Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU KE-41

MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 1 MAJU


TARIKH / HARI 9 NOVEMBER 2018 / JUMAAT MASA 7.45 – 8.15 PAGI
TEMA SAINS FIZIKAL
TAJUK BENTUK MUKA BUMI
STANDARD 9.2.1
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN  Menyatakan jenis tanah.
 Membanding beza kandungan tanah.
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid menyanyikan lagu TANAH OH TANAH.
& PEMBELAJARAN 2. Murid menyatakan jenis tanah dan melengkapkan peta bulatan.
3. Murid menyatakan perbezaan setiap jenis tanah.
4. Latihan pengukuhan.
5. Rumusan dan perbincangan.
BAHAN BANTU BELAJAR  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
 Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN MERENTAS  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
KURIKULUM  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
 Pendidikan Alam Sekitar  TMK
TAHAP PEMIKIRAN /  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
KBAT  Memahami  Menganalisis  Mencipta
I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI

 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …


 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 JAYA
TARIKH / HARI 9 NOVEMBE4R 2018 / JUMAAT MASA 8.45 – 9.45 PAGI
TEMA KEBERSIHAN DAN KESIHATAN UNIT 8 : MENU SIHAT
TAJUK MENU BERKHASIAT
STANDARD 3.2.3
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
PEMBELAJARAN  Mencatat maklumat berdasarkan petikan yang terdapat di dalam buku teks.
Kriteria kejayaan:
1. Murid dapat membaca petikan dengan betul dan lancar.
2. Murid dapat melengkapkan peta pokok berdasarkan petikan.
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid membaca petikan yang terdapat dalam buku teks.
& PEMBELAJARAN 2. Murid dibimbing untuk mencari maklumat penting di dalam petikan.
3. Murid melengkapkan peta pokok berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada petikan.
4. Perbincangan dan rumusan.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & intonasi
NILAI Kasih sayang
BAHAN BANTU BELAJAR  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
 Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN MERENTAS  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
KURIKULUM  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
 Pendidikan Alam Sekitar  TMK
TAHAP PEMIKIRAN  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
 Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI

 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …


 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 JAYA
TARIKH /HARI 9 NOVEMBER 2018 / JUMAAT MASA 11.05 PAGI – 12.05 T/HARI
TEMA NEGARAKU TERCINTA UNIT 24: CINTAILAH NEGARA KITA
TAJUK SAMBUTAN HARI MALAYSIA
STANDARD 5.3.2
PEMBELAJARAN 2.3.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN  Membuat karangan pendek berdasarkan gambar.
KRITERIA KEJAYAAN:
 Murid dapat membina 2 ayat berdasarkan gambar.
 Murid dapat mencantumkan ayat berdasarkan ayat yang dibina.
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid diberikan gambar dan berbincang tentang gambar tersebut.
& PEMBELAJARAN 2. Murid membaca perkataan-perkataan yang diberi pada gambar.
3. Secara berkumpulan, murid membina satu ayat yang berkaitan dengan gambar yang
diberi.
4. Murid menggabungkan ayat yang dibina dan menulisnya di dalam buku latihan.
5. Perbincangan.
6. Latihan pengukuhan.

SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa


 Sistem Ejaan  Sebutan & Intonasi
NILAI Berhati-hati
BAHAN BANTU BELAJAR  Buku Teks  LCD  Gambar
 Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN MERENTAS  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
KURIKULUM  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
 Pendidikan Alam Sekitar  TMK
TAHAP PEMIKIRAN /  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
KBAT  Memahami  Menganalisis  Mencipta
I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI

 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …


 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..