Anda di halaman 1dari 19

VISI DAN MISI KPM/

JPN PERAK/
PPD HILIR PERAK/
SEKOLAH
TAKWIN / PELAN
TINDAKAN
STRUKTUR
ORGANISASI
BIODATA GURU
JADUAL WAKTU
MINIT MESYAUARAT
HEAD COUNT
PROGRAM
PERINGKATAN
PEPERIKSAAN
AWAM
PEPERIKSAAN
DALAMAN
SENARAI RUJUKAN
JADUAL
PENCERAPAN HASIL
KERJA MURID/
PENCERAPAN GURU
KEMAJUAN STAF/
JADUAL KURSUS/
LUAR
KURSUS/BAHAN
EDARAN
PERSATUAN
AKADEMIK
ANGGARAN
PERBELANJAAN
JAWATANKUASA
PANITIA
KELOMPOK/
DAERAH
PEKELILING
JPN,KPM
LAIN -LAIN
DSKP / RPT
PJK
2018