Anda di halaman 1dari 15

BUKU BELUM TERIMA

BIL SEKOLAH KOD BUKU JUDUL TAHUN/TINGKATAN DAERAH


1 SJKC LIN KHAY BAK011001 ASAS 3M : BAHASA MELAYU TAHUN 1 (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
2 SJKC LIN KHAY BAK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES) YEAR 1 ACTIVITY BOOK TAHUN 1 KMYAN
3 SJKC LIN KHAY BAK081001 ASAS 3M : MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
4 SJKC LIN KHAY BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
5 SJKC LIN KHAY BAK111001 PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
6 SJKC LIN KHAY BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
7 SJKC LIN KHAY BAK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
8 SJKC LIN KHAY BTK011001 ASAS 3M : BAHASA MELAYU TAHUN 1 (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KMYAN
9 SJKC LIN KHAY BTK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES) YEAR 1 TEXTBOOK TAHUN 1 KMYAN
10 SJKC LIN KHAY BTK081001 ASAS 3M : MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KMYAN
11 SJKC LIN KHAY BTK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KMYAN
12 SJKC LIN KHAY BTK111001 PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KMYAN
13 SJKC LIN KHAY BTK141001 PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KMYAN
14 SJKC LIN KHAY BTK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KMYAN
15 SJKC LIN KHAY BTK481004 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 1 TAHUN 1 KMYAN
16 SJKC LIN KHAY BTK481005 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 2 TAHUN 1 KMYAN
17 SJKC LIN KHAY BTK481006 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 3 TAHUN 1 KMYAN
18 SJKC LIN KHAY BTK481007 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 4 TAHUN 1 KMYAN
19 SJKC LIN KHAY BTK481008 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 5 TAHUN 1 KMYAN
20 SJKC LIN KHAY BTK481009 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 6 TAHUN 1 KMYAN
21 SJKC LIN KHAY BTK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KMYAN
22 SK HAJI NYAK GAM BAK021001 ENGLISH (LD) YEAR 1 ACTIVITIY BOOK TAHUN 1 KMYAN
23 SK HAJI NYAK GAM BAK081001 ASAS 3M: MATEMATIK (MB) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
24 SK HAJI NYAK GAM BAK 10001 PENDIDIKAN ISLAM (MB) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
25 SK HAJI NYAK GAM BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MB) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
26 SK HAJI NYAK GAM BAK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MB) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMYAN
27 SK HAJI NYAK GAM BTK021001 ENGLISH (LD) YEAR 1 TEXT BOOK TAHUN 1 KMYAN
28 SK HAJI NYAK GAM BTK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MB) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KMYAN
29 SK TAMAN INTAN BAK 011001 BM (MP) THN 1 BA thn 1 KMYAN
30 SK TAMAN INTAN bak 021001 eng y1 ba thn 1 KMYAN
31 SK TAMAN INTAN bak081001 matematik thn 1 ba thn 1 KMYAN
32 SK TAMAN INTAN bak191001 pend islam thn 1 ba thn 1 KMYAN
33 SK TAMAN INTAN bak701001 peng kehidupan thn 1 ba thn 1 KMYAN
34 SK TAMAN INTAN btk111001 pend moral thn 1 bt thn 1 KMYAN
35 SK TAMAN INTAN btk141001 pend jasmani thn 1 bt thn 1 KMYAN
36 SK TAMAN INTAN btk191001 pend seni kreatif thn 1 bt thn 1 KMYAN
37 SMK BAKAR ARANG FTK081001 MATEMATIK ( MASALAH PEMBELAJARAN) TINGKATAN 1 KMYAN
38 SMK BAKAR ARANG FTK111001 PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PEMBELAJARAN) TINGKATAN 1 KMYAN
39 SMK BAKAR ARANG FCK173001 PENDIDIKAN SENI VISUAL DVD ( MASALAH PEMBELAJARAN) TINGKATAN 3 KMYAN
40 SMK TUNKU ISMAIL BAHASA MELAYU TING 3 KMYAN
41 SMK TUNKU ISMAIL PENDIDIKAN ISLAM TING 3 KMYAN
42 SMK TUNKU ISMAIL PENDIDIKAN MORAL TING 3 KMYAN
43 SMK KOTA KUALA MUDA FTK013001 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TINGKATAN 3 KMYAN
44 SMK KOTA KUALA MUDA FTK103001 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KMYAN
45 SK SERI PINANG TAHUN 1 KMYAN
46 SK SERI PINANG TAHUN 1 KMYAN
47 SK SERI PINANG TAHUN 1 KMYAN
48 SK SERI PINANG TAHUN 1 KMYAN
49 SK SERI PINANG TAHUN 1 KMYAN
50 SK SERI PINANG TAHUN 1 KMYAN
51 SK BEDONG BAK011001 B.MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU AKTIVITI KMYAN
52 SK BEDONG BAK011002 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES)YEAR 1 ACTIVITY BOOK KMYAN
53 SK BEDONG BAK011003 MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN)THN 1 BUKU AKTIVITI KMYAN
54 SK BEDONG BAK011004 PEND.ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)THN 1 BUKU AKTIVITI KMYAN
55 SK BEDONG BAK011005 PEND.SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU AKTIVTI KMYAN
56 SK BEDONG BAK011006 PENG.KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU AKTIVITI KMYAN
57 SK BEDONG BTK011001 B.MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU TEKS KMYAN
58 SK BEDONG BTK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES)YEAR 1 TEXTBOOK KMYAN
59 SK BEDONG BTK081001 MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN)THN 1 BUKU TEKS KMYAN
60 SK BEDONG BTK111001 PEND.MORAL (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU TEKS KMYAN
61 SK BEDONG BTK141001 PEND.JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU TEKS KMYAN
62 SK BEDONG BTK191001 PEND.SENI KREATIF (M.PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU TEKS KMYAN
63 SK BEDONG BTK701001 PENG.KEHIDUPAN (M.PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU TEKS KMYAN
64 SK BEDONG B824002 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES )YEARS 4(TB) D4 KMYAN
65 SK BEDONG B964003 KEMAHIRAN HIDUP ASAS (m.PEMBELAJARAN) THN 4 D4 KMYAN
66 SK BEDONG B874002 PEND.JASMANI&KESIHATAN (M.PEMBELAJARAN) THN 4 KMYAN
67 SK BEDONG C944016 PEND.MUZIK (M.PEMBELAJARAN)THN 4 BT D4 KMYAN
68 SK BEDONG B904009 PENG.KEHIDUPAN (M.PEMBELAJARAN) THN 4 BT KMYAN
69 SK BEDONG BTK102001 PEND.ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)THN 2 KMYAN
70 SK BEDONG B854004 PEND.ISLAM (M.PEMBELAJARAN) THN 4 BT KMYAN
71 SK BEDONG B864008 PEND.MORAL (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 4 KMYAN
72 SK BEDONG B934001 PEND.SENI VISUAL (M.PEMBELAJARAN) THN 4 KMYAN
73 SK BEDONG B944005 PEND.MUZIK (M.PEMBELAJARAN)THN 4 BT KMYAN
74 SK BEDONG BTK082001 MATEMATIK (M.PEMBELAJARAN) THN 2 KMYAN
75 SK HAJI NYAK GAM BAK011001 ASAS 3M: BAHASA MELAYU (MB) TAHUN 1 BUKU AKTVITI KMYAN
76 SK TAMAN INTAN bak191001 pend seni kreatif thn 1 ba KMYAN
77 SK TAMAN INTAN btk481004 buku iqra siri 1 KMYAN
78 SK TAMAN INTAN btk481005 buku iqra siri 2 KMYAN
79 SK TAMAN INTAN btk481006 buku iqra siri 3 KMYAN
80 SK TAMAN INTAN btk481008 buku iqra siri 5 KMYAN
81 SK TAMAN INTAN btk481008 buku iqra siri 6 KMYAN
82 SK TAMAN INTAN btk 701001 peng kehidupan thn 1 bt KMYAN
83 SK TAMAN INTAN bak112001 pend moral thn 2 ba KMYAN
84 SK TAMAN INTAN b864008 pend moral thn 4 KMYAN
85 SK TAMAN INTAN b934001 pend seni visual thn 4 KMYAN
86 SK TAMAN INTAN c944016 pend muzik thn 4 cdrom KMYAN
87 SK TAMAN INTAN c945001 pend muzik thn 5 dvd KMYAN
88 SK TAMAN INTAN c946001 pend muzik thn 6 KMYAN
89 SK TAMAN INTAN c956001 tmk thn 6 cd rom KMYAN
90 SMK TELUK BAYU FTK013001 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI P.KHAS TINGKATAN 3 KMYAN
91 SMK TELUK BAYU FTK103001 PENDIDIKAN ISLAM P.KHAS TINGKATAN 3 KMYAN
92 SJKC PENG MIN BTK012001 ASAS 3M: BAHASA MELAYU 2 KOTA SETAR
93 SJKC PENG MIN BTK 112001 ENGLISH(LD) 2 KOTA SETAR
94 SJKC PENG MIN MATEMATIK 2 KOTA SETAR
95 SJKC PENG MIN PENDIDIKAN MORAL 2 KOTA SETAR
96 SJKC PENG MIN B904010 PENGURUSAN KEHIDUPAN 4 KOTA SETAR
97 SJKC PENG MIN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (BT) 4 KOTA SETAR
98 SJKC PENG MIN PENDIDIKAN MUZIK (CDROM) 4 KOTA SETAR
99 SJKC PUMPONG BAHASA MALAYSIA (BT) 2 KOTA SETAR
100 SJKC PUMPONG BAHASA MALAYSIA (BA) 2 KOTA SETAR
101 SJKC PUMPONG B. INGGERIS (BT) 2 KOTA SETAR
102 SJKC PUMPONG B. INGGERIS (BA) 2 KOTA SETAR
103 SJKC PUMPONG MATEMATIK (BT) 2 KOTA SETAR
104 SJKC PUMPONG MATEMATK (BA) 2 KOTA SETAR
105 SJKC PUMPONG P.MORAL (BT) 2 KOTA SETAR
106 SJKC PUMPONG P.MORAL (BA) 2 KOTA SETAR
107 SJKC PUMPONG PEND. SENI KREATIF (BT) 2 KOTA SETAR
108 SJKC PUMPONG PEND. SENI KREATIF (BA) 2 KOTA SETAR
109 SJKC PUMPONG PENGURUSAN KEHIDUPAN (BT) 2 KOTA SETAR
110 SJKC PUMPONG PENGURUSAN KEHIDUPAN (BA) 2 KOTA SETAR
111 SJKC PUMPONG PENDIDIKAN JASMANI (BT) 2 KOTA SETAR
112 SJKC PUMPONG BAHASA MALAYSIA (BT) 5 KOTA SETAR
113 SJKC PUMPONG BAHASA MALAYSIA (BA) 5 KOTA SETAR
114 SJKC PUMPONG B. INGGERIS (BT) 5 KOTA SETAR
115 SJKC PUMPONG B. INGGERIS (BA) 5 KOTA SETAR
116 SJKC PUMPONG MATEMATIK (BT) 5 KOTA SETAR
117 SJKC PUMPONG MATEMATK (BA) 5 KOTA SETAR
118 SJKC PUMPONG P.MORAL (BT) 5 KOTA SETAR
119 SJKC PUMPONG PEND. SENI VISUAL (BT) 5 KOTA SETAR
120 SJKC PUMPONG PEND. MUZIK (BT) 5 KOTA SETAR
121 SJKC PUMPONG PENGURUSAN KEHIDUPAN (BT) 5 KOTA SETAR
122 SJKC PUMPONG PENGURUSAN KEHIDUPAN (BA) 5 KOTA SETAR
123 SJKC PUMPONG PENDIDIKAN JASMANI (BT) 5 KOTA SETAR
124 SJKC PUMPONG PEND. SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR (BT) 5 KOTA SETAR
125 SJKC PUMPONG PEND. SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR (BA) 5 KOTA SETAR
126 SJKC PUMPONG TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (BT) 5 KOTA SETAR
127 SJKC PUMPONG KEMAHIRAN HIDUP ASAS (BT) 5 KOTA SETAR
128 SJKC PUMPONG PEND. MUZIK (DVD) 5 KOTA SETAR
129 SJKC PUMPONG PEND SENI VISUAL (DVD) 5 KOTA SETAR
130 SJKC SOON CHENG BAK011001 ASAS 3M BAHASA MELAYU(MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KOTA SETAR
131 SJKC SOON CHENG BAK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES (YEAR 1 ACTIVITY BOOK) TAHUN 1 KOTA SETAR
132 SJKC SOON CHENG BAK081001 ASAS 3M MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KOTA SETAR
133 SJKC SOON CHENG BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KOTA SETAR
134 SJKC SOON CHENG BAK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KOTA SETAR
135 SJKC SOON CHENG BTK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN 1 KOTA SETAR
136 SK BOHOR BAHASA MELAYU BTK 3 KOTA SETAR
137 SK BOHOR BAHASA INGGERIS BTK 3 KOTA SETAR
138 SK BOHOR MATEMATIK BTK 3 KOTA SETAR
139 SK BOHOR PENDIDIKAN ISLAM BTK 3 KOTA SETAR
140 SK BOHOR PENDIDIKAN JASMANI BTK 3 KOTA SETAR
141 SK BOHOR PENGURUSAN KEHIDUPAN BTK 3 KOTA SETAR
142 SK BOHOR PENDIDIKAN SENI KREATIF BTK 3 KOTA SETAR
143 SK BOHOR BAHASA MELAYU BAK 3 KOTA SETAR
144 SK BOHOR BAHASA INGGERIS BAK 3 KOTA SETAR
145 SK BOHOR MATEMATIK BAK 3 KOTA SETAR
146 SK BOHOR PENDIDIKAN ISLAM BAK 3 KOTA SETAR
147 SK BOHOR PENGURUSAN KEHIDUPAN BAK 3 KOTA SETAR
148 SK BOHOR PENDIDIKAN SENI KREATIF 3 KOTA SETAR
149 SK BUKIT PAK KIAU BAK012002 BAHASA MELAYU (M.PEMBELAJARAN) TAHUN 2 KOTA SETAR
150 SK BUKIT PAK KIAU BAK022003 ENGLISH (M.PEMBELAJARAN) TAHUN 2 KOTA SETAR
151 SK BUKIT PAK KIAU BAK082001 MATEMATIK TAHUN 2 KOTA SETAR
152 SK BUKIT PAK KIAU BAK102001 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 KOTA SETAR
153 SK BUKIT PAK KIAU BAK192001 PEND.SENI KREATIF TAHUN 2 KOTA SETAR
154 SK BUKIT PAK KIAU BAK702001 PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 2 KOTA SETAR
155 SK BUKIT PAK KIAU B855018 PEND.ISLAM TAHUN 5 KOTA SETAR
156 SK HAJI SALLEH MASRI BAK013001 BAHASA MELAYU(MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN3 KOTA SETAR
157 SK HAJI SALLEH MASRI BAK023001 ENGLISH LEARNING DISABILITIES AKTIVITY BOOK TAHUN 3 KOTA SETAR

158 SK HAJI SALLEH MASRI BAK083001 MATEMATIK MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KOTA SETAR
159 SK HAJI SALLEH MASRI BAK103001 PEND.ISLAM MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KOTA SETAR
160 SK HAJI SALLEH MASRI BAK193001 PEND.SENI KREATIF MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVTI TAHUN3 KOTA SETAR
161 SK HAJI SALLEH MASRI BAK703001 PENG KEHIDUPAN MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KOTA SETAR
162 SK HAJI SALLEH MASRI BTK 013001 BAHASA MELAYU(MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN 3 KOTA SETAR
163 SK HAJI SALLEH MASRI ENGLISH LEARNING DISABILITIES TEXT BOOK TAHUN 3 KOTA SETAR
164 SK HAJI SALLEH MASRI MATEMATIK MASALAH PEMBELAJARAN BUKU TEKS KOTA SETAR
165 SK HAJI SALLEH MASRI PEND ISLAM MASALAH PEMBELAJARAN BUKU TEKS TAHUN 3 KOTA SETAR
166 SK HAJI SALLEH MASRI PEND JASMANI MASALAH PEMBELARAN BUKU TEKS TAHUN 3 KOTA SETAR
167 SK HAJI SALLEH MASRI PENG KEHIDUPAN MASALAH PEMBELAJARAN BUKU TEKS TAHUN3 KOTA SETAR
168 SK HAJI SALLEH MASRI PEND SENI KREATIF BUKU TEKS TAHUN3 KOTA SETAR
169 SK PEREMBA BAK192001 PEND SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) AKTIVITI TAHUN 2 KOTA SETAR
170 SK PEREMBA BAK113001 PEND MORAL (MASALAH PEMBELAJARAN) AKTIVITI TAHUN 3 KOTA SETAR
171 SMK ALOR MERAH BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 KOTA SETAR
172 SMK ALOR MERAH PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KOTA SETAR
173 SMK ALOR MERAH PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 KOTA SETAR
174 SMK DARULAMAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 KOTA SETAR
175 SMK DARULAMAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KOTA SETAR
176 SMK DARULAMAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 KOTA SETAR
177 SMK SERI AMPANG FTK08100 MATEMATIK TINGKATAN 1 KOTA SETAR
178 SMK SERI AMPANG FTK10100 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 KOTA SETAR
179 SMK SERI AMPANG FTK11100 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 KOTA SETAR
180 SMK SERI AMPANG FTK74100 PENGURUSAN DIRI TINGKATAN 1 KOTA SETAR
181 SMK SERI AMPANG FTK10200 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2 KOTA SETAR
182 SMK SERI AMPANG FTK10300 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KOTA SETAR
183 SMK SERI AMPANG FTK11300 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 KOTA SETAR
184 SMK SERI AMPANG FTK18300 PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3 KOTA SETAR
185 SMK SERI AMPANG FCK17300 PENDIDIKAN SENI VISUAL DVD TINGKATAN 3 KOTA SETAR
186 SMK SERI GUNONG FTK01300 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI (P.KHAS) TINGKATAN 3 KOTA SETAR
187 SMK SERI GUNONG FTK10300 PENDIDIKAN ISLAM (P.KHAS) TINGKATAN 3 KOTA SETAR
188 SK DATO WAN MOHD SAMAN BAK083001 ASAS 3M MATEMATIK BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KOTA SETAR
189 SK DATO WAN MOHD SAMAN BAK103001 PEND ISLAM BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KOTA SETAR
190 SK DATO WAN MOHD SAMAN BAK193001 PEND.SENI KREATIF BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KOTA SETAR
191 SK DATO WAN MOHD SAMAN BAK 703001 PENGURUSAN KEHIDUPAN BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KOTA SETAR
192 SK DATO WAN MOHD SAMAN BCK193001 PEND.SENI KREATIF DVD TAHUN 3 KOTA SETAR
193 SK DATO WAN MOHD SAMAN BTK013001 ASAS 3M BAHASA MELAYU BUKU TEKS TAHUN 3 KOTA SETAR
194 SK DATO WAN MOHD SAMAN BTK023001 ENGLISH LEARNING DISABILITIES TEXT BOOK TAHUN 3 KOTA SETAR
195 SK DATO WAN MOHD SAMAN BTK083001 ASAS 3M MATEMATIK BUKU TEKS TAHUN 3 KOTA SETAR
196 SK DATO WAN MOHD SAMAN BTK103001 PENDIDIKAN ISLAM BUKU TEKS TAHUN 3 KOTA SETAR
197 SK DATO WAN MOHD SAMAN BTK143001 PEND.JASMANI BUKU TEKS TAHUN 3 KOTA SETAR
198 SK DATO WAN MOHD SAMAN BTK193001 PEND.SENI KREATIF BUKU TEKS TAHUN 3 KOTA SETAR
199 SK DATO WAN MOHD SAMAN BTK703001 PENGURUSAN KEHIDUPAN BUKU TEKS TAHUN 3 KOTA SETAR
200 SK DATO WAN MOHD SAMAN BAK013001 ASAS 3M BAHASA MELAYU BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KOTA SETAR
201 SK DATO WAN MOHD SAMAN BAK023001 ENGLISH LEARNING DISABILITIES ACTIVITY BOOK TAHUN 3 KOTA SETAR
202 SK SERI MUDA BAHASA MELAYU BAK 1 KUBANG PASU
203 SK SERI MUDA BAHASA INGGERIS BAK 1 KUBANG PASU
204 SK SERI MUDA MATEMATIK BAK 1 KUBANG PASU
205 SK SERI MUDA PENDIDIKAN ISLAM BAK 1 KUBANG PASU
206 SK SERI MUDA PENDIDIKAN SENI KREATIF BAK 1 KUBANG PASU
207 SK SERI MUDA PENGURUSAN KEHIDUPAN BAK 1 KUBANG PASU
208 SK SERI MUDA BAHASA MELAYU BTK 1 KUBANG PASU
209 SK SERI MUDA ENGLISH BTK 1 KUBANG PASU
210 SK SERI MUDA MATEMATIK BTK 1 KUBANG PASU
211 SK SERI MUDA PENDIDIKAN ISLAM BTK 1 KUBANG PASU
212 SK SERI MUDA PENDIDIKAN JASMANI BTK 1 KUBANG PASU
213 SK SERI MUDA PENDIDIKAN SENI KREATIF BTK 1 KUBANG PASU
214 SK SERI MUDA BUKU REKOD PENCAPAIAN BTK KUBANG PASU
215 SK SERI MUDA BUKU IQRA BTK SIRI 1 KUBANG PASU
216 SK SERI MUDA BUKU IQRA BTK SIRI 2 KUBANG PASU
217 SK SERI MUDA BUKU IQRA BTK SIRI 3 KUBANG PASU
218 SK SERI MUDA BUKU IQRA BTK SIRI 4 KUBANG PASU
219 SK SERI MUDA BUKU IQRA BTK SIRI 5 KUBANG PASU
220 SK SERI MUDA BUKU IQRA BTK SIRI 6 KUBANG PASU
221 SK SERI MUDA PENGURUSAN KEHIDUPAN BTK 1 KUBANG PASU
222 SK SERI MUDA BAHASA MELAYU BAK 2 KUBANG PASU
223 SK SERI MUDA ENGLISH BAK 2 KUBANG PASU
224 SK SERI MUDA MATEMATIK BAK 2 KUBANG PASU
225 SK SERI MUDA PENDIDIKAN ISLAM BAK 2 KUBANG PASU
226 SK SERI MUDA PENDIDIKAN SENI KREATIF BAK 2 KUBANG PASU
227 SK SERI MUDA PENGURUSAN KEHIDUPAN BAK 2 KUBANG PASU
228 SK SERI MUDA BAHASA MELAYU BTK 2 KUBANG PASU
229 SK SERI MUDA ENGLISH BTK 2 KUBANG PASU
230 SK SERI MUDA MATEMATIK BTK 2 KUBANG PASU
231 SK SERI MUDA PENDIDIKAN ISLAM BTK 2 KUBANG PASU
232 SK SERI MUDA PENDIDIKAN JASMANI BTK 2 KUBANG PASU
233 SK SERI MUDA PENDIDIKAN SENI KREATIF BTK 2 KUBANG PASU
234 SK SERI MUDA PENGURUSAN KEHIDUPAN BTK 2 KUBANG PASU
235 SK SERI MUDA BAHASA MELAYU BAK 3 KUBANG PASU
236 SK SERI MUDA ENGLISH BAK 3 KUBANG PASU
237 SK SERI MUDA MATEMATIK BAK 3 KUBANG PASU
238 SK SERI MUDA PENDIDIKAN ISLAM BAK 3 KUBANG PASU
239 SK SERI MUDA PENDIDIKAN SENI KREATIF BAK 3 KUBANG PASU
240 SK SERI MUDA PENGURUSAN KEHIDUPAN BAK 3 KUBANG PASU
241 SK SERI MUDA BAHASA MELAYU BTK 3 KUBANG PASU
242 SK SERI MUDA ENGLISH BTK 3 KUBANG PASU
243 SK SERI MUDA MATEMATIK BTK 3 KUBANG PASU
244 SK SERI MUDA PENDIDIKAN ISLAM BTK 3 KUBANG PASU
245 SK SERI MUDA PENDIDIKAN JASMANI BTK 3 KUBANG PASU
246 SK SERI MUDA PENDIDIKAN SENI KREATIF BTK 3 KUBANG PASU
247 SK SERI MUDA PENGURUSAN KEHIDUPAN BTK 3 KUBANG PASU
248 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN BAK 102001 PEND ISLAM BUKU AKTIVITI TAHUN 2 KUBANG PASU
249 SK TUNJANG BAK102001 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2 KUBANG PASU
250 SMK HOSBA BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 KUBANG PASU
251 SMK HOSBA BAHASA INGGERIS TING 3 KUBANG PASU
252 SMK HOSBA SAINS TING 3 KUBANG PASU
253 SMK HOSBA MATEMATIK TING 3 KUBANG PASU
254 SMK HOSBA SEJARAH TING 3 KUBANG PASU
255 SMK HOSBA PEND ISLAM KUBANG PASU
256 SMK HOSBA PJPK TING 3 KUBANG PASU
257 SMK HOSBA REKA BENTUK TEKNOLOGI TING 3 KUBANG PASU
258 SMK HOSBA GEOGRAFI TING 3 KUBANG PASU
259 SMK HOSBA ASAS SAINS KOMPUTER TING 3 KUBANG PASU
260 SMK SANGLANG BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 KUBANG PASU
261 SMK SANGLANG PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KUBANG PASU
262 SMK SANGLANG PENDIDIKAN SENI VISUAL DVD TINGKATAN 3 KUBANG PASU
263 SMK BANDAR BARU SINTOK FTK013001 BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 KUBANG PASU
264 SMK BANDAR BARU SINTOK FTK103001 PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KUBANG PASU
265 SMK DARULAMAN HEIGHTS 1 BAHASA MELAYU TING 3 KUBANG PASU
266 SMK DARULAMAN HEIGHTS 1 PENDIDIKAN ISLAM TING 3 KUBANG PASU
267 SMK DARULAMAN HEIGHTS 1 PENDIDIKAN MORAL TING 3 KUBANG PASU
268 SMK PERMATANG BONGLAI PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KUBANG PASU
269 SMK PERMATANG BONGLAI BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 KUBANG PASU
270 SMK TUNKU BENDAHARA PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 KUBANG PASU
271 SMK TUNKU BENDAHARA BAHASA MELAYU , TINGKATAN 3 KUBANG PASU
272 SK LUNAS JAYA BAK112001 PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PEMBELAJARAN) (BA) TAHUN 2 KULIMBB
273 SK LUNAS JAYA BAK702001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) (BA) TAHUN 2 KULIMBB
274 SK LUNAS JAYA BTK113001 PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PEMBELAJARAN) (BT) TAHUN 3 KULIMBB
275 SK LUNAS JAYA B815001 ASAS 3M:BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) (BT) TAHUN 5 KULIMBB
276 SK PERMATANG PASIR B824002 ENGLISH( LEARNING DIABILITIES) YEAR 4( TB ) TAHUN 4 KULIMBB
277 SK PERMATANG PASIR B824013 ENGLISH( LEARNING DIABILITIES) YEAR 4 ( AB) TAHUN 4 KULIMBB
278 SK PERMATANG TIONG B 934001 PENDIDIKAN SENI VSUAL MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 4 KULIMBB
279 SK SELAMA(K) BAK083001 ASAS 3M MATEMATIK BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KULIMBB
280 SK SELAMA(K) BTK083001 ASAS 3M MATEMATIK BUKU TEKS TAHUN 3 KULIMBB
281 SK TUNKU ABDUL MALIK BTK103002 PENDIDIKAN ISLAM KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN TAHUN 3 BUKU TEKS TAHUN 3 KULIMBB
282 SK TUNKU ABDUL MALIK BAK103002 PENDIDIKAN ISLAM KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN TAHUN 3 BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KULIMBB
283 SK TUNKU ABDUL MALIK BT023001 ENGLISH YEAR 3 CEFR MASALAH PENDENGARAN TAHUN 3 KULIMBB
284 SK TUNKU ABDUL MALIK BT487001 BUKU REKOD PENCAPAIAN MURID PENDENGARAN D1 TAHUN 1 KULIMBB
285 SK TUNKU ABDUL MALIK B125001 BAHASA MALAYSIA PENDENGARAN TAHUN 5 BUKU TEKS JILID 1 TAHUN 5 KULIMBB
286 SK TUNKU ABDUL MALIK B125002 BAHASA MALAYSIA PENDENGARAN TAHUN 5 BUKU TEKS JILID 2 TAHUN 5 KULIMBB
287 SK TUNKU ABDUL MALIK B135001 ENGLISH HEARING IMPAIRED YEAR 5 TEXT BOOK TAHUN 5 KULIMBB
288 SK TUNKU ABDUL MALIK B145008 PENDIDIKAN ISLAM KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN TAHUN 5 BUKU TEKS TAHUN 5 KULIMBB
289 SK TUNKU ABDUL MALIK B145019 PENDIDIKAN ISLAM KETIDAKUPAYAAN PENDENGARAN TAHUN 5 BUKU AKTIVITI TAHUN 5 KULIMBB
290 SK TUNKU ABDUL MALIK BT481001 BUKU IQRA CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN JILID 1 KULIMBB
291 SK TUNKU ABDUL MALIK BT481002 BUKU IQRA CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN JILID 2 KULIMBB
292 SK TERAP B854004 PENDIDIKAN ISLAM ( MASALAH PEMBELAJARAN( BT) TAHUN 4 KULIMBB
293 SK TERAP B854015 PENDIDIKAN ISLAM ( MASALAH PEMBELAJARAN (BA ) TAHUN 4 KULIMBB
294 SK TERAP B934001 PENDIDIKAN SENI VISUAL ( MASALAH PEMBELAJRAN ) TAHUN 4 KULIMBB
295 SK TERAP B904010 PENGURUSAN KEHIDUPAN MASALAH PEMBELAJARAN (BA) TAHUN 4 KULIMBB
296 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK011001 ASAS 3M: BAHASA MELAYU MASALAH PEMBELAJARAN ) TAHUN 1 BUKU TEKS KULIMBB
297 SK SIDAM KIRI BAK011001 BAHASA MELAYU(MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI KULIMBB
298 SK SIDAM KIRI BAK021001 ENGLISH LEARNING DISABILITIES AKTIVITY BOOK KULIMBB
299 SK SIDAM KIRI BAK081001 MATEMATIK MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI KULIMBB
300 SK SIDAM KIRI BAK101001 PEND.ISLAM MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI KULIMBB
301 SK SIDAM KIRI BAK191001 PEND.SENI KREATIF MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVTI KULIMBB
302 SK SIDAM KIRI BAK701001 PENG KEHIDUPAN MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI KULIMBB
303 SK KUALA NERANG BAK011001 ASAS 3M BAHASA MELAYU(MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
304 SK KUALA NERANG BAK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES (YEAR 1 ACTIVITY BOOK) TAHUN 1 PADANG TERAP
305 SK KUALA NERANG BAK081001 ASAS 3M MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
306 SK KUALA NERANG BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
307 SK KUALA NERANG BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
308 SK KUALA NERANG BAK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
309 SK KUALA NERANG BTK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN 1 PADANG TERAP
310 SK KUALA NERANG BTK481003 REKOD PENCAPAIAN MURID (PENDIDIKAN KHAS) TAHUN 1 PADANG TERAP
311 SK KUALA NERANG BTK481004 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 1 TAHUN 1 PADANG TERAP
312 SK KUALA NERANG BTK481005 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 2 TAHUN 1 PADANG TERAP
313 SK KUALA NERANG BTK481006 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 3 TAHUN 1 PADANG TERAP
314 SK KUALA NERANG BTK481007 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 4 TAHUN 1 PADANG TERAP
315 SK KUALA NERANG BTK481008 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 5 TAHUN 1 PADANG TERAP
316 SK KUALA NERANG BTK481009 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 6 TAHUN 1 PADANG TERAP
317 SK LUBOK MERBAU BAK102001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) (AKTIVITI) TAHUN 2 PADANG TERAP
318 SK LUBOK MERBAU BAK012002 ASAS 3M:BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) (AKTIVITI)TAHUN 2 PADANG TERAP
319 SK LUBOK MERBAU BCK193001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) DVD TAHUN 3 PADANG TERAP
320 SK TANDOP BESAR BAK011001 ASAS 3M:BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) (BA) TAHUN 1 PADANG TERAP
321 SK TANDOP BESAR BAK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES (YEAR 1 ACTIVITY BOOK) TAHUN 1 PADANG TERAP
322 SK TANDOP BESAR BAK081001 ASAS 3M MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
323 SK TANDOP BESAR BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
324 SK TANDOP BESAR BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
325 SK TANDOP BESAR BAK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
326 SK TANDOP BESAR BAK012002 ASAS 3M: BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 2 PADANG TERAP
327 SK TANDOP BESAR BTK481004 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 1 TAHUN 1 PADANG TERAP
328 SK TANDOP BESAR BTK481005 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 2 TAHUN 1 PADANG TERAP
329 SK TANDOP BESAR BTK481006 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 3 TAHUN 1 PADANG TERAP
330 SK TANDOP BESAR BTK481007 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 4 TAHUN 1 PADANG TERAP
331 SK TANDOP BESAR BTK481008 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 5 TAHUN 1 PADANG TERAP
332 SK TANDOP BESAR BTK481009 BUKU IQRA' PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 6 TAHUN 1 PADANG TERAP
333 SK TANDOP BESAR BTK011001 ASAS 3M:BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN 1 PADANG TERAP
334 SK TANDOP BESAR BTK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES (YEAR 1 TEXTBOOK) TAHUN 1 PADANG TERAP
335 SK TANDOP BESAR BTK081001 ASAS 3M: MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN1 PADANG TERAP
336 SK TANDOP BESAR BTK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN 1 PADANG TERAP
337 SK TANDOP BESAR BTK141001 PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN 1 PADANG TERAP
338 SK TANDOP BESAR BTK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELARAN) BUKU TEKS TAHUN 1 PADANG TERAP
339 SK TANDOP BESAR BTK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN 1 PADANG TERAP
340 SK KURONG HITAM BAK011001 BAHASA MELAYU TAHUN 1 PADANG TERAP
341 SK KURONG HITAM BAK011001 ENGLISH TAHUN 1 PADANG TERAP
342 SK KURONG HITAM BAK011001 TAHUN 1 PADANG TERAP
343 SK KURONG HITAM BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 PADANG TERAP
344 SK KURONG HITAM BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 1 PADANG TERAP
345 SK KURONG HITAM BAK011001 PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 1 PADANG TERAP
346 SK KURONG HITAM BTK481004 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS SIRI 1 TAHUN 1 PADANG TERAP
347 SK KURONG HITAM BTK481005 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS SIRI 2 TAHUN 1 PADANG TERAP
348 SK KURONG HITAM BTK481006 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS SIRI 3 TAHUN 1 PADANG TERAP
349 SK KURONG HITAM BTK481007 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS SIRI 4 TAHUN 1 PADANG TERAP
350 SK KURONG HITAM BTK481008 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS SIRI 5 TAHUN 1 PADANG TERAP
351 SK KURONG HITAM BTK481009 BUKU IQRA PENDIDIKAN KHAS SIRI 6 TAHUN 1 PADANG TERAP
352 SK KURONG HITAM BAK192001 PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHIN 2 PADANG TERAP
353 SK NAKA BAK011001 ASAS 3M BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
354 SK NAKA BAK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES (YEAR 1 ACTIVITY BOOK) TAHUN 1 PADANG TERAP
355 SK NAKA BAK081001 ASAS 3M MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
356 SK NAKA BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
357 SK NAKA BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
358 SK NAKA BAK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PADANG TERAP
359 SK NAKA BAK012002 ASAS 3M BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN2 PADANG TERAP
360 SK HAJI ABDUL RAHMAN B814019 BAHASA MELAYU(MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 4 PENDANG
361 SK HAJI ABDUL RAHMAN MATEMATIK MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 4 PENDANG
362 SK HAJI ABDUL RAHMAN PEND.ISLAM MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 4 PENDANG
363 SK HAJI ABDUL RAHMAN PEND.SENI KREATIF MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVTI TAHUN 4 PENDANG
364 SK HAJI ABDUL RAHMAN PENG KEHIDUPAN MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 4 PENDANG
365 SK HAJI ABDUL RAHMAN PENDIDIKAN SAINS SOSIAL BUKU AKTIVITI TAHUN 4 PENDANG
366 SK HAJI ABDUL RAHMAN TEKNOLOGI MAKLUMAT BUKU AKTIVITI TAHUN 4 PENDANG
367 SK HAJI ABDUL RAHMAN ENGLISH LEARNING DISABILITIES AKTIVITY BOOK TAHUN 2 PENDANG
368 SK HAJI ABDUL RAHMAN MATEMATIK MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 2 PENDANG
369 SK HAJI ABDUL RAHMAN PEND.ISLAM MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 2 PENDANG
370 SK HAJI ABDUL RAHMAN PEND.SENI KREATIF MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVTI TAHUN 2 PENDANG
371 SK HAJI ABDUL RAHMAN PENG KEHIDUPAN MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 2 PENDANG
372 SK HAJI ABDUL RAHMAN BAHASA MELAYU(MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PENDANG
373 SK HAJI ABDUL RAHMAN ENGLISH LEARNING DISABILITIES AKTIVITY BOOK TAHUN 1 PENDANG
374 SK HAJI ABDUL RAHMAN MATEMATIK MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PENDANG
375 SK HAJI ABDUL RAHMAN PEND.ISLAM MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PENDANG
376 SK HAJI ABDUL RAHMAN PEND.SENI KREATIF MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVTI TAHUN 1 PENDANG
377 SK HAJI ABDUL RAHMAN PENG KEHIDUPAN MASALAH PEMBELAJARAN BUKU AKTIVITI TAHUN 1 PENDANG
378 SK PAYA MAK INSUN BTK143001 PEND JASMANI MASALAH PEMBELARAN BUKU TEKS TAHUN 3 PENDANG
379 SK PAYA MAK INSUN BAK023001 ENGLISH LEARNING DISABLITIES ACTIVITY BOOK TAHUN 3 PENDANG
380 smk syed ibrahim FTK101001 pendidikan islam (pkhas) Ting1 PENDANG
381 smk syed ibrahim FTK751001 asas masakan ting1 PENDANG
382 smk syed ibrahim FTK771001 asas tanaman Ting1 PENDANG
383 SMK TOBIAR BAHASA MELAYU TINGKATAN 3 PENDANG
384 SMK TOBIAR BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3 PENDANG
385 SMK TOBIAR MATEMATIK TINGKATAN 3 PENDANG
386 SMK TOBIAR DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 3 PENDANG
387 SMK TOBIAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 PENDANG
388 SMK TOBIAR PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3 PENDANG
389 SMK TOBIAR PENDIDIKAN SENI TINGKATAN 3 PENDANG
390 SMK TOBIAR MUZIK TINGKATAN 3 PENDANG
391 SMK TOBIAR PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3 PENDANG
392 SMK TOBIAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 PENDANG
393 SMK TOBIAR PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 PENDANG
394 SK PENDANG BAK102001 PENDIDIKAN ISLAM(BP) TAHUN 2 (BA) PENDANG
395 SK PENDANG BAK702001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (BP) TAHUN 2 (BA) PENDANG
396 SK PENDANG B814019 BAHASA MELAYU (BP) TAHUN 4 (BA) PENDANG
397 SK PENDANG B824002 ENGLISH (LD) YEAR 4 (TB) PENDANG
398 SK PENDANG B824013 ENGLISH (LD) YEAR 4 (AB) PENDANG
399 SK PENDANG B834017 MATEMATIK (BP) TAHUN 4 (BA) PENDANG
400 SK PENDANG B854015 PENDIDIKAN ISLAM(BP) TAHUN 4 (BA) PENDANG
401 SK PENDANG B874002 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN (BP) TAHUN 4 PENDANG
402 SK PENDANG B904009 PENGURUSAN KEHIDUPAN (BP) TAHUN 2 (BA) PENDANG
403 SK PENDANG B904010 PENGURUSAN KEHIDUPAN (BP) TAHUN 2 (BA) PENDANG
404 SK PENDANG B815012 BAHASA MELAYU (BP) TAHUN 4 (BA) PENDANG
405 SK PENDANG B825016 ENGLISH (LD) YEAR 5 (BA) PENDANG
406 SK PENDANG B835010 MATEMATIK (BP) TAHUN 4 (BA) PENDANG
407 SK PENDANG B855018 PENDIDIKAN ISLAM (BP) TAHUN 5 (BA) PENDANG
408 SK PENDANG B905013 PENGURUSAN KEHIDUPAN (BP) TAHUN 5 (BA) PENDANG
409 SK PENDANG B925000 PENDIDIKAN SAINS SOSIAL & ALAM SEKITAR (BP) THN 5 (BT) PENDANG
410 SK PENDANG B925011 PENDIDIKAN SAINS SOSIAL & ALAM SEKITAR (BP) THN 5 (BT) PENDANG
411 SK GULAU PENDIDIKAN MORAL ( BA) TAHUN 3 SIK
412 SK SIK BAK011001 ASAS 3M BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 SIK
413 SK SIK BAK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES (YEAR 1 ACTIVITY BOOK) TAHUN 1 SIK
414 SK SIK BAK081001 ASAS 3M MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 SIK
415 SK SIK BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 SIK
416 SK SIK BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 SIK
417 SK SIK BAK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 SIK
418 SK SIK BTK021001 ENGLISH BUKU TEKS TAHUN 1 SIK
419 SK SIK BTK101001 PENDIDIKAN ISLAM BUKU TEKS TAHUN 1 SIK
420 SK SIK BTK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (BT) TAHUN 1 SIK
421 SK SIK BTK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (BT) TAHUN 1 SIK
423 SK TAMAN AWANA BTK 481003 PENDIDIKAN SENI KREATIF (BT) TAHUN 1 KOTA SETAR
424 SK TAMAN AWANA BTK101001 PENDIDIKAN ISLAM (BT) TAHUN 1 KOTA SETAR
425 SK TAMAN AWANA BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM (BA) TAHUN 1 KOTA SETAR
426 SK TAMAN AWANA BAK102001 PENDIDIKAN ISLAM (BA) TAHUN2 KOTA SETAR
427 SK TAMAN AWANA BAK192001 PENDIDIKAN SENI KREATIF(BA) TAHUN 4 KOTA SETAR
428 SK TAMAN AWANA BAK112001 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 KOTA SETAR
429 SJKC PUMPONG
430 SK BUKIT KIARA BAK011001 BAHASA MELAYU (BA) TAHUN 1 KMY
431 SK BUKIT KIARA BAK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES) BA TAHUN 1 KMY
432 SK BUKIT KIARA BAK081001 MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BA TAHUN 1 KMY
433 SK BUKIT KIARA BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM( BA) TAHUN 1 KMY
434 SK BUKIT KIARA BAK111001 PENDIDIKAN MORAL (BA) TAHUN 1 KMY
435 SK BUKIT KIARA BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (BA) TAHUN 1 KMY
436 SK BUKIT KIARA BAK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (BA) TAHUN KMY
437 SK SYED IBRAHIM BAK083001 MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BA TAHUN 3 PENDANG
438 SK SYED IBRAHIM BAK702001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (BA) TAHUN 2 PENDANG
439 SK SYED IBRAHIM BAHASA MELAYU MASALAH PEMBELAJARAN (BA) TAHUN 1 PENDANG
440 SK SYED IBRAHIM ENGLISH LEARNING DISABILITIES (AB) YEAR 1 PENDANG
441 SK SYED IBRAHIM MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BA TAHUN 1 PENDANG
442 SK SYED IBRAHIM PENDIDIKAN ISLAM MASALAH PEMBELAJARAN (BA) TAHUN 1 PENDANG
443 SK SYED IBRAHIM PENDIDIKAN SENI KREATIF MASALAH PEMBELAJARAN (BA) TAHUN 1 PENDANG
444 SK SYED IBRAHIM PENGURUSAN KEHIDUPAN MASALAH PEMBELAJARAN (BA) TAHUN 1 PENDANG
445 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK011001 ASAS 3M: BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KULIMBB
446 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES) YEAR 1 TEXTBOOK TAHUN 1 KULIMBB
447 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK081001 ASAS 3M: MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KULIMBB
448 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KULIMBB
449 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK141001 PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KULIMBB
450 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KULIMBB
451 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK481004 BUKU IQRAā€™ PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 1 TAHUN 1 KULIMBB
452 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK481005 BUKU IQRAā€™ PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 2 TAHUN 1 KULIMBB
453 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK481006 BUKU IQRAā€™ PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 3 TAHUN 1 KULIMBB
454 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK481007 BUKU IQRAā€™ PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 4 TAHUN 1 KULIMBB
455 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK481008 BUKU IQRAā€™ PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 5 TAHUN 1 KULIMBB
456 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK481009 BUKU IQRAā€™ PENDIDIKAN KHAS, CARA CEPAT BELAJAR MEMBACA AL-QURAN SIRI 6 TAHUN 1 KULIMBB
457 SK SERI LINDUNGAN RAJA BTK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 1 KULIMBB
458 SK BINJAL BAK012002 BM (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 2 KUBANG PASU
459 SK BINJAL BAK022003 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES) (AB) TAHUN 2 KUBANG PASU
460 SK BINJAL BAK082001 MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BA TAHUN 2 KUBANG PASU
461 SK BINJAL BTK012001 BM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 2 KUBANG PASU
462 SK BINJAL BTK022001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES) TAHUN 2 KUBANG PASU
463 SK BINJAL BTK082001 MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 2 KUBANG PASU
464 SK BINJAL BAK102001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 2 KUBANG PASU
465 SK BINJAL BAK192001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 2 KUBANG PASU
466 SK BINJAL BAK702001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 2 KUBANG PASU
467 SK BINJAL BCK192001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) DVD TAHUN 2 KUBANG PASU
468 SK BINJAL BTK102001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 2 KUBANG PASU
469 SK BINJAL BTK142001 PENDIDIKAN JASMANI (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU TEKS TAHUN 2 KUBANG PASU
470 SK BINJAL BTK192001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 2 KUBANG PASU
471 SK BINJAL BTK702001 TAHUN 2 KUBANG PASU
472 SK KODIANG BAK082001 ASAS 3M MATEMATIK MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 2(BA) TAHUN 2 KUBANG PASU
473 SK KODIANG BAK102001 PENDIDIKAN ISLAM MASALAH PEMBELAJARAN (BA) TAHUN 2 KUBANG PASU
474 SK KODIANG BAK192001 PENDIDIKAN SENI KREATIF MASALAH PEMBELAJARAN (BA) TAHUN 2 KUBANG PASU
475 SK KODIANG BAK011001 ASAS 3M BAHASA MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KUBANG PASU
476 SK KODIANG BAK021001 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES (YEAR 1 ACTIVITY BOOK) TAHUN 1 KUBANG PASU
477 SK KODIANG BAK081001 ASAS 3M MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KUBANG PASU
478 SK KODIANG BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KUBANG PASU
479 SK KODIANG BTK191001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (BT) TAHUN 1 KUBANG PASU
480 SK KODIANG BAK701001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KUBANG PASU
481 SK KODIANG BTK021001 ENGLISH BUKU TEKS TAHUN 1 KUBANG PASU
482 SK KODIANG BTK101001 PENDIDIKAN ISLAM BUKU TEKS TAHUN 1 KUBANG PASU
483 SK KODIANG BTK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (BT) TAHUN 1 KUBANG PASU
484 SK SRI KULIM BAK083001 ASAS 3M: MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 3 BUKU AKTIVITI TAHUN 3 KULIMBB
485 SK SRI KULIM BTK083001 ASAS 3M: MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN)TAHUN 3 BUKU TEKS TAHUN 3 KULIMBB
486 SK BANDAR BARU SG LALANG 2 BAK011001 B.MELAYU (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMY
487 SK BANDAR BARU SG LALANG 2 BAK011002 ENGLISH (LEARNING DISABILITIES)YEAR 1 ACTIVITY BOOK TAHUN 1 KMY
488 SK BANDAR BARU SG LALANG 2 BAK011003 MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN)THN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMY
489 SK BANDAR BARU SG LALANG 2 BAK011004 PEND.ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN)THN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMY
490 SK BANDAR BARU SG LALANG 2 BAK011005 PEND.SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU AKTIVTI TAHUN 1 KMY
491 SK BANDAR BARU SG LALANG 2 BAK011006 PENG.KEHIDUPAN (MASALAH PEMBELAJARAN) THN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMY
492 SK BANDAR BARU SG LALANG 2 BAK111001 PENDIDIKAN MORAL (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KMY
493 SK BANDAR BARU SINTOK BAK011001 ASAS 3M-BAHASA MELAYU(MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KUBANG PASU
494 SK BANDAR BARU SINTOK BAK081001 ASAS 3M MATEMATIK (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KUBANG PASU
495 SK BANDAR BARU SINTOK BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KUBANG PASU
496 SK BANDAR BARU SINTOK BAK191001 PENDIDIKAN SENI KREATIF (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 1 BUKU AKTIVITI TAHUN 1 KUBANG PASU
497 SK SUKA MENANTI BAK102001 PENDIDIKAN ISLAM MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 2 (BUKU AKTIVITI) TAHUN 2 KOTA SETAR
498 SK SUKA MENANTI BAK012002 BAHASA MELAYU MASALAH PEMBELAJARAN TAHUN 2 BUKU AKTIVITI TAHUN 2 KOTA SETAR
499 SMK MERBOK FCK173001 PENDIDIKAN SENI VISUAL (DVD) TINGKATAN 3 KMY
500
501
502
503
504
505
506
507
BUKU LEBIH DI SEKOLAH

BIL SEKOLAH KOD BUKU JUDUL TAHUN/TINGKATAN JUMLAH LEBIHAN DAERAH


1 SK BOHOR B834017 MATEMATIK BA TAHUN 4 1 KOTA SETAR
2 SK BOHOR B924029 SAINS SOSIAL BA TAHUN 4 2 KOTA SETAR
3 SK BOHOR B815012 BAHASA MELAYU BA TAHUN 5 5 KOTA SETAR
4 SK BOHOR B825016 BAHASA INGGERIS BA TAHUN 5 5 KOTA SETAR
5 SK BOHOR B835010 MATEMATIK BA TAHUN 5 4 KOTA SETAR
6 SK BOHOR B855018 PENDIDIKAN ISLAM BA TAHUN 5 3 KOTA SETAR
7 SK BOHOR B905013 PENGURUSAN KEHIDUPAN BA TAHUN 5 6 KOTA SETAR
8 SK BOHOR B925011 SAINS SOSIAL BA TAHUN 5 6 KOTA SETAR
9 SK BOHOR B816002 BAHASA MELAYU BA TAHUN 6 3 KOTA SETAR
10 SK BOHOR B826002 BAHASA INGGERIS BA TAHUN 6 3 KOTA SETAR
11 SK BOHOR B836002 MATEMATIK BA TAHUN 6 3 KOTA SETAR
12 SK BOHOR B856002 PENDIDIKAN ISLAM BA TAHUN 6 1 KOTA SETAR
13 SK BOHOR B906002 PENGURUSAN KEHIDUPAN BA TAHUN 6 3 KOTA SETAR
14 SK BOHOR B926002 SAINS SOSIAL BA TAHUN 6 3 KOTA SETAR
15 SK KURONG HITAM BTK013001 BAHASA MELAYU TAHUN 3 2 PDG TERAP
16 SK KURONG HITAM BTK023001 ENGLISH TAHUN 3 2 PDG TERAP
17 SK KURONG HITAM BTK083001 MATEMATIK TAHUN 3 2 PDG TERAP
18 SK KURONG HITAM BTK103001 PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 3 2 PDG TERAP
19 SK KURONG HITAM BTK143001 PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3 2 PDG TERAP
20 SK KURONG HITAM BTK193001 PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 3 2 PDG TERAP
21 SK KURONG HITAM BTK703001 PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 3 2 PDG TERAP
22 SK PERMATANG PASIR BTK013001 ASAS 3M:BAHASA MELAYU( MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN3 BUKU TEKS TAHUN 3 2 KBB
23 SK PERMATANG PASIR BTK023001 ENGLISH( LEARNING DISABILITIES) YEAR 3 TEXT BOOK TAHUN 3 2 KBB
24 SK PERMATANG PASIR BTK083001 ASAS 3M: MATEMATIK ( MASALAH PEMBELAJARAN )TAHUN 3 BUKU TEKS TAHUN 3 2 KBB
25 SK PERMATANG PASIR BTK103001 PENDIDIKAN ISLAM( MASALAH PEMBELAJARAN )TAHUN 3 BUKU TEKS TAHUN 3 2 KBB
26 SK PERMATANG PASIR BTK143001 PENDIDIKAN JASMANI ( MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 3 BUKU TEKS TAHUN 3 2 KBB
27 SK PERMATANG PASIR BTK193001 PENDIDIKAN SENI KREATIF ( MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN 3 2 KBB
28 SK PERMATANG PASIR BTK703001 PENGURUSAN KEHIDUPAN( MASALAH PEMBELAJARAN) BUKU TEKS TAHUN 3 2 KBB
29 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN BTK013001 ASAS 3M BM BT TAHUN 3 2 KUBANG PASU
30 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN BTK023001 ENGLISH TEKS BOOK TAHUN 3 2 KUBANG PASU
31 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN BTK083001 MATEMATIK BT TAHUN 3 2 KUBANG PASU
32 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN BTK103001 PEND ISLAM BT TAHUN 3 2 KUBANG PASU
33 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN BTK113001 PEND MORAL BT TAHUN 3 3 KUBANG PASU
34 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN BTK143001 PEND JASMANI BT TAHUN 3 2 KUBANG PASU
35 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN BTK193001 PEND SENI KREATIF BT TAHUN 3 2 KUBANG PASU
36 SK SULTAN AHMAD TAJUDDIN BTK703001 PENG KEHIDUPAN BT TAHUN 3 2 KUBANG PASU
37 SK SUNGAI KOROK LAMA [1] "B815012 BAHASA MELAYU TAHUN 5 4 KOTA SETAR
KOTA SETAR.
38 SK SUNGAI KOROK LAMA B855018 P.ISLAM TAHUN 5 4
39 SK SUNGAI KOROK LAMA B925011 SAINS SOSIAL TAHUN 5 6 KOTA SETAR
40 SK SUNGAI KOROK LAMA B905013 PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 5 2 KOTA SETAR
41 SK SUNGAI KOROK LAMA B825016 BAHASA INGGERIS TAHUN 5 7 KOTA SETAR
42 SK SUNGAI KOROK LAMA B835010 MATEMATIK TAHIN 5 4 KOTA SETAR
43 SK SUNGAI KOROK LAMA P.SENI VISUAL BT TAHUN 5 6 KOTA SETAR
44 SK SUNGAI KOROK LAMA P.MUZIK BT TAHUN 5 5 KOTA SETAR
45 SK SUNGAI KOROK LAMA P.JASMANI BT TAHUN 5 2 KOTA SETAR
46 SK SUNGAI KOROK LAMA TMK BT TAHUN 5 4 KOTA SETAR
47 SK SUNGAI KOROK LAMA K.HIDUP BT TAHUN 5 2 KOTA SETAR
48 SMK BAKAR ARANG FTK113001 PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3 2 KMY
49 SMK LUNAS FTK011001 BAHASA MELAYU KOMUNIKASI TING.1 1 KBB
50 SMK LUNAS FTK731001 PEND.SAINS SOSIAL DAN ALAM SEKITAR TING.1 3 KBB
51 SMK LUNAS FTK171001 PENDIDIKAN MUZIK TING 1 1 KBB
52 SMK LUNAS FTK121001 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TING.1 1 KBB
53 SMK LUNAS FTK021001 ENGLISH FOR COMUNICATION TING.1 1 KBB
54 SMK NAKA SAINS SOSIAL TING. 1 PADANG TERAP
55 SMK TUNKU BENDAHARA MATEMATIK TING. 1 KUBANG PASU
56 SMK TUNKU BENDAHARA PENGURUSAN DIRI TING. 1 KUBANG PASU
57 SMK TUNKU BENDAHARA PJK TING.1 KUBANG PASU
58 SMK TUNKU BENDAHARA BAHASA INGGERIS TING. 1 KUBANG PASU
59 SMK TUNKU BENDAHARA MUZIK TING. 1 KUBANG PASU
60 SMK TUNKU BENDAHARA SAINS TING. 1 KUBANG PASU
61 SMK TUNKU BENDAHARA PSV TING. 1 KUBANG PASU
62 SK TAMAN AWANA BTK703001 PENGURUSAN KEHIDUPAN (BT) TAHUN 3 1 KOTA SETAR
63 SK TAMAN AWANA BTK003001 BAHASA MELAYU(BT) TAHUN 3 1 KOTA SETAR
64 SK TAMAN AWANA BTK023001 BAHASAINGGERIS(BT) TAHUN 3 1 KOTA SETAR
65 SK TAMAN AWANA BTK083001 MATEMATIK TAHUN 3 1 KOTA SETAR
66 SK TAMAN AWANA BTK193001 PENDIDIKAN SENI KREATIF TAHUN 3 1 KOTA SETAR
67 SK TAMAN AWANA BTK143001 PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3 1 KOTA SETAR
68 SK TAMAN AWANA B834017 MATEMATIK (BA) TAHUN 2 4 KOTA SETAR
69 SK KODIANG BAHASA MALAYSIA(BA) TAHUN 4 8 KUBANG PASU
70 SK KODIANG ENGLISH (BA) TAHUN 4 8 KUBANG PASU
71 SK KODIANG MATEMATIK (BA) TAHUN 4 8 KUBANG PASU
72 SK KODIANG PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4 7 KUBANG PASU
73 SK KODIANG PEND SAINS SOSIAL TAHUN 4 8 KUBANG PASU
74 SK KODIANG PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 4 8 KUBANG PASU
75 SK KODIANG TMK (BA) TAHUN 4 8 KUBANG PASU
76 SK KODIANG MATEMATIK TAHUN 4 4 KUBANG PASU
77 SK DATO' SHAARI B834006 MATEMATIK TAHUN 4 5 KOTA SETAR
78 SK DATO' SHAARI B904009 PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 4 5 KOTA SETAR
79 SK DATO' SHAARI B924018 PEND. SAINS SOSIAL & ALAM SEKITAR TAHUN 4 5 KOTA SETAR
80 SK DATO' SHAARI B934001 PEND.SENI VISUAL TAHUN 4 5 KOTA SETAR
81 SK SUKA MENANTI
82 SK TAMAN AMAN B834006 MATEMATIK (BT) TAHUN 4 5 KOTA SETAR
83 SK TAMAN AMAN B924018 SAINS SOSIAL (BT) TAHUN 4 7 KOTA SETAR
84 SK TAMAN AMAN B814008 BAHASA MELAYU (BT) TAHUN 4 7 KOTA SETAR
85 SK TAMAN AMAN B954009 TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI (BT) TAHUN 4 7 KOTA SETAR
86 SK TAMAN AMAN B964003 KEMAHIRAN HIDUP ASAS (BT) TAHUN 4 8 KOTA SETAR
87 SK TAMAN AMAN B954010 TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI (BA) TAHUN 4 2 KOTA SETAR
88 SK TAMAN AMAN B854015 PENDIDIKAN ISLAM (BA) TAHUN 4 3 KOTA SETAR
89 SK TAMAN AMAN B814019 BAHASA MELAYU (BA) TAHUN 4 3 KOTA SETAR
90 SK TAMAN AMAN PAK111001 PENDIDIKAN MORAL (BA) TAHUN 1 4 KOTA SETAR
91 SK TAMAN AMAN BAK101001 PENDIDIKAN ISLAM (BA) TAHUN 1 2 KOTA SETAR
92 SK TAMAN AMAN BAK191001 PENDIDIKAN SENI VISUAL (BA) TAHUN 1 2 KOTA SETAR
93 SK TAMAN AMAN BAK011001 BAHASA MELAYU (BA) TAHUN 1 2 KOTA SETAR
SK ISKADAR BTK011001
SK ISKADAR BTK 081001
SK ISKADAR BTK 021001
SK ISKADAR BTK101001
SK ISKADAR BTK 111001
SK ISKADAR BTK701001
SK ISKADAR BTK191001
SK ISKADAR BTK141001
[1] SK Sungai Korok Lama