Anda di halaman 1dari 2

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Biblioteca Ştiinţifică
Str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 2 33 62,
http://libruniv.usarb.md

LUNARUL STUDENŢILOR DE LA CICLUL I


DE INSTRUIRE, MASTERANDULUI,
DOCTORANDULUI
15 februarie - 15 martie, 2019

PROGRAM

Nr. Gen de Locul


Tematica Formatori
d/r activitate desfăşurării

1. Salonul Editorial Universitaria Prezentare A. Nagherneac SICB, et. 1


(Ediţia a 8-a, anul 2018) bibliografică E. Scurtu
D. Găină

2. Expoziţia Achiziţii recente în Prezentare Grupul SICB, et. 1


colecţia Bibliotecii Universitare bibliografică Promotorii
resurselor info-
documentare,
coord. A. Lîsîi

3. PRIMO ExLibris - Catalogul Training A. Hăbăşescu Oficiul


Partajat a 7 biblioteci universitare L. Ababii Referinţe
din RM T. Aculova bibliografice,
Autentificare pentru studenți și Sala de
cadre didactice Cataloage,
parter

4. Baze de date cu acoperire Training V. Topalo Mediateca


multidisciplinară şi servicii O. Dascal
specifice marilor distribuitori la T. Pogrebneac
care Universitatea este abonată: S. Zadainova
EBSCO, SpringerLink, Web of
Science etc.: cîmpuri/criterii de
căutare, cuvinte cheie, filtre,
gestiunea rezultatelor

5. Întreabă bibliotecarul - serviciu de Aplicaţii T. Aculova Oficiul Referinţe


bibliotecă pentru utilizatorii aflaţi la T. Pogrebneac bibliografice
distanţă
6. Instrumente de regăsire a Training M. Staver SICB, et. 1
informaţiei: motoare de căutare, T. Pogrebneac Mediateca
portaluri, directoare, repozitorii, S. Zadainova
reţele sociale. Managementul L. Ababii
datelor de cercetare: OpenAIRE,
Open Acces ( DOAJ, OAJI,
DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo
repository, Biblioteca electronică
CEEOL).

7 Repozitoriul instituțional ORA Training L. Mihaluţa SICB, et. 1


(Open Research Archive) USARB.
Depozitarea centralizată în Acces G. Cazacu
Deschis a produsului ştiinţifico- M. Staver
didactic al universitarilor bălţeni O. Dascal

8 Etica utilizării informației, metode Workchop A. Lîsîi, SICB, et. 1


de evitare a plagiatului, folosirea E. Ţurcan
unui soft de detectare a plagiatului.

9 Procesul de citare şi prezentare a Workchop A. Nagherneac SICB, et. 1


referinţelor. Softuri personale de E. Ţurcanu Mediateca
adăugare, organizare şi citare a A. Lîsîi
referinţelor: Mendeley, EndNote,
Zotero

10 Factorul de impact. Elemente de Workchop E. Ţurcan SICB, et. 1


scientometrie
Posibilităţi de relevare a citărilor
conform softu-lui Publish orPerish
(Publică ori pieri)
Crearea contului în Google
Academic

12 Prezentarea referinţelor şi citărilor Asistenţă A. Nagherneac SICB, et. 1


într-o lucrare ştiinţifică profesională E. Scurtu
Consultaţii D. Găină

Responsabil:

Ana Nagherneac, bibliotecar principal, Serviciul Comunicarea colecţiilor. Programe info-


documentare. Marketing BŞ USARB. ana.nagherneac@gmail.com