Anda di halaman 1dari 2

BAB I

PENDAHULUAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penulis telah menyelesaikan makalah ini
dengan sebaik-baiknya.

Dalam agama Islam mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi
diwajibkan untuk mencari hidup dan kehidupan demi mencapai kesejahteraan dan
kebahagiaan.

Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk berusaha mendapatkan ilmu dan harta
dengan cara yang baik dan benar, serta halal. Usaha dan pekerjaan yang baik itulah
ketentraman dan kesenangan hati dan hilangnya kegelisahaan hati dan kesedihan adalah
tujuan untuk manusia.

Untuk mendapatkan harta dan ilmu manusia memerlukan sarana melalui pembenaran
dan kemerdekaan, pembuahan hati, kehidupan religi. Melalui makalah ini penulis
memaparkan sebatas batu pedoman untuk menggapai tujuan mencari harta dan ilmu setiap
orang bisa berupaya untuk meraihnya selagi manusia berpegang kepada agama Islam yang
benar.

Hanya kepada Allah SWT la kita berserah diri dan kepadanya kita memohon dalam
mencapai segala kebaikan dan menangkis segala keburukan. Amin
DAFTAR PUSTAKA

1. Internet google.com diakses pada tanggal 12 November 2014


2. 23 Kiat Hidup Bahagia karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdur Rahman bin Nashir As-
Sa’adi, penerbit Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia; Jakarta
3. Mata Kuliah Hadits Tarbawi. Dosen Thamsir, M.Si