Anda di halaman 1dari 2

Minggu / Hari / Tarikh 15 / ISNIN / 17 APRIL 2017

Masa / Kelas 7.30 – 8.30 PAGI / 1IBNU RUSHD

Bidang BIDANG BAHASA VISUAL

Tajuk JALINAN

Standard Pembelajaran 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran, murid dapat :-


1. Menyatakan definisi jalinan secara bertulis
2. Menyatakan kedua-dua jenis jalinan secara bertulis
3. Menjelaskan sekurang-kurangnya dua fungsi jalinan secara bertulis

Aktiviti 1) Lawatan sekeliling sekolah. Murid diminta melihat dan mengkaji setiap permukaan
objek Alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni visual. PERSEPSI SENI (PS)
2) Murid menerima penerangan definisi dan jenis Jalinan.
a) Jalinan sentuh – kesan permukaan yang boleh disentuh /rasa
b) Jalinan tampak – corak/kesan yang terdapat pada permukaan
3) Murid mengkategorikan semula permukaan objek yang ditemui mengikut jenis jalinan
yang telah diterangkan. EKPLORASI SENI(ES)
4) Murid menyenaraikan semula definisi dan jenis Jalinan ke dalam buku latihan
5) Murid berbincang tentang fungsi jalinan (Keselamatan, Tarikan, Penyamaran) kemudian
menghasilkan peta bulatan berkaitan fungsi jalinan kedalam buku latihan.

Penilaian/ Pentaksiran Murid menyatakan definisi, jenis jalinan dan fungsi jalinan secara bertulis dalam buku latihan

KBAT / Skil Pembelajaran / i-THINK Pemikiran Kritis / Inkuiri Terbimbing / Peta Bulatan (Fungsi Jalinan)

EMK (elemen merentasi kurikulum/Kehidupan Kelestarian Alam Sekitar/Nilai Murni ‘Kepercayaan kepada Tuhan’
harian)

BBB Buku Latihan, Buku Teks PSV TIngkatan 1, Kawasan Dewan Sekolah

Refleksi 28 daripada 30 murid mencapai objektif. 2 murid tidak capai objektif dibimbing secara individu
dengan memberi latihan tambahan
Minggu / Hari / Tarikh 15 / ISNIN / 24 APRIL 2017

Masa / Kelas 7.30 – 8.30 PAGI / 1 IBNU RUSHD

Bidang BIDANG BAHASA VISUAL

Tajuk JALINAN (Bahagian 2)

Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran, murid dapat :-


1. Menghasilkan kulit buku menggunakan teknik kolaj
2. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
karya

Aktiviti 1) Guru menunjukkan klip video teknik kolaj


2) Murid menghasilkan kulit buku menggunakan teknik kolaj EKPRESI SENI (ES)
3) Perbincangan hasil kerja murid (kritikan seni / bicara seni - unsur seni dan prinsip
rekaan) / persembahan / pameran. APRESIASI SENI (AS)

KBAT / Skil Pembelajaran / i-THINK Mencipta/ Inkuiri Terbimbing / Peta Bulatan (Teknik Kolaj)

EMK (elemen merentasi kurikulum/Kehidupan Kreativiti dan Inovasi


harian)

BBM Buku Teks PSV Tingkatan 1, Kertas Warna, Kertas Lukisan, Pelekat Cecair

Refleksi

Disediakan oleh : SMK SERI MUARA – Puan Anisah Binti Dorani

SM SAINS BAGAN DATOH -