Anda di halaman 1dari 1

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/2

SEKOLAH.......................................................................................................................

STATUS PELAKSANAAN BULAN KEBANGSAAN 2018

1. Tajuk Program : Bulan Kebangsaan 2018

2. Tarikh Pelaksanaan :17.09.2018

3. Aktiviti yang dijalankan : Pelaksanaan Program Bulan kemerdekaan

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Meneruskan program seperti ini untuk mencungkil bakat murid.Namun,melaksanakan


program ini dalam tempoh masa yang agak luas.

..............................................................................................................................................................................

Disediakan oleh : Disahkan :

......................................................... .........................................................

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00