Anda di halaman 1dari 2

MINGGU 6 (ISNIN) TARIKH 11 FEBRUARI 2019 KELAS 3 AL GHAZALI

SUBJEK BAHASA MASA: 12.05 – 1.05 BILANGAN MURID: 23 /25


MELAYU

TEMA KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

TAJUK UNIT 4- BERIADAH DI KOLAM AIR PANAS

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan golongan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata adjektif
kata mengikut konteks. mengikut konteks;
(i) jarak

Pada akhir PdPc, murid dapat:


OBJEKTIF Menggunakan dan membina sekurangnya tiga ayat menggunakan kata adjektif jarak
mengikut konteks dengan betul.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan objektif pembelajaran kepada murid.
AKTIVITI 3. Murid buka buku teks JILID 1 ms 25
Perkembangan /Latihan:
4. Murid meneliti dan membaca petikan
5. Murid dibimbing guru memahami penggunaan kata adjektif jarak
6. Murid menggunakan kata adjektif jarak mengikut konteks
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
8. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti muka surat 29

PAK 21 NILAI EMK

Tolong-menolong Kreatif dan Inovasi


Perwatakan Kolaborasi Baik Hati
Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti Kerjasama
Hemah Tinggi Sains dan Teknologi
Pemikiran Kritis Bertolak Ansur
Hormat-menghormati Bahasa
Keadilan
 Kasih Sayang patriotisma
Keberanian
Semangat masyarakat
Rajin
 Rasional

PETA BBB PBS

 Peta Bulatan Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita Lembaran Kerja  Lisan
Peta Buih Peta Pokok Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
Peta Buih Berganda Peta Dakap Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
Peta Pelbagai Alir Peta Alir Projektor  Graf Kuiz  Projek

REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

PdP ditunda kerana murid membuat aktiviti nilam.