Anda di halaman 1dari 5

Selasa 03 April 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 4: Masyarakat Penyayang

TAHUN 4

TAJUK Unit 11: Khidmat Rakan Sebaya

TARIKH/MASA 3 April 2018 ( 1030 – 1130 pagi : 60 Minit)

STANDARD 1.5.2
Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat , sebutan
PEMBELAJARAN
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi wacana.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i. Membina ayat secara spontan berpandukan gambar dengan betul.
ii. Membina 5/7 ayat berpandukan gambar dengan betul .

i. Murid bercerita tentang gambar dengan ayat yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam gambar.

iii. Murid melengkapkan jadual dengan ayat betul berdasarkan gambar secara
berkumpulan. 21st CLD:C ( i ) / 21 st CLD:C( iii ).

AKTIVITI iv.ketua kumpulan membentangkan kerja dihadapan kelas. 21st CLD:SC( iii )

v. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu.


21st CLD : SR( ii )

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Sains
Nilai : Kerjasama
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : Verbal Linguistik
KB : Menjana idea

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid membina ayat dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Rabu 4 April 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 4: Masyarakat Penyayang

TAHUN 4

TAJUK Unit 11: Khidmat Rakan Sebaya

TARIKH/MASA 4 April 2018 ( 0800 – 0900 pagi : 60 Minit)

STANDARD
2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai
PEMBELAJARAN
murni.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i.Membaca 5/15 baris maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii.Menyatakan 3/4 isi berdasarkan petikan.
iii.Melengkapkan jadual dengan maklumat yang betul berdasarkan petikan.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang petikan.

iii. Murid melengkapkan jadual dengan maklumat yang terdapat dalam teks secara
berkumpulan. 21st CLD: C(i) /21st CLD: C (iii)

AKTIVITI iv. Murid membentangkan kerja dihadapan kelas. 21st CLD:SC (ii)

v. Murid melengkapkan lembaran kerja yang disediakan secara individu 21st CLD:SR (ii)

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan perkataan yang disediakan.

Ilmu : Sains
Nilai : Kebersihan fizikal dan mental
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Menilai

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid- murid membaca petikan dengan sebutan yang dengan betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Khamis 5 April 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 4: Masyarakat Penyayang

TAHUN 4

TAJUK Unit 11: Khidmat Rakan Sebaya

TARIKH/MASA 5 April 2018 ( 0830 – 0930 tengahari : 60 Minit)

Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan cerita dengan
STANDARD jelas serta menggunakan bahasa yang santun
3.6.2
PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


OBJEKTIF i.Membaca 3/4 baris maklumat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
ii. Melengkapkan peta minda dengan maklumat yang betul secara berkumpulan.
iii. Melengkapkan Kerangka Karangan berita dengan frasa dan ayat yang betul.

i. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

ii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam
teks. ‘

iii. Murid melengkapkanpeta minda dengan maklumat yang betul berdasarkan


petikan secara berkumpulan. 21st CLD:C (i) /21st CLD:C (iii)

AKTIVITI iv. Murid membentangkan kerja kumpulan dihadapan kelas. 21st CLD:SC (iv)

v. Murid melengkapkan kerangka karanga dengan frasa dan ayat yang betul. 21st
CLD:SR (ii)
Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan karangan dengan frasa dan ayat yang betul.

Ilmu : Sains
Nilai : Berhati - hati
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : Verbal Linguistik
KB : Menjana idea

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid melengkapkan kerangka karangan dengan frasa dan ayat yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 6 April 2018

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 4: Masyarakat Penyayang

TAHUN 4

TAJUK Unit 11: Khidmat Rakan Sebaya

TARIKH/MASA 6 April 2018 ( 10800 – 0900 tengahari : 60 Minit)

STANDARD
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata bantu, kata perintah dan kata pemeri dengan betul
PEMBELAJARAN
mengikut konteks

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 2/4 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF ii. Melengkapkan peta alir dengan maklumat yang betul berdasarkan petikan secara
kumpulan.
iii. Melengkapkanayat dengan kata pemeri yang betul.

vi. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

vii. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentangpetikan.

viii. Murid melengkapkan peta alir dengan maklumat yang betul secara berkumpulan.
21st CLD:C (i) / 21st CLD:C (iii)
AKTIVITI
ix. Murid melengkapkan ayat dengan kata pemeri yang betul.. 21st CLD:KC (iii)

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.
Pengayaan
Murid-murid melengkapkan petikan dengan ayat yang betul.

Ilmu : Sains
Nilai : Kasih Sayang
PENGISIAN KURIKULUM EMK : Interpersonal
KB : Menganalisis

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid melengkapkan ayat dengan kata pemeri yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI
Jumaat 7 April 2017

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

TEMA Tema 4: Masyarakat Penyayang

TAHUN 4

TAJUK Unit 11: Khidmat Rakan Sebaya

TARIKH/MASA 7 April 2017 ( 0800 – 0900 pagi: 60 Minit)

STANDARD
5.1.4
PEMBELAJARAN Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.

Pada akhir pengajaran, murid dapat:


i. Membaca 3/4 perenggan petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
OBJEKTIF
ii. Melengkapkan peta bulatan dengan kata kerja pasif yang betul berdasarkan petikan
secara berkumpulan.
iii. Membina 5/10 ayat dengan kata kerja pasfi yang betul.

i. Guru dan murid – murid bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam teks.

ii. Murid melengkapkan peta bulatan dengan kata kerja pasif yang betul berdasarkan
petikan secara berkumpulan. 21st CLD:C (i) / 21st CLD:C (iii)

iii. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 21st CLD:SC (iv)
AKTIVITI
iv. Murid melengkapkan lembaran kerja dengan kata kerja pasif secara individu. 21st
CLD:SR (ii)

Pemulihan
Murid-murid melengkapkan ayat dengan kata kerja pasif yang betul.
Pengayaan
Murid-murid membina ayat dengan kata kerja pasfi yang disediakan.

Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar


Nilai : Berhati -hati
PENGISIAN KURIKULUM
EMK : verbal - Linguistik
KB : Menganalisis

BAHAN BANTU
Petikan , lembaran kerja.
BELAJAR

PENILAIAN
PENGAJARAN DAN
Murid-murid melengkapkanpeta bulatan dengan kata kerja pasfi yang betul.
PEMBELAJARAN /
PENTAKSIRAN

REFLEKSI