Anda di halaman 1dari 5

Isnin 26 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3: Sentiasa Selamat

TAHUN 4

TAJUK Unit 8: Sediakan Payung Sebelum Hujan

TARIKH/MASA 26 Mac 2018 ( 1130 – 1230 tengahari : 60 Minit)

STANDARD Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata
PEMBELAJARAN 1.4.3 ganti nama diri tanya dengan betul dalam situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i.Membaca 4/5 baris dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
ii. Melengkapkan dilog dengan kata Ganti Nama diri yang betul .

i. Murid membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan dialog dengan Kata Ganti Nama Diri yang betul berdasarkan
gambar secara berkumpulan. 21st CLD:C ( i ) / 21 st CLD:C( iii ).

AKTIVITI iv. ketua kumpulan membentangkan kerja dihadapan kelas. 21st CLD:SC( iii )

v. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.


21st CLD : SR( ii )

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan dialog dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Kesihatan


Nilai : Berhati - hati
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : Verbal Linguistik
KB : Mengenal pasti

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid melengkapkan dialog dengan Kata Ganti Nama Diri yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 27 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3: Sentiasa Selamat

TAHUN 4

TAJUK Unit 8: Sediakan Payung Sebelum Hujan

TARIKH/MASA 27 Mac 2018 ( 1030 – 1130 pagi : 60 Minit)

STANDARD
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
PEMBELAJARAN
bahan prosa dengan betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 3/ 5 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Menyatakan 3/4 isi berdasarkan petikan.
iii.Melengkapkan jadual dengan maklumat yang betul berdasarkan petikan.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang petikan.

iii. Murid melengkapkan jadual dengan maklumat yang terdapat dalam teks secara
berkumpulan. 21st CLD: C(i) /21st CLD: C (iii)

AKTIVITI iv. Murid membentangkan kerja dihadapan kelas. 21st CLD:SC (ii)

v. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu 21st CLD:SR (ii)

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Kesihatan


Nilai : Semangat Bermasyarakat
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Menaakul

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid- murid membaca petikan dengan sebutan yang dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Rabu 28 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3: Sentiasa Selamat

TAHUN 4

TAJUK Unit 8: Sediakan Payung Sebelum Hujan

TARIKH/MASA 28 Mac 2018 ( 0800 – 0900 pagi : 60 Minit)

STANDARD Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul.
3.3.4
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i.Membaca 3/4 baris maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
ii. Melengkapkan peta minda dengan maklumat yang betul secara berkumpulan.
iii. Melengkapkan Kerangka Karangan Catatan dengan frasa dan ayat yang betul.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam
teks. ‘

iii. Murid melengkapkanpeta minda dengan maklumat yang betul berdasarkan


petikan secara berkumpulan. 21st CLD:C (i) /21st CLD:C (iii)

AKTIVITI iv. Murid membentangkan kerja kumpulan dihadapan kelas. 21st CLD:SC (iv)

v. Murid melengkapkan kerangka karanga dengan frasa dan ayat yang betul. 21st
CLD:SR (ii)
Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan karangan dengan frasa dan ayat yang betul.

Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar


Nilai : Berhati - hati
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : Verbal Linguistik
KB : Membuat urutan

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid melengkapkan kerangka karangan dengan frasa dan ayat yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Khamis 29 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3: Sentiasa Selamat

TAHUN 4

TAJUK Unit 8: Sediakan Payung Sebelum Hujan

TARIKH/MASA 29 Mac 2018 ( 0830 – 0930 pagi : 60 Minit)

STANDARD
4.4.1 Mendeklamasi sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik
PEMBELAJARAN
hibur serta memahami maksud sajak tersebut

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 2/3 rangkap sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii. Melengkapkan peta alir dengan maklumat yang betul berdsasarkan sajak secara
kumpulan.
iii. Melengkapkan sajak dengan frasa dan ayat yang betul.

vi. Murid membaca sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul.

vii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang sajak.

viii. Murid melengkapkan peta alir dengan maklumat yang betul secara berkumpulan.
21st CLD:C (i) / 21st CLD:C (iii)
AKTIVITI
ix. Murid melengkapkan asajak dengan frasa dan ayat yag betul.. 21st CLD:KC (iii)

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan sajak dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan sajak dengan ayat yang betul.

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Menghubungkaitkan

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid melengkapkan sajak frasa dan ayat yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 10 Mac 2017

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3: Sentiasa Selamat

TAHUN 4

TAJUK Unit 8: Sediakan Payung Sebelum Hujan

TARIKH/MASA 10 Mac 2017 ( 0800 – 0900 pagi: 60 Minit)

STANDARD
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul
PEMBELAJARAN
mengikut konteks

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 5/7 baris ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii. Melengkapkan peta bulatan dengan kata hubung pancangan keterangan yang betul
berdasarkan petikan secara berkumpulan.
iii. Melengkapkan lembaran kerja dengan kata hubung pancangan keterangan yang betul.

i. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

ii. Murid melengkapkan peta bulatan dengan kata hubung pancangan keterangan yang betul
berdasarkan petikan secara berkumpulan. 21st CLD:C (i) / 21st CLD:C (iii)

iii. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 21st CLD:SC (iv)
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja dengan kata hubung pancangan keterangan secara
individu. 21st CLD:SR (ii)

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan kata hubung pancangan keterangan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan kata hubung pancangan keterangan yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar


Nilai : Berhati -hati
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : verbal - Linguistik
KB : Menganalisis

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN Murid-murid melengkapkanpeta bulatan dengan kata hubung pancangan keterangan dengan
PEMBELAJARAN / betul.
PENTAKSIRAN

REFLEKSI