Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN PASUKAN MSS JOHOR

R02 R02
PERMAINAN : BOLA JARING
SEKOLAH : ____________
JANTINA : PEREMPUAN KUMPULAN UMUR: B12 TAHUN

BIB 1 BIB 3 BIB 5


WARNA BIB
BIB 2 BIB 4 BIB 6

NO. TEL
BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN SEKOLAH RUMAH / HP
1
2
3
4

TAHUN/ NO. TEL


BIL NAMA PEMAIN NO. SIJIL POSISI
DARJAH TINGGI RUMAH / HP
KELAHIRAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti dalam Borang R01.

Pengurus Pasukan Guru Besar / Penolong Kanan


Nama : Nama :
No. KP : No. KP :
Tarikh : Tarikh :