Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SELASA

1 Minggu / Hari / Tarikh : 27 SELASA 24/07/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERDANA 7.30 - 8.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
1 KEMAHIRAN Berlari Berganti-ganti
4 Standard Kandungan Olahraga asas - Kemahiran Asas Berlari
Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif)
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
(Domain Psikomotor) tanggungjawab kendiri semasa
1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran melakukan aktiviti fizikal.
asas berlari dengan lakuan yang betul
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam
Pergerakan ( Domain Kognitif)

2.9 Berkebolehan mengaplikasi konsep


pergerakan dan prinsip mekanik dalam
kemahiran asas berlari

5 Standard Pembelajaran : 1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak


2.9.2 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa memberi dan
menerima alatan
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai:
Murid mengenal pasti jarak yang sesuai semasa memberi dan
menerima alatan
7 Aktiviti PDP : 1. Pemanasan Badan
2. Penyampaian Standard pembelajaran dan soal jawab
3. Murid dalam kumpulan berlari perlahan mengikut lorong yang
Disediakan
4. Murid lari berganti-ganti mengikut lorong yang ditetapkan.
5. Murid mengenal pasti teknik yang betul mengikut kemahiran
5. Pengenduran
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Psikologi Nilai : Keberanian
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Sains dan KB : Membanding BCB : Choose an item.
Teknologi dan membezakan
9 Bahan Bantu Mengajar : Skitel, baton, tali penamat, jam jangka, wisel , bendera
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid lari berganti-ganti mengikut lorong
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
23 murid menguasai objektif yang dirancang
KERJA RUMAH
-tiada-

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 27 SELASA 24/07/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 PERMATA 8.30 - 9.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: UNIT: 4. Sarkas Celik Gimnas
4 Standard Kandungan Konsep Pergerakan
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Aspek 5: Kesukanan (Domain
(Domain Psikomotor) Afektif)
1.8 Melakukan kemahiran putaran 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
dengan lakuan yang betul. tanggungjawab kendiri semasa
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan melakukan aktiviti fizikal.
Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif)

2.7 Mengaplikasikan pengetahuan


konsep pergerakan dan prinsip
mekanik bagi kemahiran putaran
5 Standard Pembelajaran : 1.8.2 Melakukan guling depan posisi straddle.
2.7.1 Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh
permukaan semasa memulakan guling sisi, guling depan dan
guling belakang
5.2.2 Menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid dapat melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang
betul.
7 Aktiviti PDP :
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan bimbingan guru
2. Penyampaian Standard Pembelajaran dan bersoal - jawab
3. Kumpulan – Murid melakukan guling depan posisi straddle
4. Murid Mengenal pasti bahagian badan yang menyentuh
permukaan semasa memulakan guling sisi, guling depan dan
guling belakang.
5. Murid melakukan aktiviti dengan selamat dan betul dalam
kumpulan
6. Refleksi aktiviti yang dijalankan.
7. Pengenduran dengan turutan
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Kesusasteraan Nilai : Kerjasama
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : BCB : Mengingat dan
Inovasi Menkonsepsikan menghafal
idea
9 Bahan Bantu Mengajar : Tilam gimnastik, wisel
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid melakukan aktiviti dengan selamat dan betul dalam
kumpulan
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
23 daripada 23 murid menguasai objektif yang dirancang

KERJA RUMAH
-tiada-
12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :
1 Minggu / Hari / Tarikh : 27 SELASA 24/7/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 11.30 - 12.30 BAHASA MELAYU
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Patriotisme Dan Semangat Cinta akan Negara
Kewarganegaraan
4 Standard Kandungan 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa
badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur
5 Standard Pembelajaran : 4.2.2 Mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang
indah untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang
kreatif
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
mengujarkan cerita dengan menggunakan bahasa yang indah
untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif

7 Aktiviti PDP : 1. Murid membaca dan mengenal pasti kata ganda yang
terdapat dalam petikan.
2. Murid mengambil imlak frasa dan ayat yang mengandungi
pelbagai jenis kata ganda yang dibaca oleh guru dengan
ejaan dan tanda baca yang tepat
3. Murid membaca bahan bukan sastera untuk meningkatakan
daya fikir secara kritis
4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran
5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Sejarah Nilai : hormat-menghormati
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Patriotisme KB : Mengecam BCB : Mendengar aktif
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid mengambil imlak frasa dan ayat
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
18 / 23 murid dapat menguasai kemahiran dan objektif yang
dirancang dengan bimbingan daripada guru
6 murid tidak menguasai akan diberi bimbingan
KERJA RUMAH
- Membina karangan-

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 27 SELASA 24/07/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 PERMATA 12.30 - 1.00 PENDIDIKAN KESIHATAN
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: 7.0 KESELAMATAN Pastikan Selamat
Unit 9 : Hari Yang Ceria
4 Standard Kandungan 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial untuk menjaga
keselamatan diri
5 Standard Pembelajaran : 7.1.1 Menyatakan cara menjaga keselamatan diri daripada
orang yang dikenali dan orang yang tidak dikenali.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
menyatakan cara menjaga keselamatan diri daripada orang
yang dikenali dan orang yang tidak dikenali.
7 Aktiviti PDP : 1. Murid membaca bahan dalam buku teks.
2. Murid menyatakan situasi yang terdapat dalam gambar di
dalam buku teks
3. Murid menyenaraikan tindakan apabila bertemu dengan
orang yang tidak dikenali.
4. Murid menyebut perkataan ‘TIDAK’ dengan pelawaan dari
orang asing atau tidak dikenali.
5. Refleksi dan penilaian kemahiran

8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Psikologi Nilai : Kasih sayang
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Sains dan KB : Mengecam EMK : Baca laju
Teknologi
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP :
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
18 daripa 23 murid menguasai objektif yang dirancang
5 murid tidak menguasai diberi bimbingan
KERJA RUMAH
Tiada

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :