Anda di halaman 1dari 5

Perancangan Kolom K1 400 x 400 mm

a. Data perencanaan
1. Kuat tekan beton (f’c) = 20 MPa
2. Tegangan leleh baja (fy) = 340 MPa
3. Gaya aksial (Pu) = 750 kN
4. Momen ultimate (Mu) = 116 kNm
5. Ukuran kolom, h kolom = 0,4 m
b kolom = 0,4 m
6. Diameter tul. pokok (Dp) = 13 mm
7. Diameter tul. Geser (Ds) = 10 mm
8. Tebal selimut beton (ts) = 30 mm
9. Jarak titik berat tulangan ke tepi serat beton (d’)
d’ = ts + Ds + ½ Dp
= 30 + 10 + ½.13
= 46,5 mm
10. Tinggi efektif penampang kolom (d)
d = h – d’
= 400 – 46,5
= 353,5 mm
b. Diagram interaksi Mn dan Pn
Ag = 400 x 400 = 160000 mm2
Ast = 1% Ag = 1600 mm2
As = As' = Ast/2 = 800 mm2

1. Dalam Keadaan Aksial Murni (Mn = 0)


Pn = 0,85 x f`c x (Ag-Ast) + (Ast x fy) = 3236,8 kN
Mn =0

2. Dalam Keadaan Seimbang (Fs=Fy)


d = h - d' = 353,5 mm
 600 
Xb =   xd
 600  Fy 
= 226 mm
a = 0,85 x Xb
= 191,79 mm
 Xb - d' 
Fs' =   x 600
 Xb 
= 476,35 MPa > fy = 340 MPa
Fs' = 340 MPa (dipakai yang terkecil)
 d - Xb 
Fs =   x 600 = 340 MPa ≥ Fy = 340 MPa
 Xb 
Fs = 340 MPa (dipakai yang terkecil)
 0,85  f' c  a  b 
Cc =  
 1000 
= 1304,19 kN

As' (fs' - 0,85  f' c) 


Cs =  
 1000
= 258,4 kN
 As  Fs 
Ts =  
 1000 
= 272 kN
Pn = Cc+Cs-Ts
= 1290,59 kN
h a  h   h
Mn = Cc x    + Cs x   d ' + Ts d  2 
 2 2 2   
= 217,19 kNm
 Mn 
eb =  
 Pn 
= 0,17 m

3. Dalam keadaan patah desak


d = h - d'
= 353,5 mm
X = 1,5 x Xb
= 338,46 mm
a = 0,85 X
= 287,69 mm
 x  d' 
Fs =  600
 x 
= 517,57 MPa > Fy = 340 MPa
Fs' = 340 MPa (dipakai yang terkecil)
d  x
Fs =   600 = 26,67 MPa < Fy = 340 MPa
 x 
Fs = 26,67 MPa (dipakai yang terkecil)
 0,85  f' c  a  b 
Cc =  
 1000 
= 1956,28 kN
 As' (fs' - 0,85  f' c) 
Cs =  
 1000
= 258,4 kN
 As  Fs 
Ts =  
 1000 
= 21,33 kN
Pn = Cc + Cs -Ts
= 2193,35 kN
= Cc x    + Cs x h  
h a h
Mn
 2 2  2  d ' + Ts d  2 
= 152,79 kNm
= 
Mn 
eb = 0,07 m
 Pn 

4. Dalam keadaan patah tarik


d = h - d'
= 353,5 mm
X = 0,5 x Xb
= 112,82 mm
a = 0,85 X
= 95,89 mm
x  d' 
Fs' =  600
 x 
= 352,70 MPa > Fy = 340 MPa
Fs' = 340 MPa (dipakai yang terkecil)
d  x 
Fs =   600
 x 
= 1280 MPa > Fy
Fs = 340 MPa (dipakai yang terkecil)

 0,85  f' c  a  b 
Cc =  
 1000 
= 652,09 kN
 As' (fs' - 0,85  f' c) 
Cs =  
 1000
= 258,4 kN
As  Fs 
Ts =  
 1000 
= 272 kN
Pn = Cc + Cs -Ts
= 635,50 kN
h a  h   h
Mn = Cc x    + Cs x   d ' + Ts d  2 
 2 2 2 
= 180,57 kNm
 Mn 
eb = 
 Pn 
= 0,28 m
5. Dalam keadaan lentur murni
 As  Fy 
a =   = 40 mm
 0,85  f' c  b 
Pn =0
= As  Fy d  
a
Mn
 2
= 90,71 kNm

Rekap nilai Mn dan Pn Kolom K1 400 x 400 mm


Keadaan Momen Nominal Gaya Aksial
Mn (kNm) Pn (kN)

Aksial Murni 0,00 3236,80

Patah desak 152,80 2193,35

Seimbang 217,19 1290,59

Patah tarik 180,57 638,49

Lentur murni 90,71 0,00

Gambar Diagram Interaksi Mn - Pn Kolom K1 400 x 400 mm

Letak koordinat data dari SAP2000 yaitu Pu = 750 kN dan Mu = 116 kNm ternyata berada
di dalam area diagram interaksi Mn - Pn (pada Gambar) dengan demikian luas tulangan sebesar
1% aman digunakan. Nilai Momen hasil pembacaan, Me = 190 kNm.
Perancangan Tulangan Pokok Kolom K1 400 x 400 mm
a. Data perencanaan:
1. Pmax = 750 kN (analisis SAP2000)
2. Mmax = 116 kNm (analisis SAP2000)
3. Me = 190 kNm (dari pembacaan grafik Mn dan Pn)
b. Perhitungan jebutuhan tulangan
1. Ast = 1% x Ag = 1% x 160000 = 1600 mm2
2. As = As’ = Ast/2
= 1600/2 = 800 mm2
3. Diameter tulangan yang digunakan D13 mm
As tul = ¼  D2
= ¼ . 3,14 . 132 = 132,67 mm
4. n = As / Astul
= 800/132,67
= 6,03 ≈ 6 tulangan
5. Jumlah tulangan pada satu sisi kolom
n 1 sisi = 6/2 = 3 tulangan (pada 1 sisi kolom)

Jadi digunakan tulangan pokok 8 D13

Anda mungkin juga menyukai