Anda di halaman 1dari 2

MINGGU 7 (ISNIN) TARIKH 18 FEBRUARI 2019 KELAS 5 ALKINDI

SUBJEK TAHUN SEJARAH MASA: 10.15 -11.35 BILANGAN MURID : 29 /31

TEMA Warisan Negara Kita

TAJUK Bahasa Melayu Warisan Kita

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

6.3 Bahasa Melayu 6.3.2 Menyatakan bahasa Melayu sebagai lingua franca
K6.3.5 Menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa
perpaduan.

Pada akhir PdPc, murid dapat:


OBJEKTIF
1. Menyatakan bahasa Melayu sebagai lingua franca.
2. Menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan.

Set Induksi
1. Pengenalan tajuk
Pemula/Pembelajaran :
2. Guru menyampaikan OP dan KK kepada murid.
Perkembangan /Latihan: Mix & Match
3. Dua orang murid dalam kumpulan diberikan Kad Peranan Bahasa Melayu dan Kad
AKTIVITI Keterangan. Dua orang ahli kumpulan lagi dikehendaki berbincang memadankan
peranan bahasa Melayu dengan keterangan yang betul.
4. Murid menyatakan hasil perbincangan.
5. Murid melakonkan atau membuat simulasi tentang situasi yang diberikan oleh guru.
6. Wakil kumpulan membuat penjelasan dan menerangkan secara ringkas situasi yang
dilakonkan oleh ahli kumpulan.
Plenari/ Peneguhan/Penutup :
7. Murid membuat latihan.

PAK 21 NILAI EMK

 Baik Hati  Tolong-menolong  Kreatif dan Inovasi


 Perwatakan  Kolaborasi  Kerjasama  Bertanggungjawab  Pendidikan Alam Sekitar
 Komunikasi  Kreativiti  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi  Sains dan Teknologi
 Pemikiran Kritis  Keadilan  Hormat-menghormati  Bahasa
 Keberanian  Kasih Sayang  patriotisma
PETA BBB PBS

 Peta Bulatan  Peta Titi  Buku Teks  Buku Cerita  Lembaran Kerja  Lisan
 Peta Buih  Peta Pokok  Modul  Gambar  Hasil Kerja  Lakonan
 Peta Buih Berganda  Peta Dakap  Power point  Carta  Pemerhatian  Tugasan
 Peta Pelbagai Alir  Peta Alir  Projektor  Graf  Kuiz  Projek
REFLEKSI Pada akhir pengajaran;

24 orang murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.