Anda di halaman 1dari 2

CARTA GANTT PENYEDIAAN KERJA KURSUS SEJARAH STPM (940/4) TAHUN 2018

BIL TEMPOH PERKARA TINDAKAN GURU TINDAKAN CALON JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JUL-OKT
1 15 jan- 21 Jan Pengenalan kpd ilmu sejarah, kaedah  Jelaskan konsep & teori sejarah  Memahami konsep & teori sejarah
penyelidikan & penulisan sejarah  Menghurai kaedah penyelidikan  Mahirkan diri tatacara penyelidikan sejarah
 Menunjukkan langkah-langkah penulisan sejarah  Kenal pasti langkah-langkah penulisan sejarah
2 22 Jan – 31 Jan Penyediaan Cadangan Penyelidikan  Menerangkan cara menulis tujuan esei ditulis  Memilih tajuk yang sesuai
 Membimbing mengenal pasti isu-isu yang dikaji  Menulis tujuan kajian
 Mengenal pasti rujukan yang berkaitan dgn tajuk  Membina permasalahan kajian
 Tunjukkan contoh esei ilmiah  Mencari sorotan kajian (kajian literatur)
 Menerangkan keperlbagaian kaedah penyelidikan sejarah  Menggunakan pelbagai kajian penyelidikan
 Menerangkan pembahagian struktur esei yang baik sejarah
 Menerangkan format menulis bibliografi  Merangka struktur sesi
 Mengaplikasi teknik membuat rumusan
 Mengaplikasi format penulisan bibliografi
3 01 feb – 30 Mac Menjalankan kajian Tidak berkenaan  Menjalankan penyelidikan
 Menyaring & mengklasifikasi maklumat yg Menjalankan kajian
didapati
 Menulis esei
Penyerahan tugasan  Mengarahkan calon membuat semakan terakhir esei  Membuat semakan terakhir kerja kursus
Tarikh Akhir: 06 April 2018  Menerima kerja kursus daripada calon  Menghantar kerja kursus kepada pemeriksa 06/4/18

4 Pembentangan  Mengadakan sesi pembentangan kerja kursus  Membuat pembentangan kerja kursus
Tarikh: 16 April – 20 April 2018  Membuat penilaian hasil kerja kursus 16/4 -
 Menghantar markah kepada MPM 20/4/18

5 23 April – 23 Mei Penghantaran markah esei ilmiah Menghantar markah calon kepada MPM melalui perisian Tidak berkenaan
kepada MPM e-submission. 23/4/18 23/5/18

6 02 Mei – 06 Jun Penyelarasan markah kerja kursus  Menyediakan calon untuk membentang esei ilmiah (calon Membentang esei dan menjawab secara lisan
(penulisan ilmiah) oleh Ketua yang dipilih sahaja oleh KPK beberapa soalan yang dikemukakan oleh penyelaras
Penyelaras  Menyediakan sampel esei ilmiah calon yang dipilih oleh dalam masa 10 – 15 minit pada tarikh dan masa 02/5/18 06/6/18
Kebangsaan (KPK) KPK untuk tujuan penyelarasan markah yang ditetapkan

7 6 bulan selepas Penyimpanan evidens Menyimpan evidens Tidak berkenaan Simpan evidens
keputusan STPM

Tugasan Kerja Kursus Tahun 2018: Catatan:


Sediakan sebuah esei ilmiah yang panjangnya 2500 hingga 3000 Esei dinilai oleh guru di peringkat sekolah. Markah penuh ialah 55 berdasarkan Dimensi:
patah perkataan berdasarkan satu daripada tema di bawah ini. a. Pengetahuan : 10 markah (Jangkauan, maklumat sumber, isi relevan, huraian fakta, pengetahuan mendalam, dlm kontek sejarah)
b. Organisasi penulisan : 10 markah (Susunan mantap & efektif, perenggan secara koheren, hurai fakta /idea utama, fokus kepada tajuk)
Tema 1: Sejarah Seni dan kebudayaan
Tema 2: Sejarah Perubatan dan kesihatan c. Komunikasi : 10 markah (hujah & analisis jitu, kesimpulan mantap, idea/generalisasi kpd inferens drpd sumber primer, hujahan tahap tinggi)
Tema 3: Sejarah Politik d. Gaya penulisan : 10 markah ( Tiada kesalahan tatabahasa, ayat tersusun, sumber rujukan gaya Chicago/Turabian, berbentuk naratif/analitik/tematik)
Tema 4: Sejarah Sains dan teknologi e. Cadangan kajian : 7 markah (Kajian sangat efektif, menjelaskan prosedur penyelidikan, rasionalisasi pemilihan tajuk, persoalan, kepentingan kajian)
f. Pembentangan : 8 markah (Penyampaian idea menyakinkan, menghurai idea dlm esei dan kaitan dgn tesis, hurai sumber & guna BBB ketika
pembentangan)