Anda di halaman 1dari 2

A

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU KE-41

PERHIMPUNAN MINGGUAN
1. Bacaan doa
2. Nyanyian lagu Negaraku dan Negeri Selangor
3. Ikrar Rukun Negara dan murid
7.30 – 8.00 pg 4. Ucapan Guru bertugas
5. Ucapan Guru Besar
6. Nyanyian lagu sekolah Wawasan Jaya
7. Penutup dan bersurai

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 JAYA


TARIKH 12 NOVEMBER 2018 / ISNIN MASA 8.30 – 10.00 PAGI
TEMA KEBERSIHAN DAN KESIHATAN UNIT 8 : MENU SIHAT
TAJUK KATA HUBUNG
STANDARD 5.1.4 (i)
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
PEMBELAJARAN  Menggunakan kata hubung dengan betul dalam ayat.
Kriteria kejayaan:
1. Murid dapat mengenal pasti 3 kata hubung.
2. Murid dapat mengisi tempat kosong dengan kaya hubung yang sesuai dan betul.
AKTIVITI 1. Murid membaca petikan.
PENGAJARAN & 2. Murid mengenal pasti kata hubung dengan bimbingan guru.
PEMBELAJARAN 3. Murid dibimbing untuk mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai.
4. Murid diberikan latihan pengukuhan.
5. Perbincangan dan rumusan.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & Intonasi
NILAI Kasih sayang
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain – kad huruf
ELEMEN MERENTAS  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai murni
KURIKULUM  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
 Pendidikan Alam Sekitar  TMK
TAHAP PEMIKIRAN  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
 Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek / Tugasan
REFLEKSI

 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …


 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 JAYA


TARIKH /HARI 12 NOVEMBER 2018 / ISNIN MASA 11.20 PAGI – 12.50 T/HARI
TEMA ALAM CERIA HIDUP CERIA UNIT 25: MESRA ALAM
TAJUK PENJAGAAN HUTAN BAKAU
STANDARD 3.7.1
PEMBELAJARAN 2.4.1
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN  Menulis cerita berpandukan bahan grafik dalam buku tulis.
KRITERIA KEJAYAAN:
 Murid dapat menaakul bahan grafik dan membuat ramalan dalam buku tulis dengan betul.
AKTIVITI 1. Murid menaakul gambar dan bercerita tentangnya.
PENGAJARAN & 2. Murid membaca petikan.
PEMBELAJARAN 3. Murid berbincang tentang isi kandungan petikan.
4. Murid berbincang untuk melengkapkan petikan.
5. Murid melengkapkan petikan dan menulisnya di dalam buku tulis.
6. Perbincangan dan rumusan.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & intonasi
NILAI Berhati-hati
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain

ELEMEN MERENTAS  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni


KURIKULUM  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
 Pendidikan Alam Sekitar  TMK
TAHAP PEMIKIRAN  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
 Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek / Tugasan
REFLEKSI

 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …


 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..