Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN AHAD

1 Minggu / Hari / Tarikh : 27 AHAD 22/7/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 10.30 - 11.30 BAHASA MELAYU
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Patriotisme Dan CINTAI MALAYSIA
Kewarganegaraan

4 Standard Kandungan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal
dan tidak formal secara bertatasusila
5 Standard Pembelajaran : 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa
badan yang sesuai dalam situasi secara bertatasusila
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa
badan yang sesuai
7 Aktiviti PDP :
1. Murid membaca dan memahami teks
2. Murid menyatakan permintaan dengan menggunakan ayat
yang gramatis serta bahasa badan yang sesuai dalam situasi
formal secara bertatasusila
4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran
5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Kenegaraan dan Nilai : Kasih sayang
Kewarganegaraan
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Patriotisme KB : Menghubung kait BCB : Perbincangan
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menyatakan permintaan dengan menggunakan ayat yang
gramatis
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
16 daripada 24 pelajar dapat menguasai kemahiran yang
dirancang
4 pelajar tidak menguasai akan diberi bimbingan dalam sesi
seterusnya
4 pelajar tidak hadir
KERJA RUMAH
Bina Ulasan
12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :
1 Minggu / Hari / Tarikh : 27 AHAD 22/07/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERMATA 1.00 - 1.30 DUNIA MUZIK
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
MODUL 4 : MEMBACA DAN Notasi Muzik
MENULIS NOTASI MUZIK
TOPIK NOT
4 Standard Kandungan 4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.
5 Standard Pembelajaran : 4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C’, D’ pada baluk. -
Semibrif - Minim - Krocet- Kuaver
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid dapat dan berupaya menama dan menulis not G, A, B, C’,
D’ pada baluk. - Semibrif - Minim - Krocet- Kuaver
7 Aktiviti PDP : 1. Murid mendengar dan mengenal pasti jenis muzik Tradisional
Malaysia (track 50 hingga 52)
2. Murid mendengar muzik klasik barat (track 51 hingga 52)
3. Latihan mengenal pasti jenis muzik yang diperdengarkan
(track 50)
4. Modul pengajaran dunia muzik ms 30, 31, 32 dan 33
8 Istilah Notasi, Semibrif, Minim, Krocet, Kuaver
9 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Bimbingan dan Nilai : Kerjasama
Kaunseling
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : Mereka cipta BCB : Mendengar aktif
Inovasi
10 Bahan Bantu Mengajar : Laptop, LCD, Gambar,Slaid dan Lembaran kerja.
11 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menulis notasi
12 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
16/20 pelajar menguasai kaemahiran
4 pelajar tidak hadir
KERJA RUMAH
- tiada -

13 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :