Anda di halaman 1dari 1

INTERNSHIP PISMP AMBILAN JUN 2015

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS PERLIS


01000 KANGAR, PERLIS

BORANG KEKERAPAN KOLABORASI


(Hendaklah dihantar satu salinan fotokopi kepada KU Praktikum selepas Internship )

KURSUS : PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) AMBILAN JUN 2015 OPSYEN: ....................................................

NAMA SEKOLAH: ……………………………………………………………………………………………….

SILA TANDATANGAN DAN MASUKKAN TARIKH PENYELIAAN


PEMBIMBING INTERNSHIP KOLABORASI KOLABORASI KOLABORASI JUMLAH
KOLABORASI KETIGA KOLABORASI KELIMA
PERTAMA KEDUA KEEMPAT KOLABORASI
Guru Pembimbing Major (Mentor)
Nama:
Pensyarah Pembimbing Major
Nama:
Pemantau
Nama:

Nama dan Tandatangan Pelajar

………………………………………..…
( )

Peringatan:
1. Sila isikan nama pensyarah dan guru pembimbing serta nama pemantau pada ruangan yang disediakan
2. Borang asal hendaklah disimpan dalam rekod perkembangan pelajar dan diserahkan selepas tamat internship