Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK TINDAKAN

PERANCANGAN TAHUNAN (PT-02) IPGM

GARIS MASA/ CATATAN/ TINDAKAN


BIL. PROSES KERJA
BULAN
o Mengeluarkan surat pelantikan
Membentuk, melantik dan JANUARI/ o Menyelaraskan tugas dan persediaan Audit
1. menyenaraikan tugas JK Kerja Dalaman
FEBRUARI
Perancangan Tahunan IPGM o Mengadakan mesyuarat penyelarasan
JK Kerja

Membuat Pemantauan dan Penilaian o Mengeluarkan surat/ memo/


JANUARI-JUN
2. Program/ Aktiviti Januari-Jun (tahun e-mel rasmi makluman
semasa)

Membentangkan dan mendapatkan


kelulusan Laporan Penilaian Program/ o Mendapatkan kelulusan/ punca kuasa
3. JUN
Aktiviti Januari-Jun untuk merancang aktiviti tahun berikutnya
(tahun semasa)

o Menyediakan Perancangan Tahunan IPGM


Mengadakan mesyuarat untuk o Menyelaraskan program/ aktiviti utama
IPGM dengan program/ aktiviti utama IPG
4. menyediakan Perancangan Tahunan JULAI
o Menyelaraskan program/ aktiviti utama
IPGM untuk tahun berikutnya IPGM/ IPG dengan Takwim KPPM, KSU
dan YB Menteri Pendidikan.

o Mendapatkan kelulusan/ punca kuasa


Membentangkan dan mendapatkan untuk mengedarkan draf Perancangan
5. OGOS
kelulusan Perancangan Tahunan IPGM Tahunan/ Takwim ke setiap IPG untuk
penyelarasan

o Memastikan draf Perancangan Tahunan/


Mengedarkan draf Perancangan Takwim diedarkan mengikut tempoh masa
6. Tahunan/ Takwim IPGM ke setiap IPG SEPTEMBER yang ditetapkan bagi mengelakkan
dan membuat penyelarasan kelewatan penyelarasan
di peringkat IPG

Membuat Pemantauan dan Penilaian


JULAI- o Mengeluarkan surat/ memo/
7. Program/ Aktiviti Julai- Disember (tahun
DISEMBER e-mel rasmi makluman
semasa)

Mengedarkan Takwim IPGM o Memastikan Takwim diedarkan mengikut


8. NOVEMBER
ke setiap IPG tempoh masa yang ditetapkan

Membentangkan dan mendapatkan


o Menambahbaik perancangan aktiviti yang
9. kelulusan Laporan Penilaian Program/ DISEMBER
akan dilaksanakan
Aktiviti Julai-Disember (tahun semasa)

1
SENARAI SEMAK TINDAKAN PERANCANGAN TAHUNAN (PT-02) IPGM/IPG
SENARAI SEMAK TINDAKAN
PERANCANGAN TAHUNAN (PT-02) IPG

GARIS MASA/ CATATAN / TINDAKAN


BIL. PROSES KERJA
BULAN
o Mengeluarkan surat pelantikan
Membentuk, melantik dan JANUARI/ o Menyelaraskan tugas dan persediaan Audit
1. menyenaraikan tugas JK Kerja Dalaman
FEBRUARI o Mengadakan mesyuarat penyelarasan
Perancangan Tahunan IPGM
JK Kerja

Membuat Pemantauan dan Penilaian


o Mengeluarkan surat/ memo/
Program/ Aktiviti Januari-Jun (tahun JANUARI-JUN
2. e-mel rasmi makluman
semasa)

Membentangkan dan mendapatkan


kelulusan Laporan Penilaian Program/ o Mendapatkan kelulusan/ punca kuasa
3. JUN
Aktiviti Januari-Jun untuk merancang aktiviti tahun berikutnya
(tahun semasa)

o Menyediakan Perancangan Tahunan IPG


Mengadakan mesyuarat untuk o Menghantar program/ aktiviti utama IPG
kepada IPGM untuk diselaraskan
4. menyediakan Perancangan Tahunan JULAI
dengan program/ aktiviti utama IPGM dan
IPG untuk tahun berikutnya Takwim KPPM, KSU dan YB Menteri
Pendidikan.

o Mendapatkan kelulusan/ punca kuasa


Membentangkan dan mendapatkan untuk mengedarkan draf Perancangan
5. OGOS
kelulusan Perancangan Tahunan IPG Tahunan/ Takwim ke setiap IPG untuk
penyelarasan

Menerima draf Perancangan Tahunan/


o Menyelaraskan Perancangan Tahunan
6. Takwim IPGM dan membuat SEPTEMBER
IPG
penyelarasan

Membuat Pemantauan dan Penilaian


JULAI- o Mengeluarkan surat/ memo/
7. Program/ Aktiviti Julai- Disember
DISEMBER e-mel rasmi makluman
(tahun semasa)

Membentangkan dan mendapatkan


o Menambahbaik perancangan aktiviti yang
8. kelulusan Laporan Penilaian Program/ DISEMBER
akan dilaksanakan
Aktiviti Julai-Disember (tahun semasa)

2
SENARAI SEMAK TINDAKAN PERANCANGAN TAHUNAN (PT-02) IPGM/IPG