Anda di halaman 1dari 1

I'RACTO G EN ITAL IN FER IOR

PA] OLOG ÍA D I L

INDICACIC]NES
ELE.CTROCAUTERIZACI ÓN LASERTERAPIA

t. t)t)lori l:Nl t)An.lt r]AlA Dt.L AtlDolvlIN (CÓtl(.o PIsAN'lES)


'IRASVAGINAI- I)[ COIOR AMARILLINTA'
:iAI IDA I)I S[.(.I][(.IÓf\J
"I
i lvlOl)lIl(.AClON l)l I SAI'l(rliAt)O Mf:trjSTRtJAl SIGtJIFNTt:

,1 L;i tl.-li\l l']oll vÍA VA(ilN/rL POR tl-12 StTMANAS


t{o A(.1-lvll)A¡.1
l) A(. Ii\lti)¡,i) l:i5l(-A IVlol)l:llAl)A
t\ClA5, (.ONSlD[:liAl(LO
(;lhr(-ASOl.;l.li/\r\(lltAt)O'lliA:;V/\CriNAlAllL'iNDANIEA('tjDlllAt SIflvl(.lO Dtr tJllG E

(-0 l\Vt:Nil l:l'l I l-r L) l\ t. ('i:: SAltlO' ...

PATOLOGíA DEL TRACTO GENITAL INFERIOR l

INDICACIONES
ELE.CTROCAUTERIZACI ÓN LASERTERAPIA I

r l)(lrolt l;Nl l)Afl lt' linln l)l r ABDOtvlIN (CÓLl('o PtjsAN'IES)'


i 5/rllf)A l)l Sl-(.liL(-lO[J lt]ASVAGINAI- l)[ COL'OR Al\¡ARILLINTA
.],. I'V1Ot)l|.1(.AClÓirl tlt l SAi\]Cf]^Do MI:NSTfttJAl Sl(;l]lt.Nl t:
,1 I,ro A( flvll)41) 5i Xlr/\l Poll vÍA VAGINAL POll t1"17-',St:ivlANAS
I ¡r( ll\l1i)Ai) l:l.Sl(.4 lvlOl)l:flr\l)l\
(;ltr(.ASOl)lfi/\r\(;liAi)olli/\:;v/\GiNlAlAlll-.rNDANl'tA('l'iÜlilAtsl:livl('1o t)[ tillce [J(-ll\s, o
iDr,
(:O NSlDtrllAtiLO

' (.Ol\Vtli\l llrl'l lt. i) l\l (.I SAlllO' I

{\j",
\'..
,\^ A¡r PA'TOLOGíA DEL TRACTO GENITAL IN FER IOtt
INDICACIONES
.ri.1;-"i"',i"r,/,,/
ELECTROCAUTERIZi\CI ÓN LASERTERAP IA
fi,':/,,*d$"
,, rJ-

I t)OlOn I Nj t)/rtl ttr ijntA t)l t AtlDOIVltrN (CÓLICO PLSAN IES).


.rIlASVAGlNAl.
.l Si\t.'lD^ t)l St-Cl\t (-l()N DE Cot OR AMARILLINTA

]I.vlot)lIICACIoN1)l,lSAl'lCtlAD.OMt:NSTRtJALSIGIJIENTI-.
,1 \lo A(.lvlDAl) i;i x[./Al l)ol] viA VAGIN/rL POR tj-12 StlMANAS
': rií. 1l\lri)/1 i) [isl(.4 N/iol)t;t]¡\1)A
(r I t,r (.AS(l lrl 1;/\r!(rltAl)o I Iit\Sv/\(riNAl AlltlNDANl't A(-l-iDlll AI sIltVlclo DI UIIGENCIAS, O D[ (-ONSIDERAI{LO
(-ONVi:Nll.l'l I l- (i Nl (-[,SAltlO