Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN MENJAWAB KERTAS BAHASA MELAYU UPSR (BAHAGIAN A)

BAHAGIAN A (10 Markah- 15 Minit)

1. Fahami soalan cari kata kunci


2. Senaraikan Kata Kerja – Bulatkan watak
3. Bina ayat berdasarkan kata kerja yang disenaraikan- Jangan kurang 8 patah perkataan.

S A L A M
Siapa Apa/ Aktivit Lokasi Alatan Mengapa/bagaimana
4. Semak ayat

S E P I T