Anda di halaman 1dari 37

1 ISI DAN LENGKAPKAN MAKLUMAT DALAM KOLUM YG DI-HIGHLIGHT BIRU

2 TAIP MENGGUNAKAN HURUF BESAR

3 PASTIKAN EJAAN NAMA TEPAT KERANA TIDAK SEMPAT UNTUK SEMAKAN SEMULA

AJK CETAKAN SIJIL

1 ELSIE MATHEW
2 NOORHAYATI BOON PAGI
3 FAUZIAH KASITAH PAGI

4 SALBINAWATI WASIN PAGI


5 KASRIAH HATIRIN PETANG

6 KINASAH GIMAN PETANG


7 NORSIAH GIWOL PETANG
BIL NAMA % KEDUDUKAN
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10

11
12
13

14
15

16
17
18

19
20

21
22
23

24
25

26
27
28

29
30

31
32
33
34

35
36

37
38
39

40
41

42
43
44

45
46

47
48
49

50
51
52
53

54
55
56

57
58

59
60
61
MP/JAWATAN/ANUGERAH KELAS NO. SIRI catatan
KETUA MURID
PENOLONG KETUA MURID
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
P
PENGAWAS SEKOLAH E
PENGAWAS SEKOLAH N
G
PENGAWAS SEKOLAH A
W
PENGAWAS SEKOLAH A
S
PENGAWAS SEKOLAH
S
E
K
O
L
G
A
W
A
S

PENGAWAS SEKOLAH S
E
PENGAWAS SEKOLAH K
O
PENGAWAS SEKOLAH L
A
PENGAWAS SEKOLAH
H
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
PENGAWAS SEKOLAH
BIL NAMA % KEDUDUKAN
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10

11
12
13

14
15

16
17
18

19
20

21
22
23

24
25

26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36
MP/JAWATAN/ANUGERAH KELAS NO. SIRI catatan

KETUA KELAS 1 ALFA


KETUA KELAS 1 BETA
KETUA KELAS 1 SIGMA
KETUA KELAS 2 ALFA
KETUA KELAS 2 BETA
KETUA KELAS 2 SIGMA
KETUA KELAS 3 ALFA
KETUA KELAS 3 BETA
KETUA KELAS 3 SIGMA
KETUA KELAS 4 ALFA
K
KETUA KELAS 4 BETA E
T
KETUA KELAS 4 SIGMA U
A
KETUA KELAS 5 ALFA
KETUA KELAS 5 BETA K
E
KETUA KELAS 5 SIGMA L
A
KETUA KELAS 6 ALFA S
KETUA KELAS 6 BETA
KETUA KELAS 6 SIGMA
PENOLONG KETUA KELAS 1 ALFA
PENOLONG KETUA KELAS 1 BETA
PENOLONG KETUA KELAS 1 SIGMA
PENOLONG KETUA KELAS 2 ALFA
P
PENOLONG KETUA KELAS 2 BETA E
N
PENOLONG KETUA KELAS 2 SIGMA O
L
PENOLONG KETUA KELAS 3 ALFA O
PENOLONG KETUA KELAS 3 BETA N
G
PENOLONG KETUA KELAS 3 SIGMA
PENOLONG KETUA KELAS 4 ALFA
O
N
G

PENOLONG KETUA KELAS 4 BETA


PENOLONG KETUA KELAS 4 SIGMA
PENOLONG KETUA KELAS 5 ALFA
PENOLONG KETUA KELAS 5 BETA
PENOLONG KETUA KELAS 5 SIGMA
PENOLONG KETUA KELAS 6 ALFA
PENOLONG KETUA KELAS 6 BETA
PENOLONG KETUA KELAS 6 SIGMA
BIL NAMA % KEDUDUKAN
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10

11
12
13

14
15

16
17
18

19
20

21
22
23

24
25

26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36

37
38

39
40
41

42
43

44
45
46

47
48
49
50

51
52
53

54
55

56
57
MP/JAWATAN/ANUGERAH KELAS NO. SIRI catatan
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
P
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH S
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH S

PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH


PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH P
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH e
n
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH g
a
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH w
a
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH s
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
P
u
s
a
t

S
a
w
a
s

P
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH u
s
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH a
t
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH S
u
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH m
b
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH e
r
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH P
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH S
S
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
BIL NAMA % KEDUDUKAN
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10

11
12
13

14
15

16
17
18

19
20

21
22
23

24
25

26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36

37
38

39
40
41

42
43

44
45
46

47
48
49
50

51
52
53

54
55

56
57
58
MP/JAWATAN/ANUGERAH KELAS NO. SIRI catatan

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH K


O
ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH M
I
ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH
T
ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH M
E
N

T
E
R
B
K
O
M
I
T
M
E
ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH N
ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH T
ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH
E
R
ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH B
A
ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH I
K
ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH

ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH


ANUGERAH KOMITMEN TERBAIK KE SEKOLAH
BIL NAMA % KEDUDUKAN
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10

11
12
13

14
15

16
17
18

19
20

21
22
23

24
25

26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36

37
38

39
40
41

42
43

44
45
46

47
48
49
50

51
52
53

54
55

56
57
58
59
60

61
62

63
64
65

66
67

68
69
70

71
72

73
74
75

76
77
78
79

80
81
82

83
84

85
MP/JAWATAN/ANUGERAH KELAS NO. SIRI catatan
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 1 ALFA

t
e
r
b
a
i
k

m
a
t
a
p
e
l
a
j
a
r
a
n
t
e
r
b
a
i
k

m
a
t
a

p
e
l
a
j
a
r
a
n
t
e
r
b
a
i
k

m
a
t
a
p
e
l
a
j
a
r
a
n
BIL NAMA % KEDUDUKAN
1 PERTAMA
2 KEDUA
3 KEDUA

4 PERTAMA
5 KEDUA

6 KETIGA
7 PERTAMA
8 KEDUA

9 KETIGA
10 PERTAMA

11 KEDUA
12 KETIGA
13 PERTAMA

14 KEDUA
15 KETIGA

16 PERTAMA
17 KEDUA
18 KETIGA

19 PERTAMA
20 KEDUA

21 KETIGA
22 PERTAMA
23 KEDUA

24 KETIGA
25 PERTAMA

26 KEDUA
27 KETIGA
28 PERTAMA
29 KEDUA
30 KETIGA
31 PERTAMA

32 KEDUA
33 KETIGA

34 PERTAMA
35 KEDUA
36 KETIGA

37 PERTAMA
38 KEDUA

39 KETIGA
40 PERTAMA
41 KEDUA

42 KETIGA
43 PERTAMA

44 KEDUA
45 KETIGA
46 PERTAMA

47 KEDUA
48 KETIGA
49 PERTAMA
50 KEDUA

51 KETIGA
52 PERTAMA
53 KEDUA

54 KETIGA
KELAS NO. SIRI catatan
1 ALFA
1 ALFA
1 ALFA

1 BETA
1 BETA

1 BETA
1 SIGMA
1 SIGMA

1 SIGMA
2 ALFA

2 ALFA
2 ALFA
2 BETA

2 BETA
2 BETA

2 SIGMA
2 SIGMA
2 SIGMA

3 ALFA P
R
3 ALFA E
S
3 ALFA T
A
3 BETA
S
3 BETA I

3 BETA T
E
3 SIGMA R
3 SIGMA B
A
3 SIGMA I
K
4 ALFA
M
E
N
G
I
K
U
R
B
A
I
K

M
4 ALFA E
4 ALFA N
G
4 BETA I
K
4 BETA U
T
4 BETA

4 SIGMA K
E
4 SIGMA L
A
4 SIGMA S
5 ALFA
5 ALFA

5 ALFA
5 BETA
5 BETA

5 BETA
5 SIGMA

5 SIGMA
5 SIGMA
6 ALFA

6 ALFA
6 ALFA
6 BETA
6 BETA

6 BETA
6 SIGMA
6 SIGMA

6 SIGMA
BIL NAMA % KEDUDUKAN
1 NURKEYSHA SUMAYYAH BINTI ZAMRI PERTAMA
2 NUR SYAHINDAH BINTI ZULKEFLI KEDUA
3 NUR ADHWA SALSABEELA BINTI ASMAN KETIGA

4 NUR AMANDA DANIA BINTI JUHAIDI KEEMPAT


5 DHIA ALEEYSA BINTI MICHELL ROY KELIMA

6 ADIB BIN JULAIMIN KEENAM


7 NURQAIRANI BINTI HIRWAN KETUJUH
8 MUHAMMAD HAZIQ BIN HAMRI KELAPAN

9 AUDREYCLAIRE WHITNEY BINTI HANDRO KESEMBILAN


10 ASYRAAF ALZIKRI BIN MEYOMIN KESEPULUH

11 ALEYA IMANI BINTI RAMLAN PERTAMA


12 NURUL AMNI QISTINA BINTI JASININ KEDUA
13 ELMER JAY JENIUS KETIGA

14 ITIYAH INSYIRAH BINTI JEARY KEEMPAT


15 MUHAMMAD MUAZ BIN ZAINAL KELIMA

16 QALEESYA QAYSARA BINTI JASRIN KEENAM


17 MUHAMMAD ZUHAIRI BIN MOHD ADRYZAM KETUJUH
18 MUHAMMAD NAZRAN IZZUDIN BIN MOHD NAZREE KELAPAN

19 MUHAMMAD FAHMIE BIN ABDULLAH KESEMBILAN


20 ANIS SYAFIAH BINTI RAZALIN KESEPULUH

21 PENGIRAN WAFIQ IRFAN BIN AG.DANAM @ AG ADNAN PERTAMA


22 ROSE VERNIECA MALI KEDUA
23 MUHAMMAD IZZ ISKANDAR BIN JOSEPRIN KETIGA

24 FIRDA SYUHADAH BINTI ELWANDI KEEMPAT


25 THERENCE ALEXANDER JOHNIUS KELIMA

26 RYXROVVELYON RANNEAL KEENAM


27 NATASYA ARYNA BINTI MOHD NAZRAN KETUJUH
28 SITI NUR SAFWAH BINTI J.SAM KELAPAN
29 ALISHA AZZAHRA BINTI SHAMSUL @ SHAMSON KESEMBILAN
30 AVTONAVIA KESEPULUH
31 NUR ALYA MYSARAH BINTI PAIMAN PERTAMA

32 NUR NAZURAH BINTI HASININ KEDUA


33 ALEEYA SARA NATASHA BINTI ROSLI KETIGA

34 ELMEORA JANE JENIUS KEEMPAT


35 NADHRAH HAZIRAH BINTI HOUZEH KELIMA
36 SITI NUR TIHANY BINTI J. SAM KEENAM

37 RASHFARINA BINTI RAPILIN KETUJUH


38 DAYANG AUNI ZAYANI BINTI JAMILIN KELAPAN

39 SWEET ERSA BINTI SOBVEST KESEMBILAN


40 NUR AMNI NABIHAH BINTI ZAINI KESEPULUH
41 NURALIYYAH SYUHADAH BINTI MOHD SAFIEE PERTAMA

42 SKY BROXLYNE ROY MAXWILL KEDUA


43 IVA SOMINA WELLMEN KETIGA

44 NURUL HANA NABIHAH BINTI RASLIH KEEMPAT


45 NESTTRA LUIN KELIMA
46 AKMAL HAKIM BIN MUHAMMAD HAMDI KEENAM

47 AUDREY BERTRAN KETUJUH


48 NEA AZMIERA BINTI AZBY @ MOHD AZMIE JOHAN KELAPAN
49 EFFY FARRIENA BINTI FRADDY KESEMBILAN
50 SHAHRUL EZRIN RUJUM BIN MOHD SHARIFF KESEPULUH

51 EDEONA JANE JENIUS PERTAMA


52 KAMAL ILMAN BIN MUKMIN HAKIM KEDUA
53 NUR FAUZANA HUSNA BINTI MUHAMMAD RAZALI KETIGA

54 NURIN MADIHAH BINTI KAMARUDIN KEEMPAT


55 NUR ANIQAH BINTI ASLAN KELIMA

56 NURIN IZZANI BINTI SUHADI KEENAM


57 NUR FATIN SYAMIMIE MOHD RAZALI KETUJUH
58 NUR IZZAH EDINA BINTI EDDY SYARNO KELAPAN
59 EMMANUEL JOHNMY@JOHNNY KESEMBILAN
60 NUR ALEEYA SALWA KESEPULUH
MP/JAWATAN/ANUGERAH KELAS NO. SIRI catatan

1 ALFA

T
O
P

1
0

2 ALFA

3 ALFA

T
O
P

1
0
1
0

4 ALFA

T
O
P
5 ALFA 1
0

6 ALFA

T
O
P

1
0
1
0
BIL NAMA % KEDUDUKAN
1 MOHAMMAD AZMI BIN SAIDI (LELAKI)
2 CORRIE TRINITY JELSON (PEREMPUAN)
3 (BAHASA MELAYU)
4 (BAHASA INGGERIS)
5 (LELAKI)
6 (PEREMPUAN)
MP/JAWATAN/ANUGERAH KELAS NO. SIRI catatan

TOKOH KO-KURIKULUM 6 SIGMA A


N
TOKOH KO-KURIKULUM 6 ALFA U
G
E
TOKOH NILAM R
A
TOKOH NILAM H

K
TOKOH MURID H
A
TOKOH MURID S