Anda di halaman 1dari 2

03

ALLAH MAHA TAHU

Telah melarang Umar Ibnul Khaththab Radhiyallahu Anhu dalam


pemerintahannya untuk memalsukan susu dengan air. Pada suatu malam Umar Bin
Khaththab keluar berjalan kaki di batas kota menemukan seorang perempuan
penjual susu berkata kepada anaknya : Campurkanlah susu kita dengan air.

Maka berkata anak perempuannya : Bagaimana aku akan mencampurkannya


sedangkan amirul mukminin telah melarangnya? Berkata Ibunya : Sungguh
manusia telah berbuat curang dengan mencampur susu mereka dengan air, Maka
jadikanlah susu kita ini seperti susu mereka, dan amirul mukminin tidak akan
pernah tahu akan hal ini. Berkata anak perempuannya : Seandainya amirul
mukminin tidak mengetahuinya, sesungguhnya Allah Maha Tahu. Maka sekali kali
aku idak akan melakukannya.

Umar mendengar pembicaran mereka. Ta’jub dengan perkataan anak


perempuan itu. Maka pada suatu hari berselang setelahnya ia memanggil anaknya
‘Ashim dan meminta kepadanya untuk menikahi anak perempuan itu. Mudah2an
Allah mengeluarkan darinya jiwa/keturunan yang baik.

Maka ‘Ashim menikahinya dan melahirkan seorang anak perempuan yang


dinikahi oleh Abdul Aziz Bin Marwan. Dari anak perempuan ‘Ashim dengan Abdul
Aziz Bin Marwan Melahirkan lagi anak laki laki namanya Umar Bin Abdul Aziz,
yakni Khalifah bani Umayah yang terkenal akan kebijaksanan dan keadilannya
terhadap umat manusia. (Al Faqiir Ilaa Maghfirati Rabbii Didik Rahmanto Bin Abdurrahman)

03