Anda di halaman 1dari 1

1.

Inklusi mempunyai akar sejarah yang berbeza yang mungkin mengintegrasikan pelajar dengan
ketidakupayaan teruk di Amerika Syarikat (yang sebelum ini telah dikecualikan daripada sekolah atau
bahkan tinggal di institusi) [5] [6] [7] atau model kemasukan dari Kanada dan AS ( contohnya, Universiti
Syracuse, New York) yang sangat popular dengan guru inklusi yang mempercayai pembelajaran partisipatif,
pembelajaran koperasi, dan bilik darjah inklusif. [8]

Pendidikan inklusif berbeza dari kerja profesor universiti awal (contohnya, 1970, Profesor Pendidikan Carol
Berrigan dari Syracuse University, 1985; Douglas Biklen, Dekan Sekolah Pendidikan melalui 2011) dalam
integrasi dan pengarusutamaan [9] yang diajar di seluruh dunia termasuk dalam seminar antarabangsa di
Itali. Pengarusutamaan (contohnya, poster Dasar Dasar Manusia; Jika anda fikir roda adalah idea yang baik,
anda akan menyukai jalan) cenderung prihatin tentang "kesediaan" semua pihak untuk datang bersama
pelajar dengan keperluan yang penting. Oleh itu, integrasi dan pengarusutamaan adalah prihatin tentang
ketidakupayaan dan 'keperluan pendidikan khas' (sejak kanak-kanak tidak berada di sekolah biasa) dan
melibatkan guru, pelajar, pengetua, pentadbir, Lembaga Sekolah, dan ibu bapa yang berubah dan menjadi
'bersedia untuk' 10] pelajar yang memerlukan penginapan atau kaedah baru kurikulum dan pengajaran
(contohnya, IEP persekutuan diperlukan - program pendidikan individu) [11] [12] oleh arus perdana [13]
[14] [15]

Sebaliknya, kemasukan adalah mengenai hak kanak-kanak untuk mengambil bahagian dan tugas sekolah
untuk menerima kanak-kanak itu kembali ke keputusan Brown University Board of Education oleh
Mahkamah Agung AS dan Akta Pendidikan Peningkatan Kurang Upaya (IDEIA) yang baru. Inklusi menolak
penggunaan sekolah khas atau bilik darjah, yang kekal popular di kalangan penyedia perkhidmatan pelbagai
besar, untuk memisahkan pelajar kurang upaya dari pelajar tanpa upaya kurang upaya. Premis ditempatkan
atas penyertaan penuh oleh pelajar kurang upaya, berbeza dengan konsep awal penyertaan separa dalam
arus perdana, [16] dan atas penghormatan hak sosial, sivil dan pendidikan mereka. Inklusi memberikan
pelajar kemahiran kurang upaya yang boleh mereka gunakan masuk dan keluar dari bilik darjah.

2.
Di Agenda Unesco 2030 untuk Pembangunan Mapan yang diumumkan pada tahun 2015, ia secara khusus
menekankan bahawa tidak ada yang "ditinggalkan" dalam usaha untuk mencapai pembangunan untuk
semua.

Termasuk dalam 17 Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) adalah tumpuan untuk menjamin pendidikan
yang sama dan mudah diakses kepada orang kurang upaya dengan membina persekitaran pembelajaran dan
memberikan bantuan.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menganggarkan 15 peratus penduduk dunia hidup dengan kecacatan.
Angka-angka terkini dari Jabatan Kebajikan Masyarakat menunjukkan bilangan orang berdaftar dengan
keperluan istimewa di Malaysia pada 464,672, mungkin sebahagian kecil daripada angka sebenar.

Walaupun tidak ada pecahan bilangan anak yang dimiliki oleh usia sekolah yang didaftarkan, akses kepada
dan ketersediaan pendidikan yang memenuhi keperluan khas mereka mungkin masih banyak yang dapat
dielakkan, dan masih ramai yang tidak dikecualikan daripada komuniti arus perdana.

Profesor Datuk Dr Norazah Mohd Nordin, dekan Fakulti Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM), berkata ibu bapa murid yang mempunyai kebolehan yang berbeza mahu anak-anak istimewa mereka
diberi pendidikan yang sesuai dan dimasukkan sebagai individu yang sah dalam masyarakat - kurang upaya,
cacat visual atau pendengaran, atau mengalami kesukaran pembelajaran.