Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARA (PdPc)

SK SERI KAMPUNG RENGGAM, KLUANG, JOHOR

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARA (PdPc) Minggu 1


Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tarikh 2/1/2018 Hari Selasa
Tema/Tajuk World Of Personal Relationship Kelas 4 Cerdik Masa 8.50 - 9.50
Kod Standard ☒Buku Teks ☐Edaran
2.2.4
Pembelajaran ☐Buku Kerja ☒Gambar
By the end of the lesson, students ABM/BBM ☐Modul ☐Model/Carta
should be able to : ☐ Akhbar Didik ☐Lain-lain : _______

Able to apply dictionary skills:


☐Bahasa ☐Sains & Teknologi
(a) locate words
Objektif ☒Alam Sekitar ☐Kreativiti & Inovasi
(b) meaning of base word
Pembelajaran ☐TMK ☐Keselamatan Jalanraya
☐Keusahawan ☐Patriotisme
EMK ☐Pend. Kesihatan ☒Kemahiran Berfikir

Lesson Is a succes if : Each students


Kriteria can search the meaning of (hoe) and ☒Nilai Murni :Kasih Sayang
Kejayaan (hammer) in the dictionary.

Aktiviti Permulaan (Induksi) Aktiviti Utama Aktiviti Penutup


1. Murid membacakan objektif pdpc pada papan putih.
1. Guru bertanyakan tentang 2. Murid merujuk dialog pada buku teks. 1. Guru memberikan latihan
kerja rumah hari sebelumnya. 3. Murid menyatakan dapatan kajian mereka di rumah. pengayaan kepada murid.
2. Bersoal jawab. 4.
5.
6.

☐Peta Bulatan ☒Peta Buih ☐Lembaran Kerja ☐Kuiz


Penilaian
Peta Pemikiran ☐Peta Dakap ☐Peta Buih Berganda ☐Hasil Kerja Murid ☐Tugasan
PdPc
i-THINK ☐Peta Pokok ☐Peta Alir ☒Pemerhatian ☐Pembentangan
☐Peta Titi ☐Peta Pelbagai Alir ☒Lisan ☐Drama/PBL
KBAT ☐ Mengaplikasi ☒Menganalisis ☐Menilai ☐Mencipta
☒ …15…../……15…. orang murid dapat menguasai objektif PdPc dan diberi latihan pengukuhan atau
pengayaan.
Refleksi / Impak ☐……../……….. orang murid tidak menguasai objektif PdPc dan diberi latihan pemulihan.
☐Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………………..

Hak Cipta © SK Seri Kampung Renggam Kluang Johor Darul Takzim

Ulasan & Penyeliaan :

Tandatangan