Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SELASA

1 Minggu / Hari / Tarikh : 26 SELASA 17/07/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERDANA 7.30 - 8.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
2 KECERGASAN Berlari Lurus dan Selekoh
4 Standard Kandungan Konsep kecergasan
Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif)
Kesihatan (Domian Psikomotor) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti tanggungjawab kendiri semasa
fizikal berpandukan konsep kecergasan melakukan aktiviti fizikal.
Aspek 4: Apliksai Pengetahuan
Meningkatkan Kecergasan (Domain
Kognitif)

4.1 Berkebolehan mengaplikasi konsep


kecergasan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

5 Standard Pembelajaran : 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama 1
minit.
4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas
dengan kadar nadi pemulihan
5.2.1 Merekod data kecergasan
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai:
menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan
kadar nadi pemulihan
7 Aktiviti PDP : 1. Pemanasan Badan
2. Penyampaian Standard pembelajaran dan soal jawab
3. Murid dalam kumpulan berlari perlahan mengikut lorong yang
Disediakan dalam masa seminit
4. Murid mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti.
5. Murid merekod data kecegasan
5. Pengenduran
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Psikologi Nilai : Keberanian
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Sains dan KB : Membanding BCB : Choose an item.
Teknologi dan membezakan
9 Bahan Bantu Mengajar : skitel, jam masa, borang data kecergasan
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti.
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
23 murid menguasai objektif yang dirancang
KERJA RUMAH
-tiada-

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 26 SELASA 17/07/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 PERMATA 8.30 - 9.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: UNIT: 4. Sarkas Seronoknya
4 Standard Kandungan Konsep Pergerakan
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Aspek 5: Kesukanan (Domain
(Domain Psikomotor) Afektif)
1.8 Melakukan kemahiran putaran 5.1 Mematuhi dan
dengan lakuan yang betul. mengamalkan elemen
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan pengurusan dan keselamatan.
Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif)

2.7 Mengaplikasikan pengetahuan


konsep pergerakan dan prinsip
mekanik bagi kemahiran putaran
5 Standard Pembelajaran : 1.8.1 Melakukan guling sisi berterusan
2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh
permukaan semasa memulakan guling sisi, guling depan dan
guling belakang
5.1.2 Menentukan ruang yang selamat dalam aktiviti fizikal
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid dapat mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh
permukaan semasa memulakan guling sisi, guling depan dan
guling belakang
7 Aktiviti PDP :
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan bimbingan guru
2. Penyampaian Standard Pembelajaran dan bersoal - jawab
3. Kumpulan – Murid melakukan guling sisi berterusan
4. Murid mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh
permukaan semasa memulakan guling sisi, guling depan
dan guling belakang
5. Murid melakukan aktiviti dengan selamat dan betul dalam
kumpulan
6. Refleksi aktiviti yang dijalankan.
7. Pengenduran dengan turutan
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Kesusasteraan Nilai : Kerjasama
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : BCB : Mengingat dan
Inovasi Menkonsepsikan menghafal
idea
9 Bahan Bantu Mengajar : Tilam gimnastik, wisel
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid melakukan aktiviti dengan selamat dan betul dalam
kumpulan
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
19 daripada 23 murid menguasai objektif yang dirancang
4 murid tidak menguasai diberi bimbingan secara kumpulan
dengan bahan rangsangan
KERJA RUMAH
-tiada-
12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :
1 Minggu / Hari / Tarikh : 26 SELASA 17/7/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 11.30 - 12.30 BAHASA MELAYU
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Patriotisme Dan Tokoh Ilmuwan Bahasa
Kewarganegaraan
4 Standard Kandungan 3.4 Menulis Imlak dengan tepat
5 Standard Pembelajaran : 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang
tepat secara imlak.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat
secara imlak

7 Aktiviti PDP : 1. Murid membaca dan memahami teks


2. Murid mengambil imlak pelbagai jenis kata ganda dengan
ejaan yang tepat mengikut bacaan guru
3. Murid menyenaraikan kata ganda berentak dan kemudian
membina ayat dengan kata tersebut
4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran
5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Bahasa Nilai : Kerajinan
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Patriotisme KB : Mengecam BCB : Scanning
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menyenaraikan kata ganda berentak
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
18 / 24 murid dapat menguasai kemahiran dan objektif yang
dirancang dengan bimbingan daripada guru
6 murid tidak menguasai akan diberi bimbingan
KERJA RUMAH
- membina ulasan-

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :

1 Minggu / Hari / Tarikh : 26 SELASA 17/07/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 PERMATA 12.30 - 1.00 PENDIDIKAN KESIHATAN
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: 6.0 PENYAKIT Kasihannya
Unit 9 : Hari Yang Ceria
4 Standard Kandungan 6.1 Kemahiran mencegah serta mengurangkan faktor risiko
penyakit dalam kehidupan harian
5 Standard Pembelajaran : 6.1.2 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan diri untuk
mencegah penyakit penyakit tangan, kaki dan mulut serta
penyakit konjunktivitis.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
mengaplikasi cara menjaga kebersihan diri untuk mencegah
penyakit penyakit tangan, kaki dan mulut serta penyakit
konjunktivitis
7 Aktiviti PDP : 1. Murid melihat gambar penyakit berjangkit yang dipaparkan
2. Murid bersoal jawab tentang penyakit berjangkit
3. Murid melabelkan nama penyakit menggunakan kad
perkataan di papar di papan tulis
4. Murid menyiapkan lembaran kerja yang diberikan.
5. Refleksi dan penilaian kemahiran

8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Psikologi Nilai : Kasih sayang
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Sains dan KB : Mengecam EMK : Baca laju
Teknologi
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid melabelkan nama penyakit

11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI


18 daripa 23 murid menguasai objekti yang dirancang
5 murid tidak menguasai diberi bimbingan
KERJA RUMAH
Lakaran gambar keluarga

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :