Anda di halaman 1dari 7
wataven Mesete ‘erence ey! uj. Kami : KPM.100-1/7/2 Jd.6(99) Tarkh— : 2.2 Januari 2019 Pengarah ‘Bahagian Pengurusan Sekolah Harlan Pengarah ahagian Pendidikan Islam Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemeriangan Pengarah Bahagian Pendicikan Khas Pengarah Bahagian Sukan Pengarah ‘Bahagian Kokurkulum dan Kesenian ‘Semva Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Yahg. Datuk /Tuan, PERTUKARAN GURU ANTARA BAHAGIAN / NEGERI, ANTARA DAERAH DAN DALAM DAERAH BAGI TAHUN 2018, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk 2. Sukacita dimaktumkan, proses pertukaran guru melalui modul e-GTukar bagi tahun 2019 akan dilaksanekan secara berperingkat jaltu sesi Jun 2019 dan sesi Januari 2020 dengan sekall permohonan sala. PERTUKARAN GURU ANTARA BAHAGIAN | NEGERI, ANTARA DAERAH DAN DALAM DAERAH BAGI TAHUN 2019, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 3. Sehubungan dengan itu, Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian’ Negeti, Antara Daerah dan Dalam Daerah melalui Modul e-GTukar akan dibuka mulai 18 Februari 2019 hingga 27 Mac 2019 bagi pertukaran guru sosi Jun 2019 ddan Januari 2020, Pemohon boleh mengakses Modul e-GTukar melalui laman web Kementerian Pendidikan Malaysia, https:Vepao.moe.aov.my/. 4, YBhg. Datukd Tuan dimohon untuk memastian perkara-perkara terkandung di dalam Garis Panduan Permohonan Pertukaran Guru Antara Bahagian/ Negeri, ‘Antara Daerah dan Dalam Daerah bagi Tahun 2019 sepertidi Lampiran A difahami dan dipatuhi Sekian, terima kasi “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang mepyfilnkan amanah, SHAARI BIN OSMAN. Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Operasi Pendidikan) Kementerian Pendidikan Malaysia * Ket Seauaha,KererieanPendiskan Malaya eta Penarth aijranMalysa ‘Setaueaha Slt Karon koada VB Ment Penitian Setauaha Batagan, Baha Stace ean Bann psn bt LAMPIRAN A GARIS PANDUAN PERMOHONAN PERTUKARAN GURU ANTARA BAHAGIAN/ NEGERI, ANTARA DAERAH DAN DALAM DAERAH BAGI TAHUN 2019, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 1. Permohonan seca orline ini dibuka kepada guru-gur sepert berkut WATEGORIGURU “GRED PENYANOANG "caTaTAN Guru Akademi ‘Gred B79, OG32 (Time-based KUP),|> Bagi urwsn pertukaren 1064 (Timesbaed KUP), 0636 (Time-| _sntara Neyer /Bahaglan, based KUP), D641, DG42 (KUP), DG4s| Suu Gred G82 (KU), (Tieme-based KUP), D648 (Time-based | Su Cemerang, dan UP), DG52 (Timesbased KUP) dan| Cu Tletan Fram fang sedang memangtu 654 (Time-based KUP) wens Seng em ieee ee _| boleh memohon melalui Guru Cemeriang a | Gred OG32 (KUP), DGE4 (KUP), G3 sekolahsahala (kup), D644 (kUP}, D648 (KUP), 0652 (uP), 658 (KUP) dan Khas (KUP) [Guns Tingkatan Enam | Gred DG41 (tagging), DG44, 0648, yang telah dlantk, | D652 dan Guru Cemerlang Tingkatan peeswel aan diproses selopaspegawal dsahian enaltan pang urs Cemerlang | Emam, Tingkaton Enam don Guru Tingkatan nam Tagoing —Bahagian Pengurusan Sumber Manusia gred setara atau tdak setae 2. Manakala pemohon yang menjawstjawatan sepert berkut hendaklah 2.1 Pentadbir secara hakik! ~ Mengls! orang permohonan secara manual dan dhantar ke Bahaglan Pengurusan Sumber Manusla melalul Jabaten Pendidikan Negeri PH) atau Bahagian Stor Operasi Pendidikan yang berkaitan; PERTUKARAN GURU TAHUN 2019 (2)