Anda di halaman 1dari 1

RPH JANUARI 2016

MINGGU: 43 HARI: Isnin TARIKH: 14.7.2016

Masa/Kelas/Mata 2.00-3.00 pm / 3 Harmoni/ BM


Pelajaran

Tajuk Alam ceria hidup sejahtera


Standard Kandungan 1.7.1 berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara
menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber.
Ojektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
Mengemukan pandangan dengan yakin.
Kriteria Kejayaan Murid dianggap Berjaya sekiranya:
1.Mengemukan 3 pandangan dengan yakin.
Aktiviti 1. Murid membaca teks.
2. Murid berbincang tentang tarian melayu.
3. Murid mengemukakan pandangan dengan bimbingan guru.
4.Murid diberi latihan dan bimbingan menggunakan sumber lembaran kerja.
5..Penilaiaan PdP:
Lembaran  Drama Tugasan  Lisan
Kerja  Projek  Hasil Kerja
Pemerhatian  Latihan  Kuiz

KBAT / Skil  Mencipta  Maklumat dan  Peta Bulatan


Pembelajaran / i-  Menilai komunikasi  Peta Buih
THINK  Menganalisis  Menyelesaikan masalah  Peta Buih Berganda
 Mengaplikasi  Interpersonal dan arah  Peta Pokok
 Memahami kendiri  Peta Dakap
 Mengingat  Peta Air
 Peta pelbagai air
 Peta Titi

BBM Buku Teks Internet  Carta  Projektor


Powerpoint Buku Cerita  Model  Lain-lain

Refleksi  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/
pengukuhan
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana ___________________________________ .