Anda di halaman 1dari 2

,

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


MINGGU KE-30

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 JAYA


TARIKH /HARI 15 OGOS 2018 / RABU MASA 7.30 – 8.30 PAGI
TEMA ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA UNIT 25 : MESRA ALAM
TAJUK GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN SUNGAI
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PEMBELAJARAN  Menjawab soalan pemahaman dengan betul.
KRITERIA KEJAYAAN:
 Murid dapat mengenal pasti maklumat penting yang terdapat dalam
poster.
 Murid dapat menjawab 4 soalan pemahaman berdasarkan poster.
AKTIVITI 1. Murid membaca poster.
PENGAJARAN & 2. Murid berbincang tentang maklumat yang terdapat dalam poster.
PEMBELAJARAN 3. Murid menjawab soalan pemahaman.
4. Perbincangan jawapan.
5. Saringan LINUS membaca.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & intonasi
NILAI Bekerjasama
BAHAN BANTU  Buku teks  LCD  Gambar/carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP PEMIKIRAN  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
 Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek / Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..

MATA BAHASA MELAYU TAHU 1 JAYA


PELAJARAN N
TARIKH 15 OGOS 2018 / RABU MASA 9.00 – 10.00 PAGI
TEMA PENTINGKAN KESIHATAN & KEBERSIHAN UNIT 8 : MENU SIHAT
TAJUK KATA SERU
STANDARD 5.1.4 (iii)
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
PEMBELAJARAN 1. Menggunakan kata seru dalam ayat.

Kriteria kejayaan:
1. Murid dapat membaca dialog dengan betul.
2. Murid dapat menyenaraikan 5 kata seru yang terdapat dalam dialog.
AKTIVITI 1. Murid membaca dialog dengan bimbingan guru.
PENGAJARAN & 2. Murid menyebut kata seru yang terdapat dalam dialog.
PEMBELAJARAN 3. Murid menyenaraikan kata seru di dalam peta buih.
4. Murid dibimbing menggunakan kata seru dalam ayat.
5. Perbincangan dan rumusan.
6. Saringan 2 LINUS membaca.
SISTEM  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa
BAHASA  Sistem Ejaan  Sebutan & intonasi
NILAI Kasih sayang
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam Sekitar  TMK
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..