Anda di halaman 1dari 14

Pengenalan

Profesion yang saya pilih adalah pakar penalaan kereta (car tuning specialist). Pakar

penalaan kereta adalah seorang jurutera automotif yang mengkhusus dalam pengubahsuaian

atau penyediaan perlumbaan kereta pelanggan, untuk tujuan persaingan atau pameran. Penala

kereta adalah serupa dengan mekanik auto berkenaan dengan kedua-dua mereka beroperasi

atau bekerja di bengkel khusus untuk menjaga kenderaan pelanggan. Dalam praktiknya,

kedua-dua pekerjaan itu sangat berbeza. Sedangkan mekanik yang bekerja untuk pengedar

atau garaj akan menyelesaikan pembaikan, penyelenggaraan dan penyelenggaraan umum

pada kenderaan pelanggan, penala itu akan menyempurnakan pengubahsuaian, kejuruteraan

semula kenderaan pelangan dan penalaan enjin. Ini adalah akhir prestasi pasaran yang

memenuhi keperluan orang yang ingin menukar atau memperbaiki kereta mereka, dan

mengekstrak prestasi yang mungkin, sama ada untuk menunjukkan, perlumbaan atau aplikasi

'jalan'.

1|Page
Tugas Profesion pakar penalaan kereta(car tuning specialist )

 Pengubahsuaian badan kenderaan

 Kejuruteraan semula kenderaan untuk pelumbaaan

 Modifikasi engine

 Pembentukan kenderaan untuk pelumbaan

 Setuju pelan tuning, belanjawan dan kiraan waktu dengan pelanggan.

 Membuat komponen tuning berdasarkan keperluan pelanggan dan kenderaan.

 Nasihatkan pelanggan tentang cara mendapatkan prestasi terbaik dari peralatan sedia

ada mereka.

 Menjalankan pembaikan enjin untuk kenderaan perlumbaan yang telah mengalami

kerosakan mekanikal.

 Menyediakan kenderaan untuk ‘car show’

 Import komponen kereta yang jarang dijumpai dari luar negara.

2|Page
A) Ciri-ciri etika kerja

Kehadiran

Dalam setiap pekerjaan kehadiran adalah penting untuk pekerja. Kita perlulah, hadir ke

tempat/balik pada masa yang ditetapkan. Sekiranya anda tidak dapat hadir ke tempat kerja kita

perlulah memaklumkan dahulu kepada majikan kita dan akhir sekali sebagai pekerja yang

amanah kita perlulah melaksanakan tugasan tepat pada masanya.

Ketidakhadiran merujuk kepada kegagalan seseorang pekerja menghadirkan diri di tempat kerja

dalam tempoh masa yang ditetapkan. Masalah ini adalah masalah asas yang kerap berlaku dalam

organisasi.

Keperibadian

Setiap pekerja mempunyai amanah terhadap diri, keluarga, masyarakat dan negara.

Sebagai pekerja yang baik kita perlulah menunjukan sikap kesetiaan, kejujuran, amanah,

kebolehpercayaan, boleh berharap, berinisiatif diri dan bertanggungjawab kepada majikan kita.

3|Page
Kerja Berpasukan

Seorang pekerja yang baik merupakan seorang yang boleh bekerja dalam pasukan, berkerjasama

antara satu sama lain, tegas dalam pekerjaan, menunjukan sikap membantu pelangan, kita juga

perlulah sentiasa mencari peluang untuk melanjutkan pelajaran dan bersikap budi Bahasa

Kemahiran kerja berpasukan digalakkan supaya sesuatu kerja yang berat akan menjadi ringan.

Ada banyak kemahiran kerja berpasukan yang perlu diterokai seperti komunikasi dalam pasukan,

membuat keputusan beramairamai, mengendalikan konflik, membina kreativiti, kepemimpinan,

memotivasikan, membuat penilaian, memberi ganjaran, dan banyak lagi. Kajian ini adalah

gabungan daripada pengalaman sebenar dan juga idea-idea pakar pengurusan dalam

membincangkan berkaitan kerja berpasukan.

Penampilan diri

Pemakaian melambangkan keperibadian individu, nilai-nilai dan etika kerja yang murni. Oleh

itu, cara berpakaian yang bersih, kemas dan bersesuaian sangat ditekankan untuk dijadikan

amalan kepada semua, khususnya kepada mereka yang berkerja sebagai pegawai dan staf. Dalam

mana-mana organisasi, semestinya akan ada kod etika pemakaian yang ditetapkan dalam

organisasi.

4|Page
Sikap

Pekerja yang baik perlulah mempamerkan sikap positif,tampil berkeyakinan dan mempunyai

jangkaan yang realistic terhadap dirinya. Tentunya untuk mempertahankan pekerjaan tidak

mudah, seseorang harus mampu pandai beradaptasi dan memiliki kemampuan yang bagus.

Selain itu, hal yang penting dalam dunia kerja adalah tentang sikap profesional.

Sikap profesional harus dimiliki seseorang yang menjalankan pekerjaannya sesuai dengan

keahlian atau kemampuan yang dimiliki dan harus melakukan sesuatu secara objektif. Dimana

seseorang yang mempunyai sikap profesional dapat memposisikan dirinya agar dapat memahami

tugas dan tanggung jawab, hubungan dan relasi, serta fokus dan konsisten terhadap urusan kerja.

Sehingga saat ini sikap profesional menjadi hal yang cukup penting di dunia kerja karena akan

memberi dampak positif bagi perusahaan dan bagi seseorang itu. Sehingga persaingan yang ketat

dalam dunia kerja membuat sikap profesional menjadi sesuatu yang utama.

Dari hal diatas mempunyai sikap profesional dalam pekerjaan dapat membantu anda dalam

menjadi pribadi yang dapat dihindari dalam pekerjaan.

5|Page
Produktiviti

Produktiviti adalah keupayaan untuk menghasilkan output daripada satu set input yangdiberikan

≈ mengukur kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan sumber (seperti pekerja, teknologi,

sistem dan pengurusan dan lain-lain) secara optimum dan menukar input kepada output berguna.

Sebagai pekerja yang mempunyai produtiviti yang baik kita perlulah mematuhi amalan

keselamatan dalam majikanya, menjaga bahan dan sumber, mengekalkan persekitaran kerja yang

kemas dan bersih

Kemahiran organisasi

Kemahiran Organisasi memastikan matlamat organisasi tercapai. Selain itu ini boleh memastikan

kelancaran perjalanan keseluruhan sesebuah organisasi. Seterusnya, kemahiran organisasi dapat

memastikan segala sumber iaitu semua faktor pengeluaran di dalam organisasi digunakan secara

berkesan Di samping itu, ini boleh memastikan semua sumber (faktor pengeluaran) di dalam

organisasi dapat diselaras dan diagihkan dengan baik dan teratur. Akhir sekali kemahiran juga

boleh memastikan tiada pembaziran sumber (faktor pengeluaran) dalam organisasi.

Organisasi adalah proses menyusun tugas dan pembahagian sumber yg mencukupi untuk

melaksanakan pelan tindakan yg telah dirancang. Pada tahap ini, pengurus akan membentuk

struktur organisasi dan menyusun tugas yg sesuai dalam organisasi yg selaras matlamat. Struktur

organisasi menunjukkan pembahagian kerja mengikut aktiviti (pemasaran,kewangan dan lain2),

hierarki, dasar dan prosedur yg dibuat . Penstafan dilaksanakan bagi proses pengambilan

kakitangan. Penstafan meliputi perancangan sumber manusia, orientasi&latihan,penilaian

prestasi dan sebagainya

6|Page
Sebagai pekerja yang mempunyai kemahiran organisasi perlulah mempamerkan kemahiran

dalam pengurusan diri, pengurusan masa, memilih keutamaan, pengurusan stress, menangani

perubahan serta fleksibel

Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses interaksi di antara hidupan yang merangkumi perbuatan

menghantar maklumat dan proses untuk bertukar-tukar maksud supaya dapat menghasilkan

pemahaman. Kemahiran komunikasi dengan baik bukan mudah untuk dilakukan oleh semua

orang.

Kerjasama

Secara ringkasnya kerja berpasukan merujuk kepada pekerja yang bekerja dalam satu kumpulan

yang sering bekerjasama dan menjalankan tugas secara berganding bahu bagi mencapai

matlamat pasukan. Sebuah pasukan terdiri daripada gabungan sebilangan individu yang

mempunyai kompetensi yang saling bergantung iaitu dari segi keupayaan, kepakaran, kemahiran

dan pengatahuan dan komitmen terhadap prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan tugasan

secara bersama.

Semasa bekerja dalam pasukan, anda akan bekerja ke arah yang sama pada masa yang sama.

Semua proses kerja yang anda kerjakan pun akan menjadi lebih efisien kerana anda akan

menyelesaikannya secara bersamaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bukan hanya

itu, kerja dalam pasukan juga dapat memudahkan anda menyelesaikan pekerjaan yang

menumpuk lebih cepat kerana saling berbagi tanggungjawab dengan yang lainnya.

7|Page
Hormat

Hormat - menghormati merupakan amalan yang mulia dan perlu dipraktiskan semua orang bagi

mewujudkan suasana yang harmoni. Sikap saling hormat menghormati dalam masyarakat

majmuk Malaysia dapat dilihat di kawasan kejiranan, tempat kerja dan tempat awam. Hormat

kepada sesama manusia, orang yang lebih tua, ibu bapa ,jiran tetangga, tetamu dan akhir sekali

kepada pemimpin. Dalam pekerjaan juga begitu setiap pekerja dan majikan perlulah menghormat

hormati antara satu sama lain supaya majikan itu terus maju dan tiada konflik berlaku antaranya

Oleh itu setiap pekerja perlulah menghormati hak orang lain, menangani sebaiknya,

kepelbagaian budaya dan kaum dan tidak sesekali melibatkan diri dalam sebarang bentuk kacau

ganggu.

8|Page
B) Kebaikan Menghormati Etika Kerja

Individu dapat membina sahsiah

 Individu yang beretika mendapat kebaikan fizikal,ketenangan jiwa dan perasaan.

 Individu yang beretika juga dapat membina sahsiah diri ataupun keperibadian yang baik

kerana beliau memelihara dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji.Masyarakat

mengiktirafnya sebagai orang yang berbudi tinggi.

Organisasi yang mengamalkan etika kerja

 Etika berperanan penting dalam menentukan kestabilan organisasi.Ia dapat memelihara

nilai-nilai murni organisasi dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin pada kebajikan

masing-masing.

 Ia juga dapat memantapkan kestabilan, seterusnya mempertingkatkan produktiviti,

meningkatkan kredibiliti dan reputasi serta menjamin perkembangan yang berterusan.

Mudah dapat perkerjaaan

 Sekiranya individu mengikut etika kerja, seorang individu itu mudah mendapat

perkerjaan dan majikan akan lebih berminat dengan individu tersebut. Etika kerja juga

memudahkan individu tersebut untuk mendapat pangkat yang baik.

9|Page
Dihormati dan dijadikan teladan

 Sekiranya pekerja melakukan semua kerjanya di tempat kerja dengan penuh

bertanggungjawab dan beretika, pekerja-pekerja yang lain akan menjadi teladan dan

dihormatinya.

Ekonomi negara Malaysia akan berkembang

 Sekiranya setiap majikan mengamalkan etika kerja yang baik, majikan tersebut akan

sentiasa meningkat dan terus memaju. Ini menyebabkan ekonomi negara Malaysia akan

terus meningkat dan berkembang maju

10 | P a g e
C) Kesimpulan

Di akhir folio ini, saya sebagai Pelajar teknologi automotive dapat memahami dan menerangkan

tentang profession sebagai pakar penalaan kereta dengan lebih tepat. Saya juga memahami

tentang ciri-ciri etika kerja untuk. pakar penalaan kereta Menyemai ciri ciri yang baik adalah

penting kepada setiap individu untuk mendapatkan kualiti hidup yang tinggi, kerjaya yang

cemerlang dan warga negara yang baik. Ciri-ciri ini memupuk dan membentuk sikap seseorang

individu dengan adap sopan yang sepatutnya.

Etika Kerja bukan sahaja berkaitan perasaan seseorang terhadap kerja, kerjaya atau pencutian

tetapi juga melibatkan bagaimana seseorang itu menjalankan tugas atau menunaikan

tanggungjawabnya. Ia juga melibatkan perangai, sikap, rasa hormat, komunikasi dan interaksi;

bagaimana seseorang itu berhubungan dengan yang lain. Etika Kerja menjelaskan banyak

perkara tentang seseorang dan bagaimana sifat dan karakternya seperti kejujuran dan amanah.

11 | P a g e
Lampiran

12 | P a g e
13 | P a g e
D) RUJUKAN

1) https://forum-malaikatkomputer.blogspot.com/2011/09/sikap-dan-etika-kerja-

profesional.html

2) http://etikakerjamengikutislam.blogspot.com/2016/01/kesimpulan.html

3) http://personajohor.blogspot.com/2009/11/etika-kerja.html

4) http://saifulazley.blogspot.com/2014/05/kerja-berpasukan-dalam-organisasi.html

14 | P a g e