Anda di halaman 1dari 30

Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA TOPIK TARIKH
STANDARD KANDUNGAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21


1. Pengenalan tentang subjek Sains tahun 2  Round Table
2. Sesi pengenalan bersama murid  Think-Pair-Share
 Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 1
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA TOPIK TARIKH
STANDARD KANDUNGAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21


1. Pengenalan tentang subjek Sains tahun 2  Round Table
2. Sesi pengenalan bersama murid  Think-Pair-Share
3. Perbincangan soalan sains untuk menguji tahap pengetahuan dan penguasaan murid  Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 2
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS

0815 – 0845
0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
PENGENALAN KEPADA
TEMA TOPIK Kemahiran Sainstifik M/S : 2 TARIKH
SAINS
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Peraturan Bilik Sains
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
2.1.1 Mematuhi peraturan 1. Menyatakan peraturan bilik sains 1. Membuat satu senarai perautran bilik sains yang
bilik sains 2. Menerangkan peraturan bilik sains. lengkap
3. Mengaplikasi peraturan bilik sains.
4. Menaakul kepentingan peraturan bilik sains perlu
dipatuhi
5. Menjana idea tindakan yang perlu diambil sekiranya
terdapat situasi menyalahi peraturan bilik sains.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Murid diagihkan untuk duduk di dalam kumpulan kecil  Round Table
2. Guru membimbing sesi perbincangan  Think-Pair-Share
3. Murid mengikuti sesi soal jawab bersama guru  Hot Seat
4. Murid menyelesaikan tugasan di dalam lembaran kerja  Deklamasi Sajak / Nyanyian
5. Guru membuat kesimpuilan terhadap PdPc hari ini  Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 3
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS

0815 – 0845
0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
PENGENALAN KEPADA
TEMA TOPIK Kemahiran Sainstifik M/S : 5 TARIKH
SAINS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
1.1.1 Mengelas 1. Menyatakan ciri yang terdapat pada objek atau 1. Mengumpulkan obejk mengikut cira dengan betul
fenomena
2. Memerihalkan ciri objek atau fenomena dengan
menyatakan persamaan dan perbezaan
3. Mengasing dan mengumpul objek atau fenomena
berdasarkan ciri sepunya dan berbeza
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Menjalankan aktiviti yang boleh membawa kepada penerapan kemahiran mengelas seperti:  Round Table
(i) Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan.  Think-Pair-Share
(ii) Mengelas objek berdasarkan kebolehan menyalakan mentol dalam satu litar.  Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 4
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS

0815 – 0845
0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
PENGENALAN KEPADA
TEMA TOPIK Kemahiran Sainstifik M/S : 8 TARIKH
SAINS
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Kemahiran Proses Sains
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor 1. Memilih peralatan yang sesuai bagi mengukur suatu 1. Menggunakan alatan pengukuran yang betul dan
kuantiti. sesuai
2. Memerihalkan penggunaan peralatan dan cara
mengukur yang sesuai bagi suatu kuantiti.
3. Mengukur menggunakan alat dan unit piawai yang
sesuai dengan teknik yang betul.
4. Mengukur menggunakan alat dan unit piawai yang
sesuai dengan teknik yang betul serta merekod dalam
jadual.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Menjalankan aktiviti yang boleh membawa kepada penerapan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor seperti  Round Table
berikut:  Think-Pair-Share
(i) Merekod perubahan ketinggian pokok semasa tumbesaran.  Hot Seat
(ii) Mengukur jisim badan sendiri dan rakan.  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 5
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS

0815 – 0845
0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
PENGENALAN KEPADA
TEMA TOPIK Kemahiran Manipulatif M/S : 12 TARIKH
SAINS
STANDARD KANDUNGAN 1.2 Kemahiran Manipulatif
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan 1. Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan spesimen 1. Mengingati 5 KMS dengan betul
peralatan dan bahan sains dengan betul. yang diperlukan bagi suatu aktiviti. 2. Mempraktikkan KMS dalam aktiviti bilik sains
1.2.2 Mengendalikan specimen dengan betul 2. Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan sains
dan cermat. dan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.
1.2.3 Melakar specimen, peralatan dan bahan 3. Mengguna, mengendali, melakar, membersih dan
sains dengan betul. menyimpan peralatan, bahan sains dan spesimen yang
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan digunakan dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang
cara yang betul. betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains
dengan betul dan selamat.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Menjalankan aktiviti yang boleh membawa kepada penerapan kemahiran berkomunikasi seperti:  Round Table
(i) Membuat poster menunjukkan tentang cara menjaga kebersihan sungai.  Think-Pair-Share
(ii) Mencatat bilangan daun tumbuhan semasa tumbesaran dalam bentuk yang sesuai.  Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 6
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS

0815 – 0845
0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
PENGENALAN KEPADA
TEMA TOPIK Peraturan Bilik Sains M/S : 18 TARIKH
SAINS
STANDARD KANDUNGAN 2.1 Peraturan Bilik Sains
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains 1. Menjana idea tindakan yang perlu diambil sekiranya 1. Menyenaraikan 5 peraturan bilik sains
terdapat situasi menyalahi peraturan bilik sains.
2 Mengamalkan konsep pematuhan peraturan bilik sains
sebagai budaya dalam kehidupan seharian.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Pentaksiran dilaksanakan melalui pemerhatian sebelum, semasa dan selepas menggunakan bilik sains.  Round Table
2. Murid dibenarkan melawat bilik sains dan guru pertama kali menyatakan perkara-perkara yang perlu dipatuhi semasa  Think-Pair-Share
berada di dalam bilik sains samaada ketika membuat aktiviti mahupun berjumpa dengan guru ketika berada dalam bilik  Hot Seat
sains.  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 7
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS HAYAT TOPIK Manusia M/S : 24 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Pembiakan Dan tumbesaran manusia.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
3.1.1 Menyatakan cara manusia membiak. 1. Menyatakan manusia membiak dengan cara 1. Melengkap latihan dalam buku aktiviti
3.1.2 Memerihalkan perubahan yang berlaku melahirkan anak.
pada diri sejak dilahirkan dari aspek saiz, tinggi 2. Memerihalkan perubahan yang berlaku pada diri sejak
dan berat. dilahirkan
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Perbincangan berdasarkan gambar individu tentang perubahan dari bayi hingga dewasa dari segi pertambahan:  Round Table
(i) saiz;  Think-Pair-Share
(ii) tinggi; dan  Hot Seat
(iii) berat.  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 8
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS HAYAT TOPIK Manusia M/S : 28 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 3.1 Pembiakan Dan tumbesaran manusia.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
3.1.3 Mengitlak tumbesaran adalah berbeza 1. Menjelas melalui contoh ciri yang terdapat pada anak 1. Melengkap latihan dalam buku aktiviti
antara individu dengan menjalankan aktiviti. diwarisi daripada ibu, bapa atau keturunan.
3.1.4 Memerihalkan bahawa anak mewarisi 2. Membuat rumusan tumbesaran setiap individu adalah
ciri daripada ibu, bapa atau keturunan. berbeza walaupun pada usia yang sama.
3.1.5 Memberi contoh ciri yang diwarisi oleh
anak daripada ibu bapa atau keturunan
seperti warna kulit, warna mata dan jenis
rambut.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Permainan yang menggunakan gambar untuk memadankan gambar anak dengan ibu/bapa/ keluarga.  Round Table
2. Banding beza saiz tapak tangan,saiz tapak kaki, tinggi dan berat dengan rakan sekelas.  Think-Pair-Share
 Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 9
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS HAYAT TOPIK Haiwan M/S : 36 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Pembiakan dan tumbesaran haiwan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
4.1.1 Menyatakan cara haiwan membiak. 1. Menyatakan haiwan yang bertelur dan haiwan yang 1. Melengkap latihan dalam buku aktiviti
4.1.2 Mengelaskan haiwan berdasarkan cara melahirkan anak.
pembiakan 2. Mengelaskan haiwan berdasarkan cara pembiakan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Team project  Round Table
Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan menghasilkan kitar hidup haiwan ,membentuk projek yang  Think-Pair-Share
diminta  Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 10
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS HAYAT TOPIK Haiwan M/S : 39 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Pembiakan dan tumbesaran haiwan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
4.1.3 Menjelaskan dengan contoh haiwan 1. Menyatakan haiwan yang bertelur banyak dan sedikit. 1. Melengkap latihan dalam buku aktiviti
bertelur banyak dan bertelur sedikit. 2. Menyatakan haiwan yang beranak banyak dan sedikit
4.1.4 Menjelaskan dengan contoh haiwan
melahirkan anak yang banyak dan anak yang
sedikit.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan menghasilkan kitar hidup haiwan ,membentuk projek yang  Round Table
diminta  Think-Pair-Share
 Hot Seat
Seorang ahli dalam pasukan memberi penerangan tentang sesuatu yang sebenarnya hanya dua yang betul atau yang  Deklamasi Sajak / Nyanyian
benar satu lagi adalah salah.- ahli lain diminta mencari yang betul tentang padanan gambar haiwan berdasarkan tajuk  Pembentangan
aktiviti pada hari ini.  Role Play
 Gallery Walk
Gambar anak haiwan yang baru lahir dipadankan dengan gambar induknya.  Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 11
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS HAYAT TOPIK Haiwan M/S : 43 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Pembiakan dan tumbesaran haiwan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
4.1.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan 1. Menyatakan haiwan yang menyerupai induk dan tidak 1. Melengkapkan latihan dalam buku aktiviti
dengan memerhati kitar hidup haiwan. menyerupai induk 2. Memberi 3 contoh kitaran hidup haiwan
4.1.6 Menjelas dengan contoh anak haiwan
yang menyerupai induknya dan yang tidak
menyerupai induknya.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Pemerhatian terhadap kitar hidup haiwan seperti katak, rama-rama, nyamuk dan lembu.  Round Table
2. Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan menghasilkan kitar hidup haiwan ,membentuk projek yang  Think-Pair-Share
diminta  Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 12
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS HAYAT TOPIK Tumbuhan M/S : 50 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 5.1 Kepentingan dan tumbesaran tumbuhan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
5.1.1 Menyatakan kepentingan tumbuhan 1. Menyatakan contoh kepentingan tumbuhan kepada 1. Melengkapkan latihan dalam buku aktiviti
kepada manusia dan haiwan. manusia dan haiwan. 2. Memberi 3 contoh kitaran hidup tumbuhan
5.1.2 Menyatakan keperluan asas untuk biji 2. Memerihalkan air, udara dan suhu yang sesuai
benih bercambah. diperlukan untuk percambahan biji benih.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Pasukan duduk dalam bulatan – membincangkan jawapan untuk menyelesaikan masalah contoh kepentingan tumbuhan  Round Table
kepada manusia dan haiwan- apabila sudah dapat penyelesaian, berdiri bahu ke bahu untuk menunjukkan persetujuan-  Think-Pair-Share
bila loceng dibunyi,ahli yang nombornya di panggil bergerak ke pasukan baru untuk soalan yang berikutnya  Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 13
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS HAYAT TOPIK Tumbuhan M/S : 52 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 5.1 Kepentingan dan tumbesaran tumbuhan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
5.1.3 Merekod perubahan tumbesaran 1. Merekod perubahan tumbesaran yang berlaku pada 1. Melengkapkan jadual pencerapan tumbesaran
tumbuhan bermula daripada percambahan biji tumbuhan dengan memerhati tumbuhan sebenar seperti tumbuhan
benih dengan memerhati biji benih sebenar. bilangan daun, lilitan batang, saiz daun atau ketinggian
pokok.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Setiap ahli pasukan bekerjasama menghasikan 1 projek penanaman pokok untuk memerhati tumbesaran yag berlaku,  Round Table
pelajar membentuk projek yang diminta.  Think-Pair-Share
2. Peringkat tumbesaran tumbuhan mempunyai beberapa peringkat contohnya bagi pokok kelapa: buah, percambahan  Hot Seat
biji benih, anak pokok, pokok berbunga, pokok berbuah.  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 14
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS HAYAT TOPIK Tumbuhan M/S : 56 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 5.1 Kepentingan dan tumbesaran tumbuhan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
5.1.5 Membuat kesimpulan keperluan asas 1. Merumuskan air, nutrien, udara dan cahaya matahari 1. Melengkapkan jadual pencerapan tumbuhan
untuk tumbesaran tumbuhan dengan diperlukan untuk tumbesaran tumbuhan.
menjalankan penyiasatan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Team word-web  Round Table
Pelajar tulis topik-proses hidup tumbuhan- di tengah-tengah kertas mahjong. setiap ahli pasukan menulis idea dalam  Think-Pair-Share
peta minda mengikut warna pen yg berbeza mengikut sumbangan idea setiap dari mereka berdasarkan ujikaji ini  Hot Seat
menyatakan apakah yang akan berlaku sekiranya tumbesaran tumbuhan diganggu.  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 15
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS FIZIKAL TOPIK Terang Dan Gelap M/S : 62 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 6.1 Terang dan gelap
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
6.1.1 Menyatakan sumber cahaya. 1. Mengenal pasti sumber cahaya 1. Memberi contoh sumber cahaya
6.1.2 Membanding beza aktiviti yang
dijalankan dalam keadaan terang dan gelap.
6.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang
dihasilkan melalui aktiviti.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Find the fid/guess the fib(pak21)  Round Table
1. Seorang ahli dalam pasukan memberi penerangan tentang sesuatu permainan teka dalam kotak hitam- ahli lain  Think-Pair-Share
diminta merasa sesuatu di dalam kotak hitam tersebut dan menekanya. Permainan diteruskan dengan beberapa objek  Hot Seat
lagi  Deklamasi Sajak / Nyanyian
2. Penggunaan kotak hitam yang mengandungi beberapa objek. Murid diminta mencari satu objek yang ditetapkan  Pembentangan
dalam dua keadaan iaitu gelap dan terang.  Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 16
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS FIZIKAL TOPIK Terang Dan Gelap M/S : 66 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 6.1 Terang dan gelap
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
6.1.3 Menerangkan bagaimana bayang-bayang 1. Membuat kesimpulan tentang kejelasan bayang- 1. Menerangkan perihal kejelasan bayang-bayang
dihasilkan melalui aktiviti. bayang yang terhasil.
6.1.4 Membanding dan membezakan
kejelasan bayang-bayang apabila cahaya
dihalang oleh objek yang berlainan dengan
menjalankan penyiasatan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Talking Chips (PAK 21)  Round Table
1. Setiap ahli dalam pasukan meletakkan cip di tengah-tengah apabila ingin bercakap dan memberikan pendapat..  Think-Pair-Share
2. Mereka tidak boleh mengulangi giliran bercakap sehingga setiap orang diberi peluang. tajuk teks, perbandingan dan  Hot Seat
perbezaan tentang kejelasan bayang-bayang yang terhasil ketika membuat ujikaji.  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 17
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS FIZIKAL TOPIK Terang Dan Gelap M/S : 69 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 6.1 Terang dan gelap
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
6.1.5 Mencipta permainan bayang-bayang 1. Mereka cipta permainan bayang-bayang dan 1. Menerangkan perihal bayang-bayang
menjelaskan cara pembentukan bayang-bayang dalam
permainan tersebut.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Murid membuat aktiviti dalam kumpulan  Round Table
 Think-Pair-Share
 Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 18
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS FIZIKAL TOPIK Elektrik M/S : 74 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 7.1 Litar elektrik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
7.1.1 Mengenal pasti komponen dalam litar 1. Menyatakan komponen yang terdapat dalam litar 1. Membina litar elektrik yang lengkap dan
elektrik iaitu sel kering, mentol dan suis. elektrik. berfungsi
7.1.2 Menerangkan fungsi komponen dalam 2. Menerangkan fungsi komponen dalam litar elektrik.
litar elektrik lengkap. 3. Membina litar elektrik lengkap dengan menggunakan
7.1.3 Membina litar elektrik lengkap dengan komponen yang diberikan.
menggunakan sel kering, mentol, suis dan
wayar penyambung.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Murid dibekalkan dengan komponen litar elektrik dan melengkapkan litar tersebut dengan bantuan guru.  Round Table
2. Sesi pembentangan hasil sendiri.  Think-Pair-Share
 Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 19
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS FIZIKAL TOPIK Elektrik M/S : 79 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 7.1 Litar elektrik
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
7.1.4 Meramal sebab mentol tidak menyala 1. Merumus objek yang boleh menyalakan mentol 1. Membuat senarai objek yang boleh menyalakan
dalam litar yang dibina. adalah konduktor dan yang tidak menyalakan mentol mentol
7.1.5 Merekod nyalaan mentol dengan adalah penebat.
mengantikan suis dengan objek atau bahan
dengan menjalankan penyiasatan.
7.1.6 Mengitlak objek yang boleh menyalakan
mentol dalam litar adalah konduktor dan yang
tidak menyalakan mentol adalah penebat.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Murid dibekalkan dengan komponen litar elektrik dan melengkapkan litar tersebut dengan bantuan guru.  Round Table
2. Kebolehan mentol menyala diuji dengan menggunakan pelbagai objek atau bahan seperti pensil, paku, pemadam,  Think-Pair-Share
duit syiling, klip kertas dan jus limau. Daripada aktiviti ini, murid mengitlak konduktor dan penebat.  Hot Seat
3. Sesi pembentangan hasil sendiri.  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 20
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS FIZIKAL TOPIK Campuran M/S : 88 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 8.1 Campuran
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
8.1.1 Memerihalkan kaedah untuk 1. Memerihalkan kaedah mengasingkan campuran 1. Memerihalkan kaedah mengasingkan campuran
mengasingkan campuran pelbagai bahan atau pelbagai bahan. pelbagai bahan.
objek.
8.1.2 Menaakul cara yang digunakan untuk
mengasingkan campuran pelbagai bahan atau
objek.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Murid menjalankan eksperimen berdasarkan buku teks (rujuk buku teks)  Round Table
2. Murid melakukan mengikut kemahiran proses sains  Think-Pair-Share
3. Contoh campuran untuk melakukan eksperimen ringkas ialah seperti kacang tanah, daun kering dan tepung  Hot Seat
4. melihat yang mana boleh larut dalam air  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 21
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA SAINS FIZIKAL TOPIK Campuran M/S : 94 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 8.1 Campuran
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
8.1.3 Mengenal pasti bahan yang boleh larut 1. Menjelas melalui contoh untuk menerangkan 1. Merumuskan cara bahan boleh dilarutkan
dan tidak boleh larut di dalam air dengan mengapa sesuatu cara digunakan untuk mengasingkan dengan lebih cepat.
menjalankan penyiasatan. campuran pelbagai bahan.
8.1.4 Merumuskan cara bahan boleh 2. Merumuskan cara bahan boleh dilarutkan dengan
dilarutkan dengan lebih cepat dengan lebih cepat.
menjalankan penyiasatan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Murid menjalankan eksperimen berdasarkan buku teks (rujuk buku teks)  Round Table
2. Contoh kaedah mengasingkan campuran seperti menggunakan penapis atau magnet.  Think-Pair-Share
3. Kaedah mempercepatkan proses melarutkan bahan dalam air seperti mengacau dan saiz bahan yang kecil.  Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 22
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA BUMI DAN ANGKASA TOPIK Bumi M/S : 102 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 9.1 Air
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
9.1.1 Menyatakan sumber air semulajadi 1. Menyenaraikan sumber air semulajadi. 1. Menyenaraikan sumber air semulajadi.
seperti hujan, sungai, tasik, laut dan mata air.
9.1.2 Menyatakan arah aliran air dengan
menjalankan aktiviti.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Rotating review.(pak 21)  Round Table
Pasukan berbincang dengan topik yang disediakan oleh guru. membina carta grafik- kemudian kekumpulan lain untuk  Think-Pair-Share
sampaikan pendapat mereka atau beri pendapat tentang hasil perbincangan kumpulan itu. dan kumpulan seterusnya.  Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
Perbincangan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian persekitaran tentang aliran air seperti takungan air selepas  Pembentangan
hujan, air mandian dan banjir.  Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 23
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA BUMI DAN ANGKASA TOPIK Bumi M/S : 107 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 9.1 Air
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
9.1.3 Mengitlak arah aliran air secara 1. Membuat urutan dan melabelkan kitar air semulajadi. 1. Membuat urutan dan melabelkan kitar air
semulajadi seperti aliran air sungai, air terjun semulajadi.
melalui pemerhatian menerusi pelbagai
media.
9.1.4 Membuat urutan kitar air semulajadi.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Spin- N- Think (PAK 21)  Round Table
Sekeping kadbod yang ada anak panah digunakan untuk menentukan giliran sesiapa yang menyoal, menjawab,  Think-Pair-Share
membetulkan dan memuji.  Hot Seat
Guru memperkenalkan tajuk yang terdapat di dalam buku teks.  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
1. Gambar-gambar kesan persekitaran jika aliran air terganggu  Role Play
2. Murid membuat urutan dan melabelkan kitar air semulajadi  Gallery Walk
3. Murid melakukan mengikut kemahiran proses sains  Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 24
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA BUMI DAN ANGKASA TOPIK Bumi M/S : 110 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 9.2 Udara
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
9.2.1 Menyatakan udara berada di sekeliling 1. Menjelaskan melalui contoh bahawa udara berada di 1. Dapat memberi contoh yang berkaitan
kita. mana-mana termasuk dalam air dan tanah.
9.2.2 Menyatakan udara terdiri daripada
beberapa jenis gas seperti oksigen dan karbon
dioksida.
9.2.3 Memerihalkan udara yang bergerak
adalah angin.
Menjana idea kesan udara yang bergerak
dalam kehidupan manusia.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
1. Tayangan video tentang benda hidup dalam air, dalam tanah dan di persekitaran.  Round Table
2. Murid mencatat benda-benda hidup yang berada di semua tempat dalam video tersebut.  Think-Pair-Share
3. Menerangkan semua tempat mengandungi udara kecuali di atmosfera.  Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 25
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  0815 – 0845 

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS
 0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEMA BUMI DAN ANGKASA TOPIK Bumi M/S : 114 TARIKH
STANDARD KANDUNGAN 9.2 Udara
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
9.2.4 Mencipta alat atau model dengan 1. Mereka cipta model yang menggunakan pengetahuan 1. Mereka cipta model yang menggunakan
mengaplikasikan pengetahuan yang tentang udara yang bergerak. pengetahuan tentang udara yang bergerak.
menunjukkan kegunaan udara yang bergerak.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21


1. Mereka cipta model yang menggunakan pengetahuan tentang udara yang bergerak.  Round Table
 Think-Pair-Share
 Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 26
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS

0815 – 0845
0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEKNOLOGI DAN
TEMA TOPIK Teknologi M/S : 118 TARIKH
KEHIDUPAN LESTARI
STANDARD KANDUNGAN 10.1 Set Binaan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
10.1.1 Memilih binaan yang hendak dibina 1. Memilih komponen set binaan bagi model yang 1. Memilih komponen set binaan bagi model yang
daripada set binaan. hendak dibina. hendak dibina.
10.1.2 Mengenal pasti komponen binaan
berpandukan manual bergambar.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21
Team project  Round Table
Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan menamakan pasukan,membentuk projek yang diminta  Think-Pair-Share
 Hot Seat
Set binaan adalah set komponen yang boleh membina beberapa model dan mempunyai manual bergambar.  Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 27
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS

0815 – 0845
0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEKNOLOGI DAN
TEMA TOPIK Teknologi M/S : 122 TARIKH
KEHIDUPAN LESTARI
STANDARD KANDUNGAN 10.1 Set Binaan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
10.1.3 Memasang komponen binaan 1. Membina binaan mengikut manual bergambar. 1. Membina binaan mengikut manual bergambar.
berpandukan manual bergambar.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21


Team project  Round Table
Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan idea membentuk projek yang diminta  Think-Pair-Share
 Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 28
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS

0815 – 0845
0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEKNOLOGI DAN
TEMA TOPIK Teknologi M/S : 124 TARIKH
KEHIDUPAN LESTARI
STANDARD KANDUNGAN 10.1 Set Binaan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
10.1.4 Mencipta satu binaan baru yang tidak 1. Mereka cipta binaan baru dan menerangkan hasil 1. Mereka cipta binaan baru dan menerangkan hasil
terdapat dalam manual bergambar. ciptaan. ciptaan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21


Team project  Round Table
Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan idea membentuk projek yang diminta  Think-Pair-Share
 Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 29
Rancangan PdPc Tahun 2

SAINS
MASA
 ISNIN
 0745 – 0815  1035 – 1105
 SELASA
  

2 DINAMIK
2 CERDAS MINGGU 

RABU
KHAMIS

0815 – 0845
0845 – 0915 
1105 – 1135
1135 – 1205
 0915 – 0945  1205 – 1235
 JUMAAT
 0945 – 1015  1235 – 1305
TEKNOLOGI DAN
TEMA TOPIK Teknologi M/S : 126 TARIKH
KEHIDUPAN LESTARI
STANDARD KANDUNGAN 10.1 Set Binaan
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OPEM) KRITERIA KEJAYAAN (KJ)
STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh : Di akhir PdPc, murid dapat:
10.1.5 Membuka hasil binaan mengikut urutan 1. Membuka komponen mengikut urutan dan 1. Membuka komponen mengikut urutan dan
dan menyimpan komponen yang telah dibuka menyimpan dalam bekas penyimpanan dengan betul. menyimpan dalam bekas penyimpanan dengan
ke dalam bekas penyimpanan. betul.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN ELEMEN PAK21


Team project  Round Table
Setiap ahli pasukan bekerjasama memberikan sumbangan idea membentuk projek yang diminta  Think-Pair-Share
 Hot Seat
 Deklamasi Sajak / Nyanyian
 Pembentangan
 Role Play
 Gallery Walk
 Three Stray One Stay
 Peta I-Think
 Lain-Lain

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


BELAJAR (BBB)  Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
 Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti & Inovasi  Bahasa  Sains & Teknologi  Keusahawan
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme  TMK  Nilai Murni

KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Dakap  Peta Buih Berganda  Peta Pokok
 Peta Buih  Peta Alir  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


 Hasil Kerja  Kuiz  Drama  Projek

REFLEKSI
Aktiviti PdPc ditangguhkan kerana
 Mesyuarat
 _____ /_____ orang murid dapat menguasai OPEM dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  Kursus
 _____ /_____ orang murid tidak dapat menguasai OPEM dan diberi bimbingan / latihan pengukuhan  Program Sekolah
 Aktiviti PdPc dibawa ke ............................................................  Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar
 CRK / MC
CATATAN / SEMAKAN / PEMANTAUAN

MINGGU 30