Anda di halaman 1dari 2

STPM 2008, NO 11

 Memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mapan


 Meningkatkan sekuriti makanan

Pernyataan diatas merujuk kepada

A. Dasar Pertanian Negara Ketiga


B. Dasar Perindustrian Negara Ketiga
C. Dasar Sains dan Teknologi
D. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

STPM 2005, NO 4

Antara yang berikut manakah objektif Dasar Pertanian Negara Ketiga?

I. Meningkatkan pengeluaran makanan


II. Memperluas penyertaan agensi awam
III. Meningkatkan daya saing sector pertanian
IV. Mengutamakan pengeksportan bahan mentah

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

STPM 2006, NO 8

Antara yang berikut manakah objektif Dasar Pertanian Negara Ketiga?

I. Mewujudkan program satu kampung satu produk


II. Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru
III. Meningkatkan pelabur asing
IV. Meningkatkan sekuriti makanan

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV
Yang manakah berkaitan dengan objektif Dasar Pertanian Negara?

I. Mempercepat kemajuan sektor swasta


II. Mewujudkan sector perkilangan yang lebih luas
III. Mendapat kan peluang pasaran dalam negara dan antarabangsa
IV. Menyeimbangkan kemajuan sector pertanian

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV