Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 4
Bilangan Murid : 9 orang ( 8 lelaki ) ( 1 perempuan )
Tarikh : 14 Ogos 2018
Hari : Selasa
Masa : 12.00 p.m –1.00 p.m
Tema : Tema 9 : Sayangi Bumi.
Tajuk : Unit 26 : Aktiviti Cintai Bumi Kita
Kemahiran Fokus : Kemahiran Menulis.

Standard kandungan
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

Standard Pembelajaran
3.8.2 Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan,
imbuhan, tanda baca dan penanda wacana dengan betul.

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :

i. Mengenal pasti dan menulis kesalahan ejaan,imbuhan,tanda baca,penanda wacana yang


terdapat dalam teks dengan betul.
ii. Menulis sekurangnya-kurannya dua ayat berdasarkan gambar dengan betul.

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)

 Pendidikan Alam Sekitar


 Ilmu : TMK
 Nilai Murni : Kerjasama, amanah, cintai alam sekitar,menghargai

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)


 KB : Menganalisis, Menghubung kait,
 KP : Muzik, Verbal linguistik, interpersonal,
 Pembelajaran Kolaboratif , pembelajaran konstruktivisme, Teknik soal jawab, Teknik Latih
tubi

Bahan Bantu Mengajar :

Bil. Perkara Jumlah

1 Komputer riba 1

2 LCD 1

4 Pembesar suara 1

5 Lembaran Kerja 9

6 Flash card dan pen marker 6

Pengetahuan Sedia Ada:

Murid pernah mengambil bahagian dalam program Alam Sekitar peringkat sekolah sebelum ini.

PRAKTIKUM BERTEMA:-

BIL ASPEK TEMA PERINCIAN


1. FASA IMAGINASI Maklum balas dan pengetahuan sedia ada.
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
 Kebersihan kelas  Murid memastikan kelas Peralatan yang
PENGURUSAN
 Persediaan murid bersih dan mereka bersedia sesuai
BILIK DARJAH
untuk belajar untuk belajar.
(2 minit)

Video iklan berkaitan Menonton video tentang BBM


tentang “Sayangi “Sayangi Bumi Kita”. Komputer riba
Bumi Kita”. Pembesar suara
1. Guru meminta murid
menonton video iklan yang TMK
berkaitan dengan tema. Video
2. Guru mengemukakan
beberapa soalan mengenai KB
FASA Contoh soalah : video tersebut. Menghubung kait
PERSEDIAAN 1. Apakah anda 3. Murid dipilih secara rawak
(5 minit) faham melalui untuk menjawab soalan KP
video ini ? guru. interpesonal
2. Apakah pesanan 4. Salah seorang murid akan
melalui video menulis tajuk yang akan Teknik
yang anda dipelajari pada papan putih Teknik Soal
tonton tadi? 5. Guru mengaitkan jawapan Jawab
murid dengan isi pelajaran.
Jangkaan Jawapan: Strategi :
1. Kebersihan Berpusatkan
alam sekitar murid
2. Menjaga alam
sekiktar Nilai
3. Membuang Cintai alam
samppah ke sekitar
dalam tong
sampah.
Teks Dialog dalam Membaca ,Mengenal pasti dan KB
bentuk Power point Menulis Kesalahan yang Menghubung kait
terdapat dalam teks. Menganalisis

FASA IMAGINASI 1. Guru meminta murid BBM


(15 minit) membaca teks dialog secara Komputer riba
pasangan terlebih dahulu. LCD
2. Murid diminta untuk Power point
mengenal pasti kesalahan Flash cards
yang terdapat dalam teks Teks dialog
tersebut.
Flash cards 3. Guru mengedarkan flash Teknik
cards dan pen marker Perbincangan,
kepada murid.
4. Murid diminta berbincang Pembelajaran
secara berpasangan kolaboratif
mengenal pasti dan menulis
kesalahan yang terdapat KP
dapat teks dengan betul. Interpersonal
5. Mengikut arahan guru murid
akan menunjukkan jawapan Nilai
yang ditulis pada flash card. Bekerjasama
6. Guru memilih dua orang Berani
murid secara rawak dan
meminta murid menyatakan
jawapan yang betul.
7. Guru dan murid sama-sama
bincang kesalahan yang
terdapat dalam teks
tersebut.
8. Guru menjadi pembimbing
dan membetulkan kesalahan
murid.

Membaca dan menulis semula Teknik


petikan tanpa kesalahan Sumbang saran
betul.

FASA 1. Guru membahagikan Pembelajaran


PERKEMBANGAN murid kepada dua konstruktivisme
(18 minit) kumpulan.
2. Guru memberikan
Teks berkaitan tajuk sampul teks kepada BBM
pembelajaran. setiap kumpulan. sampul
( Rujuk Lampiran ) 3. Setiap kumpulan Power point
diberikan masa untuk LCD
berbincang dan diminta
Flash cards untuk menulis semula KB
teks tanpa kesalahan. Menganalisis
Sampul teks 4. Dalam kumpulan murid maklumat
akan berbincang dan
mengenal pasti Nilai
kesalahan dalam teks. Bekerjasama
5. Jawapan akan ditulis Berdikari
semula pada flash card.
6. Setiap kumpulan akan
bentang hasil kerja di
hadapan kelas mengikut
kumpulan.
7. Guru membetulkan
kesalahan murid.
8. Peneguhan positif akan
diberikan kepada murid
yang jawab dengan
betul.

Pengukuhan BBM
Membina ayat berdasarkan Lembaran kerja
Membina ayat gambar dan perkataan yang
berdasarkan gambar diberi. Teknik
dan perkataan yang 1. Guru mengedarkan Latih tubi
FASA TINDAKAN diberi. lembaran kerja kepada
(15 minit) setiap kumpulan. KB
2. Murid diminta untuk Menganalisis
membina ayat perintah maklumat
dan ayat seruan
berdasarkan perkataan Nilai
yang diberi. menghargai
Pengayaan dan 3. Guru menjadi
Pemulihan pembimbing dan Pembelajaran
membetulkan kesalahan konstruktivisme
Isi tempat kosong murid.
dengan memilih
perkataan yang sesuai. Pemulihan
1. Murid diminta untuk
Salin semula ayat di mengisi tempat kosong
atas di tempat yang dengan memilih
disediakan. perkataan yang sesuai.
2. Kemudian murid diminta
salin semula ayat
tersebut di tempat yang
disediakan.
3. Guru menyemak
jawapan bersama-sama
dengan murid.
4. .Guru memberi
peneguhan positif dan
Lawatan ke Taman pujian kepada murid
Mini Sekolah dan yang dapat jawab KB
menyiram tanaman dengan betul. -Merumus
hijau. -kajian masa
PENUTUP Pembelajaran Luar Bilik depan
(5 minit) Darjah.
KP
1. Murid baris dan diarah Verbal Linguistik
pergi ke Taman Mini Interpersonal
Sekolah.
2. Guru menjadi Pembelajaran

(Menghubungkaitkan pembimbing dan murid Luar Bilik Darjah.

Aktiviti menyiram akan menyiram air

tanaman hijau dengan tanaman hijau tersebut. Nilai Murni

tajuk pembelajaran.) 3. Guru memberi Sayangi Alam


pendedahan ringkas Sekitar
tentang kepentingan

Kognitif menjaga alam sekitar. Menghargai

Rumusan isi pelajaran 4. Guru merumuskan isi


pelajaran. Bersyukur

Sosial 5. Murid diminta balik

Pujian, dan peneguhan semula ke kelas dalam

positif. barisan.
LAMPIRAN

Nama :

Bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan.

Ayat Perintah

1.
tolong

2.
sila

3.
jangan conteng
Ayat Seruan

Wah -bersih
4.

5. amboi -rajin

syabas - tahniah
6.