Anda di halaman 1dari 1

AKSARA SUNDA

ᮃᮊ᮪ᮞᮛ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ
1. AKSARA NGALAGENA ( ᮍᮜᮌᮨᮔ)
KA GA NGA CA JA NYA TA DA NA

ᮊ ᮌ ᮍ ᮎ ᮏ ᮑ ᮒ ᮓ ᮔ
PA BA MA YA RA LA WA SA HA

ᮕ ᮘ ᮙ ᮚ ᮛ ᮜ ᮝ ᮞ ᮠ
FA VA QA XA ZA

ᮖ ᮗ ᮋ ᮟ ᮐ
2. AKSARA SWARA ( ᮞ᮪ᮝᮛ)
A I U É E EU U

ᮃ ᮄ ᮅ ᮆ ᮈ ᮉ ᮅ
3. RARANGKÉN ( ᮛᮛᮀᮦᮊᮔ᮪)
Panyecek Panglayar Panghulu Pamepet Paneuleung Panéléng Panolong Panyuku
(+ng) (+r) (a>i) (a>e) (a>eu) (a>é) (a>o) (a>u)

Kang Kar Ki Ke Keu Ké Ko Ku

ᮊᮀ ᮊᮁ ᮊᮤ ᮊᮨ ᮊᮩ ᮦᮊ ᮊᮧ ᮊᮥ
Pamingkal Pangwisad Panyakra Panyiku Pamaéh
(... + y+ ..) (+h) (..+r+..) (..+L+..) (a dihapus)

Kya Kah Kra Kla Ka > k

ᮊᮡ ᮊᮂ ᮊᮢ ᮊᮣ ᮊ᮪
4. ANGKA ( ᮃᮀᮊ)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 45

|᮰| |᮱| |᮲| |᮳| |᮴| |᮵| |᮶| |᮷| |᮸| |᮹| |᮳᮰| |᮴᮵|
ᮞ᮪ᮓ᮪ᮔ᮪ |᮲| ᮒᮤᮕᮁ

Anda mungkin juga menyukai