Anda di halaman 1dari 2

I.

DATA PEGAWAI
Nama
Jabatan
Unit Kerja

II. JENIS CUTI YANG DIAMBIL **


1. Cuti Tahunan
2. Cuti Sakit
3. Cuti Alasan Penting

III. Alasan Cuti

IV. LAMANYA CUTI


Selama ……………….Hari/Bulan/Tahun* Mulai Tanggal

V. CATATAN CUTI ***


I. CUTI TAHUNAN
Tahunan Sisa Keterangan
N-2
N-1
N

VI. ALAMAT SELAMA MENJALANKAN CUTI


NIP
Masa Kerja

S/D

2. CUTI BESAR
3. CUTI SAKIT
4. CUTI MELAHIRKAN
5. CUTI KARENA ALASAN PENTING
6. CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA