Anda di halaman 1dari 2

PRAKTIS BERFORMAT SPM

Jawab soalan-soalan di bawah ini berdasarkan novel yang berikut:


SILIR DAKSINA karya NIZAR PARMAN

1. Watak dalam cerita berperanan untuk menghidupkan penceritaan.


Huraikan watak utama dan perwatakannya dalam novel yang anda pelajari.

2. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan tiga pengajaran yang
terdapat dalam novel tersebut.

3. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan dua latar masyarakat yang
terdapat dalam novel tersebut.

4. Berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama


menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya.

5. Pengarang mewujudkan peristiwa-peristiwa yang dapat diteladani oleh


pembaca.
Berdasarkan novel tersebut, jelaskan dua peristiwa yang dapat dijadikan
teladan.
6. Watak sampingan ialah watak pembantu yang membantu watak utama untuk
membangunkan sesebuah cerita.
Huraikan satu watak sampingan dan perwatakannya dalam novel yang anda
pelajari.
7. Jelaskan tiga persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda
pelajari.

8. Jelaskan dua latar masa yang terdapat dalam novel yang anda telah pelajari.

9. Berdasarkan novel yang anda telah pelajari, huraikan tiga nilai kemanusiaan
yang terdapat dalam novel tersebut.
PRAKTIS BERFORMAT SPM

Jawab soalan-soalan di bawah ini berdasarkan novel yang berikut:


SILIR DAKSINA karya NIZAR PARMAN

1. Watak dalam cerita berperanan untuk menghidupkan penceritaan.


Huraikan watak utama dan perwatakannya dalam novel yang anda pelajari.

2. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan tiga pengajaran yang
terdapat dalam novel tersebut.

3. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan dua latar masyarakat yang
terdapat dalam novel tersebut.

4. Berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama


menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya.

5. Pengarang mewujudkan peristiwa-peristiwa yang dapat diteladani oleh


pembaca.
Berdasarkan novel tersebut, jelaskan dua peristiwa yang dapat dijadikan
teladan.
6. Watak sampingan ialah watak pembantu yang membantu watak utama untuk
membangunkan sesebuah cerita.
Huraikan satu watak sampingan dan perwatakannya dalam novel yang anda
pelajari.
7. Jelaskan tiga persoalan yang terdapat dalam sebuah novel yang telah anda
pelajari.

8. Jelaskan dua latar masa yang terdapat dalam novel yang anda telah pelajari.

9. Berdasarkan novel yang anda telah pelajari, huraikan tiga nilai kemanusiaan
yang terdapat dalam novel tersebut.