Anda di halaman 1dari 5

SMK TAMAN SRI MUDA

JALAN SABAR 25/83 SEKSYEN 25, 40400 SHAH ALAM , SELANGOR.


NO.TELEFON : 03-51218388 / NO.FAKS : 03-51226489
E-mel : bea8623.1bestarinet.net

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


Seni reka tanda TINGKATAN 4
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 2019

BERWAWASAN , DINAMIK, BERILMU

VISI SEKOLAH MISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN


YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
INSAN TERDIDIK
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
NEGARA SEJAHTERA ASPIRASI NEGARA

RPT MPV SRT 0


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2019
Mpv seni reka tanda
Tingkatan 4
SMK TAMAN SRI MUDA, SHAH ALAM, SELANGOR
M PERUNTUKAN W PERKARA OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
MASA
2 ASAS SENI REKA 1. Menghasilkan lukisan benda 1. Pelajar menghasilkan satu kerja 1. Kekemasan
PERUNTUKAN alam menggunakan unsur yang menggunakan unsur seni 2. Tanggungjawab
MASA SELAMA 1. Unsur Seni garisan. 2. Pelajar menggunakan tekapan dan 3. Kerjasama
23 MINGGU 2. Menghasilkan satu rekabentuk tekanan diatas kertas untuk 4. Kreatif
Tarikh cadangan kertas pembalut hadiah mendapatkan kesan jalinan dan
mula modul : menggunakan jalinan tampak sebagainya
atau jalinan sentuh 3. Pemahaman tentang asas warna dan
Minggu 1 3. Menghasilkan rupa geometri menghasilkan satu roda warna yang
Modul 1

atau rupa orgnik berdasarkan ditetapkan


rupa positif 4. Pelajar mempelajari bagaimana untuk
4. Menghasilkan penghurufan menggunakan alatan geometri, set
menggunakan bahan tiga square, t-square, drawing instrument,
dimensi drawing board
5. Menghasilkan poster 5. Pelajar menghasilkan satu kerja yang
penghurufan menggunakan menggunakan peralatan tersebut
kaedah perspektif
6. Menghasilkan satu roda warna
7. Memperkembangan daya kreatif

PERUNTUKAN
M W PERKARA OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
MASA
1. menghasilkan lukisan benda alam 1. pelajar menghasilkan satu kerja yang
menggunakan unsur garisan. menggunakan unsur seni
PERUNTUKAN 2. menghasilkan satu rekabentuk 2. pelajar menggunakan tekapan dan
MASA SELAMA kertas pembalut hadiah tekanan diatas kertas untuk 1. kekemasan
23 MINGGU menggunakan jalinan tampak atau mendapatkan kesan jalinan dan 2. tanggungjawap
Tarikh cadangan jalinan sentuh sebagainya 3. kerjasama
mula modul : 3. menghasilkan rupa geometri atau 3. pemahaman tentang asas warna dan 4. kreatif
rupa orgnik berdasarkan rupa menghasilkan satu roda warna yang
positif ditetapkan
4. menghasilkan penghurufan 4. pelajar mempelajari bagaimana untuk
menggunakan bahan tiga dimensi menggunakan alatan geometri, set
5. menghasilkan poster penghurufan square, t square, drawing instrument,

RPT MPV SRT 1


menggunakan kaedah perspektif drawing board
M 6. menghasilkan satu roda warna 5. pelajar menghasilkan satu kerja yang
7. memperkembangan daya kretif menggunakan peralatan tersebut
O
D 1. Reka bentuk logo 1. mengenalpasti jenis logo 1. pelajar menghasilkan logo mengikut tema
U 2. menereangkan keperluan utama yang diberikan 1. kreatif
L Tarikh cadangan dalam merekabentuk logo 2. logo yang dihasilkan mengikut spesifikasi 2. kerjasama
tamat modul : 2 3. kebolehan menghasilkan logo yang telah ditetapkan 3. tanggungjawap
mengikut tema
1

&
2. Alatan dan bahan 1. mengenalpasti pelbagai jenis alatan 1. pelajar diminta untuk 1. ketaakulan
dan bahan grafik mengenal pasti alatan yang akan 2. kefahaman
2 2. menerangkan kegunaan alat dan digunakan untuk kerja kerja grafik
bahan grafik 2. penggunaan alatan ini
3. menerangkan kegunaan alat dan adalah berlanjutan sehingga
bahan grafik pembelajaran semasa tingkatan
2 4. bertanggungjawap atas penggunaan lima
alatan dan bahan supaya tidak
menbazir

RPT MPV SRT 2


PERUNTUKAN
M W PERKARA OBJEKTIF AKTIVITI NILAI
MASA

4. lukisan goemetri 1. menggunakan alat lukisan dengan 1. pelajar menghasilkan bentuk 1. ikut arahan
betul dan ketepatan membina geometri dengan lngkah langkah 2. kekemasan
lukisan geometri yang ditetapkan
2 2. menghasilkan corak dan bentuk 2. pemahaman pelajar membina lukisan
geometri berdasarkan binaan tersebut
garisan, sudut, segitiga, segiempat,
bulatan, tangen, poligon dan elips.

PENGENALAN KEPADA TANDA


TULIS

1. Muka Taip ( Tipografi ) 1. mengenalpasti kumpulan dalam 1. pelajar mengenalpasti dengan 1. ketaakulan
M PERUNTUKAN 3 i. Serif tipografi melihat contoh di persekitaran 2. kefahaman
O MASA SELAMA ii. San Serif 2. menerangkan jenis gaya taip 2. perbezaan antara jenis tipografi
D 23 MINGGU iii. Text 3. mengasailkan huruf blok dengan 3. pelajar memahaminya untuk tujuan
U Tarikh cadangan iv. Skrip kaedah OHV pembelajaran masa akan datang
mula modul : v. Dekorafit
L

1 Tarikh cadangan 2. Satar asas tanda tulis 1. menggunakan kaedah kegunaan alat 1. pelajar menghasilkan latihan dengan 1. kekemasan
tamat modul : tanda tulis menggunakan peralatan tanda tulis 2. tanggungjawap
& 2. menggunakan berus tanda tulis seperti ”kayu Mahl”, berus, ”kayu 3. ketelitian
untuk menanda tulis huruf Bridge”
2. latihan asas dengan menggunakan

RPT MPV SRT 3


2 ink serta surat khabar
3. pelajar menggunakan kayu mahl
untuk menyangga tangan semasa
2 menulis / melukis dipermukaan
menegak, manakala kayu bridge
untuk menyangga tangan semasa
menulis diatas meja.

RPT MPV SRT 4