Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU KE-30

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 JAYA


TARIKH /HARI 14 OGOS 2018 / SELASA MASA 7.30 – 9.00 PAGI
TEMA NEGARAKU TERCINTA UNIT 24: CINTAILAH NEGARA KITA
TAJUK ALAM CERIA HIDUP SEJAHTERA
STANDARD BAJA KOMPOS
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF 2.3.2
PEMBELAJARAN 3.5.1
AKTIVITI Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
PENGAJARAN &  Mencatat maklumat mengikut susunan dan menulisnya di dalam buku tulis.
PEMBELAJARAN
KRITERIA KEJAYAAN:
 Murid dapat mengenal pasti ayat tunggal susunan biasa dan ayat tunggal
susunan songsang.
 Menyenaraikan ayat tunggal susunan biasa dan ayat tunggal ususnan
songsang.
 Murid dapat mencatat maklumat mengikut susunan dan menulisnya di
dalam buku
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & intonasi
NILAI Jaga kesihatan
BAHAN BANTU  Buku teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..

MATA PELAJARAN SAINS TAHU 1 MAJU


N
TARIKH 14 OGOS 2018 / SELASA MASA 10.20 – 11.20 PAGI
TEMA SAINS FIZIKAL
TAJUK MAGNET
STANDARD 7.1.3
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
PEMBELAJARAN  Murid mengenal pasti objek yang boleh ditarik oleh magnet
AKTIVITI 1. Murid menyanyi lagu Magnet.
PENGAJARAN & 2. Mengulangkaji pelajaran lalu.
PEMBELAJARAN 3. Murid menyatakan bahan yang dapat ditarik oleh magnet melalui uji kaji.
4. Murid menyenaraikan bahan yang dapat ditarik oleh magnet.
5. Murid diberikan lembaran kerja.
6. Rumusan dan perbincangan.
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai Murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHU 1 JAYA


N
TARIKH 14 OGOS 2018 / SELASA MASA 11.20 – 12.50 T/HARI
TEMA KEBERSIHAN DAN KESIHATAN UNIT 8 : MENU SIHAT
TAJUK MAKANAN BERKHASIAT
STANDARD 3.2.3
PEMBELAJARAN 5.1.4 (i)
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
PEMBELAJARAN  Menyenaraikan makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat pada peta
pokok.
 Menggunakan kata hubung dengan betul dalam ayat.
Kriteria kejayaan:
1. Murid dapat mengenal pasti 6 makanan yang berkhasiat dan 6 makanan
tidak berkhasiat.
2. Murid dapat mengisi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai dan
betul.
AKTIVITI 1. Mengulangkaji pelajaran lalu.
PENGAJARAN & 2. Murid membaca frasa yang terdapat di dalam lembaran kerja yang diberi.
PEMBELAJARAN 3. Murid berbincang tentang menu makanan yang berkhasiat dan sebaliknya.
4. Murid melengkapkan peta pokok yang berkaitan makanan dengan bimbingan
guru.
5. Murid diberikan latihan pengukuhan untuk kata hubung..
6. Perbincangan dan rumusan.
7. Saringan LINUS membaca.
SISTEM BAHASA  Tatabahasa  Kosa Kata  Peribahasa
 Sistem Ejaan  Sebutan & Intonasi
NILAI Bersyukur
BAHAN BANTU  Buku Teks  LCD  Gambar / Carta
BELAJAR  Powerpoint  VLE FROG  Model
 Internet  Buku Cerita  Lain-Lain
ELEMEN  Keusahawanan  Patriotisme  Nilai murni
MERENTAS  Bahasa  Sains & Teknologi  Kreativiti & Inovasi
KURIKULUM  Pendidikan Alam  TMK
Sekitar
TAHAP  Mengingat  Mengaplikasi  Menilai
PEMIKIRAN  Memahami  Menganalisis  Mencipta
KBAT / I-THINK  Peta Bulatan  Peta Alir  Peta Pokok
 Peta Dakap  Peta Pelbagai Alir  Peta Titi
 Peta Buih  Peta Buih Berganda
PENILAIAN  Hasil kerja  Pemerhatian  Lisan
 Lembaran kerja  Kuiz  Projek
 Tugasan
REFLEKSI  ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
 ........ / …….. orang murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dengan
bimbingan guru dan diberi latihan pemulihan.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana …
 Mesyuarat / Kursus
 Program Sekolah : ……………………………………….
 Cuti Rehat Khas / Cuti Sakit
 Cuti Bencana / Cuti Khas
 Lain – lain : ………………………………………………
 Aktiviti PdP dibawa ke ………………………………………………………………..