Anda di halaman 1dari 2

MINGGU: 24

TARIKH/ HARI: 3.07.2018/ SELASA KEMAHIRAN INSANIAH:


MASA: 1.50-2.50 PETANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL
TINGKATAN: 1 MURNI MENGHARGAI ALAM SEKITAR /
BIDANG: BAB 7: KETAKSAMAAN LINEAR ETIKA, MORAL & PROFESIONALISME
PERINCIAN: 7.1 Ketaksamaan SPIRITUAL
KOMUNIKASI
Di akhir sesi PdPc, murid dapat: KEPIMPINAN
KERJA SEPASUKAN
i) menyatakan generalisasi tentang ketaksamaan BERFIKIRAN KRITIKAL & MENYELESAIKAN
HASIL berkaitan sifat akas dengan betul. MASALAH
PEMBELAJARAN/ ii) menyatakan generalisasi tentang ketaksamaan TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
TUGASAN: berkaitan sifat transitif dengan betul. PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
GLOBALISASI
KEUSAHAWANAN
PENGURUSAN
PERBINCANGAN/ / LAWATAN ARAS BAND
PEMBENTANGAN PENGETAHUAN 1
EKSPERIMEN PEMBELAJARAN LUAR KEFAHAMAN / 2 /
MOD
BILIK DARJAH
PEMBELAJARAN: APLIKASI 3
SIMULASI INTEGRASI TEKNOLOGI
MAKLUMAT ANALISIS 4
PROJEK LAIN-LAIN PENILAIAN 5
1-Set induksi: Apa simbol ketaksamaan yang telah SINTESIS/ KREATIVITI 6
RINGKASAN dipelajari? PENTAKSIRAN DAN PENLAIAN
AKTIVITI: 2- Sesi perbincangan isi pelajaran menerusi latihan. LATIHAN BERTULIS /
3-Murid menyelesaikan soalan latihan. LAPORAN AMALI/ EKSPERIMEN
BBM: Buku teks KUIZ
RUJUKAN/SUMBER: Buku teks ANALISIS
PEMBENTANGAN
REFLEKSI:
LAIN-LAIN (NYATAKAN)

MINGGU: 24
TARIKH/ HARI: 3.07.2018/ SELASA KEMAHIRAN INSANIAH:
MASA: 3.20-4.20 PETANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL
TINGKATAN: 2 TABAH MENGHARGAI ALAM SEKITAR
BIDANG: BAB 8: GRAF FUNGSI ETIKA, MORAL & PROFESIONALISME
PERINCIAN: 8.1 Fungsi SPIRITUAL
KOMUNIKASI
Di akhir sesi PdPc, murid dapat: KEPIMPINAN
i) menerangkan untuk mentafsir graf fungsi KERJA SEPASUKAN
dengan betul. BERFIKIRAN KRITIKAL & MENYELESAIKAN
HASIL MASALAH
PEMBELAJARAN/ TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
TUGASAN: PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT /
GLOBALISASI
KEUSAHAWANAN
PENGURUSAN
PERBINCANGAN/ / LAWATAN ARAS BAND
PEMBENTANGAN PENGETAHUAN / 1 /
EKSPERIMEN PEMBELAJARAN LUAR KEFAHAMAN / 2 /
MOD BILIK DARJAH
PEMBELAJARAN: APLIKASI 3
SIMULASI INTEGRASI TEKNOLOGI
MAKLUMAT ANALISIS 4
PROJEK LAIN-LAIN PENILAIAN 5
1-Set induksi: refleksi graf yang dihasilkan dalam sesi SINTESIS/ KREATIVITI 6
RINGKASAN PdPc lepas. PENTAKSIRAN DAN PENLAIAN
AKTIVITI: 2- Sesi perbincangan isi pelajaran menerusi contoh graf LATIHAN BERTULIS
di buku teks. LAPORAN AMALI/ EKSPERIMEN
BBM: Buku teks KUIZ
RUJUKAN/SUMBER: Buku teks ANALISIS
PEMBENTANGAN
REFLEKSI:
LAIN-LAIN (NYATAKAN)