Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI (PSPM)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


SEMESTER II, SESI 2018/2019
8 HINGGA 12 APRIL 2019

TARIKH MASA JURUSAN KURSUS KERTAS KOD TEMPOH

8:40 – 9:00 pg Taklimat umum oleh Ketua Pengawas.

9:00 – 11:00 pg Mathematics 2 Kertas 2 SM025/2 2 Jam


Sains
9:00 – 11:00 pg Mathematics 2 - DM025 2 Jam

9:00 – 11:00 pg Kejuruteraan Mathematics 2 Kertas 2 SM025/2 2 Jam

9:00 – 11:00 pg Perakaunan Mathematics 2 Kertas 2 AM025/2 2 Jam


8 APRIL 2019 Perakaunan
9:00 – 11:00 pg Mathematics 2 Kertas 2 AM025/2 2 Jam
ISNIN Profesional

2:30 – 3:30 ptg Sains Mathematics 2 Kertas 1 SM025/1 1 Jam

2:30 – 3:30 ptg Kejuruteraan Mathematics 2 Kertas 1 SM025/1 1 Jam

2:30 – 3:30 ptg Perakaunan Mathematics 2 Kertas 1 AM025/1 1 Jam


Perakaunan
2:30 – 3:30 ptg Mathematics 2 Kertas 1 AM025/1 1 Jam
Profesional

8:55 – 9:00 pg Semakan borang OMR.

9:00 – 11:30 pg Chemistry 2 Kertas 2 SK025/2 2½ Jam


Sains
9:00 – 11:00 pg Chemistry 2 - DK024 2 Jam

9:00 – 11:30 pg Kejuruteraan Chemistry 2 Kertas 2 EC025/2 2½ Jam

9:00 – 12:00 tgh Perakaunan Accounting 2 - AA025 3 Jam


9 APRIL 2019
SELASA Perakaunan Management
9:00 – 11:00 pg - FM025 2 Jam
Profesional Accounting 2

2:25 – 2:30 ptg Semakan borang OMR.

2:30 – 3:30 ptg Sains Chemistry 2 Kertas 1 SK025/1 1 Jam

2:30 – 3:30 ptg Kejuruteraan Chemistry 2 Kertas 1 EC025/1 1 Jam

KPM.BM.S.600-9/20/3/Jld. 11 ( 33 )
Kemas kini: 4 Januari 2019

m/s 1 drpd 2
JADUAL PEPERIKSAAN SEMESTER PROGRAM MATRIKULASI (PSPM)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
SEMESTER II, SESI 2018/2019
8 HINGGA 12 APRIL 2019

TARIKH MASA JURUSAN KURSUS KERTAS KOD TEMPOH

8:55 – 9:00 pg Semakan borang OMR.

9:00 – 11:30 pg Physics 2 Kertas 2 SP025/2 2½ Jam


Sains
9:00 – 11:00 pg Physics 2 - DP024 2 Jam

9:00 – 11:30 pg Kejuruteraan Physics 2 Kertas 2 EP025/2 2½ Jam

9:00 – 12:00 tgh Perakaunan Ekonomi 2 - AE025 3 Jam


10 APRIL 2019
RABU Perakaunan Accountant in
9:00 – 11:00 pg - FB025 2 Jam
Profesional Business 2

2:25 – 2:30 ptg Semakan borang OMR.

2:30 – 3:30 ptg Sains Physics 2 Kertas 1 SP025/1 1 Jam

2.30 – 3.30 ptg Kejuruteraan Physics 2 Kertas 1 EP025/1 1 Jam

8:55 – 9:00 pg Semakan borang OMR.

9:00 – 11:30 pg Biology 2 Kertas 2 SB025/2 2½ Jam


Sains
9:00 – 11:00 pg Biology 2 - DB024 2 Jam

9:00 – 11:00 pg Kejuruteraan Basic Engineering 2 Kertas 2 EB025/2 2 Jam


Pengurusan
9:00 – 12:00 tgh Perakaunan - AP025 3 Jam
11 APRIL 2019 Perniagaan 2
KHAMIS Perakaunan Financial Accounting
9:00 – 11:00 pg - FF025 2 Jam
Profesional 2

2:25 – 2:30 ptg Semakan borang OMR.

2:30 – 3:30 ptg Sains Biology 2 Kertas 1 SB025/1 1 Jam

2:30 – 3:30 ptg Kejuruteraan Basic Engineering 2 Kertas 1 EB025/1 1 Jam

8:30 – 11:00 pg Computer Science 2 - SC025 2½ Jam


12 APRIL 2019
Sains
JUMAAT
8:30 – 10:30 pg Computer Science 2 - DC024 2 Jam

PEPERIKSAAN TAMAT
KPM.BM.S.600-9/20/3/Jld. 11 ( 33 )
Kemas kini: 4 Januari 2019

m/s 2 drpd 2