Anda di halaman 1dari 24

Tahun 4

Tajuk : Operasi Bergabung


1 5 008 + 89 - 4 017 =
A 9 114
B 5 097
C 1 080
D 1 070

2 79 + 7 033 - 5 035 =
A 12 147
B 7 112
C 2 087
D 2 077

3 486 + 315 - 443 =


A 357
B 358
C 368
D 458

4 15 679 - 8 482 + 674 =


A 6 523
B 7 871
C 13 937
D 24 835

5 9 066 - 978 + 120 =


A 8 088
B 8 108
C 8 208
D 10 164
6 Selesaikan 6 056 + 3 678 - 4 588.
A 5 046
B 5 136
C 5 146
D 5 246

7 14 908 - 7 909 + 176 =


A 6 999
B 7 175
C 7 275
D 8 175

8 Selesaikan 35 430 + 16 388 - 13 428.


A 38 390
B 38 490
C 48 490
D 58 390

9 8 259 + 24 635 - 9 658 =


A 13 236
B 23 236
C 33 236
D 37 244

10 23 152 + 23 443 - 32 152 =


A 13 443
B 14 443
C 14 452
D 14 453

11 1 098 + 7 890 - 6 059 =


A 2 829
B 2 921
C 2 929
D 8 998
12 45 108 + 9 082 - 954 =
A 35 072
B 53 226
C 53 236
D 55 144

13 13 + 452 - 18 =
A 447
B 450
C 460
D 465

14 10 542 + 21 452 - 11 352 =


A 20 624
B 20 642
C 26 042
D 22 642

15 Sebuah bas membawa 43 orang penumpang. Apabila tiba di stesen P, 15 orang telah
turun dan 9 orang telah naik. Berapa orang penumpang yang ada dalam bas itu
sekarang?
A 18
B 27
C 37
D 47

16 Rashid memelihara 4 050 ekor ayam. Dia menjual 3 462 ekor daripadanya. Kemudian
Rashid menambah 2 080 ekor bilangan ayamnya. Berapakah ayam yang ada padanya
kini?
A 2 668
B 2 198
C 1 448
D 588
17 Haron membeli 734 keping pelekat bergambar. Dia memberi 467 keping kepada Norish
dan sebanyak 285 keping lagi dibeli. Berapa keping pelekat bergambar yang Haron ada
sekarang?
A 452
B 542
C 552
D 562

18 Sebuah bakul diisikan dengan 956 biji duku dan sebuah lagi diisikan sebanyak 812 biji
duku. 397 biji duku didapati telah rosak. Berapa jumlah duku yang elok?
A 1 371
B 1 471
C 1 731
D 2 165

19 Jailani berjaya menangkap 660 ekor ikan pada hari Selasa dan 885 ekor ikan pada hari
Rabu. 1 088 ekor daripadanya telah dijual. Hitungkan ikan yang masih ada pada
Jailani.
A 2 633 ekor
B 1 545 ekor
C 1 457 ekor
D 457 ekor

20 Jadual 1 menunjukkan jumlah telur yang terdapat dalam sebuah kedai.

Jadual 1

Sebanyak 1 855 biji telur telah dijual. Berapa biji telur yang masih ada di kedai itu?
A 863
B 913
C 1 143
D 1 813
21 Sebuah lori dapat membawa 5 608 biji durian, manakala sebuah van boleh membawa
3 598 biji durian kurang daripada bilangan durian yang dibawa oleh lori itu. Hitungkan
bilangan durian yang dibawa oleh lori dan van itu.
A 7 618 biji
B 7 628 biji
C 7 718 biji
D 8 206 biji

22 Pak Busu memetik 245 biji betik dari kebunnya. 150 biji daripadanya telah dijual. Dia
memetik 60 biji lagi. Berapakah bilangan betik yang ada pada Pak Busu sekarang?
A 145 biji
B 155 biji
C 165 biji
D 455 biji

23 Seorang peruncit membeli 3 852 kotak minuman. Dia menjual 2 438 kotak
daripadanya. Peruncit itu kemudiannya membeli lagi sebanyak 1 287 kotak. Kirakan
jumlah air kotak yang ada?
A 1 701
B 2 601
C 2 691
D 2 701

24 Encik Bongsu mempunyai 192 tin susu. Dia menjual 25 tin susu itu kepada seorang
pelanggannya. Hari berikutnya, dia membeli 38 tin susu lagi. Berapa tin susu yang ada
sekarang?
A 195
B 205
C 211
D 215
25 Pak Cik Ishak telah mengutip 4 650 biji nanas pada hari Selasa dan 5 838 biji nanas
pada hari Rabu. Sebanyak 4 293 biji daripada jumlah itu masih ada di gerai Pak Cik
Ishak. Berapakah jumlah biji nanas yang telah dijual?
A 5 195
B 6 195
C 6 295
D 14 781

26 Sebuah sekolah menerima 13 450 buah buku latihan pada minggu pertama
persekolahan dan 8 675 buah pada minggu kedua. Buku latihan tersebut telah dijual
sebanyak 15 304 buah kepada murid-murid sekolah itu. Berapakah baki buku latihan
yang masih ada?
A 16 821
B 7 821
C 6 821
D 5 821

27 Damak membeli 6 050 biji telur. 860 biji daripadanya telah digunakan. Dia membeli
890 biji lagi. Berapa biji telur yang ada pada Damak sekarang?
A 6 070 biji
B 6 080 biji
C 6 180 biji
D 7 080 biji

28 15 ribu + 6 ratus - 19 puluh =


A 14 410
B 15 410
C 15 581
D 15 619

29 7 905 - 2 432 + 2 418 =


A 7 881
B 7 891
C 8 481
D 8 891

30 Rizal ada 3 423 biji manik hijau dan 1 434 biji manik biru. 1 505 biji manik itu telah
digunakan untuk membuat perhiasan. Berapa biji manik yang tinggal?
A 3 252
B 3 342
C 3 352
D 3 452

31 9 067 - 989 + 1 406 =


A 9 594
B 9 584
C 9 484
D 9 384

32 Sebanyak 135 batang pen biru dan 52 batang pen merah terdapat dalam sebuah kotak
di koperasi sekolah. Jika 68 batang daripadanya telah habis dijual, berapakah yang
tinggal lagi?
A 119
B 121
C 129
D 191

33 613 + 364 - 712 =


A 165
B 265
C 977
D 1 689

34 880 + 7 503 - 4 908 =


A 13 291
B 8 383
C 3 475
D 3 175
35 Siti mempunyai 285 biji telur ayam. Sabrina pula ada 28 biji kurang daripada telur
ayam Siti. Berapakah jumlah telur ayam mereka berdua?
A 257
B 313
C 542
D 578

36 Tolakkan 18 dengan 800 kemudian tambah hasilnya dengan 3 456.


A 4 076
B 4 238
C 4 248
D 4 274

37 3 589 - 2 322 + 6 421 =


A 6 688
B 7 678
C 7 688
D 7 698

38 Encik Leong ada 576 ekor ayam kampung. Dia menjual 231 ekor ayam kampungnya
kepada seorang peraih dan membeli 150 ekor lagi. Berapa ekor ayam kampung yang
ada pada Encik Leong sekarang?
A 395
B 485
C 495
D 595

39 Cari beza antara 7 369 dengan 4 654. Kemudian tambahkan nilainya dengan 4 268.
A 6 893
B 6 973
C 6 983
D 7 983
40 4 003 - 729 + 884 =
A 4 158
B 4 058
C 4 048
D 3 274

Tahun 5
Tajuk : Operasi Bergabung
1 30 x (8 550 ÷ 15) =
A 171
B 1 710
C 15 100
D 17 100

2 3 216 ÷ 8 x 7 =
A 294
B 402
C 2 474
D 2 814

3 367 065 ÷ 9 x 7 =
A 275 495
B 285 395
C 285 495
D 292 495

4 48 ÷ 6 x 5 =
A 45
B 40
C 12
D 8
5 105 x 4 ÷ 5 =
A 84
B 804
C 840
D 2 100

6 10 912 + 81 306 - 32 907 =


A 59 311
B 69 311
C 70 311
D 92 218

7 225 x 2 ÷ 6 =
A 75
B 85
C 350
D 450

8 1 500 - 380 + 64 =
A 1 184
B 1 120
C 1 056
D 1 006

9 28 512 x 5 ÷ 2 =
A 86 280
B 71 280
C 71 275
D 70 780

10 (24 094 + 8 376) - 688 =


A 30 772
B 31 682
C 31 782
D 31 798
11 78 + 3 084 - 596 =
A 2 466
B 2 566
C 3 162
D 3 758

12 ( 16 493 + 15 449 ) - 8 687 =


A 22 255
B 23 255
C 37 345
D 40 519

13 48 ÷ 8 - 2 =
A 8
B 4
C 3
D 2

14 868 324 - 235 072 ÷ 8 =


A 29 384
B 39 384
C 838 940
D 848 940

15 50 287 + - 65 029 = 48 396

Apakah nombor dalam petak?


A 63 148
B 63 138
C 63 128
D 53 138
16 94 983 + 56 942 - 84 263 =
A 151 925
B 77 662
C 67 762
D 67 662

17 207 ÷ (32 - 23) =


A 216
B 200
C 23
D 5

18 9 015 - 439 + 46 384 =


A 54 860
B 54 950
C 54 960
D 55 960

19 180 468 + 3 854 - 766 =


A 177 380
B 183 556
C 183 666
D 193 566

20 74 025 ÷ 9 x 4 =
A 30 880
B 31 980
C 32 600
D 32 900
21 37 492 + 35 729 = + 42 253.
Apakah nombor dalam petak itu?
A 30 068
B 30 968
C 30 978
D 31 078

22 5 buah guni digunakan untuk mengisi buah ciku. Setiap guni boleh diisi dengan 186
biji ciku. Ciku itu dibahagikan kepada 15 orang anak yatim dengan sama banyak.
Berapakah bilangan ciku setiap seorang dapat?
A 62
B 206
C 558
D 13 950

23 389 + 16 736 - 16 598 =


A 427
B 527
C 1 473
D 1 527

24 8 093 x 6 ÷ 3 =
A 16 186
B 48 558
C 53 094
D 54 094

25 52 029 ÷ 9 x 6 =
A 30 686
B 34 286
C 34 686
D 35 226
26 36 012 ÷ 12 x 9 =
A 279
B 2 709
C 27 009
D 27 999

27 30 862 + 9 638 - 1 587 =


A 38 913
B 39 013
C 39 087
D 39 923

28 5 376 batang pensel warna diisikan sama banyak ke dalam 12 kotak. Sonita membeli
10 kotak pensel warna tersebut.
Berapa banyak pensel yang Sonita ada?
A 4 380
B 4 480
C 4 540
D 4 840

29 Berapakah perlu ditolak daripada hasil bahagi 1 440 dengan 6 supaya menjadi 28?
A 300
B 278
C 248
D 212

30 Shikin mempunyai 16 kotak pensel warna. Setiap kotak ada 24 batang pensel warna.
Dia memasukkan secara enam-enam kedalam kotak-kotak kecil.
Berapakah jumlah kotak kecil yang diperlukan oleh Shikin?
A 6
B 64
C 234
D 2 304
31 Berapakah perlu ditambah kepada hasil darab 14 dan 8 supaya menjadi 150?
A 30
B 38
C 110
D 112

32 Jisim Zaki ialah 72 kg manakala jisim Ravi 17 kg lebih daripada jisim Zaki.
Hitung jumlah jisim, dalam kg, mereka?
A 181
B 161
C 99
D 89

33 8 buah bakul digunakan untuk mengisi bola ping pong. Setiap bakul boleh diisi
dengan 75 biji bola ping pong. Jika bola ping pong itu dibahagikan kepada 4 orang
murid.
Berapakah jumlah bola ping pong setiap murid dapat?
A 43
B 107
C 150
D 268

34 540 biji belon dimasukkan secara sama banyak ke dalam 9 buah kotak.
Hitung bilangan belon yang terdapat dalam 5 buah kotak itu.
A 250
B 300
C 350
D 450

35 Jumlah betik dalam 7 bakul ialah 350 biji.


Berapa biji betik yang terdapat dalam 9 bakul yang sama?
A 450
B 350
C 200
D 150
36 Berapakah perlu ditolak daripada hasil bahagi 2 268 dengan 6 supaya menjadi 37?
A 450
B 415
C 350
D 341

37 9 longgok ciku ada 8 235 biji ciku. Setiap longgok mempunyai jumlah yang sama
banyak.
Cari jumlah untuk 6 longgok ciku?
A 5 460
B 5 490
C 5 640
D 5 690

38 Dalam 7 buah kolam terdapat 8 694 ekor ikan.


Berapakah jumlah ikan yang terdapat dalam 23 buah kolam yang sama itu?
A 1 242
B 5 968
C 18 465
D 28 566

39 Ramli ada 870 biji manik. 180 biji manik didapati pecah. Dia membeli 370 biji manik
lagi.
Hitungkan jumlah manik yang ada padanya sekarang.
A 320
B 560
C 860
D 1 060

Tahun 6
Tajuk : Operasi Bergabung
1 94 386 - 1 628 + 219 =
A 93 977
B 92 977
C 92 539
D 92 439
2 2 842 + 908 x 20 =
A 18 160
B 21 002
C 70 000
D 75 000

3 136 215 ÷ 9 + 1 078 =


A 16 207
B 16 213
C 16 223
D 16 230

4 (31 008 - 27 094) ÷ 38 =


A 103
B 130
C 30 295
D 30 395

5 7 183 + 456 x 60 =
Bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang terdekat.
A 460 000
B 450 000
C 40 000
D 30 000

6 75 346 - 968 x 8 =
A 67 602
B 68 602
C 592 824
D 595 824
7 (772 + 578) ÷ (19 + 6) =
A 64
B 56
C 54
D 48

8 - (770 ÷ 35 ) = 2 279.
Nyatakan nilai bagi X.
A 2 201
B 2 301
C 2 401
D 2 501

9
÷ (86 - 35) = 302
Apakah nombor yang mesti ditulis di dalam itu?
A 21 620
B 20 542
C 15 802
D 15 402

10 640 x 18 + 34 125 =
A 11 520
B 34 765
C 45 645
D 50 645

11 521 403 x 7 - 89 204 =


A 3 649 821
B 3 560 617
C 3 120 617
D 432 199
12 374 + 1 688 x 42 =
A 2 062
B 70 896
C 71 270
D 86 604

13 (560 + 17) x (15 + 20) =


A 30 581
B 20 195
C 2 019
D 577

14 8 768 ÷ 8 + 9 904 =
A 1 096
B 10 000
C 10 990
D 11 000

15 Azman ada 680 biji guli merah dan biru. Bilangan guli biru adalah 128 biji kurang
daripada bilangan guli merah.
Hitung bilangan guli merah yang Azman ada.
A 212
B 276
C 404
D 468

16 12 buah kelas terdapat 432 orang murid.


Berapa orang muridkah dalam 15 buah kelas yang sama?
A 36
B 444
C 447
D 540
17 Jadual 1 menunjukkan bilangan ayam yang diternak dalam tiga buah reban.

Jadual 1

Hitungkan jumlah ayam yang diternak dalam ketiga-tiga reban itu.


A 52 315
B 51 315
C 51 215
D 32 550

18 Ayah membeli 85 biji gula-gula dan emak pula membeli 295 biji gula-gula. Kesemua
gula-gula itu diberi sama banyak kepada 4 orang anaknya.
Berapa biji gula-gulakah yang diperolehi oleh setiap orang anaknya?
A 76
B 85
C 94
D 95

19 Ibrahim ada 84 biji limau. 24 biji dimakan dan 16 biji didapati busuk. Baki buah limau
itu dibahagikan kepada 4 orang anak saudaranya.
Antara berikut, pengiraan yang manakah betul untuk menghitung buah limau yang
diberikan kepada setiap orang anak saudaranya?
A

B (84 - 24 + 16) ÷ 4

C 84 - 24 + 16 ÷ 4

D
20 Syamil ada 1 720 biji buah mangga. Dia memasukkan 400 biji mangga itu ke dalam
sebuah kotak. Dia mengagihkan sama banyak bakinya kepada 8 longgok.
Berapakah jumlah bilangan buah mangga yang ada dalam 3 longgok itu?
A 645
B 495
C 215
D 165

21 Sebuah bas dapat membawa 45 orang penumpang.


Berapakah bilangan penumpang yang dapat dibawa oleh 50 buah bas yang sama?
A 225
B 270
C 2 250
D 2 295

22 Mamat memelihara 500 ekor puyuh, manakala Musa memelihara 100 ekor puyuh.
Berapa ekorkah puyuh yang mesti Musa ambil dari Mamat supaya mereka mempunyai
bilangan puyuh yang sama?
A 400
B 300
C 200
D 100

23 Puan Laila menjual 54 biji durian. Suaminya menjual 5 kali jumlah durian yang dijual
olehnya.
Berapakah jumlah durian yang dijual oleh mereka?
A 216
B 270
C 324
D 378
24 Jadual 3 menunjukkan gandum yang diisi oleh Encik Gopal ke dalam kampit P dan
kampit Q.

Jadual 3

Hitung jisim, dalam kg, gandum yang diisi oleh Encik Gopal ke dalam kedua-dua jenis
kampit itu.
A 50
B 70
C 120
D 130

25 Sekolah Kebangsaan Murni mempunyai 1 620 orang murid. Bilangan murid


perempuan adalah 260 orang lebih daripada bilangan murid lelaki.
Berapakah bilangan murid perempuan di sekolah itu?
A 420
B 680
C 810
D 940

26 684 365 - (65 478 + 6 990) =


A 625 877
B 624 877
C 611 897
D 610 897

27 3 588 ÷ 26 x 17 =
A 2 646
B 2 546
C 2 446
D 2 346
28 7 432 + 438 - 292 =
A 8 162
B 8 062
C 7 678
D 7 578

29 14 200 tin sardin diisikan sama banyak ke dalam 40 buah kotak.


Berapa tin sardinkah yang ada dalam 15 buah kotak yang sama?
A 5 325
B 5 000
C 420
D 355

30 690 486 - 128 x 24 =


A 687 414
B 686 414
C 685 414
D 684 414

31 3 542 ÷ 23 + 8 678 =
A 8 832
B 8 524
C 854
D 154

32 1 259 x 21 ÷ 7 =
A 3 777
B 3 888
C 5 691
D 4 691
33 1 330 ÷ 38 x 16 =
A 460
B 560
C 570
D 660

34 (128 + 1 132) x 6 =
A 4 560
B 5 560
C 7 560
D 6 560

35 3 078 + 4 038 × 60
Bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang terdekat.
A 240 000
B 250 000
C 420 000
D 430 000

36 92 x ( 4 708 - 399) =
A 3 309
B 4 309
C 396 428
D 432 737

37 26 x (124 + 3 081) =
A 6 305
B 6 405
C 82 330
D 83 330