasi (Bahasa Melayu)
Standard Kandungan : BM 2.3 Membina dan membaca suku kata dan perkataan
Standard Pembelajaran : BM 2.3.4 Membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup
(i) KVK (ii) V+KV (iii) V+KVK (iv) KV+KVK (v) KVK+KV (vi) KVK+KVK
Tunjang Kesepaduan : Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai (PM 11.1.2 Mengamalkan sikap rajin dalam melaksanakan tugasan)
EMK (Elemen Merentas Kurikulum)
Nilai : Bekerjasama, hemah tinggi, hormat

TMK : Menggunakan komputer dan pembesar suara

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1. Membaca perkataan seperti tebal, nipis, mahal dan murah.


2. Memadankan perkataan dengan gambar.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat buku yang tebal atau nipis dalam kehidupan seharian.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) : Mengaplikasi, menganalisis

Bahan Bantu Mengajar : Slaid powerpoint, komputer riba, lembaran kerja


Fokus MI : Verbal linguistik, interpersonal, visual ruang
Kosa Kata : Tebal, nipis, mahal dan murah.

Masa/ Langkah Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan/ Bahan


Persediaan Membuat Pemerhatian 1. Murid diminta untuk membuat BBM/ABM: Buku
Soalan: pemerhatian terhadap dua
(Set Induksi) Nilai : Hemah tinggi,
buah buku
3 minit 1. Apakah perbezaan antara dua buku ini? hormat
Andaian jawapan: Satu buku tebal, satu 2. Murid bersoal jawab dengan
MI: Verbal linguistik,
guru
buku nipis.
interpersonal
3. Murid diperkenalkan
perkataan seperti tebal dan
nipis

Pentaksiran:
 Senarai semak

Imaginasi Mari Membaca 1. Murid membaca perkataan BBM/ABM : slaid,


(sila rujuk lampiran) tebal, nipis, mahal, murah komputer riba
(Langkah 1)
dengan bimbingan guru
7 minit Nilai :
2. Murid diberi peluang untuk Bertanggungjawab,
membina ayat berdasarkan kerjasama
perkataan yang diberikan
KBAT : Mengaplikasi
3. Murid membaca ayat dengan MI: Verbal Linguistik
bimbingan guru.

Perkembangan Membaca secara Individu 1. Murid diminta untuk membaca BBM: Slaid powerpoint
perkataan yang ditunjukkan
(Langkah 2)
secara individu KBAT: Menilai,
10 minit menganalisis,
2. Murid dibimbing oleh guru
MI: Verbal
Linguistik, ,interpersonal,

Nilai : Kerjasama,
bertanggungjawab

Tindakan Tulis dan Padan 1. Murid membuat lembaran BBM/ABM : Lembaran


kerja
(Langkah 3) kerja
8 minit KBAT: Mengaplikasi
2. Murid yang kurang mahir
diberi bimbingan Nilai: Kerajinan

Pentaksiran:
 Hasil kerja
Penutup Rumusan 1. Murid membuat rumusan dengan Nilai: Keberanian,
bersoal jawab dengan guru.
2 minit Soalan: kerjasama
1. Apakah yang kamu telah belajar hari ini? Pentaksiran:
1. Senarai semak
Andaian jawapan: tebal, nipis, mahal dan MI: Verbal-linguistik,
murah. Interpersonal
Contoh Pentaksiran Murid ( Penilaian berterusan ) :

Nama Murid : .

Bil Indikator Ya Tidak Catatan/Bukti


1

Ulasan Guru/ Pensyarah Pembimbing :


REFLEKSI:

Anda mungkin juga menyukai