Anda di halaman 1dari 8

Isnin 05 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3: Sentiasa Selamat

TAHUN 4

TAJUK Unit 7: Sentiasa Awsi Diri.

TARIKH/MASA 05 Mac 2018 ( 1130 – 1230 tengahari : 60 Minit)


Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi
STANDARD 1.4.2
tidak formal secara bertatasusila.
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 3/7 baris dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii. Melengkapkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila.

i. Murid membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. Murid melengkapkan dialog menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.berdasarkan gambar secara berkumpulan. 21st CLD:C ( i )
/ 21 st CLD:C( iii ).

AKTIVITI iv.ketua kumpulan membentangkan kerja di hadapan kelas. 21st CLD:SC( iii )

v. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.


21st CLD : SR( ii )

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan dialog dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Kesihatan


Nilai : Menjaga Kebersihan
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : Verbal Linguistik
KB : Menghubungkaitkan

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid melengkapkan dialog dengan ayat yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Selasa 06 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 3 : Sentiasa Selamat

TAHUN 4

TAJUK Unit 7: Sentiasa Awasi Diri

TARIKH/MASA 06 Mac 2018 ( 1030 – 1130 pagi : 60 Minit)

STANDARD
2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa
PEMBELAJARAN
dengan betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. membaca sebuah petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii.melengkapkan satu peta buih tentang 4 isi utama atau maklumat tersirat dalam petikan.
ii.menjawab 4/5 soalan pemahaman untuk mendapatkan maklumat tersurat dan tersirat tentang
petikan “Biar Lambat Asal Selamat.”

i. Murid membaca petikan secara rawak dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang makna perkataan dalam petikan.

iii. Murid melengkapkan peta buih tentang isi utama atau maklumat tersirat dalam
petikan secara kumpulan. 21st CLD: C(i) /21st CLD: C (iii)

iii. Murid menjawab soalan pemahaman berpandukan maklumat tersurat dan tersirat dalam
petikan secara berkumpulan. 21st CLD: C(i) /21st CLD: C (iii)

AKTIVITI
iv. Murid membentangkan jawapan mereka di hadapan kelas. 21st CLD:SC (ii)

v. Murid membuat latihan dengan menjawab soalan pemahaman secara individu. 21st
CLD:SR (ii)

Pemulihan
Murid-murid memadankan perkataan dengan makna yang sesuai berdasarkan petikan.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang terdapat dalam petikan.

Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR)


Nilai : Rasional
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : Interpersonal
KB : Menganalisis

BAHAN BANTU
Gambar, petikan , kad perkataan, kertas sebak, kad manila, lembaran kerja
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid- murid dapat mengumpul maklumat yang tersurat dan tersirat yang terdapat dalam petikan.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Rabu 07 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2: Amalan Kesihatan dan Kebersihan

TAHUN 4

TAJUK Unit 6: Pendidikan Kesihatan

TARIKH/MASA 07 Mac 2018 ( 0800 – 0900 pagi : 60 Minit)

STANDARD
2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan
PEMBELAJARAN
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 2/ 4 baris maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Menyatakan 3/4 isi berdasarkan petikan.
iii.Melengkapkan jadual dengan maklumat yang betul berdasarkan petikan.

vi. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

vii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang petikan.

viii. Murid melengkapkan jadual dengan maklumat yang terdapat dalam teks
secara berkumpulan. 21st CLD: C(i) /21st CLD: C (iii)

AKTIVITI ix. Murid membentangkan kerja dihadapan kelas. 21st CLD:SC (ii)

x. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu 21st CLD:SR (ii)

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Kesihatan


Nilai : Bertanggujawab
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mengecam

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid- murid membaca petikan dengan sebutan yang dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Khamis 08 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2: Amalan Kesihatan dan Kebersihan

TAHUN 4

TAJUK Unit 6: Pendidikan Kesihatan

TARIKH/MASA 08 Mac 2018 ( 0830 – 0930 pagi : 60 Minit)

STANDARD Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
2.4.3 pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i.Membaca 2/4 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
ii. Melengkapkan peta minda dengan maklumat yang betul secara berkumpulan.
iii. Menjawab 4/5 soalan pemahaman berdasarkan petikan dengan betul.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam
teks. ‘

iii. Murid melengkapkanpeta minda dengan maklumat yang betul berdasarkan


petikan secara berkumpulan. 21st CLD:C (i) /21st CLD:C (iii)
AKTIVITI
iv. Murid membentangkan kerja kumpulan dihadapan kelas. 21st CLD:SC (iv)

v. Murid membina ayat berdasarkan kata hubung pancangan keterangan dengan


betul. 21st CLD:SR (ii)
Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan perkataan imbuhan pinjaman yang betul.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan imbuhan pinjaman yang betul.

Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar


Nilai : Menjaga Kebersihan
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : Verbal Linguistik
KB : Menaakul

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menjawab soalan pemahaman dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 09 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2: Amalan Kesihatan dan Kebersihan

TAHUN 4

TAJUK Unit 6: Pendidikan Kesihatan

TARIKH/MASA 09 Mac 2018 ( 0900 – 1000 pagi : 60 Minit)

STANDARD
3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca
PEMBELAJARAN
dengan jelas dan menggunakan bahasa yang gramatis..

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 2/3 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii. Melengkapkan peta alir dengan maklumat yang betul berdsasarkan petikan secara
kumpulan.
iii. Menulis 4/5 baris ayat ulasan dalam 1 perenggan dengan betul.

vi. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

vii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang petikan

viii. Murid melengkapkan peta alir dengan maklumat yang betul secara berkumpulan.
21st CLD:C (i) / 21st CLD:C (iii)
AKTIVITI
ix. Murid menulis ulasan. 21st CLD:KC (iii)

Pemulihan
Murid-murid menyalin semula perenggan ulasan dengan betul dan kemas.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan perenggan ulasan dengan ayat yang betul.

Ilmu : Sains dan teknologi


Nilai : Menjaga Kebersihan
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Mengitlak

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid menulis ulasan dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Sabtu 10 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2: Amalan Kesihatan dan Kebersihan

TAHUN 4

TAJUK Unit 6: Pendidikan Kesihatan

TARIKH/MASA 10 Mac Februari 2018 ( 0800 – 0900 pagi: 60 Minit)

STANDARD
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut
PEMBELAJARAN
konteks.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Melengkapkan peta bulatan dengan kata adjektif yang betul berdasarkan petikan
OBJEKTIF secara berkumpulan.
ii. Melengkapkan jadual dengan kata adjektif dan kata penguat yang betul secara
kumpulan.
iii. Melengkapkan lembaran kerja dengan kata penguat dan kata adjektif yang betul.

i. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

ii. Murid melengkapkan peta bulatan dengan kata penguat yang betul berdasarkan petikan
secara berkumpulan. 21st CLD:C (i) / 21st CLD:C (iii)

iii. Murid melengkapkan jadual yang disediakan secara kumpulan.


21st CLD:C (i) / 21st CLD:C (iii)

AKTIVITI iv. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 21st CLD:SC (iv)

v. Murid melengkapkan lembaran kerja dengan kata adjektif dan kata penguat secara
individu. 21st CLD:SR (ii)

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan kata penguat yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan kata penguat yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar


Nilai : Menjaga kebersihan
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : verbal - Linguistik
KB : Menghubungkaitkan

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid melengkapkan jadual dengan kata penguat dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 16 Mac 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 2: Amalan Kesihatan dan Kebersihan

TAHUN 4

TAJUK Unit 6: Pendidikan Kesihatan

TARIKH/MASA 16 Mac 2018 ( 0800 – 0900 pagi: 60 Minit)

STANDARD
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut
PEMBELAJARAN
konteks.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


iv. Melengkapkan peta bulatan dengan kata adjektif yang betul berdasarkan petikan
OBJEKTIF secara berkumpulan.
v. Melengkapkan jadual dengan kata adjektif dan kata penguat yang betul secara
kumpulan.
vi. Melengkapkan lembaran kerja dengan kata penguat dan kata adjektif yang betul.

vi. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

vii. Murid melengkapkan peta bulatan dengan kata penguat yang betul berdasarkan petikan
secara berkumpulan. 21st CLD:C (i) / 21st CLD:C (iii)

viii. Murid melengkapkan jadual yang disediakan secara kumpulan.


21st CLD:C (i) / 21st CLD:C (iii)

AKTIVITI ix. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 21st CLD:SC (iv)

x. Murid melengkapkan lembaran kerja dengan kata adjektif dan kata penguat secara
individu. 21st CLD:SR (ii)

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan kata penguat yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan kata penguat yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar


Nilai : Menjaga kebersihan
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : verbal - Linguistik
KB : Menghubungkaitkan

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid melengkapkan jadual dengan kata penguat dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI