Anda di halaman 1dari 15

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4

2018

BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF (30 MARKAH)

Bulatkan jawapan yang betul.

1.

Pernyataan di atas menerangkan makna sejarah oleh seorang sejarawan. Siapakah tokoh
tersebut?

A. Muhd. Yusof Ibrahim C. Ibn Khaldun


B. Herodotus D. Suma Oriental

2.

Maklumat berikut adalah sumber sejarah. Apakah X?

A. Majalah C. Fosil
B. Buku D. Akhbar

3. SEJARAH MELAYU

Mengapakah sumber sejarah tersebut penting untuk kita?

A. Menjadi kebanggaan masyarakat dahulu


B. Mendapatkan maklumat yang tepat
C. Merekod cerita lisan
D. Mencatat cerita lagenda

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

4.

Perbualan berikut adalah antara seorang murid dengan guru di dalam kelas. Apakah kaedah yang
digunakan oleh murid itu untuk mencari maklumat sejarah tersebut?

A. Arkeologi C. Bertulis
B. Lisan D. Pandang dengar

5. Maklumat dalam jadual berikut merupakan nama panggilan dalam masyarakat India. Apakah X?

Nama Panggilan Rujukan


appa bapa
amma ibu
X abang
akka kakak

A. annan C. aka
B. tenik keral D. ge ge

6. Apakah yang melambangkan identiti sesebuah sekolah?

I Murid III Lencana


II Bendera IV Guru

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

7.

Pemegang jawatan di atas sangat berjasa kepada sekolah kerana ___________________ .

A. murid sangat menghormati mereka


B. mereka yang membuat laporan tahunan sekolah
C. mereka memastikan sekolah dalam keadaan terurus
D. mereka melaksanakan matlamat pengarah

8. Antara berikut, siapakah yang membunuh J.W.W. Birch?

A. Tok Janggut C. Dato’ Maharaja Lela


B. Datuk Bahaman D. Seputum

9. Pencairan air batu menyebabkan Pentas Sunda ditenggelami air. Maka, terbentuklah pulau-pulau
yang dinamakan Kepulauan Melayu. Ia terdiri daripada…..

I Pulau Borneo III Afrika


II Tanah Melayu IV Eropah

A. I dan II C. III dan IV


B. II dan III D. I dan IV

10. Antara berikut, benua manakah yang paling besar di dunia?

A. Benua Asia C. Benua Antartika


B. Benua Afrika D. Benua Eropah

11. Antara berikut, peralatan manakah yang dihasilkan pada Zaman Logam?

I Beliung III Sabit


II Kapak IV Serpihan batu

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

12.

Senarai di atas adalah merujuk kepada lokasi masyarakat zaman X di Malaysia. Apakah kegiatan
ekonomi yang dijalankan oleh mereka?

I bercucuk tanam III memburu binatang


II menternak binatang IV memungut hasil hutan

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

13.

Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri kerajaan Melayu awal yang terletak di Tanah Melayu.
Apakah kerajaan yang dimaksudkan itu?

A. Gangga Negara C. Chih-Tu


B. Temasik D. Kedah Tua

14. Siapakah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka sekitar tahun 1400?

A. Sultan Muzaffar Shah C. Hang Tuah


B. Parameswara D. Tun Perak

15. Antara berikut, siapakah yang berperanan menasihati sultan dalam pentadbiran Kesultanan
Melayu Melaka?

A. Bendahara C. Syahbandar
B. Laksamana D. Temenggong

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

16.

Peta Malaysia

Selat Melaka adalah laluan penting para pedagang untuk berdagang di kerajaan-kerajaan
Melayu. Apakah keistimewaan Selat Melaka?

I mempunyai bilangan penduduk yang berbilang kaum


II pengeluar hasil laut utama dunia
III terlindung daripada tiupan angina monsoon
IV merupakan selat terpanjang di dunia

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

17. Masyarakat kerajaan-kerajaan Melayu bijak memanfaatkan laut. Apakah kegiatan ekonomi yang
dijalankan oleh mereka?

A. menternak binatang C. membuat perahu dan layar kapal


B. menanam padi D. berniaga

18.

Apakah sumber yang menerangkan asal usul nama Melaka tersebut?

A. sejarah Melayu C. pedagang Arab


B. Suma Oriental D. mitos Hindu

19. Apakah kegiatan ekonomi utama masyarakat Kedah Tua?

A. pertanian C. perindustrian
B. perdagangan D. penternakan

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

20. Rajah berikut berkaitan dengan susun lapis Kesultanan Melayu Melaka.

Apakah peranan Laksamana dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka?

A. pemimpin angkatan perang C. penasihat peribadi sultan


B. pengawal peribadi sultan D. ketua diplomat

21.

Rajah di atas menunjukkan perjalanan Parameswara sebelum membuka petempatan di Melaka.


Apakah X?

A. Sening ujung C. Batu Pahat


B. Melaka D. Segamat

22. Antara berikut, yang manakah sebab Tun Perak membawa pengikut dan keluarga mereka dari
Kelang untuk mempertahankan Melaka daripada serangan Siam?

A. menjadi benteng pertahanan


B. menambahkan bilangan tentera
C. Membangkitkan semangat juang pahlawan
D. melemahkan pihak musuh

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

23.

Maklumat di atas merupakan peranan seorang pembesar Melaka. Siapakah pembesar X?

A. Hang Tuah C. Hang Jebat


B. Tun Perak D. Parameswara

24. Mengapakah Tun Perak mengarahkan pengikutnya mengikat jamung di sepanjang pantai
Melaka?

A. Untuk mengelirukan askar Siam yang tiba di waktu malam


B. Untuk mematahkan serangan Siam
C. Untuk mengaku kalah kepada musuh
D. Untuk mengalu-alukan kedatangan askar Siam

25. Antara berikut, yang manakah sahabat karib Hang Tuah yang menderhaka kepada Sultan?

A. Hang Kasturi
B. Hang Jebat
C. Hang Lekir
D. Hang Lekiu

26. Menurut Sejarah Melayu, nama Melaka sebenarnya berasal daripada nama ……………………..

A. Haiwan
B. Sungai
C. Pokok
D. Pedagang

27. Mengapakah Sultan Melaka menabalkan Raja Muhammad di Pahang?

A. Menyebarkan agama Islam


B. Menewaskan serangan Siam
C. Membunuh anak Tun Perak
D. Memajukan perlombongan di Kuantan.

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

28. Apakah bahasa perhubungan yang digunakan oleh para pedagang semasa berurus niaga di
pelabuhan Melaka?

A. Bahasa Melayu
B. Bahasa Sanskrit
C. Bahasa Inggeris
D. Bahasa Mandarin

29. Bagaimanakah Parameswara berjaya menjadi pemerintah Temasik?

A. Membunuh Temagi
B. Mendapat bantuan Siam
C. Menerima bantuan pembesar Melayu
D. Mendapat sokongan penduduk Temasik

30. Maklumat berikut merupakan ciri-ciri masyarakat pada Zaman Prasejarah di Malaysia.

 Mencipta tembikar tanah

 Menggunakan beliung untuk membuat


perahu

Ciri-ciri di atas dimiliki oleh manusia pada …………

A. Zaman Paleolitik
B. Zaman Mesolitik
C. Zaman Neolitik
D. Zaman Logam

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

BAHAGIAN B : SOALAN SUBJEKTIF (25 MARKAH)

Jawab semua soalan.

A. Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

1. Menurut Ibnu Khaldun, ________________ menceritakan hal tentang manusia dan perbuatan-
perbuatan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Sumber ________________ seperti rakaman boleh dijadikan sebagai sumber sejarah.

3. ________________ menggunakan tiga kaedah utama untuk mendapatkan maklumat sejarah, iaitu
kaedah lisan, kaedah bertulis dan kaedah arkeologi.

4. ________________ bermaksud maklumat ringkas diri seseorang seperti nama, jantina, nama ibu
bapa, tarikh lahir dan tempat dilahirkan.

5. Keluarga _____________ terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak.

6. Zaman Air Batu merupakan zaman ketika air bau menutupi permukaan __________________ .

7. ________________ Melayu terdiri daripada Tanah Melayu, Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Borneo,
Sulawesi, Mindanao, Palawan, Luzon, Visayas, Cebu dan Ternate.

8. Zaman ________________ berlaku antara Zaman Paleolitik dan Zaman Neolitik.

9. Kerajaan _______________ wujud sekitar abad ke-15 masihi selepas kemerosotan Gangga Negara.

10. Tun Perak merupakan _________________ yang paling lama berkhidmat.

(10 markah)

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

B. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah.

1. Pemukul kulit kayu digunakan untuk melembutkan kulit kayu untuk dijadikan
pakaian pada zaman purba.

2. Bukit Tengkorak, Sabah ialah tapak pembuatan tembikar purba di Asia Tenggara.

3. Suku kaum Kadazan Dusun memanggil ibu, ma ma dan bapa, b aba.

4. Panggilan dalam anggota keluarga dapat merapatkan hubungan kekeluargaan.

5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab menguruskan hal


berkaitan dengan program akademik sekolah

6. Pentas Sunda ialah tanah daratan yang luas. Apabila pentas Sunda
ditenggelami air laut, terbentuklah kepulauan Melayu.

7. Manusia Zaman Paleolitik hidup berpindah-randah, memburu binatang dan


mengumpulkan hasil hutan.

8. Pada Zaman Logam, mayat dikebumikan menggunakan kubur batu kepingan.

9. Kerajaan Santubong merupakan sebuah kerajaan kecil di sungai Sarawak yang


wujud sekitar abad ke-7 Masihi.

10. Hang Tuah merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka.

(10 markah)

C. Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang betul.

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

1. _______________________ ialah sejarawan Yunani manakala Ibn Khaldun pula ialah sejarawan
Islam.

2. _____________________ ialah zaman manusia belum mempunyai tulisan.

3. Kajian sejarah terhadap sumber daripada bahan bertulis atau bercetak dikenal sebagai kaedah
_____________________ .

4. Kita perlu memberi ____________________ ketika melawat rakan-rakan.

5. Dalam sesebuah keluarga perlulah sentiasa ______________________ agar hubungan


kekeluargaan lebih akrab.

( 5 markah )

D. Nomborkan pernyataan berikut mengikut urutan yang betul.

Parameswara bergerak dari Palembang ke Temasik. Rancangan Siam


menyerang Parameswara di Temasik menyebabkan baginda dan
pengikutnya berundur ke Muar.

Parameswara merupakan seorang raja dari Palembang. Baginda


berusaha membebaskan Palembang daripada Majapahit tetapi gagal.

Parameswara merasakan peristiwa seekor binatang yang kecil dapat


mengalahkan lawannya yang besar sungguh luar biasa.

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

Parameswara meneruskan perjalanannya sehingga tiba di Sungai


Bertam lalu berburu bersama-sama para pembesarnya.

Parameswara dan pengikutnya berehat dan bersandar pada sepohon


kayu yang rending. Tiba-tiba baginda terlihat anjing perburuannya
ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam
sungai.

Parameswara menamakan tempat tersebut sebagai Melaka sempena


nama pokok tempat baginda bersandar.

( 6 markah )

E. Lengkapkan rajah berikut tentang riwayat hidup Hang Tuah.

Sungai Duyung menyelamatkan Hang Jebat mengetuai

Hang Tuah hulubalang laksamana Merdu Wati

Hang Kasturi

Riwayat Hidup Hang Tuah

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

Nama penuh

Tempat Lahir Kampung _________________________________ di Melaka

Nama Ibu Dang ___________________________________

Sahabat paling erat ________________________________, Hang Lekir, Hnag Lekiu dan

________________________________.

Peristiwa kehandalan a) Hang Tuah dan kawan-kawannya berjaya


__________________________ Datuk Bendahara daripada
orang mengamuk.

b) Dilantik menjadi ______________________________.

c) Dilantik menjadi Duta __________________________


utusan ke China.

d) Rakan-rakannya menjadi ____________________________


sepenuh masa.

( 9 markah )

****** SOALAN TAMAT ******

SKEMA JAWAPAN

BAHAGIAN A

1. B
2. C
3. B
4. B
5. A
6. C
7. C
8. D
9. A
10. A
11. C
12. D

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

13. D
14. A
15. A
16. A
17. C
18. A
19. B
20. B
21. A
22. C
23. A
24. A
25. B

BAHAGIAN B

SOALAN A :

1. Sejarah
2. Lisan
3. Sejarahwan
4. Biodata
5. Asas
6. Bumi
7. Kepulauan
8. Mesolitik
9. Beruas
10. Bendahara

SOALAN B :

1. √
2. √
3. X
4. √
5. X
6. √
7. √
8. √
9. √
10. X

SOALAN C :

1
PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN SEJARAH TAHUN 4
2018

1. Herodotus
2. Prasejarah
3. Bertulis
4. Salam
5. Nasihat-menasihati

Anda mungkin juga menyukai