Anda di halaman 1dari 26

JAWAPAN

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21 Stesen 4: Pendahuluan bentuk peribahasa


Aktiviti 6: Campur dan Padan (Mix and Match) Kesihatan merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Sudah
semestinya setiap individu menginginkan tahap kesihatan yang
Cadangan Jawapan baik buat diri masing-masing. Namun begitu, pelbagai penyakit
Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh terdapat banyak kini semakin berleluasa malah ada yang menyebabkan kematian.
kebaikan jika kita mengamalkan amalan kitar semula di negara Peribahasa ada menyebut lebih baik mencegah daripada mengubati.
kita. Secara tidak langsung hal ini akan menjadikan negara Oleh itu, setiap individu perlu mengambil langkah yang efektif
kita akan bebas daripada sebarang pencemaran dan kehidupan dalam menjaga kesihatan diri.
rakyatnya akan menjadi lebih harmoni. Sehubungan dengan itu,
aktiviti kitar semula ini juga perlulah dijalankan oleh pihak yang
bertanggungjawab secara berterusan di seluruh pelosok negara dan Aktiviti 10: Sembang Kedai Kopi (Coffee Talk)
bukanlah sekadar hangat-hangat tahi ayam sahaja. Oleh itu, semua Cadangan Jawapan
pihak mestilah berganding bahu dan bersikap bagai aur dengan Punca-punca kemiskinan
tebing untuk menjalankan aktiviti kitar semula ini. – Peningkatan kos sara hidup
– Pendapatan yang diterima tidak mencukupi
Aktiviti 8: Saya Lihat, Saya Berfikir, dan Saya Bertanya – Mengganggur atau tiada pekerjaan yang tetap
(I See, I think, and I Wonder) – Jumlah tanggungan ahli keluarga yang agak banyak
Cadangan Jawapan Langkah mengurangkan kadar kemiskinan
Isi tersurat – Memberikan bantuan zakat atau sumbangan kebajikan
– Banyak tempat menarik yang dapat dikunjungi di Malaysia – Memberikan peluang pekerjaan
seperti Menara Berkembar Petronas, Dataran Merdeka, Taman – Meningkatkan pendapatan perkapita rakyat
Mini Malaysia & Mini Asean, dan lain-lain lagi – Menurunkan harga barang dan banyak memberikan subsidi
– Malaysia terkenal dengan pantainya yang cantik dan pasirnya kepada rakyat
yang putih
– Negara kita mempunyai banyak tempat menarik untuk diterokai
Aktiviti 13: Aktiviti Berempat (Quadrant Activity)
seperti Gunung Kinabalu, Gunung Tahan, Taman Negara, dan
sebagainya Cadangan Jawapan
– Banyak tempat bersejarah untuk dilawati di Malaysia seperti Usaha-usaha Melestarikan Alam Sekitar
Menara Condong di Perak, A’ Famosa di Melaka, Bangunan Idea yang dipersetujui:
Sultan Ibrahim di Kuala Lumpur, dan sebagainya – Penanaman pokok semula
– Mengadakan aktiviti kitar semula
Isi tersirat – Mengadakan kempen cintai alam sekitar
– Menambahkan pengetahuan tentang tempat-tempat yang – Mengamalkan amalan hijau
menarik di Malaysia
– Meningkatkan sumber pendapatan negara Aktiviti 15: Baca dan Tanda (Read and Highlight)
– Meningkatkan imej negara Cadangan Jawapan
– Keunikan budaya di Malaysia menjadi tarikan pelancong Isi tersurat:
antarabangsa untuk melancong – Setiap pengadu atau penyalur maklumat dilindungi oleh Akta
Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Seksyen 7, 8 dan 9) dan
Aktiviti 9: Stesen Berputar (Rotating Station) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Seksyen
Cadangan Jawapan 65(1) (2)
Soalan: – Pemberi maklumat yang telah mendedahkan perlakuan
Kesihatan amat penting dalam kehidupan kita. Berikan pendapat tidak wajar termasuk rasuah atau salah guna jawatan kepada
anda tentang langkah-langkah untuk menjaga kesihatan diri. SPRM atau penguat kuasa lain diberi perlindungan maklumat
sulit, kekebalan daripada tindakan sivil atau jenayah atau
Stesen 1: Pendahuluan bentuk Persoalan tindakan tatatertib, dan perlindungan terhadap tindakan yang
Kesihatan amat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memudaratkan.
memiliki tubuh badan yang sihat, seseorang dapat melaksanakan – Maklumat yang perlu dilaporkan adalah tentang kesalahan yang
aktiviti harian tanpa halangan. Bagi sesetengah orang, nikmat dilakukan, tarikh kejadian, waktu kejadian, tempat, transaksi
kesihatan hanya disedari apabila mereka diserang penyakit. dan saksi kejadian.
Persoalannya, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk – Sebarang aduan boleh dilakukan melalui nombor dan alamat
menjaga kesihatan diri? yang tertera

Stesen 2: Pendahuluan bentuk pandangan tokoh


Seorang tokoh politik bernama Arlen Specter pernah berkata, TEMA 1: Suluh Masa Depan
“tidak ada yang lebih penting daripada kesihatan yang baik, itulah
aset utama kita”. Kata-kata ini menunjukkan betapa pentingnya Modul PBD Praktis DSKP
seseorang individu untuk menjaga kesihatan diri. Kesihatan A. Mendengar dan Bertutur
merupakan aset utama kerana dengan memiliki tubuh badan yang 1 Kita mestilah mempunyai keazaman yang tinggi untuk
sihat, seseorang dapat melaksanakan aktiviti harian tanpa halangan. mencapai kejayaan dalam kehidupan.
2 “Janganlah kamu berasa putus asa setelah kamu menerima
Stesen 3: Pendahuluan bentuk puisi dugaan seperti ini,” nasihat ibu kepada abang.
Kesihatan diri tiada ganti, 3 Tanpa usaha yang gigih, kamu tidak akan berjaya untuk
Apabila sekali pergi sukar kembali, mencapai matlamat tersebut kerana usaha itu tangga
Wang sekalipun tidak dapat membeli, kejayaan.
Kesihatan diri tanggungjawab sendiri, 4 Keyakinan diri yang tinggi amat penting untuk berhadapan
Jagalah kesihatan anda dengan baik sekali. dengan khalayak ramai.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 1

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 1 1/7/19 10:14 AM


5 Pihak sekolah sentiasa menggunakan pendekatan yang 3 elit
sistematik dan konsisten untuk menangani kes buli dalam 4 kerabat
kalangan murid. 5 nasionalisme
6 Kempen tersebut mestilah dilaksanakan secara berterusan, 6 anak
bukan sekadar hangat-hangat tahi ayam sahaja. 7 graduan
8 tempatan
B. Mendengar dan Bertutur 9 sukan
1 Apakah perkara yang tergambar dalam minda kamu mengenai 10 ragbi
pendidikan?
– Hal yang dibayangkan dalam fikiran tentang perihal
mendidik.
2 Baiklah, sebenarnya dunia pendidikan tidak mempunyai TEMA 2: Bersih Selalu, Sihat Sentiasa
lingkungan yang khusus. Modul PBD Praktis DSKP
– Sesungguhnya, perkara yang berkaitan dengan pendidikan
A. Mendengar dan Bertutur
tidak mempunyai sempadan yang tertentu.
Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
3 Hal ini dikatakan demikian kerana pendidikan merupakan
Cadangan Jawapan
faktor utama untuk membentuk peribadi manusia.
Langkah-langkah persiapan diri dalam menuju peperiksaan
– Perihal mendidik merupakan unsur utama dalam usaha
PT3:
membentuk sikap seseorang.
1 Belajar cara untuk mengatasi tekanan perasaan
4 Bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya,
2 Bersikap tenang dan sentiasa fokus
bagaimana contoh begitulah gubahannya.
3 Susun jadual pembelajaran yang sistematik dan dapat diikuti
– Anak menurut baka ibu bapanya, sesuatu itu menurut
4 Belajar dalam persekitaran yang menyeronokkan
asalnya.
5 Jauhkan diri daripada perkara yang mampu merosakkan emosi
dan ketenangan
C. Membaca
6 Pastikan hala tuju yang konsisten tentang masa depan mereka
1 merealisasikan – menjadikan kenyataan
7 Sentiasa menjaga kesihatan diri
2 akademik – bersifat ilmu pengetahuan
8 Memperbanyak amalan kerohanian yang dapat memberikan
3 sahsiah – keperibadian
ketenangan
4 ilmu – pengetahuan tentang perkara dunia, akhirat, zahir,
batin, dan lain-lain
5 inisiatif – daya usaha Aktiviti PAK-21: Kerusi Panas (Hot Seat)
6 intensif – dengan giatnya dan sungguh-sungguh
7 intelek – golongan cerdik pandai Cadangan Jawapan
8 wadah – saluran Murid 1: Apa itu stres?
9 serius – sungguh-sungguh Pakar psikologi: Stres merupakan tindak balas fizikal (badan),
10 menggembleng – menyatukan emosi (perasaan), mental kepada sebarang
perubahan
Murid 2: Adakah stres sesuatu yang bahaya terhadap diri
Aktiviti PAK-21: Meja Bulat (Round Table) seseorang?
Cadangan Jawapan Pakar psikologi: Sebenarnya begini, tahap stres terbahagi kepada
Idea murid 1: Masyarakat Orang Asli banyak terdapat di kawasan tiga. Oleh itu, stres yang sedikit atau sederhana
Semenanjung Malaysia. Masyarakat ini terdiri adalah baik dan dapat menjadi faktor pendorong
daripada beberapa etnik utama, iaitu Senoi, Negrito, atau motivasi kepada individu untuk meningkatkan
Jahut, Semai, Bateq, Temetong, dan Melayu produktiviti. Walau bagaimanapun, stres yang
Proto. Setiap etnik tersebut mempunyai dialek berada pada tahap yang lebih tinggi untuk jangka
tersendiri. masa panjang dan tidak dapat ditangani akan
Idea Murid 2: Masyarakat orang Asli menjadikan kawasan hutan menyebabkan kesan negatif. Kesannya, stres
sebagai tempat untuk mereka mencari rezeki seperti memudaratkan kesihatan serta meningkatkan
gaharu, rotan, ubat-ubatan herba, dan kegiatan risiko terhadap penyakit.
pemburuan. Murid 3: Bagaimanakah tingkah laku individu yang
Idea Murid 3: Masyarakat Orang Asli gemar memasak makanan mengalami stres?
tradisional mereka seperti nasi, ikan, ayam, ubi Pakar psikologi: Seseorang yang mengalami stres akan sering
kayu, ubi gadung serta ubi jaga di dalam buluh. lupa dan sukar untuk fokus apabila melakukan
Idea Murid 4: Di Malaysia, tanggungjawab mengurus tanah adat, sesuatu, mengalami masalah sukar untuk tidur
kemajuan, kebajikan dan hal ehwal Orang Asli pada waktu malam, emosi tidak stabil, sakit
diletakkan di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli kepala, mudah gelisah, dan akan diserang
Malaysia. penyakit jantung.

D. Menulis B. Mendengar dan Bertutur


1 tapai – penganan yang dibuat daripada beras pulut atau ubi 1 memuja – menyanjung diri berlebih-lebihan
kayu yang dimasak dan dicampur ragi 2 berswafoto – mengambil gambar kendiri
2 disogokkan – dikemukakan untuk menerima 3 budaya – keseluruhan cara hidup
3 sinonim – kata-kata yang sama atau yang hampir sama makna 4 obsesi – keadaan terlalu memikirkan
4 loghat – bahasa daerah 5 media sosial – media yang digunakan terus secara talian dengan
5 sekolah menengah – sekolah daripada tingkatan satu hingga membolehkan para pengguna untuk menyertai, berkongsi, dan
tingkatan enam mencipta isi meliputi blog, rangkaian sosial, wiki, forum, dan
6 alah bisa tegal biasa – apabila telah biasa melakukannya, maka dunia virtual dengan mudahnya
tiada terasa lagi kesukarannya 6 memuat naik status – menulis sesuatu berkenaan diri
7 ironi – keadaan atau kejadian yang menunjukkan pertentangan 7 harga diri – maruah
8 bertanah gambut – tanah lembut yang bercampur dengan 8 terperangkap – terperdaya
tumbuh-tumbuhan yang reput
C. Membaca
E. Tatabahasa 1 Ayat Tunggal – Air sungai sejuk.
1 sekolah 2 Ayat Majmuk – Beluntung mendengar dengan hati-hati setiap
2 jajahan patah perkataan yang diucapkan oleh gurunya.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 2

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 2 1/7/19 10:14 AM


3 Ayat Susunan Songsang – Tidak lama kemudian gurunya bahan yang Petani menggunakan
6 racun
muncul. berbisa dan boleh racun serangga
4 Monolog dalaman – Aku mesti lulus dengan cemerlang, bisik mematikan atau untuk mengelakkan
hatinya. membawa maut sayur-sayuran
5 Bahasa kiasan – Jika datang anginnya. dimakan oleh ulat.

D. Menulis 7 virus sejenis kuman yang Demam denggi


– mengeluarkan sisa metabolisme tubuh dan pada masa yang sama lebih halus daripada merupakan sejenis
mengawal suhu badan bakteria yang boleh penyakit yang
– bau yang tidak enak apabila diuraikan oleh bakteria menyebabkan disebabkan oleh
– tidak berfungsi dengan betulnya akan menyebabkan toksin kekal penyakit pada jangkitan virus
dalam tubuh manusia, haiwan, denggi.
– mengambil makanan berempah atau tumbuhan
– masalah pada sistem tubuh badan
8 yoga satu sistem Salah satu cara
– perubahan bau badan yang ketara
menenangkan fikiran untuk menenangkan
– faktor genetik dan kelenjar yang sangat aktif
fikiran adalah
– yang tiada pengedaran udara sempurna dalam tempoh yang lama
dengan melakukan
– tempat bakteria dapat membiak
senaman yoga.
E. Seni Bahasa
Rangkap pertama hingga kelima seloka “Santap Istiadat” banyak
menonjolkan maksud tersirat. Antaranya termasuklah kepentingan
TEMA 3: Kecerdasan Meningkat, Keterampilan
mengamalkan adab sopan bagi masyarakat Melayu dahulu. Mereka Memikat
akan sentiasa memastikan kesopanan diamalkan pada setiap Modul PBD Praktis DSKP
ketika. Hal ini dikatakan demikian kerana sungguhpun makan itu A. Mendengar dan Bertutur
penting untuk mengenyangkan perut, aturan dalam kehidupan tetap
harus dipatuhi. Hal ini bertepatan dengan pepatah Melayu, hidup SUKAN LASAK
dikandung adat, mati dikandung tanah.
Terjun Lelabah Tembak Bebola Cat
F. Tatabahasa 1 Diperkenalkan sekitar 1 Diperkenalkan pada tahun
tahun 1980-an. 1981.
Kata
Makna Contoh Ayat
Pinjaman 2 Aktiviti terjun dari tempat 2 Menggunakan alat
berkenaan penyakit Rawatan awal ubat yang tinggi dengan penembak yang dipanggil
1 akut
yang muncul semburan diberikan memakai getah berlubang marker untuk menembak
dengan tiba-tiba, di jabatan kecemasan nilon yang panjang dan pemain lain dengan
teruk keadaannya, bagi mengatasi dipasang pada bahagian menggunakan peluru.
dan agak singkat masalah serangan buku lali.
tempohnya asma yang akut. 3 Kadar kemalangan 3 Tidak ada peraturan
keadaan tidak dapat Gejala insomnia dalam sukan lasak ini tertentu.
2 insomnia
tidur atau sukar biasanya ditandai terlalu tinggi dan amat
hendak tidur dengan munculnya mengerikan.
gangguan berbentuk 4 Kesilapan yang 4 Topeng muka tidak
fizikal ataupun sering mengakibatkan boleh ditanggalkan selagi
mental seperti sakit kemalangan ialah para pemain masih di padang.
kepala, tubuh lemas, penerjun menggunakan
sukar bernafas, tali yang terlalu panjang.
berhalusinasi, mudah
tersinggung, dan lain B. Mendengar dan Bertutur
lain. Sukan Polo
3 kualiti peringkat kebaikan Bagi mendapatkan 1 Sejenis permainan bola di atas padang
atau nilai sesuatu, kualiti hidup 2 Dimainkan dengan menggunakan kayu pemukul sambil
biasanya tinggi yang tinggi, kita menunggang kuda
perlu bijak untuk 3 Sukan yang tertua di dunia
mencorakkan 4 Terdiri daripada empat orang pemain berkuda
kehidupan. 5 Memegang pemukul dengan tangan kanan semasa bermain
6 Mendapat markah apabila memukul bola ke dalam gawang
4 kanser penyakit ketumbuhan Tubuh Azlina pasukan lawan
yang berbahaya semakin kurus akibat
di dalam atau di penyakit kanser C. Membaca
luar badan yang yang dihidapinya Kecederaan semasa Bersukan
disebabkan oleh selama bertahun- Sebab
pertumbuhan tisu tahun. 1 Tidak memakai kasut yang sesuai
yang tidak normal 2 Tidak memanaskan badan sebelum bersukan
dan dapat merebak 3 Bersukan semasa keletihan
ke bahagian lain
Akibat
5 penghidap orang yang Penghidap demam 1 Menyebabkan kaki terkehel atau terseliuh
menghidap sesuatu denggi berdarah 2 Menyebabkan kecederaan otot
penyakit yang tidak dirawat 3 Menyebabkan seseorang itu pitam atau pengsan
dengan segeranya
dapat menyebabkan Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
kematian.
1 Dapat menyihatkan tubuh badan

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 3

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 3 1/7/19 10:14 AM


2 Dapat mencerdaskan minda TEMA 4: Waspada Selalu!
3 Dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah Modul PBD Praktis DSKP
4 Dapat mengeratkan hubungan perpaduan
A. Mendengar dan Bertutur
Afiq: Kumar, semalam saya membaca keratan akhbar yang
D. Menulis
memaparkan berita tentang kadar jenayah siber yang
Pada pendapat saya, terdapat pelbagai langkah yang dapat dilakukan
direkodkan pada suku tahun pertama tahun ini.
untuk meningkatkan mutu sukan negara. Antara langkah tersebut
Kumar: Apakah jenis jenayah siber yang kerap berlaku?
termasuklah pihak yang terlibat dengan program pencarian bakat
Afiq: Berdasarkan maklumat yang saya baca itu, antara jenayah
pemain baharu perlu memperluas usaha itu ke seluruh pelosok
siber yang kerap berlaku termasuklah pembulian, iaitu
negara. Hal ini penting bagi memudahkan mereka mendapatkan
sebanyak 51 kes, penipuan 313 kes, dan spam 434 kes.
pelapis-pelapis baharu untuk menceburkan diri dalam pelbagai
Kumar: Mengapakah penjenayah siber ini sangat berani melakukan
bidang sukan di negara kita.
jenayah?
Selain itu, pihak kerajaan perlulah menyediakan kemudahan
Afiq: Mereka sangat berani melakukan jenayah kerana
sukan bertaraf antarabangsa. Antaranya termasuklah menyediakan
berasakan tiadanya pemantauan daripada pihak berkuasa.
padang bola yang luas dan selesa, stadium yang dilengkapi dengan
Kumar: Pada pendapat kamu, mengapakah data-data peribadi kita
kemudahan yang canggih, peralatan sukan yang canggih, dan
begitu mudah untuk diceroboh?
sebagainya. Dengan berbuat demikian, para atlet akan berasa lebih
Afiq: Pada pendapat saya, kebiasaannya individu yang tidak
bersemangat untuk menjalani latihan sukan.
bertanggungjawab ini akan mencuri identiti pengguna lain
Seterusnya, pihak kerajaan perlulah mengupah jurulatih
menggunakan pelbagai perisian tanpa disedari pengguna.
yang lebih berpengalaman dalam acara sukan yang tertentu. Hal
Dengan adanya kemudahan memuat turun perisian ke
ini penting supaya para atlet dapat mempraktikkan teknik-teknik
dalam komputer akan mengakibatkan pengguna Internet
yang betul dalam acara sukan yang akan dipertandingkan.
terutamanya di kafe siber lebih mudah terdedah kepada
Akhir sekali, insentif atau ganjaran yang tinggi perlu
kebocoran maklumat peribadi.
diberikan kepada para atlet. Hal ini dikatakan demikian kerana
Kumar: Oh, begitu rupa-rupanya! Kalau begitu, saya perlu lebih
usaha ini secara tidak langsung dapat mendorong para atlet untuk
berhati-hati apabila menggunakan komputer di kafe siber
terus meningkatkan mutu sukan negara dan menjadikan sukan
supaya segala data peribadi saya tidak akan terdedah
sebagai suatu kerjaya.
kepada penjenayah siber ini.
Afiq: Betul kata kamu itu. Kita hendaklah sentiasa berhati-hati.
Maklumat-maklumat peribadi yang dicuri dapat mengundang
Aktiviti PAK-21: Pembentangan Hasil Sendiri kepada perbuatan jenayah seperti membuka akaun
(Presentation) palsu, transaksi pinjaman wang yang tidak sah, dan
Cadangan Jawapan pembelian barangan dalam Internet tanpa pengetahuan
Perbezaan antara Sukan Komanwel dengan Sukan Asia pemilik akaun.
Tenggara
Sukan Komanwel (Commonwealth Games atau disingkatkan sebagai B. Membaca
SUKOM) merupakan pelbagai acara sukan yang melibatkan atlet Banyak kejadian kebakaran yang mengorbankan nyawa berpunca
dari negara-negara Komanwel. Sukan ini akan diadakan empat daripada kurangnya pengetahuan penghuni rumah tentang
tahun sekali. Manakala Sukan Asia Tenggara pula ialah sukan langkah-langkah untuk menyelamatkan diri apabila berlakunya
yang dikenal sebagai Sukan SEA merupakan sebuah temasya kebakaran. Langkah pertama adalah dengan menutup semua laluan
sukan yang membabitkan 11 buah negara Asia Tenggara. Sukan bagi mengelakkan asap dan api daripada merebak. Kemudian,
ini berada di bawah pimpinan Persekutuan Sukan Asia Tenggara hubungi pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan
dengan kerjasama Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa (IOC) dan segeranya. Sekiranya ruang udara dipenuhi asap, anda hendaklah
Majlis Olimpik Asia. Sukan ini diadakan dua tahun sekali. bergerak dengan merangkak sebelum membuka pintu. Anda
perlu merangkak keluar pada paras kepala setinggi kira-kira dua
E. Seni Bahasa kaki dari aras lantai. Sebelum membuka pintu, pegang tombol
1 bagai cendawan tumbuh selepas hujan atau daun pintu menggunakan belakang tangan. Jika terasa sejuk,
2 tak kenal maka tak cinta buka pintu perlahan-lahan tetapi jika sebaliknya, gunakan pintu
3 kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai yang lain pula. Dalam masa yang sama, tutup semua laluan
4 bagai aur dengan tebing asap dengan menggunakan kain basah. Berikan isyarat kepada
5 masa itu emas umum tentang lokasi anda. Anda dinasihatkan agar tidak naik
ke bumbung bangunan kecuali apabila diminta oleh penyelamat.
F. Tatabahasa Hal ini bagi mengelakkan diri anda daripada terperangkap dalam
1 Badan kita akan bertambah sihat jika kita sentiasa menjaga kebakaran, seterusnya mengundang risiko maut akibat terhidu
pengambilan makanan. asap tebal atau melecur. Kesimpulannya, sikap bertanggungjawab
2 “Saya tidak menyangka bahawa saya mampu mendaki bukit dengan menghadiri ceramah keselamatan kebakaran atau taklimat
yang agak tinggi ini,” kata Siva kepada Rafiq. keselamatan kebakaran akan dapat menyelamatkan diri anda
3 Fendi dan rakan-rakannya gigih menjalani latihan bola sepak semasa berlakunya kejadian kebakaran.
pada setiap petang.
4 “Laju sungguh atlet itu berlari,” kata Damia kepada abangnya. Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
5 Ucapan perasmian oleh tuan pengetua disambut dengan tepukan 1 Akibat pembersihan belukar bagi aktiviti penanaman semula
yang gemuruh oleh murid-murid yang berada di padang itu. 2 Masalah litar pintas
6 Daniel merupakan murid yang paling aktif dalam bidang 3 Membuang puntung rokok merata-rata
sukan di sekolahnya itu. 4 Melakukan pembakaran dengan sengaja, seperti perbuatan
7 Otak kita akan menjadi lebih cerdas jika kita kerap melakukan khianat
aktiviti sukan.
8 Dalam permainan badminton, seseorang pemain itu perlu C. Menulis
melakukan pergerakan yang tangkas untuk menguasai Pendahuluan
gelanggang secara beterusan. kepesatan pembangunan negara – di sebaliknya masalah kemalangan
9 Kita tidak digalakkan memakai kasut yang terlalu ketat ketika jalan raya turut membelenggu pihak berwajib – sering mendapat
bersukan bagi mengelakkan kaki kita daripada cedera. perhatian rakyat – di warung-warung kopi mahupun di Dewan
10 Jeritan para penonton di stadium itu sungguh kuat apabila Parlimen – langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemalangan
pemain pasukan Harimau Malaya berjaya menjaringkan gol perlu difikirkan – tiada kusut yang tidak dapat dileraikan, tiada
penyamaan buat pasukan Malaysia. masalah yang tidak dapat diselesaikan

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 4

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 4 1/7/19 10:14 AM


Isi-isi Penting TEMA 5: Dirgahayu Negaraku
(a) pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang di Modul PBD Praktis DSKP
jalan raya – pegawai trafik mengenakan kompaun terhadap
pemandu yang melakukan kesalahan lalu lintas – nama pesalah A. Mendengar dan Bertutur
lalu lintas disenaraihitamkan – menggantung lesen pemandu Pada pendapat saya, sememangnya pelbagai pihak perlu memainkan
yang terbabit dalam kemalangan maut peranan bagi membantu menaikkan semangat patriotisme dalam
(b) pihak berkuasa perlu meningkatkan kemudahan infrastruktur kalangan generasi muda di negara ini. Antara pihak yang
– untuk keselamatan pengguna – orang ramai digalakkan dimaksudkan termasuklah media massa, baik media cetak mahupun
menggunakan kenderaan awam – mengehadkan jumlah media elektronik. Sebagai contoh, pihak media massa perlulah
kenderaan – melarang penggunaan kenderaan yang melebihi menyiarkan rancangan yang bertemakan semangat kebangsaan
10 tahun di jalan raya secara lebih kerap lagi. Langkah positif yang dimainkan oleh pihak
(c) sekolah memainkan peranan untuk melahirkan pengguna jalan media massa ini diharapkan dapat memberikan keinsafan kepada
raya yang berhemah – menyelitkan elemen keselamatan jalan generasi muda dan akhirnya timbul perasaan sayang akan negara
raya melalui mata pelajaran tertentu – menubuhkan Kelab sendiri.
Keselamatan Jalan Raya di sekolah Seterusnya, langkah pihak kerajaan untuk menyalurkan
(d) media massa memainkan peranan – program tentang aspek bantuan kepada pengusaha filem yang ingin menerbitkan filem
keselamatan jalan raya diuar-uarkan melalui laman sesawang berunsur penerapan semangat kebangsaan perlu kita sokong. Filem
– iklan atau video berkaitan dengan tragedi kemalangan jalan yang bakal ditayangkan kelak sekurang-kurangnya dapat membuka
raya – dipaparkan dalam rangkaian Internet mata dan minda golongan muda tentang kesukaran orang-orang
dahulu yang berjuang untuk membebaskan negara daripada
Penutup belenggu penjajah.
tragedi kemalangan jalan raya – berlaku pada bila-bila masa –
keluarga mangsa trauma berpanjangan – semua pihak perlu memikul B. Membaca
tanggungjawab – menggembleng tenaga untuk mengurangkan Bahan grafik di atas menunjukkan warna dan simbol yang
kejadian tersebut – semoga mencapai tahap kemalangan sifar terdapat pada Jalur Gemilang. Jalur Gemilang mempunyai empat
warna utama, iaitu biru tua, kuning, merah, dan putih. Warna
D. Menulis biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri
1 Cara untuk mengenal pasti penyakit tangan, kaki, dan mulut daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, dan kaum-
adalah melalui gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini, iaitu kaum lain. Warna kuning pula melambangkan kedaulatan raja
kanak-kanak dijangkiti demam, sakit tekak, luka atau ulser di berpelembagaan serta mendokong dan menghormati lunas-lunas
dalam mulut, ruam di tapak tangan dan di tapak kaki, sakit perlembagaan. Warna merah menunjukkan keberanian rakyat
kepala, dan hilang selera makan. Malaysia untuk mengharungi pelbagai cabaran manakala warna
2 Pada pandangan saya, tindakan yang perlu dilakukan oleh putih melambangkan kesucian, keikhlasan, dan kesungguhan. Anak
ibu bapa setelah mengetahui anak mereka mengalami gejala bulan pula melambangkan Islam sebagai agama rasmi negara.
penyakit tangan, kaki, dan mulut ialah mereka perlu membawa Selain itu, bintang pecah 14 melambangkan keanggotaan 13 buah
anak mereka berjumpa doktor dengan segeranya. Selain itu, negeri dan kerajaan persekutuan, iaitu Wilayah Persekutuan Kuala
ibu bapa mestilah sentiasa peka terhadap sebarang perubahan Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, dan Wilayah Persekutuan
tingkah laku anak-anak. Akhir sekali, ibu bapa mestilah Putrajaya. Akhir sekali, setiap rakyat mestilah mengetahui warna
mengambil langkah-langkah yang berkesan supaya anak serta simbol yang terdapat pada Jalur Gemilang agar perpaduan
mereka dapat pulih seperti sediakala. semakin utuh dan kehidupan masyarakat sentiasa harmoni.

F. Seni Bahasa
Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
Kesalahan Bahasa Pembetulan Tokoh pejuang kemerdekaan
1 ke di – Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
– dilahirkan pada 8 Februari 1903 di Alor Setar, Kedah
2 sebab kerana – meninggal dunia pada 6 Disember 1990 di Kuala Lumpur
3 pada kepada – Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari tahun 1955
– Perdana Menteri pertama sejak kemerdekaan negara pada tahun
4 kepada dengan 1957 sehingga 1970
5 adalah ialah – Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 merupakan salah satu
daripada pencapaiannya yang teragung
6 Seperti Sebagai – Digelar sebagai “Bapa Kemerdekaan” dan “Bapa Malaysia”
7 sebagai bagai/seperti
C. Membaca
8 dengan sejak Berdasarkan kedua-dua puisi di atas, pengajaran yang dapat
9 Minta Jangan diperoleh ialah kita hendaklah sentiasa bersyukur atas keamanan dan
kemakmuran negara yang telah dikecapi hasil jasa dan pengorbanan
10 bukan tidak nenek moyang kita. Selain itu, kita hendaklah memupuk semangat
11 tentang oleh patriotik dalam diri dengan memberikan sumbangan kepada negara
yang tercinta. Pengajaran yang seterusnya ialah kita perlulah
12 akan dengan mengambil iktibar daripada peristiwa sejarah supaya negara kita
tidak dijajah semula. Akhir sekali, kita mestilah sentiasa bersatu
FOKUS KBAT padu agar masyarakat sentiasa harmoni dan aman sejahtera.
Pemahaman (KOMSAS – Puisi Tradisional)
(i) Persoalan yang terdapat dalam seloka ialah adab sopan dan D. Menulis
tertib ketika menjamu selera dalam sesuatu majlis. Selain itu, Penerimaan masyarakat terhadap lagu-lagu patriotik dilihat
persoalan tentang masyarakat Melayu yang mengutamakan semakin hambar dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh
nilai kesopanan ketika makan dan minum. Seterusnya, semangat patriotisme yang semakin pudar dalam kalangan rakyat.
kepentingan beradab sopan dan tertib ketika menjamu selera. Oleh itu, pihak kerajaan perlu merancang langkah-langkah untuk
(ii) Pada pendapat saya, kepentingan adat istiadat adalah untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
mengekalkan identiti masyarakat yang mengamalkannya Antara langkah yang dapat dilakukan termasuklah ibu
supaya adat-istiadat tersebut tidak hilang ditelan zaman. bapa perlulah memainkan peranan penting dengan menanamkan
Seterusnya, adat-istiadat dapat menunjukkan bahawa kesedaran tentang pentingnya semangat patriotisme kepada anak-
pentingnya peraturan dalam kehidupan. anak. Hal ini demikian kerana anak-anak diibaratkan seperti

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 5

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 5 1/7/19 10:14 AM


sehelai kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya. Ibu Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
bapa dapat memupuk semangat patriotisme dalam diri anak-anak Cadangan Jawapan
dengan mengajak anak-anak menyambut Hari Kebangsaan yang Cara-cara mengesan berita palsu
diadakan pada setiap tahun. Hal ini dikatakan demikian kerana 1 Sentiasa ragu-ragu akan tajuk berita dan menyiasat akan
pelbagai acara akan diadakan sempena berlangsungnya sambutan sumbernya
Hari Kebangsaan tersebut. 2 Format berita yang lain daripada kebiasaannya
Selain itu, pihak sekolah perlulah merancang pelbagai aktiviti 3 Periksa tarikh
yang menarik semasa sambutan Bulan Kebangsaan. Penganjuran 4 Nilaikan foto
aktiviti seperti pertandingan mendeklamasikan sajak dan sebagainya 5 Buat pemeriksaan bukti
akan dapat memupuk sifat mencintai negara dalam kalangan murid. 6 Lihat laporan-laporan lain
Tegasnya di sini, pihak sekolah seharusnya perlu menggiatkan 7 Fikirkan kebarangkalian berita itu suatu jenaka
usaha dalam merancang program bermanfaat yang dapat memupuk
semangat patriotisme dalam kalangan murid. Oleh itu, usaha untuk
B. Membaca
memupuk semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda
Untuk menjadi manusia yang berintegriti, seseorang individu itu perlu
perlu dilakukan sejak mereka di bangku sekolah lagi.
menjadi manusia yang bermoral dan beretika dalam setiap aspek
Seterusnya, pihak kerajaan perlu memupuk semangat
kehidupan. Dalam aspek pentadbiran sesebuah organisasi, setiap
patriotisme dalam kalangan murid melalui penerapan unsur patriotik
pekerja itu perlulah mempunyai integriti yang tinggi bagi memastikan
dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah. Penerapan unsur
sikapnya itu tidak mencemarkan organisasi yang menjadi tempatnya
patriotik dapat dilaksanakan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu,
mencari rezeki. Walau bagaimanapun, ada sesetengah individu
Sejarah, atau Pendidikan Moral. Perkara ini sekali gus akan dapat
yang telah merosakkan imej bidang pendidikan dengan melakukan
mengukuhkan perpaduan antara kaum sejak di bangku sekolah
perbuatan yang tidak bermoral, iaitu kes plagiarisme. Kesannya,
lagi. Tak kenal maka tak cinta maka setiap kaum perlu mengenali
kualiti sistem pendidikan negara telah dipertikaikan. Dalam pada itu,
budaya serta memahami prinsip agama kaum lain melalui subjek-
pemimpin yang tidak berintegriti akan mengakibatkan organisasi atau
subjek yang diajarkan di sekolah.
kumpulan manusia yang dipimpinnya dipersoalkan juga. Oleh itu,
Langkah yang terakhir ialah pihak kerajaan hendaklah
menjadi tanggungjawab kita bersama-sama untuk memperkasakan
mengadakan kempen secara besar-besaran di media massa dan di
dan membudayakan amalan integriti dalam semua aspek kehidupan
media sosial. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat pada
bagi memastikan negara kita sentiasa ditunjangi rakyat yang
hari ini banyak terdedah dengan kemajuan teknologi maklumat.
mempunyai integriti diri yang tinggi.
Oleh itu, pihak kerajaan perlulah merebut peluang yang ada untuk
menyeru rakyat supaya sentiasa menjaga keamanan negara. Hal
C. Menulis
ini dikatakan demikian kerana dengan adanya ledakan kemajuan
1 Pendahuluan Jenis Definisi
teknologi, rakyat akan lebih mudah percaya kepada berita-berita
Rasuah merupakan tindakan yang berbentuk pemberian untuk
yang tidak benar dan hal-hal yang dapat menggugat keamanan
menumbuk rusuk, iaitu menyogok atau menyuap dalam bentuk
negara.
wang. Rasuah secara amnya bermaksud sogokan atau secara
Tuntasnya, pelbagai langkah untuk memupuk semangat
konseptualnya bermaksud wang yang diberikan kepada pihak
patriotik dalam kalangan masyarakat perlulah dijalankan secara
lain untuk mendapatkan sesuatu benda atau kontrak dengan
konsisten. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut mampu
mudahnya dan cepatnya tetapi salah di sisi undang-undang.
melahirkan warganegara yang cinta akan negara dan bermanfaat
Sekiranya gejala rasuah tidak diberikan perhatian yang wajar,
kepada bangsa, agama dan negara.
hal ini akan menjadi penyakit dalam kalangan masyarakat.
E. Tatabahasa 2 Pendahuluan Jenis Pendapat Tokoh
1 Adriana dan Kien Yin akan menyertai pertandingan syarahan “Secara umumnya, lebih tinggi rasuah yang ada, lebih kurang
sempena sambutan Hari Kebangsaan pada minggu hadapan. kemerdekaan yang dimiliki.” Begitulah ungkapan yang pernah
2 “Wah, sungguh banyak murid tingkatan tiga yang menyertai diluahkan oleh Profesor Diraja Ungku Aziz mengenai gejala
acara perbarisan pada tahun ini!” kata Fariz kepada David. rasuah yang dilihat semakin sinonim dengan masyarakat pada
3 Bagaimanakah cara untuk memupuk semangat patriotisme hari ini. Oleh itu, pelbagai langkah perlu dilaksanakan untuk
dalam kalangan murid di sekolah? menangani amalan rasuah dalam kalangan masyarakat pada
4 Minta tuan-tuan bersabar sebentar sementara menunggu nama hari ini.
dipanggil oleh petugas. 3 Pendahuluan Jenis Persoalan
5 “Hatta, kesemua wakil negeri pulang ke negeri masing- Rasuah merupakan jenayah atau kesalahan undang-undang
masing setelah perundingan itu tamat,” kata bendahara kepada yang berlaku apabila seseorang mendapat kebebasan, kontrak
laksamana. atau keistimewaan selepas memberikan wang, hadiah, atau
6 Pertandingan Pidato Piala Kementerian Pendidikan Malaysia keraian kepada pihak-pihak tertentu. Pemberian rasuah jika
itu akan diadakan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tidak dibendung akan mengakibatkan masalah sosial yang
tahun ini. banyak kerana undang-undang tidak akan dipatuhi dengan
7 Untuk pengetahuan kamu, pencipta asal Jalur Gemilang ialah sepenuhnya. Persoalannya, apakah punca-punca yang
Mohamed bin Hamzah. menyebabkan gejala rasuah ini berlaku dan bagaimanakah kita
8 Pelbagai persembahan kebudayaan diadakan pada tahun ini patut menangani isu ini?
sempena sambutan Hari Kebangsaan. 4 Pendahuluan Jenis Peribahasa
Rasuah atau makan suap merupakan gejala yang sinonim dan
sering menjadi buah mulut media massa mutakhir ini. Tak
TEMA 6: Integriti Tinggi, Sahsiah Terpuji tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Media massa
sering menyiarkan pelbagai kes rasuah berprofil tinggi sebagai
Modul PBD Praktis DSKP bukti bahawa isu ini semakin berleluasa dan mula menjadi
A. Mendengar dan Bertutur barah dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Oleh itu,
1 berita palsu pelbagai langkah perlu dilaksanakan untuk menangani amalan
2 mengesahkan perkara tersebut rasuah dalam kalangan masyarakat pada hari ini.
3 kesahihan berita tersebut
4 rujukan serta carian di Internet E. Tatabahasa
5 yang tidak benar kepada masyarakat 1 merentasi
6 disebarkan tanpa usul periksa 2 bermasalah
7 pihak yang telah dianiaya 3 menghayati
8 anggota masyarakat yang berintegriti 4 menyimpang
9 mencari kesahihan sesuatu berita dahulu 5 menjejaskan
10 menyebarkan sesuatu maklumat 6 diambil

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 6

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 6 1/7/19 10:14 AM


7 memerlukan 10 sebanyak-banyaknya – “Pelajarilah ilmu dengan sebanyak-
8 bergantung banyaknya sepanjang kamu berada di sini untuk kebaikan
9 dilaksanakan kamu pada masa akan datang,” pesan Cikgu Amin kepada
10 menyuntik murid-muridnya.
11 meningkatkan
12 melihat
13 bertanggungjawab TEMA 8: Subur Bahasa, Mekar Sastera
14 dibentuk
Modul PBD Praktis DSKP
A. Mendengar dan Bertutur
TEMA 7: Persaudaraan Tanpa Sempadan Banyak faktor yang menyebabkan bahasa Melayu semakin
dipinggirkan oleh masyarakat kita. Antara faktornya termasuklah
Modul PBD Praktis DSKP masyarakat kita lebih mengagung-agungkan bahasa asing. Hal
A. Mendengar dan Bertutur ini terbukti apabila masyarakat kita pada hari ini lebih gemar
Afiq: Ibu, sebentar tadi Afiq menonton berita tentang keadaan banjir berkomunikasi dengan anak-anak mereka menggunakan bahasa
di kawasan selatan tanah air. Kebanyakan mangsa tinggal Inggeris. Selain itu, bahasa Melayu semakin dipinggirkan kerana
sehelai sepinggang di pusat pemindahan mangsa banjir. Afiq sebahagian remaja sering menggunakan bahasa rojak ketika
berasa kasihan apabila melihat keadaan mereka itu. mereka berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Hal ini
Ibu: Benar, Afiq. Ibu turut bersimpati akan nasib mereka yang dikatakan demikian kerana mereka merasakan bahawa bahasa
kini menumpang teduh di pusat pemindahan mangsa banjir rojak lebih mudah dan selesa untuk dituturkan. Akhir sekali,
itu. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi kebanyakan pihak swasta lebih gemar memilih bahasa Inggeris
bahu yang memikul. yang dianggap lebih berdarjat tinggi berbanding dengan bahasa
Afiq: Ibu, Afiq berhasrat untuk meringankan beban yang sedang Melayu untuk digunakan dalam urusan surat-menyurat. Hal ini
ditanggung oleh mereka. Bolehkah kita membantu mereka, jelas membuktikan bahawa pihak swasta tidak cakna tentang
ibu? kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara.
Ibu: Ibu menyokong hasrat kamu itu. Mereka tentu kekurangan
bekalan makanan dan keperluan asas di pusat pemindahan B. Mendengar dan Bertutur
tersebut. Shamita: Azwin, bolehkah kamu memberitahu saya tentang Prof.
Afiq: Afiq ingin memberikan sedikit wang simpanan Afiq kepada Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim?
ibu supaya ibu dapat membeli barangan keperluan untuk Azwin: Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim merupakan
mangsa-mangsa banjir tersebut. salah seorang tokoh dan cendekiawan tanah air yang
Ibu: Baiklah, Afiq. Setelah ibu membeli barangan tersebut, ibu aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu.
akan menghantar barang-barang itu ke pusat pengumpulan Shamita: Wah, rupa-rupanya beliau merupakan tokoh cendekiawan
barang bantuan untuk mangsa banjir yang berhampiran negara yang hebat!
dengan kawasan perumahan kita. Azwin: Benar, Shamita. Walaupun beliau berpendidikan Inggeris,
Afiq: Terima kasih, ibu. cinta beliau terhadap bahasa Melayu tidak pernah pudar.
Ibu: Sama-sama, Afiq. Shamita: Apakah maklumat lain yang kamu tahu tentang beliau,
Azwin?
B. Membaca Azwin: Berdasarkan maklumat yang saya peroleh, beliau banyak
1 (a) penduduk di sana dilanda bencana memberikan sumbangan tentang isu bahasa di tanah air
(b) ekonomi negara itu lumpuh setelah dilanda bencana. kita. Beliau merupakan pakar rujuk bahasa di dalam
(c) sebagai jiran terdekat, kita patut menghulurkan bantuan negara dan di luar negara juga.
kepada mereka Shamita: Oh, begitu! Tentu beliau menjadi idola kepada pencinta
2 (a) mengumpulkan pakaian terpakai untuk dihantar ke sana bahasa di luar sana.
(b) menyumbangkan tenaga dengan menjadi sukarelawan di Azwin: Untuk pengetahuan kamu, beliau telah banyak
sana memperoleh anugerah atas jasa dan sumbangan beliau
(c) menyumbangkan wang kepada mana-mana pihak yang ketika memperjuangkan bahasa Melayu di tanah air kita
mengutip derma juga. Beliau berjaya menjadi wanita yang disegani oleh
masyarakat kerana sungguhpun beliau berpendidikan
D. Tatabahasa Inggeris, namun kecintaan beliau terhadap bahasa
1 bersama-sama – Pihak sukarelawan bersama-sama dengan Melayu tidak pernah pudar.
pihak bomba ketika memindahkan mangsa-mangsa banjir itu
ke pusat pemindahan. C. Membaca
2 adab-adab – Kita hendaklah mengetahui adab-adab ketika Seperti yang kita ketahui, tulisan Jawi dahulunya merupakan salah
menziarahi pesakit. satu medium komunikasi penting yang digunakan pada zaman
3 negara-negara – Rakyat Malaysia sentiasa membantu negara- sebelum dan selepas merdeka. Namun begitu, sejak belakangan
negara lain yang memerlukan bantuan kemanusiaan. ini, minat dan penguasaan masyarakat terhadap tulisan Jawi
4 bantu-membantu – Kita hendaklah bantu-membantu supaya semakin luntur. Oleh itu, pelbagai langkah dapat kita lakukan
aktiviti gotong-royong dapat dilakukan dengan jayanya. untuk melestarikan tulisan tersebut semula. Antara usaha tersebut
5 rakan-rakan – Rakan-rakan Jun Yen akan menyertai program termasuklah pihak Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) dan pihak
sukarelawan yang dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit sekolah perlulah berganding bahu untuk menjalankan kempen
Merah sekolah mereka. cinta akan tulisan Jawi di seluruh negara. Selain itu, pihak kerajaan
6 berfikir-fikir – Tanpa berfikir-fikir lagi, Doktor Izyan dan hendaklah menggunakan tulisan Jawi pada papan tanda dan papan
beberapa orang rakannya terus bertolak ke Sulawesi untuk iklan. Seterusnya, tulisan Jawi ini hendaklah diperluas dalam
membantu mangsa-mangsa tsunami di sana. penerbitan yang lain seperti buku cerita, risalah, logo, brosur,
7 berperingkat-peringkat – “Bantuan dari segi perubatan akan dan sebagainya. Tuntasnya, pelbagai usaha dapat dilakukan untuk
diberikan kepada mangsa gempa bumi itu secara berperingkat- memartabatkan tulisan Jawi ini.
peringkat mulai hari ini,” kata Doktor Haris kepada rakannya
itu. D. Menulis
8 lama-kelamaan – “Lama-kelamaan, pergolakan politik yang Intihanya, banyak usaha yang dapat dilakukan oleh pihak swasta
melanda negara itu akan berakhir juga,” kata Encik Faiz untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan
kepada Encik Wong. bahasa kebangsaan negara kita. Tanpa usaha yang gigih daripada
9 seikhlas-ikhlasnya – Hulurkan bantuan kamu seikhlas- pihak swasta, matlamat kita untuk memartabatkan bahasa Melayu
ikhlasnya supaya golongan yang kurang bernasib baik ini tidak akan tercapai, bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan
akan berasa nasib mereka masih terbela. ruyung, manakan dapat sagunya.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 7

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 7 1/7/19 10:14 AM


E. Tatabahasa Akhir sekali, pihak kerajaan dan swasta hendaklah
1 “Murid-murid tingkatan tiga akan menyertai lawatan ke bekerjasama untuk memperkenalkan permainan tradisional seperti
Muzium Terengganu pada minggu hadapan,” kata Cikgu sepak raga, konda-kondi, congkak, dan gasing sebagai produk
Wahida kepada Cikgu Rajan. pelancongan. Dengan cara ini, permainan tradisional kita akan
2 “Cikgu Haiza dan Cikgu Rusydi sedang menjalankan popular hingga peringkat antarabangsa. Oleh itu, jelaslah bahawa
pencarian bakat untuk pasukan sketsa sekolah kita,” kata permainan tradisional bukan hanya perlu dipopularkan malah
Fariza kepada Ai Ling. berpotensi untuk diketengahkan sebagai sukan antarabangsa.
3 Para peserta mestilah membuat pendaftaran lebih dahulu Hadirin yang saya hormati,
sebelum masuk ke dalam dewan. Setelah wacana demi wacana tajuk pidato saya kupas, maka
4 Saya tidak menyangka bahawa kehadiran murid untuk sesi dapatlah saya memberikan rumusan bahawa dalam usaha untuk
uji bakat pada petang semalam sungguh memberangsangkan. mempopularkan permainan tradisional, pihak yang berkenaan
5 Pengerusi majlis akan mengumumkan keputusan pertandingan haruslah mengambil pelbagai langkah yang sesuai. Hal ini
berbalas pantun itu sebentar sahaja lagi. demikian kerana permainan tradisional dapat memberi seribu satu
kebaikan kepada masyarakat dan negara.
FOKUS KBAT Sekian, terima kasih.
Pemahaman (KOMSAS – Sajak)
(i) Gaya bahasa yang terdapat dalam sajak “Kijang yang Lelah”
B. Mendengar dan Bertutur
ialah metafora. Contohnya, dahan kalbu. Selain itu, terdapat
Marsha: Apakah yang sedang kamu baca di laman sesawang Kraf
unsur gaya bahasa personifikasi. Contohnya, Sebak menyentap
Tangan Malaysia itu, Erin?
dahan kalbu. Gaya bahasa yang seterusnya ialah hiperbola.
Erin: Saya sedang membaca maklumat tentang Adiguru Kraf.
Contohnya, Suara nyaringnya tidak lagi gah bergema.
Saya begitu tertarik dengan maklumat tentang Adiguru
(ii) Pada pendapat saya, hidupan liar semakin pupus kerana
Kraf Anyaman Rotan ini.
berlakunya penerokaan hutan secara berleluasa. Selain itu,
Vidya: Oh, begitu! Bolehkah kamu menerangkan kepada saya
terdapat permintaan yang tinggi terhadap hidupan liar di
maksud Adiguru Kraf itu, Erin?
pasaran tempatan dan antarabangsa. Akhir sekali, kepupusan
Erin: Boleh, Vidya. Adiguru Kraf ialah seseorang yang
hidupan liar juga berpunca daripada aktiviti pemburuan haram
diberi penghormatan dan pengiktirafan oleh Perbadanan
yang menjadi-jadi di kawasan hutan.
Kemajuan Kraftangan Malaysia sebagai seorang tokoh
setelah mereka menepati kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan.
TEMA 9: Indah Seni, Endah Budaya Marsha: Erin, sebentar tadi kamu ada menyatakan bahawa kamu
Modul PBD Praktis DSKP tertarik dengan Adiguru Kraf Anyaman Rotan, bukan?
Siapakah nama Adiguru tersebut?
A. Mendengar dan Bertutur
Erin: Benar, Marsha. Nama beliau ialah Encik Ishak bin
Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Rahman bin Abdullah, Pegawai
Kassim.
Pendidikan Daerah, para juri yang arif lagi bijaksana, penjaga masa
Vidya: Mengapakah kamu tertarik kepada beliau?
yang budiman, para guru, dan seterusnya warga dewan yang saya
Erin: Saya sungguh tertarik kepada beliau kerana beliau
muliakan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera sebagai
pernah menjadi naib johan dalam pertandingan kraf
pembuka bicara.
anyaman rotan anjuran Pertubuhan Pendidikan, Sains
Saudara saudari yang saya hormati sekalian, dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Berdirinya saya di dalam dewan ini, tidak lain dan tidak bukan (UNESCO) yang berlangsung di Kuala Lumpur pada
kerana ingin menyampaikan pidato yang bertajuk, “Langkah- tahun 2003. Selain itu, beliau telah berjaya menghasilkan
langkah Mempopularkan Permainan Tradisional”. Dalam era produk Bakul Berkat yang telah dipamerkan sempena
globalisasi ini, permainan tradisional mula dilupakan. Hal ini Promosi Kraf Malaysia di London pada tahun 2009.
terjadi kerana pengaruh permainan moden seperti permainan Sejak itulah beliau telah mendapat perhatian daripada
video, permainan komputer, dan sebagainya berleluasa di pasaran. pihak kerajaan Malaysia. Sehubungan dengan itu, beliau
Oleh itu, usaha-usaha tertentu perlu diambil untuk mempopularkan telah dilantik sebagai Adiguru Kraf Anyaman Rotan pada
permainan ini terutamanya kepada generasi muda. tahun 2011. Akhir sekali, saya amat kagum akan beliau
Sesungguhnya, pelbagai langkah dapat dilakukan untuk kerana beliau tidak pernah jemu untuk menurunkan ilmu
mempopularkan permainan tradisional di negara kita. Antara langkah anyaman rotan kepada golongan muda yang berminat
tersebut termasuklah ibu bapa disarankan supaya mengajak anak- untuk mempelajarinya.
anak bermain permainan tradisional di rumah pada waktu lapang.
Hal ini penting supaya generasi kini dapat mengenali jenis-jenis C. Menulis
permainan tradisional yang terdapat di Malaysia. Dengan cara ini, Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada seni dan
anak-anak dapat mewarisi warisan budaya yang semakin tenggelam budayanya. Namun begitu, warisan seni dan budaya tradisional
dek arus zaman juga. Secara tidak langsung, masa lapang anak-anak negara kita pada hari ini semakin lenyap ditelan arus pemodenan.
di rumah dapat diisi dengan aktiviti yang berfaedah. Buktinya, seni hiburan seperti wayang kulit sudah digantikan
Selain itu, pihak sekolah sewajarnya mengadakan pertandingan dengan filem-filem berteknologi tinggi. Wayang-wayang pacak pula
permainan tradisional termasuklah pertandingan dam, congkak, telah digantikan dengan pawagam-pawagam yang gah lagi hebat.
batu seremban, terompah gergasi, dan sebagainya. Langkah Pelbagai langkah perlu dilaksanakan untuk memartabatkan seni
ini boleh diterapkan semasa aktiviti kokurikulum dijalankan budaya tradisional di peringkat antarabangsa.
di sekolah. Dengan cara ini, murid-murid akan berusaha untuk Suatu ketika dahulu, muzik irama tradisional sering
mempelajari cara-cara untuk bermain permainan tradisional supaya berkumandang di radio-radio. Malah, terdapat pertandingan muzik
mereka berjaya dalam pertandingan yang dianjurkan oleh pihak irama tradisional seperti kompang, hadrah, gamelan, dan dikir barat di
sekolah. Jelaslah bahawa dengan adanya pertandingan permainan peringkat antarabangsa. Lagu-lagu kategori irama tradisional seperti
tradisional ini di sekolah matlamat untuk mempopularkan lagu “Cindai” dan “Joget Berhibur” nyanyian Dato’ Siti Nurhaliza
permainan tradisional dapat dicapai. pernah juga menjadi siulan anak muda suatu ketika dahulu. Oleh
Sidang warga dewan yang saya hormati, itu, pihak kerajaan sewajarnya mengambil langkah membugarkan
Pihak Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia irama tradisional semula dengan mengadakan pertandingan lagu-
hendaklah mengadakan pesta permainan tradisional di seluruh lagu tradisional pada peringkat antarabangsa semula. Melalui
negara. Hal ini dapat menarik perhatian rakyat untuk menyertai usaha penganjuran pertandingan irama tradisional pada peringkat
pesta tersebut. Langkah ini berupaya untuk mencungkil bakat- antarabangsa ini minat masyarakat luar terhadap seni dan budaya
bakat baharu dalam mewarisi seni budaya ini. Hal ini penting agar negara kita dapat dipupuk.
permainan tradisional di negara kita ini tidak lapuk dek hujan, Selain itu, agensi-agensi pelancongan atau kementerian
tidak lekang dek panas. pelancongan perlu menawarkan pakej pelancongan merangkumi

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 8

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 8 1/7/19 10:14 AM


elemen seni tradisional. Pakej-pakej pelancongan yang ditawarkan beberapa jenis robot mudah digodam dan diubah suai untuk dijadikan
boleh meliputi persembahan seni wayang kulit, pertunjukan pengintip serta dijadikan senjata yang dapat memudaratkan manusia.
kompang atau gamelan serta tarian tradisional sesuatu suku kaum. Terdapat robot yang dapat membunuh manusia jika diubah suai oleh
Hal ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan pelancong mengenai individu yang mempunyai niat jahat juga.
seni dan budaya yang terdapat di Malaysia. Pelancong dapat melihat
sendiri keunikan budaya pelbagai kaum yang ada di Malaysia juga. C. Menulis
Seterusnya, usaha memartabatkan warisan seni budaya Malaysia Seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, terciptalah pelbagai
akan tercapai dengan kewujudan sebuah muzium seni tradisional di alatan yang memudahkan urusan harian manusia. Bidang sains
setiap negeri. Muzium tersebut pula perlulah menganjurkan pelbagai memberikan manfaat yang banyak kepada kehidupan manusia,
pameran yang menarik sepanjang tahun. Muzium seni tradisional ini namun kesedaran orang ramai, khususnya murid tentang perkara
amat diperlukan untuk menelusuri sejarah kewujudan sesuatu bidang ini masih kurang. Sehubungan dengan itu, usaha untuk memupuk
muzik, tarian, alat muzik, dan sebagainya. Hal ini dapat menarik budaya sains dan teknologi dalam kalangan murid perlu dilakukan
pelancong dari negara luar untuk melihat sendiri keunikan seni dan supaya lebih banyak cabang ilmu sains dapat diterokai.
budaya masyarakat Malaysia. Peranan daripada pelbagai pihak dapat membantu memupuk
Langkah yang terakhir untuk memartabatkan seni dan budaya budaya sains dan teknologi dalam kalangan murid. Ibu bapa boleh
tradisional adalah dengan mewujudkan akademi atau fakulti seni memainkan peranan utama dengan memperkenalkan dunia sains dan
tradisional masyarakat Malaysia di universiti luar negara. Melalui teknologi kepada anak-anak. Ibu bapa boleh membawa anak-anak
penawaran kursus-kursus seni tradisional ini, pelajar-pelajar di pusat mengunjungi pameran sains dan teknologi yang sering diadakan.
pengajian tinggi berpeluang untuk mempelajari seni persembahan Tujuannya adalah untuk menanamkan minat anak-anak terhadap
tradisional seperti gamelan, kompang, tarian klasik, dan sebagainya. sains dan teknologi sejak awal lagi bak kata pepatah, melentur buluh
Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang seni biarlah dari rebungnya.
tradisional dan memupuk rasa cinta terhadap warisan seni dan budaya Pihak sekolah perlu memainkan peranan dengan memberikan
negara kita. Irama muzik tradisional juga mampu berkembang dan galakan kepada murid untuk menceburi aliran sains. Guru mata
tidak akan lenyap ditelan gelombang tsunami muzik baharu. pelajaran Sains hendaklah memberikan penekanan terhadap
Kesimpulannya, langkah-langkah untuk memartabatkan seni pembelajaran berasaskan amali di samping penekanan terhadap teori.
budaya di peringkat antarabangsa wajar dilaksanakan. Hal ini Murid akan lebih memahami sesuatu hipotesis dan teori melalui
penting supaya seni dan budaya tradisional melayu tidak hilang eksperimen yang dibuat. Usaha ini dipercayai dapat meningkatkan
ditelan zaman. Semua pihak perlu berganding bahu bagai aur dengan minat murid terhadap sains dan teknologi, sekali gus memupuk
tebing untuk memartabatkan seni dan budaya tradisional kita. Bak budaya sains dan teknologi dalam kalangan generasi muda hari ini.
kata pepatah, hati gajah sama dilapah hati kuman sama dicecah. Seterusnya, institusi pengajian tinggi pula hendaklah
menawarkan lebih banyak kursus yang berkaitan dengan sains
D. Seni Bahasa dan teknologi. Dengan itu, lebih banyak murid berpeluang untuk
1 celotehmu 5 halwa mengikuti pengajian dalam bidang tersebut. Pada masa yang
2 tempat 6 berkhidmat sama, pihak institusi yang berkenaan hendaklah menyediakan
3 sebaiknya 7 pengajaran kemudahan pembelajaran sains dan teknologi yang mencukupi
4 diingatanku 8 tatapan untuk membolehkan murid mengikuti pengajian dengan berkesan.
Di samping itu, insentif kepada murid yang cemerlang dalam bidang
E. Tatabahasa tersebut wajar diberikan sebagai pendorong agar murid berusaha
1 sangat popular untuk menguasai bidang tersebut.
2 di negara kita Di samping itu, Kementerian Pendidikan boleh menganjurkan
3 para pelancong pelbagai karnival dan kempen sains dan teknologi sama ada di
4 pameran seni permainan tradisional peringkat sekolah, daerah atau negara. Pelbagai aktiviti boleh
5 daripada rotan dijalankan sepanjang karnival seperti pertandingan pelancaran
6 paling mudah roket, bot solar, inovasi sains, peraduan menulis esei, pidato,
7 menguji tahap kepintaran melukis poster, dan mencipta puisi bertemakan sains dan teknologi.
8 mempunyai bentuk Kempen yang berterusan ini diyakini dapat memupuk budaya sains
9 di dalam hutan dan teknologi dalam kalangan generasi muda di negara ini.
10 paling cepat Sesungguhnya, bidang sains dan teknologi banyak
mendatangkan faedah kepada kehidupan manusia. Murid hendaklah
memantapkan ilmu dalam bidang ini. Selain itu, semua pihak
TEMA 10: Sains dan Teknologi Pemacu Kemodenan perlu memainkan peranan dalam memartabatkan bidang sains dan
Modul PBD Praktis DSKP teknologi demi kemajuan negara.
A. Mendengar dan Bertutur D. Seni Bahasa
1 membantu kehidupan manusia
2 menyedut semua kotoran dan habuk Kekuatan Kelemahan
3 menjadi lebih mudah S (Strengths) W (Weaknesses)
4 yang bekerja bagi pihak manusia
1 Watak terdiri daripada 1 Hanya menonjolkan satu
5 keupayaan robot sangat terhad
tiga kaum utama di kategori watak, iaitu
6 tidak boleh digunakan
Malaysia murid
7 menyenangkan suri rumah
2 Terdapat unsur penyatuan 2 Tidak menyatakan umur
8 pembedahan mikro
bangsa melalui watak secara khusus
9 mencari maklumat terkini
yang dipilih
10 mampu untuk memilikinya
3 Terdapat pengajaran yang
dapat dijadikan teladan,
B. Membaca
iaitu:
Pada pendapat saya, banyak kesan buruk yang akan berlaku jika kita
• kita hendaklah
mencipta robot yang dapat melakukan tugas manusia. Seperti yang
menyokong barangan
kita sedia maklum, robot hanya boleh melakukan kerja yang telah
keluaran tempatan agar
diprogramkan. Hal ini dikatakan demikian kerana lama-kelamaan
negara menjadi maju;
manusia akan hilang fungsinya dalam menjalani kehidupan seharian.
• kita hendaklah cinta
Identiti diri manusia itu akan semakin terhakis akibat perubahan gaya
akan negara agar
hidup yang berorientasikan sains dan teknologi semata-mata. Pada
kehidupan lebih
skala yang lebih besar pula, jenayah akan lebih mudah dilakukan
harmoni.
tanpa kawalan. Sebagai contoh, menurut kajian di Amerika Syarikat,

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 9

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 9 1/7/19 10:14 AM


tercemar. Konsep bangunan hijau adalah satu konsep pembinaan
Peluang Ancaman
yang bercirikan teknologi mesra alam. Hal ini dikatakan demikian
O (Opportunity) T (Threats)
kerana bangunan ini menggunakan sumber semula jadi secara
Menerapkan 3 nilai utama, 1 Terdapat unsur tidak efisien. Bangunan ini menggunakan tenaga solar sebagai sumber
iaitu: peka tentang kemajuan pencahayaan. Selain itu, sistem penuaian air hujan digunakan untuk
• nilai berdikari; industri pembuatan menyiram pokok-pokok yang terdapat di bangunan ini. Seterusnya,
• nilai berhemat; negara kerana tidak penggunaan barangan daripada bahan-bahan kitar semula turut
• nilai patriotisme. tahu bahawa barangan diaplikasikan di bangunan tersebut. Kesannya, tahap kesihatan
yang dijual merupakan manusia tidak akan terjejas. Dalam masa yang sama, masalah
barangan buatan peningkatan suhu dapat dikurangkan dan kos penyelenggaraan
Malaysia bangunan ini rendah juga. Kesimpulannya, konsep bangunan hijau
2 Banyak orang yang ini perlulah diwujudkan di seluruh negara supaya kualiti alam
beranggapan bahawa sekitar kita sentiasa terpelihara.
barangan buatan
Malaysia tidak berkualiti C. Membaca
Tayar terbuang dapat diproses untuk dijadikan bahan asas untuk
E. Tatabahasa kegunaan industri pembuatan. Selain itu, tayar terbuang dapat
1 membebaskan tenaga dijadikan pasu bunga yang cantik dengan cara kita mengecatnya
2 sesuatu penyakit menggunakan warna-warna yang menarik. Tayar terbuang dapat
3 para doktor diubah menjadi pasu yang lebih menarik juga. Seterusnya, sebuah
4 untuk membunuh sel kanser taman bunga mini dapat dihasilkan juga. Yang menariknya, tayar
5 teknik membaja terbuang dapat dijadikan kerusi atau kolam air untuk sebuah taman
6 yang lebih baik mini yang indah juga. Akhir sekali, tayar terbuang dapat digunakan
7 larutan radioaktif sebagai tong sampah.
8 alat komunikasi
9 lebih murah Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
10 pembangunan negara Kelebihan Kitar Semula
– Mengelakkan pencemaran alam sekitar
FOKUS KBAT – Menjimatkan penggunaan sumber alam yang semakin berkurang
Pemahaman (KOMSAS – Prosa Tradisional) – Menyedarkan masyarakat tentang kepentingan mencintai alam
(i) Perkara yang dilakukan oleh Maharaja Indera Angkasa sekitar
setelah anakanda baginda dilahirkan ialah baginda datang lalu – Mengurangkan kuantiti sampah yang terdapat di negara kita
menyambut anakandanya itu. Seterusnya, baginda memangku
anakandanya serta dinamakannya sebagai Tuan Puteri Nila D. Menulis
Kesuma. Aku Anak Tani
(ii) Nilai murni yang terdapat dalam prosa tradisional tersebut ialah Aku anak tani
nilai kasih sayang. Contohnya, kesemua inang pengasuh Maharaja walau tidak mewah harta
Marakarma terlalu sayang kepada Maharaja Marakarma kerana tetapi tetap rasa bahagia.
baginda mempunyai paras rupa yang elok dan berbudi pekerti.
Aku anak tani
Selain itu, terdapat nilai menghargai. Contohnya, Maharaja
tanah lumpur yang hanyir
Indera Angkasa amat menghargai keputeraan anakandanya,
ikan-ikan yang berkejar-kejaran
iaitu Tuan Puteri Nila Kesuma dengan mengadakan sambutan
menjadi permainan saban hari.
secara besar-besaran.
(iii) Pada pendapat saya, kelahiran Tuan Puteri Nila Kesuma disambut Aku anak tani
dengan sebegitu meriah kerana baginda berasa sangat gembira aku melihat ayah membanting sawah
mendapat seorang puteri. Selain itu, sambutan itu sebagai simbol aku melihat ayah menanam padi
raja berkedudukan tinggi yang tidak sama dengan rakyat biasa. namun kini,
Seterusnya, supaya rakyat jelata mengetahui akan keputeraan teknologi moden mengubah kehidupan para petani.
anakanda Maharaja Indera Angkasa di negeri tersebut.
Walaupun aku hanya anak tani
aku mahu belajar sungguh-sungguh
TEMA 11: Alam Anugerah Terindah sehinggalah aku berjaya
menggenggam segulung ijazah
Modul PBD Praktis DSKP
aku mahu membanggakan ayah dan ibu
A. Mendengar dan Bertutur aku mahu membuktikan
Pada pendapat saya, banyak punca yang menyebabkan peningkatan anak tani boleh berjaya juga.
kematian hidupan liar. Antaranya termasuklah berlakunya penerokaan
hutan secara berleluasa untuk tujuan pembangunan. Di samping itu, E. Tatabahasa
terdapat sesetengah pemburu yang gemar melakukan pemburuan 1 – Kami mandi-manda di air terjun itu.
haram. Hal ini berlaku demikian kerana kurangnya perasaan empati – Kami masuk ke dalam khemah.
terhadap hidupan liar yang semakin terancam Malah, mereka 2 – Datuk tetap meneruskan usaha mencabut rumput di tepi
sanggup mencari keuntungan atas penindasan terhadap hidupan sawah.
tersebut. Seterusnya, masalah pencemaran alam merupakan salah – Sudah keletihan.
satu punca meningkatnya kematian hidupan liar juga. Hal ini 3 – Pemuda itu ditahan.
banyak berlaku terhadap hidupan akuatik akibat daripada masalah – Pemuda itu disyaki terlibat dalam kes pemburuan haram.
pencemaran air. Perubahan suhu dunia turut menjadi pencetus 4 – Wahyuna mengumpulkan barang-barang kitar semula itu di
masalah kepupusan hidupan liar. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam sebuah kotak.
terdapat sesetengah hidupan liar yang tidak dapat menyesuaikan diri – Gan Yin mengumpulkan barang-barang kitar semula itu di
dengan perubahan suhu tersebut. Jelaslah di sini bahawa banyak dalam sebuah kotak.
punca yang menyebabkan kematian hidupan liar di negara kita ini 5 – Pekerja-pekerja majlis perbandaran itu sedang mengalihkan
semakin meningkat. pokok.
– Pokok itu tumbang di tepi jalan.
B. Membaca 6 – Pihak kerajaan amat yakin.
Pada pendapat saya, konsep bangunan hijau ini merupakan salah – Kempen Hari Tanpa Beg Plastik itu akan mendapat
satu usaha yang baik untuk memelihara alam sekitar daripada terus sambutan daripada semua pihak.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 10

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 10 1/7/19 10:14 AM


TEMA 12: Tuah di Bumi Permata Zafril memberitahu isterinya tentang nasib yang menimpa
Modul PBD Praktis DSKP dirinya. Isterinya menasihatinya agar bersabar. Isterinya meminta
Zafril bersangka baik juga kerana mungkin ada rezeki yang lebih
A. Mendengar dan Bertutur baik untuk mereka sekeluarga. Selang beberapa hari daripada
Saudara Hairi: Bolehkah encik memberikan maklumat peristiwa itu, Zafril telah membuat keputusan untuk mengajak
tentang ternakan rusa dan kambing? keluarganya berhijrah ke kampung. Zafril bercadang mahu
Pegawai Veterinar: Boleh, saudara. Untuk pengetahuan mengusahakan tanah pusaka arwah bapanya yang terletak di utara
saudara, ternakan rusa dan kambing mampu negeri Kedah.
menghasilkan pendapatan yang lumayan. Zafril dan isterinya membersihkan tanah pusaka arwah
Hal ini dikatakan demikan kerana kedua- bapanya sedikit demi sedikit. Tanah pusaka itu agak luas dan
dua haiwan ini mempunyai nilai yang tinggi terletak di belakang rumah sahaja. Setelah tanah itu dibersihkan,
di pasaran. Selain itu, penternakan kedua- Zafril dan isterinya mula menanam beberapa jenis sayur seperti
dua haiwan ini tidak memerlukan kos yang cili, sawi, kacang panjang, terung, dan bendi. Setiap hari, Zafril
tinggi kerana haiwan-haiwan ini hanya makan akan menyiram tanamannya dan mencabut rumput-rumput di
tumbuh-tumbuhan. kawasan itu. Dia membubuh baja yang berkualiti pada tanamannya
Saudara Hairi: Oh, begitu! Apakah perbezaan antara kedua- itu juga. Dia berharap agar usahanya dapat membuahkan hasil
dua haiwan ini? yang memuaskan.
Pegawai Veterinar: Sebenarnya, memang terdapat beberapa Selang beberapa bulan, tanaman yang diusahakan oleh Zafril
perbezaan antara rusa dan kambing. Antara mula menampakkan hasil yang sangat memuaskan. Dia memetik
perbezaannya termasuklah dari segi penjagaan. hasil tanamannya itu lalu menjual hasil tanamannya di pasar yang
Rusa lebih mudah untuk diternak berbanding berdekatan. Banyak orang yang memuji kualiti hasil tanaman yang
dengan kambing yang memerlukan penjagaan dijual oleh Zafril itu. Zafril meneruskan usaha menanam pelbagai
lebih rapi. Selain itu, rusa merupakan haiwan jenis sayur lagi. Dia turut menjaga kualiti tanamannya. Zafril
yang tahan penyakit berbanding dengan mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak Jabatan Pertanian
kambing kerana kambing lebih mudah untuk memajukan sektor pertanian itu di kampungnya. Pihak
diserang penyakit bermusim. Seterusnya, Jabatan Pertanian bersetuju untuk membantu Zafril.
tanduk rusa dapat digunakan untuk tujuan Akhirnya, berkat kegigihan Zafril, hasil tanamannya mula
perubatan, manakala susu kambing dapat dijual di luar daerah. Zafril berjaya mendapatkan bantuan daripada
digunakan untuk menghasilkan pelbagai pihak Jabatan Pertanian untuk memasarkan hasil tanamannya.
produk. Pendapatan Zafril semakin bertambah. Zafril sungguh bersyukur.
Saudara Hairi: Baiklah, encik. Dengan maklumat yang telah Walaupun dia tidak dapat meneruskan kerjaya di ibu kota, dia
diberikan lebih mudah untuk saya membuat dapat menjadi petani yang berjaya. Dia berharap agar dia dapat
keputusan. Terima kasih, encik. menjadi ikon kepada golongan petani muda yang berada di luar
Pegawai Veterinar: Baguslah kalau begitu. Ya, sama-sama sana juga. Dia memasang azam untuk meluaskan pasaran sayur-
saudara. sayurannya ke seluruh negara.

B. Membaca
Poster menunjukkan manfaat lemon untuk kesihatan. Antara D. Seni Bahasa
manfaat lemon termasuklah mampu untuk menurunkan berat 1 berbudi pada tanah, pasti akan mendapat hasilnya
badan. Hal ini dikatakan demikian kerana lemon dapat membantu 2 bagai aur dengan tebing
untuk mengeluarkan toksik dalam badan. Selain itu, lemon 3 mencari jalan
dapat menyihatkan kulit juga. Lemon mengandungi vitamin C 4 serampang dua mata ini
yang berperanan sebagai antioksidan dan membantu kulit 5 sudah terang lagi bersuluh
kelihatan awet muda. Seterusnya, lemon dapat memperbaik 6 jika tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya
sistem pernafasan. Dalam hal ini, lemon dapat membantu untuk
mencegah pertumbuhan bakteria yang terdapat dalam mulut.
Lemon mengandungi kandungan vitamin yang tinggi juga. Yang E. Tatabahasa
pastinya, vitamin tersebut mampu untuk merawat tekanan darah 1 Salah sebuah kawasan rekreasi dan pelancongan yang
tinggi. Di samping itu, lemon kaya dengan antioksidan yang dapat terkemuka di negara kita Taman Negara Endau-Rompin.
meningkatkan sistem imunisasi seseorang. Akhir sekali, lemon 2 Terletak di legeh Sungai Endau dan Sungai Rompin di Johor
dapat mengimbangkan kandungan PH badan kerana lemon sejenis bersempadan dengan Pahang khazanah berharga berbentuk
buah yang beralkali. Kesimpulannya, terdapat banyak manfaat taman negara ini.
lemon yang baik untuk kesihatan jika diambil dengan cara yang 3 Mempunyai bentuk muka bumi yang menarik taman negara
betul. ini.
4 Kawasan air terjun yang paling cantik Air Terjun Buaya
Sangkut.
Aktiviti PAK-21: Pasangan Berbual (Talk Partners) 5 Di sini juga dapat kita lihat pelbagai jenis serangga dan burung
Cadangan Jawapan yang jarang-jarang kita temukan di tempat lain.
Hasil Kajian Khasiat Buah Delima
– Mengandungi antikoksidan yang sangat tinggi berbanding
dengan buah anggur merah
– Mampu mencegah penyakit jantung
TEMA 13: Perindustrian
– Mampu menguatkan daya ingatan seseorang
– Mampu melindungi ginjal daripada racun berbahaya MODUL PBD PRAKTIS DSKP
– Memberikan zat kepada tubuh badan serta menyegarkan badan A. Mendengar dan Bertutur
– Melawan radikal bebas yang dapat merosakkan sel di dalam – Boleh, Izham. Antara kelebihan menjalankan perniagaan trak
badan kita makanan termasuklah konsepnya yang menarik dan unik, berada
di lokasi tumpuan orang ramai, menjual pelbagai jenis makanan,
C. Menulis dan suasananya lebih santai daripada suasana di kedai makan.
Selepas 10 tahun Zafril bekerja di salah sebuah syarikat yang – Cabaran yang dihadapi oleh peniaga trak makanan ini
terletak di ibu kota, dia telah diberhentikan kerja sebagai arkitek. termasuklah kesulitan untuk mendapatkan bantuan bagi
Zafril diberhentikan kerja kerana syarikat tersebut menghadapi menjalankan perniagaan. Selain itu, mereka sukar untuk
masalah kewangan. Zafril berasa sedih dan buntu memikirkan mendapatkan lesen perniagaan dan menghadapi masalah untuk
masa depan dirinya dan keluarganya. Berbagai-bagai persoalan mendapatkan tapak yang betul-betul konsisten bagi menjalankan
berlegar-legar di fikiran Zafril akibat daripada peristiwa tersebut. perniagaan mereka.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 11

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 11 1/7/19 10:14 AM


B. Mendengar dan Bertutur Rangkap Kedua:
Melihat segala peralatan yang ada,
Isi Tersurat Isi Tersirat
Hati tidak sabar ingin mencuba,
1 IKS dapat meningkatkan Memberikan peluang kepada Bertemu seorang usahawan muda,
ekonomi masyarakat masyarakat luar bandar Berpandangan jauh itulah sifatnya.
untuk mendapatkan sumber
pendapatan Rangkap Ketiga:
Industri sukan hebat teknologinya,
2 IKS dapat membuka dan Mengurangkan masalah Bergerak seiring edaran masa.
memberikan peluang pengangguran Beberapa rakan diajak bersama,
pekerjaan kepada Meneroka sukan di alam maya.
masyarakat
Rangkap Keempat:
3 IKS dapat mengurangkan Mengurangkan kos duti Permainan video bukan sebarang,
kebergantungan terhadap import negara Perlu belajar cara berperang,
barangan import Tidak sedar hari semakin petang,
4 IKS dapat meningkatkan Menarik minat pelabur asing Baik berhenti segera kita pulang.
imej negara di mata dunia
Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
C. Membaca Impak Positif Permainan video e-sukan kepada remaja
Bahan grafik menunjukkan cabaran revolusi industri 4.0 yang – Para remaja berpeluang untuk bertanding dengan pemain-
bakal dihadapi oleh Malaysia. Industri 4.0 ini merupakan salah pemain dari seluruh negara
satu keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia – Mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfedah
secara langsung. – Mewujudkan peluang pekerjaan baharu yang menarik kepada
Antara cabaran yang perlu kita hadapi termasuklah berlakunya golongan muda seperti peminat profesional permainan video,
risiko keselamatan dan kebocoran data peribadi secara mendadak. pengurus, jurulatih, pemasar, penganalisis, penganjur acara, dan
Hal ini akan menyebabkan pengguna kehilangan privasi terhadap sebagainya
data peribadi dan mungkin data peribadi tersebut akan digunakan – Memberikan ganjaran yang lumayan menerusi pertandingan
untuk pelbagai kesalahan jenayah siber. Selain itu, sektor yang sering dianjurkan di luar negara
industri di negara kita terpaksa melaburkan kos yang besar untuk – Menghindarkan para remaja daripada terlibat dalam kegiatan
mendapatkan teknologi baharu yang bernilai tinggi. Hal ini akan jenayah dan gejala sosial.
menjejaskan industri kecil yang tidak mampu untuk mengeluarkan
modal operasi yang besar. E. Tatabahasa
Seterusnya, premis perniagaan tidak akan diperlukan lagi. Hal Ayat Aktif Ayat Pasif
ini dikatakan demikian kerana urusan perniagaan akan dijalankan
secara atas talian. Akhir sekali, dalam menghadapi revolusi 1 Manusia mula Mesin-mesin mula dicipta
industri 4.0 ini kita memerlukan pekerja yang perlu mempelajari mencipta mesin-mesin oleh manusia untuk
pelbagai kemahiran baharu. Hal ini mungkin akan mendatangkan untuk meningkatkan meningkatkan produktiviti.
masalah terhadap pekerja yang telah berusia kerana mereka perlu produktiviti.
mempelajari teknologi yang baharu pula.
2 Pada kurun ke-19, Peralatan yang berasaskan
Kesimpulannya, revolusi perindustrian ini akan menyebabkan
manusia telah mencipta elektrik telah dicipta oleh
berlakunya perubahan besar terhadap negara dan kita perlulah
peralatan yang berasaskan manusia pada kurun ke-19.
sentiasa bersedia untuk menghadapinya.
elektrik.

Aktiviti PAK-21: Kerusi Panas (Hot Seat) 3 Mereka sudah mula Minyak dan gas sudah mula
menggunakan minyak dan digunakan oleh mereka pada
Cadangan Jawapan gas pada zaman ini. zaman ini.
Murid 1: Siapakah yang memperkenalkan istilah Industri 4.0?
Pakar Industri: Istilah ini diperkenalkan oleh warga Jerman sejak 4 Penggunaan mesin akan Fungsi buruh akan
tahun 2011. menggantikan fungsi digantikan oleh penggunaan
Murid 2: Apakah yang dimaksudkan dengan Industri 4.0? buruh pada masa hadapan. mesin pada masa hadapan.
Pakar Industri: Industri 4.0 ialah Revolusi Perindustrian Keempat.
Revolusi ini adalah berkaitan tentang mesin yang 5 Para pekerja akan Sistem sensor dan komputer
dapat menghantar, menerima, dan bertindak menggunakan sistem akan digunakan oleh para
mengikut arahan yang disambungkan kepada sensor dan komputer pekerja untuk mengemas
sistem pengacaraan setempat. Mesin tersebut turut untuk mengemas kini data kini data secara automatik.
disambungkan melalui rangkaian komunikasi yang secara automatik.
membolehkan mesin berkenaan berinteraksi dengan
6 Evolusi industri keempat Kualiti hidup masyarakat
mesin lain serta manusia untuk mengeluarkan
akan meningkatkan kualiti di seluruh dunia akan
barangan dan menjalankan perkhidmatan dengan
hidup masyarakat di ditingkatkan oleh evolusi
cekapnya.
seluruh dunia. industri keempat.
Murid 3: Nyatakan kepentingan industri 4.0 kepada negara?
Pakar Industri: Antara kepentingan industri 4.0 kepada negara
termasuklah dapat memudahkan kerja, dapat
meningkatkan produktiviti sektor industri negara,
TEMA 14: Ekonomi Mapan, Negara Makmur
dapat menambahkan jumlah pelabur asing dan Modul PBD Praktis DSKP
meningkatkan sumber ekonomi sesebuah negara. A. Mendengar dan Bertutur
Kumar: Saya ingin mencadangkan kelab kita menjual pelbagai
D. Menulis jenis minuman berperisa. Hal ini dikatakan demikian
Rangkap Pertama: kerana kosnya yang agak rendah dan keuntungannya
Pusat siber baru dibuka, pula tinggi.
Pusat Sukan E-Siber diberi nama, Syifa: Bagus juga cadangan kamu itu, Kumar. Saya pula
Beberapa rakan diajak bersama, ingin mencadangkan agar persatuan kita menjual nasi
Meneroka sukan di alam maya. kerabu. Saya boleh mendapatkan bantuan daripada ibu

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 12

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 12 1/7/19 10:14 AM


saya kerana setiap pagi ibu saya menjual nasi kerabu Gagah bentara ke tanah Bentan,
di kawasan perumahan kami. Membawa gendang diiringi nobat;
Chong Wai: Wah, menarik cadangan kamu! Nasi kerabu Beradu suara mencari kekuatan,
merupakan salah satu sajian makanan yang sangat Ayuh berdendang jika bersuara hebat.
seimbang. Sebagai tambahan, saya rasa elok kita
menjual rojak buah juga. Makanan ini mudah untuk Terlihat kelibat seorang kerabat,
disediakan dan rasanya sungguh enak. Pasti banyak Petang hari menuju ke jeti;
murid yang tertarik akan jualan kita. Bagaimanakah Jualan hebat menarik minat,
pendapat kamu sebagai pengerusi persatuan ini Mari membeli hiburkan hati.
dengan cadangan-cadangan kami Syafiq?
Shafik: Saya bersetuju dengan pendapat kalian semua. Jika Mari bersandar rehatkan diri,
kita berjaya menjual makanan dan minuman yang Penat bekerja memasang jermal;
dicadangkan oleh kalian tadi, sudah pasti persatuan kita Bukan sekadar hiburkan hati,
akan mendapat keuntungan yang banyak. Oleh itu, kita Mari berbelanja sambil beramal.
dapat menambahkan wang tabungan persatuan kita lagi
untuk keperluan pada masa yang akan datang. Aktiviti Pelibatan Ibu Bapa (PIB)
B. Membaca Cadangan Jawapan
Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) memberikan Manfaat Karnival Keusahawanan
perlindungan kepada murid-murid prasekolah, sekolah rendah, – Menggalakkan murid-murid untuk menceburi bidang
sekolah menengah, dan murid tingkatan enam. Tempoh perlindungan keusahawanan
adalah sepanjang murid tersebut belajar di sekolah kerajaan atau – Melahirkan murid yang berani untuk menjalankan perniagaan
di sekolah bantuan kerajaan. Antara skop perlindungan skim – Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan ahli kumpulan
ini termasuklah kematian, lumpuh, kehilangan penglihatan atau – Mengeratkan perpaduan antara kaum
anggota badan, khairat kematian, elaun tunai hospital, dan elaun – Melahirkan murid yang kreatif untuk menghasilkan sesuatu
kerusi roda. Skim perlindungan ini amat penting kepada murid- produk
murid sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini
semasa berada di sekolah atau di luar sekolah. Sekiranya murid E. Tatabahasa
meninggal dunia akibat sakit biasa, ibu bapa atau waris murid Cakap Pindah
akan mendapat bantuan khairat kematian. Kesimpulannya, pihak Puan Anisa menyapa Puan Helen yang banyak membeli barang.
kerajaan amat mementingkan keselamatan dan nyawa murid yang Puan Helen memberitahu Puan Anisa bahawa pada hari itu ada
berulang-alik ke sekolah pada setiap hari. Melalui skim ini, ibu jualan murah di Pasar Raya Maju. Banyak barangan keperluan
bapa atau waris tidak terbeban dengan kos rawatan sekiranya anak- seperti beras, minyak masak, susu, serta tepung turut dijual
anak mengalami kemalangan atau dimasukkan ke hospital. dengan harga yang murah. Puan Anisa memuji sikap Puan Helen
yang bijak mengurus kewangan keluarga kerana beliau membeli
C. Menulis barang-barang keperluan ketika pasar raya sedang mengadakan
Ramly Food Processing Sdn. Bhd. merupakan sebuah syarikat jualan murah. Puan Helen menyatakan bahawa mereka mestilah
perniagaan bumiputera yang terkenal dalam industri pembuatan berbelanja dengan bijaknya. Melalui cara tersebut, Puan Helen
produk makanan berasaskan daging lembu, daging ayam, dan dapat menjimatkan kos perbelanjaan untuk membeli barang-
hasil laut berjenama Ramly. Syarikat ini telah diasaskan pada tahun barang keperluan harian. Wang yang tidak dibelanjakan pula dapat
1984 dan dimiliki sehingga kini oleh Dato’ Haji Ramly dan Datin disimpan di bank untuk kegunaan pada masa depan. Puan Anisa
Hajah Shala Siah. Perniagaan ini bermula daripada cetusan idea bersetuju dengan pendapat Puan Helen. Puan Anisa menyatakan
dan hasrat murni untuk mengeluarkan produk yang halal, bersih, bahawa jika mereka berbelanja dengan bijaknya, banyak manfaat
dan bermutu tinggi. Kini, syarikat ini telah mempunyai kilang yang akan diperoleh mereka. Kemudian, Puan Anisa ingin tahu
pemprosesan di Taman Perindustrian IKS, Mukim Batu, Kuala tentang tempoh jualan murah tersebut akan diadakan. Puan Helen
Lumpur. Syarikat ini banyak menawarkan peluang pekerjaan menyatakan bahawa berdasarkan iklan yang dilihatnya, jualan
dalam bahagian pengurusan, pengeluaran, dan pemasaran produk. murah itu akan diadakan sehingga hari Ahad minggu depan. Puan
Ramly Mokni ialah seorang tokoh usahawan Melayu yang Anisa mengucapkan terima kasih atas maklumat yang diberikan
telah mengecapi kejayaan dalam bidang keusahawanan dengan oleh Puan Helen. Puan Helen membalas ucapan tersebut.
cemerlang sekali. Beliau patut diteladani oleh usahawan-
usahawan bumiputera yang lain. Kejayaan beliau tidak diperoleh Aktiviti PAK-21: Fikir- Pasang-Kongsi (Think-Pair-Share)
dalam sekelip mata sahaja. Seperti yang kita sedia maklum,
beliau telah mengharungi pelbagai cabaran sebelum menempa Cadangan Jawapan
kejayaan dalam perniagaan ini. Buktinya, beliau mula menjalankan Kepentingan Amalan Berjimat Cermat
perniagaan dengan menjual burger di gerai kecil sehingga berjaya Murid 1:
membuka kilang untuk mengeluarkan daging burger daripada 300 – Sebagai persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan
keping sehari kepada 100,000 keping sehari. pada masa akan datang
Selepas 20 tahun berlalu jualan tahunan syarikatnya – Dapat mengurangkan perbelanjaan keluarga pada setiap bulan
telah mencatat sehingga RM100 juta. Ramly mengembangkan – Dapat menggunakan wang simpanan untuk membantu golongan
perniagaannya dengan menghasilkan produk-produk lain yang lebih memerlukan hasil daripada sikap berjimat cermat
termasuklah nuget, bebola daging, bebola ayam, sosej, daging
kisar, dan sebagainya. Jenama Ramly bukan sahaja terkenal di Murid 2:
Malaysia bahkan juga di Singapura. – Dapat mendidik diri daripada bersikap boros
– Dapat menambahkan jumlah wang simpanan
D. Seni Bahasa – Dapat mengurangkan penggunaan sumber tenaga semula jadi
Pantun Suasana Karnival Keusahawan dan sumber alam
Sungguh berkenan di hati hamba,
Memetik bidara di Bukit Jana; FOKUS KBAT
Karnival Keusahawanan menjelang tiba, Pemahaman (KOMSAS – Cerpen)
Pelbagai acara meriahkan suasana. (i) Perwatakan Hisyam yang dapat diperoleh dalam petikan
cerpen “Sekeping Tanah” ialah seorang yang merendah diri.
Indah bersulam kain sutera, Contohnya, walaupun dia memiliki syarikat sendiri, dia lebih
Cantik dipakai oleh kakanda; selesa menjadi pemandu teksi. Selain itu, Hisyam seorang
Tayangan filem warnai acara, yang baik hati. Contohnya, dia menyerahkan jawatan pengurus
Cabutan bertuah menanti anda. syarikat itu kepada kakaknya. Perwatakan yang seterusnya

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 13

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 13 1/7/19 10:14 AM


ialah dia hormat kepada kakaknya. Contohnya, dia menyatakan C. Membaca
bahawa dia setuju dengan apa-apa sahaja keputusan kakaknya. Pada pendapat saya, banyak kelebihan yang terdapat di Taman
(ii) Cara untuk menjaga hubungan adik-beradik ialah sentiasa Negara Royal Belum untuk dijadikan sebagai destinasi pelancongan.
bertanyakan khabar antara satu dengan yang lain. Selain Antaranya, termasuklah para pengunjung berpeluang untuk
itu, elakkan diri daripada memperlekeh adik-beradik kita mengenal tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di dalam
yang hidup dalam serba kekurangan. Akhir sekali, kita hutan. Selain itu, para pengunjung dapat melihat habitat asal haiwan
perlulah membantu adik-beradik kita ketika mereka ditimpa dan tumbuh-tumbuhan. Mereka dapat melihat flora dan fauna yang
kesusahan. kini diancam kepupusan juga. Di samping itu, para pengunjung
dapat menyedut udara yang bersih dan nyaman. Taman ini cantik
kerana diliputi dengan pemandangan yang menghijau. Akhir sekali,
TEMA 15: Destinasi Misteri taman negara ini sesuai untuk dijadikan tempat untuk menjalankan
aktiviti meredah hutan kerana kawasan hutannya yang sungguh
Modul PBD Praktis DSKP luas. Kesimpulannya, Taman Negara Royal Belum amatlah sesuai
A. Mendengar dan Bertutur untuk dijadikan destinasi pelancongan kerana taman ini banyak
Nazif: Saya dan Danny tertarik untuk menyertai aktiviti kelebihannya.
pelancongan pada bulan Mac nanti. Antara aktiviti yang
dijalankan termasuklah aktiviti selam skuba dan selam D. Menulis
snorkel di Pulau Tioman serta melawat ke Taman Negara. Usaha-usaha Memajukan Sektor Pelancongan di Malaysia
Kamu pula bagaimana? Oleh: Norelina binti Zainal
Prem: Saya pula tertarik untuk menyertai aktiviti yang diadakan Sektor pelancongan di negara kita dilihat semakin berkembang
pada bulan April. Hal ini disebabkan oleh perasaan saya maju dan menjadi sumber pendapatan negara yang utama.
yang sungguh teruja untuk menyertai pertandingan luncur Terdapat banyak hotel bajet, inap desa, dan kawasan peranginan
air. Pada pendapat saya, pertandingan tersebut agak dibuka seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Kerajaan melalui
mencabar. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya telah menggerakkan
Nazif: Saya memahami keinginan kamu itu. Namun begitu, pada semua agensinya untuk memastikan sektor pelancongan
tarikh 6 – 7 April tersebut sekolah kita akan mengadakan berkembang pesat sejajar dengan pembangunan negara. Namun
kem motivasi khas untuk murid-murid tingkatan tiga. begitu, masih ada ruang dan peluang yang wajar dimanfaatkan oleh
Prem: Oh, begitu! semua pihak untuk memajukan sektor ini.
Nazif: Kami memilih untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang Antara usaha yang dapat dilaksanakan termasuklah pihak
diadakan pada bulan Mac itu kerana semua aktiviti itu kerajaan perlulah menambah baik kemudahan pengangkutan awam
akan diadakan pada waktu hujung minggu dan pada waktu dan sistem komunikasi yang terdapat di negara kita. Hal ini penting
cuti sekolah. Oleh itu, dapatlah kita mengisi masa lapang bagi memudahkan pelancong untuk bergerak dari satu tempat ke
dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Memandangkan satu tempat yang lain. Kemudahan tersebut sangat penting kepada
kesemua aktiviti itu merupakan aktiviti yang pertama kali para pelancong. Misalnya, banyak pelancong yang datang ke
kita sertai maka kita akan memperoleh pengalaman yang negara kita untuk menikmati keindahan pulau dan pantai. Oleh
baharu juga. itu, pihak kerajaan harus mengambil insiatif untuk menambahkan
Prem: Benar, pendapat kamu itu. Oleh itu, saya bersetuju untuk kemudahan perkhidmatan bot atau feri di sekitar kawasan pulau-
menyertai kesemua aktiviti yang akan disertai oleh kalian pulau yang terdapat di negara kita. Hal ini dapat memudahkan
pada bulan Mac itu nanti. pelancong menikmati keindahan alam semula jadi.
Selain itu, pihak kerajaan disarankan untuk memperkenalkan
B. Mendengar dan Bertutur pelbagai produk pelancongan yang dapat menarik minat para
Laila: Baru-baru ini saya ada membaca artikel tentang sikap pelancong. Misalnya, program pelancongan inap desa, pelancongan
masyarakat kita yang memandang sepi terhadap hasil produk kesihatan, agropelancongan, ekopelancongan, dan seumpamanya
kraf tangan negara. Pada pendapat kamu, mengapakah hendaklah dikembangkan di negara kita ini. Produk pelancongan
masalah ini berlaku? yang diperkenalkan mestilah dapat menarik hati pelancong-
Erina: Pada pendapat saya, banyak faktor yang menyebabkan pelancong di dalam dan di luar negara. Biasanya pelancong luar
masalah ini berlaku. Antara puncanya termasuklah sikap mahu melihat sesuatu yang tidak ada di negara mereka. Oleh itu,
masyarakat di negara kita yang lebih gemar membeli produk kita harus mengambil peluang untuk memperkenalkan keunikan
import. Hal ini disebabkan oleh pemikiran sesetengah negara ini dengan mengetengahkan budaya hidup dan kesenian
masyarakat yang merasakan bahawa produk kraf tangan masyarakat tempatan.
kita tidak mempunyai reka bentuk yang menarik berbanding Seterusnya, kemudahan penginapan para pelancong di negara
dengan produk dari luar negara. Begitu juga dengan kita perlulah dinaik taraf oleh pihak pengurusan pusat penginapan.
tanggapan segelintir masyarakat yang menganggap bahawa Kebanyakan pelancong yang datang ke Malaysia tertarik akan harga
kualiti produk kraf tangan kita kurang bermutu. Faktor yang serta pakej penginapan yang murah tetapi dalam masa yang sama
seterusnya ialah para penjual produk kraf tangan tempatan menawarkan perkhidmatan yang berkualiti. Pihak pengurusan inap
sukar mendapat peluang untuk memasarkan produk kraf desa boleh menawarkan pelbagai keunikan kepada para pelancong
tangan mereka ke seluruh pelosok negara. Akhir sekali, juga seperti menikmati keenakan buah-buahan tempatan di dusun,
kurangnya sambutan daripada pihak kerajaan dan media meredah hutan, mandi-manda di sungai, menaiki rakit, dan
massa dalam mempromosikan produk kraf tangan turut sebagainya. Dengan cara ini, pastinya bilangan pelancong yang
menyumbang kepada masalah ini. datang ke negara kita akan bertambah dari semasa ke semasa.
Laila: Oh, begitu! Apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan Akhir sekali, pihak kerajaan sewajarnya menganjurkan pelbagai
bagi memajukan produk kraf tangan ini, Erina? acara antarabangsa dengan lebih kerap. Para pelancong bukan sahaja
Erina: Langkah yang dapat dilakukan ialah masyarakat di negara datang ke negara kita untuk melibatkan diri dalam acara-acara yang
kita disarankan supaya mengamalkan sikap suka membeli dianjurkan, malahan mereka berpeluang untuk melawat ke tempat-
produk kraf tangan tempatan seperti baju, beg tangan, tempat menarik di negara kita juga, bak kata peribahasa sambil
bakul, kasut, dan sebagainya. Selain itu, masyarakat negara menyelam minum air. Oleh itu, pihak kerajaan dan pihak swasta
kita perlu yakin dan memandang tinggi terhadap kualiti perlulah sentiasa bekerjasama untuk merancang pelbagai acara
produk kraf tangan negara. Seterusnya, pihak pengeluar antarabangsa yang sesuai untuk dijalankan di negara kita.
produk kraf tangan ini perlulah lebih giat memasarkan Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah yang dapat
produk mereka ke seluruh pelosok negara. Akhir sekali, dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan sektor pelancongan
pihak kerajaan dan media massa mestilah berganding di negara kita. Semua pihak hendaklah tampil dan menunjukkan
bahu untuk mempromosikan produk kraf tangan negara iltizam yang tinggi untuk membantu kerajaan mempromosikan
dengan mengadakan pelbagai pameran dan karnival untuk Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang hebat, bak kata
memajukan lagi industri kraf tangan negara. pepatah kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 14

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 14 1/7/19 10:14 AM


E. Menulis laman blog Abang Shahrul. Saya berminat untuk
membeli buku Sejarah Melayu yang diiklankan
Kesalahan Pembetulan dalam blog tersebut. Boleh saya tahu berapakah
1 Taman Mini Bestari Taman Mini Bestari ialah harga buku tersebut?
adalah sebuah taman sebuah taman yang Abang Shahrul: Harga buku tersebut RM10 sahaja.
yang ditemakan bertemakan Alisya: Wah, sungguh murah harga yang ditawarkan!
agropelancongan. agropelancongan. Untuk pengetahuan Abang Shahrul, saya ingin
membeli buku tersebut kerana saya sungguh
2 Lokasinya sungguh amat Lokasinya sungguh strategik/ berminat untuk mengetahui sejarah zaman
strategik kerana terletak amat strategik kerana terletak Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimanakah
kira-kira 20 kilometer kira-kira 20 kilometer dari caranya untuk membeli buku tersebut?
daripada bandar Taiping. bandar Taiping. Abang Shahrul: Caranya mudah sahaja. Selepas ini, saya akan
memberikan nombor akaun bank saya kepada
3 Taman ini semakin para Taman ini semakin diminati kamu bagi tujuan pembayaran. Saya akan
pengunjung minati yang oleh para pengunjung yang mengeposkan buku tersebut kepada kamu apabila
mahu beriadah bersama- mahu beriadah bersama- kamu telah membuat pembayaran. Kamu perlu
sama dengan anggota sama dengan anggota membuat pembayaran dahulu dan menunjukkan
keluarga. keluarga. bukti pembayaran kepada saya. Selepas itu,
4 Untuk makluman anda, Untuk makluman anda, barulah saya akan mengeposkan buku itu kepada
segala bayaran untuk segala bayaran untuk kamu. Urusan pengeposan akan saya lakukan
menjalankan aktiviti di menjalankan aktiviti di secepat mungkin.
dalam taman ini gunakan dalam taman ini Alisya: Oh, begitu! Baiklah, Abang Shahrul. Saya akan
sistem kupon. menggunakan sistem kupon. menyelesaikan urusan pembayaran tersebut pada
petang ini juga. Terima kasih, Abang Shahrul.
5 Semua haiwan di sini Semua haiwan di sini diurus Abang Shahrul: Sama-sama. Kamu boleh berhubung dengan
penjaga taman ini urus oleh penjaga taman ini saya pada bila-bila masa sahaja untuk sebarang
dengan baiknya. dengan baiknya. pertanyaan.
6 Banyak aktiviti-aktiviti Banyak aktiviti yang dapat B. Membaca
yang dapat dijalankan di dijalankan di Taman Mini Pada pendapat saya, petikan cerpen ini berjaya menonjolkan
Taman Mini Bestari ini. Bestari ini. aspek yang baik dari segi akhlak seorang anak kepada kedua-
dua orang tuanya. Hal ini dikatakan demikian kerana watak
F. Menulis utama cerita ini dengan bangganya mengakui di hadapan rakan-
rakan dan pensyarahnya bahawa kejayaan yang diperolehnya itu
Kesalahan Pembetulan
diinspirasikan daripada kedua-dua orang tuanya. Sikap beginilah
1 Rupa-rupanya, Pulau Rupa-rupanya, Pulau yang sebaik-baiknya ada pada diri anak-anak walaupun ibu dan
Tiomanlah destinasi Tiomanlah destinasi misteri bapa kita merupakan golongan yang berpendapatan sederhana
misteri dimaksudkan ayah. yang dimaksudkan ayah. sahaja. Sebagaimana ibu bapa menjaga dan menyayangi kita
dengan sepenuh hati, begitulah yang sepatutnya kita lakukan dengan
2 Selain itu membawa Selain membawa joran, meraikan kejayaan kita bersama-sama dengan mereka. Akhir
joran, kami turut kami turut membawa umpan sekali, kita mestilah sentiasa menghargai jasa dan pengorbanan ibu
membawa umpan sotong. sotong. dan bapa kita untuk melihat kita berjaya dengan menjaga mereka
hingga akhir hayat mereka.
3 Malangnya, hujan turut Malangnya, hujan turun
dengan lebat-lebatnya. dengan lebatnya.
C. Menulis
4 Ketika itu, air laut baru Ketika itu, air laut baru Setiap remaja pasti mengimpikan kerjaya yang menawarkan gaji
hendak dipasang. hendak pasang. yang tinggi selepas bertungkus lumus menamatkan pengajian di
pusat pengajian tinggi pilihan mereka. Oleh itu, sejak peringkat
5 Apabila air laut sudah Apabila air laut sudah sekolah menengah, murid-murid sepatutnya telah menetapkan
pasang, ayah mengajak pasang, ayah mengajak saya matlamat tentang kursus dan kerjaya yang diingini supaya mereka
saya memancing lagi ikan memancing ikan lagi di jeti. mempunyai hala tuju yang jelas. Persoalannya, apakah faktor-faktor
di jeti. yang mempengaruhi remaja dalam pemilihan sesuatu kerjaya?
Faktor minat dan cita-cita murid semasa di bangku sekolah
6 Pada agak-agak pukul Pada kira-kira pukul 10:30
sudah tentu merupakan kriteria utama dalam penentuan pemilihan
10:30 pagi, kami berhenti pagi, kami berhenti
kerjaya. Minat dan cita-cita merupakan dua perkara yang saling
memancing ikan. memancing ikan.
berkait. Sebagai contoh, seseorang murid yang meminati bidang
7 Beliau menunjukkan skrin Beliau menunjukkan skrin seni kulinari hendaklah mengambil jurusan katering penyajian sejak
kamera yang memaparkan kamera yang memaparkan di sekolah menengah lagi. Melalui minat yang mendalam terhadap
video kehidupan laut yang video hidupan laut yang sesuatu kemahiran atau bidang ilmu sudah pastinya murid-murid
sempat dirakamkannya. sempat dirakamkannya. akan berusaha untuk mencapai kerjaya impian mereka.
Selain itu, sokongan dan dorongan daripada ibu bapa
8 Namun begitu, seronok Namun begitu, keseronokan amatlah penting untuk memastikan kerjaya idaman remaja dapat
bercuti di Pulau Tioman bercuti di Pulau Tioman direalisasikan. Hal ini bermakna, remaja yang hanya mempunyai
tidak akan kami lupakan. tidak akan kami lupakan. minat tetapi tidak mendapat restu daripada kedua-dua ibu bapa,
sudah pasti akan hilang semangat untuk meneruskan hasrat mereka.
Sebagai contoh, jika remaja tersebut mempunyai minat untuk
TEMA 16: Mencapai Impian, Menuai Kejayaan menjadi ahli bahasa tetapi ibu bapa mereka berharap agar anak
Modul PBD Praktis DSKP mereka menjadi ahli perniagaan, sudah pasti anak-anak mereka
akan gagal untuk meneruskan kerjaya dalam bidang perniagaan.
A. Mendengar dan Bertutur Seterusnya, remaja yang mengidamkan kerjaya yang diminati
Alisya: Selamat petang, Abang Shahrul. Nama saya, mestilah mempunyai tokoh atau idola sebagai motivasi untuk
Alisya. berjaya. Idola memainkan peranan sebagai suri teladan dalam
Abang Shahrul: Selamat petang, Alisya. Ada apa-apa yang boleh mengenal pasti kemahuan dan matlamat mereka, idola yang
saya bantu? dipilih merupakan seorang yang mempunyai tarikan tersendiri
Alisya: Begini, pada pagi tadi saya telah membuka dan sentiasa bermotivasi dalam bidang kerjayanya. Kerjaya impian

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 15

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 15 1/7/19 10:14 AM


murid tersebut dapat direalisasikan kerana sejarah kejayaan serta Caucasus bersama dengan Puteri Coleoptera dan Bara, tetapi
nilai-nilai positif yang ada dalam diri idola memotivasikan mereka Farhani dan Kim Yong berjaya menyembunyikan diri masing-
untuk berjaya. Tegasnya, seseorang remaja yang ingin berjaya masing. Maharaja Caucasus yang telah menaiki takhta kerajaan
untuk menggapai kerjaya idamannya memerlukan idola sebagai kumbang dengan cara menggulingkan Maharaja Tanduk itu
suri teladan. berasa amat marah apabila Kim Yong dan Farhani gagal
Akhir sekali, faktor gaji yang ditawarkan turut dikenal pasti ditangkap. Maharaja Caucasus mengarahkan tenteranya segera
sebagai faktor utama dalam pemilihan sesuatu kerjaya. Ganjaran mencari Kim Yong dan Farhani yang amat diperlukan untuk
atau gaji merupakan salah satu motivasi kepada para remaja dijadikan bahan uji kaji bagi mencapai impiannya menakluki
untuk menceburi kerjaya tersebut. Kebanyakan graduan memilih dunia dan manusia
pekerjaan yang menawarkan gaji yang setimpal dengan kelulusan
yang dimiliki. Dengan pendapatan yang lumayan, mereka dapat Novel Chot
hidup dengan selesanya. Oleh itu, murid perlu berusaha dari awal (a) kepentingan klimaks – konflik dalam sesuatu cerita menuju
untuk mendapatkan kerjaya yang diimpikan seterusnya dapat kepada klimaks atau puncak dalam sesebuah cerita – peristiwa
memiliki kehidupan yang selesa pada masa akan datang. yang mendapat perhatian yang maksimum – dari klimaks
Tuntasnya, banyak faktor yang menjadi penentu terhadap cerita menuju peleraian
pemilihan sesuatu kerjaya. Murid-murid perlu memiliki matlamat (b) bahagian klimaks dalam novel – Cikgu Sunan datang ke rumah
serta perancangan untuk memperoleh kerjaya yang diimpikan bak Alias dengan bantuan Som. Semasa dia sedang memeriksa
kata pepatah, alang-alang mandi biar basah. Oleh itu, setiap usaha telinga Alias, Chot yang berada di atas dahan pokok langsat
yang dilakukan biarlah sehingga menampakkan hasil. telah meronta-ronta hingga rantainya putus lalu menerkam dan
menggigit lengan Cikgu Sunan. Alias mengambil lembing,
D. Tatabahasa kemudian merodok perut Chot. Chot terkulai dan mati dalam
pelukan Alias
Kesalahan Pembetulan
Novel Justeru Impian di Jaring
1 Setelah tiba di sana, Setelah tiba di sana, suasana (a) kepentingan klimaks – konflik dalam sesuatu cerita menuju
suasana heboh dapat meriah dapat dirasakan oleh kepada klimaks atau puncak dalam sesebuah cerita – peristiwa
dirasakan oleh Asyraf Asyraf sekeluarga. yang mendapat perhatian yang maksimum – dari klimaks
sekeluarga. cerita menuju peleraian
(b) bahagian klimaks dalam novel – Syahir dikehendaki
2 Para-para tetamu Para tetamu dijemput untuk
menggantikan Gopinath ke Jakarta kerana rakannya itu
dijemput untuk masuk masuk ke dalam Dewan
terlibat dalam kemalangan jalan raya. Walaupun dia terpaksa
ke dalam Dewan Tunku Tunku Canselor kerana
menghadapi rintangan apabila diberitahu bahawa emaknya
Canselor kerana majlis majlis akan dilangsungkan
menghidap strok, Syahir tabah melangkahkan kaki ke
akan dilangsungkan sebentar lagi.
Jakarta bagi memikul harapan jurulatih dan negara. Syahir
sebentar lagi.
yang berjaya ke peringkat akhir akan bertemu dengan Andri
3 Pentas utama dewan Pentas utama dewan dihias Mirnawan, iaitu wakil tuan rumah. Akhirnya, Syahir berjaya
dihias dengan begitu dengan begitu indah/ menundukkan wakil Indonesia itu walaupun menghadapi
cukup indah. cukup indah. kesukaran seperti keputusan pengadil yang berat sebelah,
sokongan padu daripada para penyokong Andri, dan kesakitan
4 Saat tersebut memang Saat tersebut memang pada bahagian perut yang dialaminya
ternanti-nanti oleh dinanti-nantikan oleh
mereka setelah bertahun- mereka setelah bertahun- Novel Hempasan Ombak
tahun menimba ilmu dalam tahun menimba ilmu dalam (a) kepentingan klimaks – konflik dalam sesuatu cerita menuju
bidang masing-masing. bidang masing-masing. kepada klimaks atau puncak dalam sesebuah cerita – peristiwa
yang mendapat perhatian yang maksimum – dari klimaks
5 Kini, abang kesayangan Kini, abang kesayangan cerita menuju peleraian
Asyraf telah berjaya Asyraf telah berjaya (b) bahagian klimaks dalam novel – berlaku kebakaran di bengkel
menggenggam serelung menggenggam segulung tempat pengeluaran batik moden. Farid menerima dugaan
ijazah. ijazah. yang menimpanya sebagai takdir. Pihak polis yakin kebakaran
6 Abang Arif menerima Abang Arif menerima skrol itu bermotifkan jenayah lalu meminta Farid mengikutnya ke
skerol ijazah yang ijazah yang disampaikan balai polis untuk diambil keterangan. Di balai polis, Inspektor
disampaikan oleh oleh Canselor Universiti Rusman menjelaskan, pihaknya telah memberkas Mahmood di
Canselor Universiti Malaya. sebuah klinik ketika lelaki itu sedang menerima rawatan kerana
Malaya. tersiram lilin batik. Mahmood mempunyai rekod jenayah dan
merupakan pekerja Syarikat Batik Rajawali. Pemilik syarikat
7 Asyraf menyimpan azam Asyraf menyimpan azam tersebut ialah Mukhtar bin Yusof dan kini pihak polis berusaha
untuk mengikut bekas untuk mengikut jejak untuk memberkasnya
tangan Abang Arif yang langkah Abang Arif yang
sememangnya bijak dalam sememangnya bijak dalam
pelajaran. pelajaran. FOKUS PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
8 Oleh hal yang demikian, Oleh hal yang demikian,
Asyraf menjadikan Abang Asyraf menjadikan Abang Modul PP Praktis PT3
Arif sebagai bahan Arif sebagai sumber Bahagian A
inspirasi bagi dirinya inspirasi bagi dirinya untuk Praktis 1
untuk mengejar cita-cita. mengejar cita-cita. 1 C 2 D 3 B 4 A 5 B
6 A 7 A 8 D 9 D 10 B
11 C 12 D 13 A 14 D
FOKUS KBAT
Novel Tawanan Komander Caucasus Praktis 2
(a) kepentingan klimaks – konflik dalam sesuatu cerita menuju 1 C 2 A 3 A 4 A 5 B
kepada klimaks atau puncak dalam sesebuah cerita – peristiwa 6 A 7 B 8 C 9 D 10 A
yang mendapat perhatian yang maksimum – dari klimaks,
cerita menuju peleraian Praktis 3
(b) bahagian klimaks dalam novel – Haikal, Devnath, dan Wei 1 A 2 B 3 C 4 A 5 A
telah ditangkap sekali lagi dan ditawan oleh tentera Komander 6 C 7 C 8 B

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 16

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 16 1/7/19 10:14 AM


Praktis 4 3 Encik Devan menyatakan rasa kagumnya terhadap keputusan
1 B 2 D 3 A 4 D PT3 anak Encik Ishak yang sungguh cemerlang.
4 Puan Siti mengundang Puan Leela sekeluarga ke majlis
Praktis 5 perkahwinan anaknya di Dewan Anggerik Liparis.
1 D 2 A 3 D 4 B
Praktis 9
Praktis 6 A. 1 Jiran sepakat membawa berkat
1 B 2 A 3 D 4 C 2 Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai
B. 1 (i) Bagai aur dengan tebing
Praktis 7 (ii) Seperti pahat dengan penukul
1 D 2 C 3 A 4 A 2 (i) Seperti hujan jatuh ke pasir
(ii) Seperti telinga kuali
Bahagian B
Praktis 1 TOPIK 2: Pemahaman
1 beliau – baginda Modul PP Praktis PT3
2 Sebilangan orang penduduk – Sebilangan penduduk Bahagian A
3 disembahkan – dipersembahkan Praktis 1
4 perlukan – perlu akan 1 B 2 D 3 B 4 C 5 A

Praktis 2 Praktis 2
1 di dalam – dalam 1 A 2 D 3 D 4 C 5 B
2 anak-anak berikan – diberikan oleh anak-anak
3 Sebaik-baik – Sebaik-baiknya Praktis 3
4 mengulang – berulang 1 C 2 D 3 C 4 C 5 A

Praktis 3 Bahagian B
1 mengumpil Praktis 1
2 menjulang (i) ... menyuap nasi menggunakan tangan kanan
3 mengkritik ... lauk diangkat dengan sopan
4 memudaratkan ... mengunyah makanan secara perlahan-lahan
(ii) ... kesopanan – contohnya, pembaca diajarkan cara-cara
Praktis 4 makan dan minum dalam majlis secara tertib dan sopan
1 perbelanjaan; kepada ( ) ... kepatuhan – contohnya, penjamu selera yang makan dan
2 mengurangkan; yang ( ) minum perlu patuh pada segala etika yang telah digariskan
3 utas; bentuk ( ) dalam majlis tersebut
4 Sila; harap ( ) ... kesederhanaan – contohnya, pembaca diajarkan cara
makan dan minum secara bersederhana dan bukannya
Praktis 5 makan secara berlebihan
1 salah (iii) ... supaya kita dapat menjamu selera dengan keadaan yang
2 betul tenang
3 betul ... menunjukkan diri kita seorang yang bersopan santun
4 salah ... untuk menghormati orang yang makan bersama-sama
dengan kita
Praktis 6
Praktis 2
1 menggembeling – menggembleng
(i) ... memilih kawan yang berhati mulia
2 pelusuk – pelosok
... memilih kawan yang dapat memberi petunjuk
3 kontrek – kontrak
(ii) ... kasih sayang seorang ibu terhadap anak
4 intensip – intensif
... kepentingan ilmu pengetahuan sebagai penyuluh
kehidupan manusia
Praktis 7
(iii) ... menasihatinya agar lebih berhati-hati memilih sahabat
1 sekali gus
pada masa akan datang
2 diimport
... membawanya berjumpa dengan sahabat-sahabat anda
3 efisien
yang baik akhlaknya
... membimbingnya agar mendekatkan diri kepada Tuhan
Praktis 8
A. 1 Persatuan Sains akan menganjurkan lawatan sambil belajar Praktis 3
ke mana?/ Ke manakah Persatuan Sains akan menganjurkan (i) ... mereka segera mengambil kayu
lawatan sambil belajar? ... melontar dan memalu Si Miskin dan isterinya
2 Jumlah peserta rombongan lawatan sambil belajar itu berapa menggunakan kayu
orang?/ Berapa orangkah jumlah peserta rombongan lawatan (ii) ... sikap memandang hina terhadap orang miskin –
sambil belajar itu? contohnya, penduduk kampung telah mengusir Si Miskin
3 Mereka bertolak ke Pusat Sains Negara bagaimana?/ dan isterinya semasa mereka mencari rezeki
Bagaimanakah mereka bertolak ke Pusat Sains Negara? ... kasih sayang seorang suami terhadap isteri – contohnya,
4 Semua anggota rombongan dikehendaki berkumpul di si suami menangis apabila melihat keadaan isterinya yang
mana?/ Di manakah semua anggota rombongan dikehendaki berlumuran darah
berkumpul? (iii) ... pergi berjumpa dengan ketua kampung untuk meminta
B. 1 Kakak dinasihati oleh ibu supaya tidak boros berbelanja. bantuan dan menceritakan perkara yang sebenar
2 Pucuk ubi di belakang rumah sedang dipetik oleh nenek. ... berjumpa dengan tukang ubat untuk memohon simpati
3 Tugasan ini mesti kalian siapkan secepat mungkin. agar luka isteri dapat disembuhkan
4 Majlis rumah terbuka Cikgu Suraya akan kami hadiri.
C. 1 Lilian bertanya kepada Diana tentang cara dia menyelesaikan Praktis 4
masalah matematik itu. (i) ... Muzafar mengagumi semangat mereka untuk turut sama
2 Encik Loke bertanya kepada isterinya tentang tempat dia terlibat dalam ekspedisi tersebut
menyimpan bil telefon yang terbaharu itu. ... Muzafar berasa tugas tersebut unik dan mencabar

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 17

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 17 1/7/19 10:14 AM


(ii) ... kita tidak digalakkan memandang rendah terhadap orang (b) seorang yang bijaksana – contohnya, Farhani bijak
kelainan upaya menyusun strategi untuk menumpaskan tentera kumbang
... kita mestilah berfikir secara rasional dalam membuat Caucasus dengan menggunakan cecair Endosulfan sewaktu
sesuatu keputusan menyelamatkan rakan-rakannya yang ditawan oleh Komander
(iii) ... masyarakat merasakan orang kelainan upaya Caucasus
membebankan mereka (c) seorang yang taat akan ibu bapa – contohnya, Farhani
... masyarakat menganggap jika mereka mengambil berat memaklumkan kepada ibunya tentang rancangannya untuk
terhadap orang kelainan upaya ini reputasi diri mereka mencari kumbang di dusun milik datuknya pada suatu petang
akan tercemar bersama-sama dengan Mira dan Chea Mei
... pihak yang bertanggungjawab tidak menjalankan kempen
kesedaran secara meluas kepada masyarakat supaya
Novel Chot
memuliakan orang kelainan upaya
Watak utama: Alias
(a) seorang yang bertanggungjawab – contohnya, Alias
TOPIK 3: Novel mencari rezeki dengan mengambil upah memetik buah kelapa
Modul PP Praktis PT3 bersama-sama dengan Chot untuk menyara ibunya yang
Praktis 1 lumpuh
Novel Tawanan Komander Caucasus (b) seorang yang sayang akan haiwan peliharaan – contohnya,
Tema – kegigihan remaja berdepan dengan berbagai-bagai cabaran Alias amat menyayangi Chot dan sanggup mencari
dan rintangan haiwan peliharaannya itu di sekeliling kampung semasa Chot
hilang
Persoalan:
(c) seorang yang tidak menyimpan dendam – contohnya, Alias
(a) perbezaan kehidupan dimensi kumbang dengan dunia manusia
menghulurkan tangan untuk bersalaman semasa Cikgu Sunan
– contohnya, Farhani dan Kim Yong dapat merasai perbezaan
datang ke rumahnya walaupun cikgunya itu telah menyebabkan
yang berlaku antara dimensi kumbang dengan dunia manusia
telinganya bengkak dan bernanah
dari segi ketumpatan udara dan tempoh masa berlakunya
sesuatu kejadian atau peristiwa
(b) kasih sayang ibu bapa yang mendalam terhadap anak-anak – Novel Justeru Impian di Jaring
contohnya, Puan Lee, iaitu ibu Kim Yong dan Puan Asmah, Watak utama: Syahir
ibu Farhani amat bersedih atas kehilangan anak mereka yang (a) seorang yang tabah menghadapi dugaan hidup – contohnya,
dilaporkan hilang sewaktu pergi mencari kumbang di dusun sebelum bergelar juara dunia, Syahir telah menghadapi
milik datuk Farhani pelbagai rintangan seperti sikap pilih kasih pihak PBSM,
cemuhan daripada Engku Aiman, sindiran oleh Syed Amiri,
Novel Chot dan sebagainya
Tema – kasih sayang yang terjalin antara manusia dengan haiwan (b) seorang yang taat akan pesanan arwah ayahnya – contohnya,
Persoalan: Syahir sentiasa ingat akan pesanan arwah ayahnya
(a) tanggungjawab seorang anak terhadap ibu – contohnya, Alias yang mengharapkan Syahir memberikan sumbangan
bertanggungjawab menyara ibunya yang lumpuh dengan kepada bangsa dan negara, serta memelihara syariat dalam
mengambil upah memetik buah kelapa bersukan
(b) kesungguhan dalam menuntut ilmu – contohnya, Alias sentiasa (c) seorang yang penyayang – contohnya, Syahir kerap pulang
membawa buku bacaan atau buku kerja yang diselitkan pada ke Bandar Baru Bangi untuk menjenguk ibunya dan sempat
pinggangnya ke mana-mana sahaja. Dia juga akan belajar melawat ibunya yang menghidap strok di hospital sebelum dia
bersama-sama dengan Som selepas mengaji berangkat ke Jakarta

Novel Justeru Impian di Jaring


Tema – ketabahan seorang pemain badminton dalam menghadapi Novel Hempasan Ombak
segala dugaan dan rintangan sebelum bergelar juara dunia Watak utama: Farid
(a) seorang yang penyayang terhadap ahli keluarga – contohnya,
Persoalan: Farid tidak mahu membebankan adik-beradiknya dalam
(a) ketaatan terhadap pesanan yang telah diamanahkan – memajukan syarikat
contohnya, Syahir sentiasa mengingati pesanan arwah ayahnya (b) seorang yang bersikap rasional dalam mengambil tindakan –
agar menjadi anak yang berjaya, berijazah, dan berilmu contohnya, Farid menyerahkan tanggungjawab memadamkan
(b) keberanian untuk mengemukakan pendapat – contohnya, kebakaran yang berlaku di bengkel batik moden itu
Syahir berani mengemukakan pendapat tentang tindakan kepada pasukan bomba serta kakitangan Tenaga Nasional
PBSM yang tidak profesional. Hal ini dikatakan demikian Berhad yang datang untuk memutuskan bekalan elektrik
kerana pihak PBSM tidak mengambil kira rangking dunia bagi mengelakkan kebakaran merebak ke seluruh
BWF untuk menentukan kelayakan mereka bagi mewakili bangunan
negara ke Jakarta (c) seorang yang bertanggungjawab – contohnya, Farid
Novel Hempasan Ombak menjalankan tanggungjawabnya mengurus Syarikat Batik
Tema – kegigihan remaja dalam usaha memajukan syarikat Nusantara dengan baiknya
Persoalan:
(a) kegigihan dalam memajukan dunia perniagaan – contohnya, Praktis 3
Farid gigih belajar mengurus perniagaan daripada pekerja di Novel Tawanan Komander Caucasus
syarikat bapanya yang berpengalaman seperti Tomsiah dan (a) berdikari – contohnya, walaupun Farhani merupakan seorang
Nik Ramly gadis, dia berusaha mencari kumbang di dusun milik datuknya
(b) kesederhanaan dalam kehidupan – contohnya, Farid bersama-sama dengan Mira dan Chea Mei tanpa meminta,
mengekalkan sikap bersederhana dalam menjalani kehidupan bantuan sama ada daripada rakan lelaki sekelasnya, abangnya
walaupun dia memegang jawatan sebagai Pengarah Urusan atau ayahnya
Syarikat Batik Nusantara (b) setia kawan – contohnya, Haikal, Devnath, dan Wei sanggup
menanggung risiko untuk pergi menjejaki kehilangan Farhani
Praktis 2 di rumah usang pada waktu malam disebabkan sifat setia
Novel Tawanan Komander Caucasus kawan yang tinggi dalam jiwa mereka
Watak utama: Farhani (c) keberanian – contohnya, Dara Merah berani menyamar
(a) seorang yang cekal dan tabah – contohnya, Farhani cekal sebagai Dara Bintik untuk menundukkan Maharaja Caucasus
menempuh semua dugaan dan rintangan sepanjang dia menjadi yang gagah dan kuat walaupun Dara Merah hanyalah seekor
tawanan Komander Caucasus kumbang betina

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 18

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 18 1/7/19 10:14 AM


Novel Chot Novel Justeru Impian di Jaring
(a) kasih sayang – contohnya, walaupun Chot hanyalah (a) teknik dialog – contohnya, perbualan antara Syahir dengan
seekor beruk, Alias sangat menyayanginya. Hal ini dapat Azmie. Syahir meminta rakan baiknya itu agar tidak menulis
dilihat apabila Alias sanggup datang lewat ke sekolah perkara yang tidak sepatutnya dalam Mingguan Riadah itu
dan dimarahi oleh Cikgu Sunan demi mencari Chot yang nanti
hilang (b) teknik monolog – contohnya, Syahir bermonolog
(b) keprihatinan – contohnya, Pak Din amat prihatin akan Alias mempertikaikan kemenangan Syed Amiri dalam Kejohanan
yang menghadapi masalah kewangan. Oleh itu, dia tidak mahu Terbuka Johor adalah kerana pengadil perlawanan turut
mengupah orang lain untuk memetik buah kelapa di kebunnya bersekongkol untuk memberikan kemenangan kepada Syed
kecuali Alias dan Chot Amiri
(c) keinsafan – contohnya, Cikgu Sunan berasa insaf akan (c) teknik saspens – contohnya, semasa pertarungan antara Syahir
perbuatannya kerana memarahi Alias sehingga menyebabkan dengan Syed Amiri, pembaca tertanya-tanya pemain yang
Alias terjatuh. Kesannya, telinga kanan Alias bengkak dan akan memenangi perlawanan badminton tersebut. Hal ini
bernanah dikatakan demikian kerana pertarungan antara mereka sangat
sengit, ditambah pula dengan beberapa keputusan pengadil
Novel Justeru Impian di Jaring yang berat sebelah.
(a) kegigihan – contohnya, Syahir dan rakan-rakannya dalam
skuad kebangsaan telah berlatih sungguh-sungguh untuk Novel Hempasan Ombak
mengharungi Kejohanan Terbuka Johor dan Kejohanan Dunia (a) teknik dialog – contohnya, perbualan antara Farid dengan
di Jakarta Tomsiah mengenai kedudukan kewangan Syarikat Batik
(b) kasih sayang – contohnya, Kak Uda sanggup menjaga Nusantara yang kurang memberangsangkan pada waktu itu
emak yang menghidap strok dengan mengambil cuti (b) teknik monolog – contohnya, Farid bermonolog sendiri apabila
kerana menyedari bahawa dia perlu menjaga ibunya yang sakit memikirkan tanggungjawab besar yang perlu dilaksanakan
itu setelah dia dilantik untuk menerajui Syarikat Batik Nusantara
(c) ketegasan – contohnya, Syahir tetap dengan pendiriannya yang sedang berhadapan dengan masalah kewangan
untuk menutup aurat semasa bermain badminton walaupun (c) teknik imbas kembali – contohnya, Lotfi teringat kembali
sesetengah pihak mengkritik tindakannya itu serta peristiwa sewaktu dia normal dan berusia sembilan tahun,
melabelkannya sebagai muslim yang konservatif dia sering mengikuti bapanya, Haji Badrul menghantar batik
keluaran syarikatnya ke serata tempat, termasuklah bandar-
Novel Hempasan Ombak bandar besar di pantai barat dengan menaiki kereta Peugeot
(a) kerajinan – contohnya, Farid rajin mengunjungi bengkel bapanya itu
untuk memantau pekerjanya dan melihat proses penghasilan
batik walaupun dia tidak mempunyai pengalaman dalam Praktis 5
perniagaan Novel Tawanan Komander Caucasus
(b) kerjasama – contohnya, sebagai pekerja yang telah lama (a) rumah Kim Yong – contohnya, tempat Farhani dan rakan-
berkhidmat di Syarikat Batik Nusantara, Tomsiah dan Nik rakannya menziarahi ibu Kim Yong, iaitu Puan Lee untuk
Ramly banyak memberikan kerjasama kepada Farid yang melahirkan rasa simpati dan berkongsi kesedihan atas
baru sahaja mengambil alih syarikat itu setelah kematian Haji kehilangan Kim Yong secara tiba-tiba
Badrul, iaitu bapa Farid (b) pinggir dusun datuk Farhani – contohnya, tempat Farhani
(c) mengenang budi – contohnya, Mokhsein terhutang menunggu kedatangan dua orang rakannya, Mira dan
budi dengan Haji Badrul yang banyak mendidiknya Chea Mei yang akan bersama-sama mencari kumbang
dalam dunia perniagaan sehingga dia berjaya membuka (c) Mahligai Maharaja Caucasus – contohnya, tempat Haikal,
syarikatnya Devnath, dan Wei dibawa oleh tentera kumbang Caucasus
sebagai orang tawanan selain daripada Bara dan Puteri
Coleoptera
Praktis 4
Novel Tawanan Komander Caucasus Novel Chot
(a) teknik dialog – contohnya, perbualan antara Farhani dengan (a) pokok langsat – contohnya, tempat Alias mengikat Chot,
Dara Merah berkaitan rancangan mereka untuk melancarkan iaitu beruk peliharaannya. Alias juga telah membuat
misi menyelamatkan Bara, Puteri Coleoptera, Haikal, rumah kecil daripada kotak sabun di atas pokok langsat
Devnath, dan Wei yang menjadi tawanan Maharaja Caucasus tersebut sebagai tempat untuk Chot berteduh daripada hujan
dan tenteranya dan panas.
(b) teknik imbas kembali – contohnya, Farhani teringat kembali (b) Kampung Dingin – contohnya, kampung Alias dan Som
kisah Puteri Balqis dan kehebatan istananya sebagaimana yang tinggal, iaitu sebuah kampung yang masih mundur tanpa
pernah diceritakan oleh Ustazah Hamizah adanya pembangunan
(c) teknik saspens – contohnya, pembaca tidak menyangka (c) kebun kelapa Pak Din – contohnya, Alias mencari rezeki di
bahawa Haikal berani untuk menjejaki kehilangan Farhani kebun itu sebagai pemetik buah kelapa bersama-sama dengan
di ruangan bawah tanah rumah usang itu pada waktu malam Chot
bersama-sama dengan Devnath dan Wei
Novel Justeru Impian di Jaring
Novel Chot (a) gelanggang latihan badminton – contohnya, skuad badminton
(a) teknik dialog – contohnya, perbualan antara Alias dengan kebangsaan sedang menjalani latihan di bawah kendalian Haji
ibunya yang mengadu tentang Chot, iaitu beruk peliharaannya Marzuki, Engku Aiman, dan Mas Suparman sebagai persediaan
hilang ketika Alias ingin ke sekolah. Ibu Alias menasihatinya awal sebelum Kejohanan Terbuka Johor dan Kejohanan Dunia
agar dia tidak risau akan kehilangan beruknya itu dan segera di Jakarta
pergi ke sekolah sebelum terlewat (b) Taman Shamelin Perkasa – contohnya, pejabat rakan Syahir,
(b) teknik imbas kembali – contohnya, Alias teringat semula iaitu Azmie yang merupakan seorang wartawan terletak di
tentang pesanan yang disampaikan oleh Som pada tiga Taman Shamelin Perkasa. Di sana juga Syahir telah didatangi
hari lalu, iaitu Pak Din menyuruhnya memetik buah kelapa oleh empat orang gadis dan Ratna iaitu, juara program
sebanyak yang mungkin Akademi Impiana.
(c) teknik saspens – contohnya, peristiwa seekor beruk yang (c) Stadium Badminton Istora Senayan/Gelora Bung Karno –
telah ditembak mati kerana merosakkan kebun pisang Budin. contohnya, gelanggang pertemuan dalam Kejohanan Terbuka
Badan Alias menjadi lemah kerana menyangkakan beruk yang Dunia di Jakarta. Di sinilah Syahir telah melakarkan nama
ditembak itu ialah Chot. Pembaca tertanya-tanya sama ada sebagai juara dunia apabila berjaya mengalahkan Andri
beruk yang ditembak itu Chot ataupun bukan Minarwan.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 19

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 19 1/7/19 10:14 AM


Novel Hempasan Ombak (b) kita mestilah berbuat baik dan patuh kepada ibu dan
(a) Pejabat Syarikat Batik Nusantara – contohnya, tempat Farid bapa – contohnya, sebagai seorang anak, Farid mengamalkan
mempelajari selok-belok perniagaan batik daripada dua orang sikap berbudi bahasa dan patuh kepada ibunya, Hajah Zaoyah
kakitangan syarikat yang berpengalaman, iaitu Tomsiah dan (c) kita mestilah mengamalkan sikap hormat-menghormati
Nik Ramly agar hubungan harmoni sesama pekerja dapat dikekalkan –
(b) gerai di bazar MARA di Jalan Banggol – contohnya, Zuraida contohnya, Farid selaku pengurus Syarikat Batik Nusantara
berniaga menjual pakaian sejak tujuh tahun lalu di gerai bazar dan para pekerjanya seramai 57 orang menghormati antara satu
MARA dengan yang lain ketika sama-sama memajukan perusahaan
(c) pekarangan rumah keluarga Farid – contohnya, tempat batik di syarikat itu
berlangsungnya perasmian bengkel baharu Syarikat Batik
Nusantara yang dirasmikan oleh Mokhsein dengan dihadiri
oleh 200 orang penduduk Kampung Losong TOPIK 4: Ulasan dan Ringkasan
Modul PP Praktis PT3
Praktis 6 Praktis 1
Novel Tawanan Komander Caucasus Rajah tersebut menunjukkan maklumat yang Pulau Tioman sebagai
(a) kita hendaklah gigih menempuh sebarang cabaran dan salah satu destinasi pelancongan menarik di Malaysia. Berdasarkan
rintangan – contohnya, Farhani gigih berdepan dengan maklumat dalam rajah tersebut, Pulau Tioman merupakan pulau
berbagai-bagai cabaran seperti peristiwa dia terpaksa terbesar di pantai timur Semenanjung Malaysia. Pantainya berpasir
menyelamatkan diri daripada menjadi orang tawanan tentera halus, bersih, dan air lautnya jernih serta hutannya masih belum
Caucasus dan peristiwa dia dan empat orang sahabatnya yang tercemar. Hal ini menyebabkan pulau tersebut dikunjungi oleh
gigih berikhtiar untuk pulang ke pangkuan keluarga masing- pelancong dari seluruh pelosok dunia terutamanya bagi yang
masing dengan selamatnya meminati aktiviti menyelam skuba. Selain itu, pulau yang pernah
(b) kita hendaklah rajin membuat rujukan sebagai persediaan dinobatkan sebagai pulau tercantik di dunia ini mudah untuk
awal menghadapi satu-satu tugasan – contohnya, Farhani rajin dikunjungi kerana mempunyai pengangkutan udara. Pulau ini
mencari maklumat berkaitan dengan spesies kumbang melalui begitu istimewa kerana mampu menjadi aset pelancongan yang
laman sesawang sebagai persediaan awal untuk memudahkan sangat berharga kepada negara kita. Konklusinya, marilah kita
tugasannya mengenal pasti kepelbagaian spesies kumbang menjaga khazanah alam yang indah ini agar dapat diwarisi oleh
tersebut kelak generasi yang akan datang.
(c) kita hendaklah mencintai budaya dan warisan bangsa
sepunuh hati – contohnya, nenek Chea Mei sangat berbangga Praktis 2
akan dirinya yang berketurunan baba dan nyonya. Dia Rajah menunjukkan peratusan penggunaan Internet dalam
mahir dalam ilmu sulaman dan sentiasa memakai pakaian kalangan masyarakat Malaysia pada tahun 2018. Sebanyak
tradisional yang diadaptasi daripada pakaian Melayu, iaitu 30.5 peratus masyarakat melayari Internet untuk mencari
kebaya nyonya maklumat. Antara maklumat yang dicari termasuklah yang
berkaitan dengan isu-isu semasa, sukan, hobi, dan sebagainya.
Selain itu, 24.5 peratus masyarakat melayari Internet untuk
Novel Chot berkomunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui Internet,
(a) kita mestilah mengamalkan sikap saling menyayangi sesama masyarakat dapat berkomunikasi dengan anggota keluarga,
makhluk – contohnya, Alias amat sayang akan beruk saudara-mara, dan rakan-rakan yang berada di seluruh pelosok
peliharaannya, iaitu Chot sehingga dia sanggup datang lewat dunia. Jumlah masyarakat yang melayari Internet untuk
ke sekolah kerana mencari Chot yang hilang mendapatkan hiburan pula berjumlah 16.4 peratus. Seterusnya, 12.6
(b) kita hendaklah mengutamakan pendidikan dalam kehidupan peratus masyarakat melayari Internet untuk tujuan pembelajaran,
– contohnya, ibu Alias mahu anaknya lebih mengutamakan 10.2 peratus masyarakat melayari Internet untuk tujuan perniagaan,
pelajaran walaupun menyedari Alias perlu memetik buah dan 5.8 peratus masyarakat melayari Internet untuk tujuan-
kelapa untuk menyara kehidupan mereka tujuan lain. Kesimpulannya, masyarakat perlulah menggunakan
(c) kita janganlah menyimpan perasaan dendam – contohnya, kemudahan Internet secara bijak untuk membendung masalah
Alias tidak pernah berdendam dengan Cikgu Sunan walaupun penyalahgunaan Internet dalam kalangan masyarakat yang semakin
telinganya bengkak dan menanah akibat terjatuh kerana menjadi-jadi.
dimarahi oleh Cikgu Sunan. Alias tetap menghulurkan tangan
untuk bersalaman dengan Cikgu Sunan semasa cikgunya itu
datang ke rumahnya Praktis 3
Gambar menunjukkan langkah-langkah mengelakkan kejadian
banjir kilat. Antara langkah yang dapat kita ambil termasuklah
Novel Justeru Impian di Jaring membina benteng penghalang hakisan tanah di tepi sungai. Selain
(a) kita hendaklah berfikiran positif terhadap sesuatu perkara – itu, kita perlulah mengawal aktiviti penebangan pokok kerana
contohnya, Syahir hanya tersenyum dan mengambil positif pokok berfungsi untuk menyerap air hujan yang turun ke bumi.
terhadap kritikan Engku Aiman yang mempertikaikan Seterusnya, kita perlulah membersihkan sungai dengan mengutip
permainannya yang dikatakan agak lembap, kelam-kabut, dan sampah yang dibuang ke dalam sungai. Langkah ini penting kerana
mudah terikut-ikut akan rentak lawan sampah tersebut menyebabkan air sungai tidak dapat mengalir
(b) kita tidak seharusnya memandang rendah terhadap orang lain dengan lancarnya. Akhir sekali, kita haruslah memperdalam
– contohnya, Engku Aiman dan Syed Amiri telah memandang sungai agar dapat menampung jumlah air yang lebih banyak.
rendah akan keupayaan Syahir untuk mara ke Kejohanan Intihanya, semua pihak perlulah bekerjasama dalam usaha
Dunia di Jakarta membendung kejadian banjir kilat di negara kita. Jika semua
(c) kita tidak seharusnya bersikap pilih kasih dalam kehidupan pihak sanggup menggembleng tenaga, kejadian banjir kilat akan
– contohnya, Engku Aiman menganggap Syed Amiri sebagai dapat dibendung dan tidak akan berlaku secara kerap seperti
anak emas dan sentiasa memuji keupayaan pemain itu sekarang ini.
manakala pemain-pemain badminton yang lain dianggap tidak
sehebat Syed Amiri, terutamanya Syahir Praktis 4
Antara cara untuk membudayakan amalan berbasikal dalam
Novel Hempasan Ombak kalangan masyarakat termasuklah menggunakan basikal untuk
(a) kita hendaklah berani menanggung risiko untuk memajukan bersenam. Aktiviti berbasikal dapat dilakukan secara santai untuk
perniagaan – contohnya, Farid berani menanggung risiko berekreasi atau menenangkan fikiran juga. Selain itu, aktiviti
untuk mengembangkan pemasaran syarikat batiknya dengan berbasikal dapat digunakan oleh skuad rondaan Kelab Rukun
membina bengkel tambahan baharu yang bermodalkan Tetangga untuk menjalankan operasi pada waktu malam di
sebanyak RM75 ribu kawasan desa atau di taman perumahan penduduk. Di samping

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 20

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 20 1/7/19 10:14 AM


itu, rakyat di negara kita disarankan supaya mengamalkan dan keburukannya. Semuanya bergantung kepada kita untuk
aktiviti berbasikal untuk ke tempat kerja sekiranya jarak tidak menentukan kegunaannya. Tepuk dada, tanya selera.
terlalu jauh. Seterusnya, para pelajar yang tinggal di asrama
tempat pengajian digalakkan menggunakan basikal untuk Praktis 3
perjalanan ke fakulti mereka. Pihak kerajaan perlu bertindak Kawan-kawan, Cikgu Wardina meminta saya menyampaikan
secara serius untuk menjalankan kempen berbasikal di seluruh pesanan beliau tentang langkah-langkah keselamatan semasa
pelosok negara. Akhir sekali, masyarakat perlu menanamkan minat pulang dari sekolah. Beliau berpesan supaya kalian mematuhi
untuk menggunakan basikal sebagai kenderaan utama bagi jarak arahan daripada warden trafik ketika hendak melintas jalan.
perjalanan kurang daripada lima kilometer dari rumah mereka. Cikgu Wardina berpesan kepada murid-murid yang menaiki
basikal, kalian hendaklah menunggang basikal dengan
Praktis 5 cermatnya. Selain itu, beliau berpesan kepada murid-murid
Peranan ibu bapa dalam memanfaatkan cuti anak-anak adalah yang menunggu ibu atau bapa datang menjemput kalian
dengan pulang ke kampung menziarahi sanak-saudara bagi pula hendaklah menunggu di pondok yang disediakan
mengeratkan hubungan silaturahim. Dalam masa yang sama, ibu dan sentiasa peka terhadap persekitaran. Seterusnya,
bapa perlu mengatur jadual kelas tambahan yang sesuai. Selain bagi kalian yang menaiki bas sekolah, kalian hendaklah
itu, ibu bapa boleh mengatur program yang bermanfaat untuk mematuhi peraturan ketika naik dan turun dari bas sekolah.
mengembangkan bakat dan hobi anak-anak. Seterusnya, ibu bapa
mengadakan aktiviti seperti bergotong-royong, berkebun, dan Praktis 4
membersihkan persekitaran rumah bersama-sama dengan anak- 1 Melayu
anak. Di samping itu, ibu bapa digalakkan supaya menghantar 2 oleh
anak-anak mengikuti program-program semasa cuti persekolahan 3 badan
juga. Akhir sekali, aktiviti melancong ke tempat-tempat yang 4 mengawasi
menarik dapat dilakukan oleh ibu bapa untuk anak-anak semasa 5 dan
cuti sekolah. 6 mempertahankan
7 mendisiplinkan
Praktis 6 8 menerapkan
Antara kepentingan bioteknologi dalam kehidupan manusia 9 cergas
termasuklah bioteknologi diperluas kepada teknologi yang lebih 10 mengisi
tinggi untuk menghasilkan pelbagai produk dalam pelbagai sektor.
Bioteknologi dapat membantu meningkatkan hasil pertanian juga. Praktis 5
Selain itu, dari segi alam sekitar, bioteknologi membolehkan para 1 dapat
petani mengawal penggunaan racun serangga secara berlebihan. 2 bumi
Di samping itu, bioteknologi dapat menghasilkan makanan yang 3 sempadan
membantu untuk mempertingkatkan tahap kesihatan manusia. 4 bila-bila
Seterusnya, hasil perkembangan bioteknologi dalam bidang 5 berada
perubatan, insulin pesakit kencing manis dapat dihasilkan juga. 6 meningkatkan
Akhir sekali, para saintis dapat merawat bahan-bahan yang 7 baik
berbahaya dan bertoksik tanpa mencemarkan alam sekitar melalui 8 projek
bioteknologi. 9 perubahan
10 menyeluruh

TOPIK 5: Penulisan Bahagian B


Praktis 1: Karangan Jenis Fakta
Modul PP Praktis PT3
Soalan 2
Bahagian A
Rangka Karangan
Praktis 1
Pendahuluan
Saya memilih pakej percutian di bawah pengurusan agensi
maksud kebersihan – keadaan yang bersih dari segi tubuh badan
pelancongan. Alasan saya kerana semua atur cara telah
dan persekitaran
diaturkan oleh pihak agensi pelancongan. Jadi saya tidak perlu
mengaturkan program lawatan itu sendiri. Seperkara lagi, Pulau
Isi-isi Penting
Redang merupakan pulau tercantik di Malaysia. Tambahan
(a) pentingnya kebersihan – supaya kebersihan terjamin
pula, terumbu karang dan hidupan laut yang terdapat di pulau
(b) supaya agen pembawa kuman tidak dapat hidup dan membiak
ini masih terpelihara juga. Oleh itu, dengan adanya khidmat
(c) supaya keadaan alam sekitar cantik, udara nyaman, dan
jurulatih selam skuba yang disediakan oleh pihak agensi, saya
kehidupan menjadi selesa
akan berpeluang untuk melakukan aktiviti tersebut. Saya akan
(d) kebersihan yang perlu dijaga – tubuh badan, pakaian, makanan,
mendapat penerangan yang jelas juga tentang teknik menyelam
persekitaran – pelbagai cara
skuba yang betul. Harga yang ditawarkan oleh agensi pelancongan
tersebut memang agak tinggi tetapi sungguh berbaloi dengan
Penutup
kemudahan penginapan yang disediakan, iaitu di hotel bertaraf
kesedaran tentang pentingnya menjaga kebersihan – rakyat sihat
empat bintang.
negara maju
Praktis 2
Pada pendapat saya, jika kita mempunyai akaun laman sosial Praktis 2: Karangan Jenis Perbincangan/Pendapat
di Internet banyak kelebihannya kerana kita dapat berkongsi Soalan 2
ilmu pengetahuan dengan rakan-rakan laman sosial tersebut. Rangka Karangan
Sebagai contoh, kita dapat saling bertukar pengetahuan tentang Pendahuluan
sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran, perkembangan hidup, penguatkuasaan kawasan larangan merokok – membabitkan
isu-isu semasa, dan lain-lain lagi. Selain itu, laman sosial dapat tempat kerja sektor swasta yang mempunyai sistem pendingin
mengeratkan hubungan silaturahim. Kita dapat menjalinkan hawa berpusat
persahabatan dengan sesiapa sahaja dari seluruh pelosok dunia.
Secara tidak langsung, kita dapat menambah kenalan yang terdiri Isi-isi Penting
daripada pelbagai bangsa dari serata dunia. Sekiranya kita berminat (a) menubuhkan jawatankuasa khas keselamatan dan kesihatan –
untuk menjalankan perniagaan secara dalam talian, kita dapat memantau dan mengawasi penguatkuasaan peraturan dalam
mempromosikan produk kita melalui laman sosial juga. Pendek kalangan pekerja swasta
kata, dengan adanya akaun laman sosial di Internet ada kebaikan (b) keberkesanan langkah ini bergantung kepada majikan –

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 21

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 21 1/7/19 10:14 AM


pelaksanaan peraturan yang tegas – larangan merokok dalam lahan – petanda yang baik – berharap agar dapat keluar dari
kawasan pejabat terhadap pekerja – tindakan tatatertib lif itu dengan segeranya
(c) penguatkuasaan zon larangan merokok ini dapat memelihara (d) berdebar-debar – tiba di tingkat paling bawah – pintu lif itu
tahap kesihatan pekerja wanita – sihat dan produktif – terbuka – kelihatan dua orang pekerja di hadapan pintu lif –
persekitaran tempat kerja yang selamat dan selesa membaiki lif tersebut
(d) melindungi pekerja swasta yang tidak merokok daripada asap
rokok – mencegah risiko menghidap penyakit kronik Penutup
bersyukur kerana terselamat daripada sebarang kejadian yang tidak
Penutup diingini – pengalaman tersebut tidak akan dilupakan sampai bila-
langkah ini perlu diperluas ke semua tempat – di sekolah, di bila
tempat awam, di dalam kenderaan awam, dan sebagainya Praktis 6: Karangan Jenis Cerita
– mengenakan hukuman yang berat terhadap mereka yang Soalan 2
melanggarnya Rangka Karangan
Pendahuluan
Praktis 3: Karangan Jenis Perbualan/Dialog
sudah lama aku tidak pulang menjenguk nenek di kampung – ibu
Soalan 2
dan ayah terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan
Rangka Karangan
Pendahuluan Isi-isi Penting
memberikan salam – bertanyakan khabar (a) ketika aku dan abang bersiap-siap hendak ke sekolah, ibu
Isi-isi Penting menerima panggilan telefon dari kampung – nenek terjatuh di
(a) masalah ponteng sekolah kerap berlaku – di luar kawalan bilik air
ibu bapa – patut mengambil tahu tentang anak masing- (b) nenek cuma cedera ringan – kami akan pulang ke kampung
masing petang nanti selepas ayah selesai menghadiri mesyuarat penting
(b) pemantauan berterusan oleh pihak sekolah – merotan murid (c) guru kelas memberitahuku bahawa ayah dan ibuku ingin
yang ponteng – menghubungi ibu bapa mereka dengan bertemu di bilik guru – nenek semakin uzur
segeranya – tindakan kaunseling (d) sepanjang perjalanan, ibu menangis – setibanya di rumah
(c) peranan masyarakat – melaporkan kejadian ponteng kepada nenek, nenek telah pun meninggal dunia setengah jam yang
pihak sekolah – menegur murid yang ponteng lalu
(d) murid perlu tahu tentang matlamat datang ke sekolah – murid Penutup
yang tiada arah tujuan selalu ponteng – kenal pasti masalah (seperti yang disediakan)
murid
Praktis 7: Karangan Jenis Rencana
Penutup
Soalan 2
kerjasama semua pihak – demi melahirkan generasi yang baik
Rangka Karangan
Pendahuluan
Praktis 4: Karangan Jenis Wawancara
statistik menunjukkan bahawa kadar kemalangan di jalan raya
Soalan 2
di negara kita adalah antara yang tertinggi di dunia – amat
Rangka Karangan
membimbangkan
Pendahuluan
memperkenalkan diri – mengucapkan terima kasih kerana sudi Isi-isi Penting
meluangkan masa untuk diwawancara – menyatakan tujuan (a) pemandu tidak mematuhi peraturan jalan raya – memandu
wawancara itu diadakan kenderaan dengan lajunya – had laju kenderaan tidak dipatuhi,
terutamanya oleh pemandu kenderaan berat – memotong
Isi-isi Penting kenderaan lain sesuka hati
(a) menceritakan latar belakang dan pendidikan tokoh (b) memandu kenderaan terlalu laju – ingin cepat sampai ke
tersebut – menyambung pengajian hingga peringkat Doktor tempat yang dituju – mementingkan diri – kurang berhati-hati
Falsafah ketika memandu kenderaan
(b) menyebut hasil kerja beliau – kertas kerja dan buku (c) menganggap jalan raya sebagai medan perlumbaan – ingin
rujukan untuk murid-murid – dapat dimanfaatkan oleh murid- menunjuk-nunjuk kehebatan mereka ketika memandu
murid kenderaan – berlumba motosikal secara haram
(c) menceritakan pelibatan beliau dalam bidang pendidikan – (d) kerosakan pada kenderaan – brek kurang mencengkam –
cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan tanggungjawab tayar kenderaan botak – lampu isyarat tidak berfungsi dengan
(d) menceritakan kejayaan beliau sepanjang berkhidmat sebagai baiknya – kenderaan sukar dikawal
pendidik – berasa gembira kerana dapat berbakti kepada (e) kenderaan di jalan raya terlalu banyak – kesesakan teruk
masyarakat dan negara menyebabkan tekanan – pemandu penat – mudah hilang sabar
Penutup dan hilang tumpuan
harapan agar beliau meneruskan kehidupan dengan lebih bahagia Penutup
selepas bersara – dapat berehat – mengucapkan terima kasih kerana para pemandu mengutamakan keselamatan – undang-undang jalan
menjayakan sesi wawancara raya perlu diperketat – mengadakan kempen-kempen keselamatan
di jalan raya secara berterusan
Praktis 5: Karangan Jenis Keperihalan
Soalan 2 Praktis 8: Karangan Jenis Laporan
Rangka Karangan Soalan 2
Pendahuluan Rangka Karangan
pergi ke sebuah pasar raya – menaiki lif untuk ke tingkat atas Pendahuluan
pasar raya tersebut – terperangkap di dalam – lif itu tersekat – tajuk laporan – penganjur lawatan – tarikh lawatan – masa dan
tidak bergerak tempat lawatan
Isi-isi Penting Isi-isi Penting
(a) menekan butang kecemasan yang terdapat di dalam lif tersebut (a) matlamat lawatan diadakan – memupuk perasaan simpati
– berharap agar ada pihak yang akan datang dan menghulurkan terhadap anak-anak yatim – memahami jiwa dan permasalahan
bantuan mereka
(b) berasa amat takut – bimbang akan lemas di dalam lif tersebut (b) berkenal-kenalan dengan semua penghuni rumah kebajikan itu
– tidak putus-putus berdoa agar selamat – bertukar-tukar pengalaman dan pandangan tentang pelbagai
(c) 10 minit berlalu – lif itu mula bergerak turun dengan perlahan- perkara

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 22

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 22 1/7/19 10:14 AM


(c) memberikan sumbangan derma – berbentuk wang, pakaian, akan memberikan manfaat kepada murid-murid – meminta
makanan, dan peralatan pendidikan – dapat meringankan sumbangan daripada pihak tertentu
beban mereka (c) membeli peralatan yang sesuai untuk menjamin keselesaan
(d) aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran murid-murid – meja, kerusi, dan rak buku – penambahbaikan
rumah anak-anak yatim itu – saling bekerjasama – menjadikan sistem pengurusan
suasana rumah anak-anak yatim itu ceria (d) menyediakan kemudahan yang lebih selesa – alat pendingin
hawa – mewujudkan suasana yang selesa dan ceria di
Penutup
perpustakaan
berasa gembira kerana lawatan yang diadakan telah mencapai
matlamatnya – bertolak pulang – pengakuan pelapor – tandatangan Penutup
– nama dan jawatan – tarikh laporan mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan – amat
menghargainya – tandatangan dan nama lengkap penulis surat
Praktis 9: Karangan Jenis Berita
Soalan 2 Praktis 12: Karangan Jenis Ucapan/Syarahan/Ceramah
Rangka Karangan Soalan 2
Pendahuluan Rangka Karangan
tempat operasi dan hari – operasi menangani gejala ponteng Pendahuluan
sekolah – di kompleks beli-belah, di pusat permainan video, di kata alu-aluan kepada Tuan Pengetua, para hakim, guru-guru,
kafe siber, dan di pusat permainan snuker dan rakan-rakan – menyatakan tajuk syarahan

Isi-isi Penting Isi-isi Penting


(a) disertai oleh pihak polis, PIBG, dan guru-guru badan disiplin (a) budi bahasa ialah amalan yang mulia – mempunyai hubungan
sekolah – menyerbu pusat permainan video – membuat tinjauan yang rapat dengan perasaan, kelakuan, dan tutur kata –
di pusat permainan snuker dan kafe siber – mengintip pergerakan melahirkan perasaan kasih sayang
murid di pusat beli-belah (b) amalan mulia ini perlu dipraktikkan dalam kehidupan
(b) murid memakai pakaian seragam sekolah – berkeliaran seharian – melahirkan masyarakat yang harmoni dan saling
pada waktu persekolahan – merokok dan berkelakuan kurang memahami
sopan (c) budi bahasa mempunyai nilai yang tinggi – seseorang itu akan
(c) tujuan operasi pemutihan bersepadu – membanteras gejala dihormati dan disanjung sekiranya memiliki budi bahasa yang
ponteng sekolah – menangani masalah salah laku dalam luhur
kalangan murid (d) kita perlu berbudi bahasa terhadap semua orang terutama
(d) murid yang ditahan diserahkan kepada pihak sekolah – ibu orang yang lebih tua daripada kita – amalan nilai murni ini
bapa murid terbabit dipanggil – mencari pendekatan yang dapat membentuk seseorang agar lebih beretika, bersahsiah
berkesan tinggi, dan bermoral

Penutup Penutup
murid diberi amaran keras – dinasihati agar tidak terjebak dalam budi bahasa perlu dihayati – seruan agar terus memupuk
gejala ponteng sekolah – perlu sedar akan peranan dan tanggungjawab amalan budi bahasa dalam kehidupan – mengakhiri syarahan –
mereka sebagai murid mengucapkan terima kasih

Praktis 10: Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi


Soalan 2
NOTA GRAFIK KOMSAS
Rangka Karangan Antologi “Bintang Hati”
Pendahuluan Puisi Tradisional
bertanyakan khabar sahabat – menyatakan khabar diri 1 Syair Burung Nuri
Maksud
Isi-isi Penting Rangkap 1 – hina
(a) menyambung pelajaran di sekolah menengah berasrama Rangkap 2 – miskin
penuh – sekolah ini terletak di pinggir bandar – bekas maktab Rangkap 3 – maaf
perguruan – kemudahan prasarana pendidikannya berkelas Rangkap 4 – kecewa
dunia Rangkap 5 – terurus
(b) sekolah berstatus elit yang terbaik di negeri Terengganu – para Rangkap 6 – hancur
pendidiknya terdiri daripada guru pakar dan guru cemerlang – Rangkap 7 – waras
komited dan arif
(c) sistem pembelajaran – cekap dan efisien – wajib mematuhi Tema dan Persoalan
jadual pembelajaran harian – kemudahan asrama disediakan Tema:
(d) aspek kokurikulum – anggota pasukan pancaragam – ketua kehidupan
pasukan hoki sekolah Persoalan:
memiliki; mengawal; merosakkan; tindakan
Penutup
semoga bertemu lagi – warkah yang akan datang – jauh di Bentuk dan Ciri-ciri Syair
mata, dekat di hati 8; 4; maksud; 6; 10; terikat

Praktis 11: Karangan Surat Kiriman Rasmi Gaya Bahasa dan Unsur Bunyi
Soalan 2 Aliterasi; Repetisi; Simile
Rangka Karangan
Pendahuluan Nilai dan Pengajaran
alamat pengirim – alamat penerima – tarikh surat ditulis – Nilai
perkara surat – menyatakan tujuan menulis surat insaf; Merendah diri; bersikap; berputus asa; Rasional; mengikut

Isi-isi Penting 2 Seloka Santap Istiadat


(a) pihak sekolah perlu mengambil inisiatif untuk memperbesar Maksud
perpustakaan sekolah – lebih luas dan selesa – menceriakan Rangkap 1 – tetamu; tatacara
persekitaran perpustakaan Rangkap 2 – kanan; gelojoh
(b) menambah bahan bacaan – pelbagai jenis bahan bacaan yang Rangkap 3 – tangan; buah-buahan

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 23

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 23 1/7/19 10:14 AM


Rangkap 4 – sirih; seri Tema dan Persoalan
Rangkap 5 – santap Tema:
utuh
Tema dan Persoalan Persoalan:
Tema: mendalam; membahagiakan
tertib
Gaya Bahasa dan Unsur Bunyi
Persoalan: Anafora; Personifikasi; Aliterasi
menjamu; majlis; kesopanan; beradab
Nilai dan Pengajaran
Bentuk dan Ciri-ciri Syair mengamalkan; Mengenang jasa; mengenang; membesarkan;
5; 7; 2; 14 Kejujuran; kebenaran
Gaya Bahasa dan Unsur Bunyi
Aliterasi; Anafora; Metafora; Personifikasi Prosa Tradisional
Bahagia Sesudah Derita
Nilai dan Pengajaran Sinopsis
beradab; Kepatuhan; peraturan; majlis; Kesederhanaan; mengelilingi; miskin; dimakan; mencari; dibuang; mengidam;
berlebihan meminta; mengidam; memberikan; melahirkan; tajau; menunaikan
hutan; takdir; melahirkan
Sajak
1 Kijang yang Lelah Tema dan Persoalan
Maksud Tema:
Rangkap 1 – gagah tinggal
Rangkap 2 – sedih Persoalan:
Rangkap 3 – terhalang menghadapi; memandang; terhadap; Kesetiaan
Rangkap 4 – perjalanannya; akal
Binaan Plot
Tema dan Persoalan • Permulaan: meminta
Tema: • Perkembangan: dilempar; keputusan
kijang • Klimaks: nangka; emas; digelar
• Peleraian: keramaian
Persoalan:
hidup; berhati-hati; cabaran; hilang Latar
menjual; Puspa Sari; waktu malam; malam empat belas haribulan;
Nilai dan Pengajaran miskin; kasih sayang; setia
menghadapi; Kesungguhan; bertekad; Ketelitian; melakukan;
tindakan Gaya Bahasa
Bahasa Arab; Repetisi
2 Pesan Ibu Beribu-ribu
Maksud Nilai dan Pengajaran
Rangkap 1 – ibu mencapai; Ketaatan; suami; Baik Hati; hina
Rangkap 2 – menjauhi; menimpa; kesihatan
Rangkap 3 – ditinggalkan; penipu
Rangkap 4 – mengabaikan; merindui Cerpen
Rangkap 5 – pesanan; tanggungjawab 1 Legasi Tapai Ubi
Sinopsis
Gaya Bahasa dan Unsur Bunyi makanan; kotoran; jualan; perubatan; kanser; bakteria;
Anafora; Aliterasi; Repetisi antarabangsa; inspirasi; permintaan; alternatif

Nilai dan Pengajaran Tema dan Persoalan


Kepatuhan; mendengar; menunaikan; memilih; Kerajinan; Tema
menuntut penawar
Persoalan
3 Senja di Palang Besi ibu bapa; Ketelitian; kematian; Pengorbanan
Rangkap 1 – penjara
Rangkap 2 – sayu Watak dan Perwatakan
Rangkap 3 – dipenjarakan; sunyi • Parjo: Wak Salikon; Kedoktoran; universiti; melakukan;
melupakan
Tema dan Persoalan • Wak Salikon: Bapa; pekerjaan; pendidikan; perniagaannya;
Tema: kerja
kesepian
Persoalan: Binaan Plot
berpenghujung; kehidupan • Permulaan: tapai; rezeki
• Perkembangan: rumit; dimakan; menjejakkan
Gaya Bahasa dan Unsur Bunyi
• Klimaks: mengurangkan; mendapat
Responsi; Metafora; Asonansi
• Peleraian: pensyarah; pencegah; kilang
Nilai dan Pengajaran
Kebebasan; menghargai; Kepatuhan; undang-undang; Gaya Bahasa
Kebijaksanaan; terjebak sains; Peribahasa; Sinkope

4 Bintang Latar
Maksud • Latar Masa: permulaan semester
Rangkap 1 – langit; bahagia • Latar Tempat: Kilang Perusahaan Tapai Salikon
Rangkap 2 – bercahaya; bintang • Latar Masyarakat: berpandangan; mengenang

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 24

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 24 1/7/19 10:14 AM


Nilai dan Pengajaran Tema dan Persoalan
mengharungi; Kerajinan; rajin; Kebijaksanaan; peluang; Tema
membesarkan golongan kelainan upaya

Persoalan
2 Sekeping Tanah utuh; ilmu; menjalankan
Sinopsis
peninggalan; menetap; membangunkan; pinjaman;
mendesaknya; merahsiakan; peguam; tandatangan; menerima; Watak dan Perwatakan
didermakan; papan kenyataan; perkembangannya; tergamam; • Muzafar: Muzamir; pegawai; Permai Resort; keputusan;
dipermainkan; meletakkan melakukan
• Muzafar: Kelantan; buta; berkayak; matanya
Tema dan Persoalan
Tema Gaya Bahasa
meletakkan Peribahasa; Sinkope; Bahasa Inggeris

Persoalan Latar
kesejahteraan; merancang; mengubah; menjayakan Latar Masa: empat hari tiga malam
Latar Tempat: pekarangan Permai Resort
Latar Masyarakat: melaksanakan; mencabar; maruah;
Watak dan Perwatakan bertanggungjawab
• Hisyam/Hisyam bin Sulaiman: tiga beradik; bandar raya;
arahan; Penyayang; amanah
• Halimah: kedua; pengurus; bank; Berpengalaman; teliti; Nilai dan Pengajaran
bersimpati keputusan; Kegigihan; mempelajari; Kesabaran; menanamkan;
Kerjasama; berpasukan
Binaan Plot
• Permulaan: potensi NOVEL
• Perkembangan: membangunkan; bersepakat; Tawanan Komander Caucasus
• Klimaks: menyerahkan Sinopsis
• Peleraian: menyerahkan; bercadang kumbang; zoo mini; memperlekehkan; dusun; dijanjikan; usang;
istana; manusia; menggulingkan; perkhemahan; besar; Farhani;
Nilai dan Pengajaran sahabat; persembunyian; menumpaskan; membebaskan; ditabalkan;
Kebijaksanaan; merancang; Hormat-menghormati; halimunan; kumbang bara
menghormati; menyayangi; Keberanian; risiko; Berhemah
tinggi; menjalankan Tema dan Persoalan
Tema
berbagai-bagai
3 Bawod
Sinopsis Persoalan
melepasi; lemas; diselamatkan; peperiksaan; mengekori; manusia; warisan; nyawa; kesetiaan; tinggi
ditambat; anjing; memungut; RM10.00; berpesan; nangka;
memasak; perbualan; tersadung Teknik Plot
kepunyaan; Dialog; mengundang; dusun; Kejutan; tanah; menjejaki
Tema dan Persoalan
Tema Nilai dan Pengajaran
manusia Baik hati; baik hati; arahan; menyusun; Hormat-menghormati;
menghormati
Persoalan Chot
mengejar; penghalang; peliharaan; kesetiaan mengharapkan; peninggalan; baik hati; rumit; bernanah; sayang;
memetik; ganti rugi; lokasi; Cikgu Sunan; meronta-ronta; rezeki;
Watak dan Perwatakan hasratnya
• Beluntung: 12; dua; keputusan; pelajaran
• Bawod: manusia; setia; penakut; sembelihan Watak dan Perwatakan
• Tuyog: kerbau; berendam; pantas • Alias: lumpuh; haiwan; berkorban
• Chot: Alias; pendek; kotak; bijak; garang
Teknik Plot • Som: Anak bongsu; menyimpan; perasaan
Dialog; Imbas Kembali; Kejutan
Binaan Plot
• Permulaan: air kopi; Tok Penghulu; Chot
Gaya Bahasa
• Perkembangan: Chot; kampung; mengesan
Simile; Repetisi; Peribahasa
• Perumitan/Konflik: kelewatannya; mencari; bucu
• Klimaks: pokok langsat; perut
Nilai dan Pengajaran • Peleraian: universiti; bertekad
Kasih sayang; penyayang; kejayaan; Keberanian; memberikan;
kejayaan Latar
• Latar Masa: waktu petang
Drama • Latar Tempat: kebun kelapa Pak Din
Tenang-tenang Air di Tasik • Latar Masyarakat: sayang; berdikari; pendidik; mementingkan
Sinopsis
melatih; beban; hairan; bimbang; berpenglihatan; terbalik; Nilai dan Pengajaran
pengalaman; keupayaannya; Johor; persamaannya; rakaman; Nilai
anak tunggal; berpelukan Kejujuran; Baik hati

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 25

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 25 1/7/19 10:14 AM


Pengajaran tujuh; komisen; RM75 ribu; marah; Masri; mencekik; mencurahkan;
berlakunya; bertanggungjawab; mengamalkan; kesilapan letupan; takdir; pembekal; menimba; penjara

Justeru Impian di Jaring Tema


Sinopsis memajukan
Syahir; menyertai; melayakkan; kebangsaan; pilih kasih; membeli;
cemas; kesihatan; sorakan; gagal; menelefon; strok; petunjuk; Persoalan
Jakarta; menewaskan; melangkah; hospital; dunia memajukan; Kegigihan; warisan; balasan

Tema dan Persoalan Watak dan Perwatakan


Tema • Farid: Syarikat Batik Nusantara; tindakan; masyarakat
bergelar • Hajah Zaoyah: Balu; mengharungi; menanggung; berkorban

Persoalan Latar
pendapat; kasih; memandang; Kesabaran • Latar Tempat: Balai Polis Daerah Kuala Terengganu; Jalan
Banggol
Teknik Plot • Latar Masa: waktu petang; lebih 20 tahun yang lalu
Dialog; Saspens • Latar Masyarakat: bertanggungjawab; bekerjasama; kerenah;
cabaran
Nilai
Kegigihan; Ketegasan Nilai
Kasih sayang; Rasional; Kesabaran
Pengajaran
pendapat; teguh; seharusnya; mengelakkan Pengajaran
sederhana; kasih sayang; baik hati; semangat; tabah
Hempasan Ombak
Sinopsis
Farid; laku; menggerhanakan; menjual; bengkel; memonopoli;

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 26

01 PintarBestari BM Tg3-JAW-DC-yt(ida)1LP.indd 26 1/7/19 10:14 AM