Anda di halaman 1dari 14

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN

4 Isnin 21.01.19 4F/G 8.05-8.40 Sains


TEMA TAJUK KBAT
PENYELENGGARAAN DAN BAB 2 : KOORDINASI BADAN Mengingati √
KESINAMBUNGAN HIDUP Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi
2.3 Menganalisa koordinasi saraf Menganalisis
Menilai
Mencipta
OBJEKTIF PEMBELAJARAN PETA i-THINK
Pada akhir pdp, murid dapat: Bulatan
 menyatakan maksud reseptor dan efektor, Buih
 menyatakan fungsi reseptor dan efektor, Buih Berganda
 menerangkan dengan contoh tindakan refleks Pokok
Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir √
Pelbagai Alir
Titi
EMK
Kretiviti & Inovasi
Pend. Alam Sekitar √
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Sains & Teknologi
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Guru menerangkan maksud dan fungsi reseptor dan efektor Nilai Murni √
Explore Murid menyatakan maksud dan fungsi reseptor dan efektor PENILAIAN
Explain Murid mengenal pasti fungsi reseptor dan efektor Lembaran Kerja √
Elaboration Murid mengenal pasti bahagian mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks. Hasil Kerja
Evaluate Murid melengkapkan modul dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan √
Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
4 Isnin 21.01.19 4C 10.10-11.20 Sains
TEMA TAJUK KBAT
PENYELENGGARAAN DAN BAB 2 : KOORDINASI BADAN Mengingati √
KESINAMBUNGAN HIDUP Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi
2.3 Menganalisa koordinasi saraf Menganalisis
Menilai
Mencipta
OBJEKTIF PEMBELAJARAN PETA i-THINK
Pada akhir pdp, murid dapat: Bulatan
 menyatakan maksud reseptor dan efektor, Buih
 menyatakan fungsi reseptor dan efektor, Buih Berganda
 menerangkan dengan contoh tindakan refleks Pokok
Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir √
Pada akhir pdp, murid dapat: Pelbagai Alir
 memerihalkan maksud koordinasi badan, Titi
 mengenal pasti sistem dalam badan yang mengawal dan menyelaras koordinasi EMK
badan, Kretiviti & Inovasi
 menyatakan kepentingan koordinasi badan Pend. Alam Sekitar √
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Nilai Murni Nilai Murni
Explore Murid menyatakan maksud dan fungsi reseptor dan efektor PENILAIAN
Explain Murid mengenal pasti fungsi reseptor dan efektor Lembaran Kerja √
Elaboration Murid mengenal pasti bahagian mengilustrasikan pengaliran impuls dalam arka refleks. Hasil Kerja
Evaluate Murid melengkapkan modul dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul LCD Projektor √ Radas Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
3 SELASA 15.09.19 4D 7.30-8.40 Sains
TEMA TAJUK KBAT
PENYELENGGARAAN DAN BAB 2 : KOORDINASI BADAN Mengingati √
KESINAMBUNGAN HIDUP Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi
2.2 Memahami sistem saraf manusia Menganalisis
Menilai
Mencipta
OBJEKTIF PEMBELAJARAN PETA i-THINK
Pada akhir pdp, murid dapat: Bulatan √
 mengenal pasti bahagian dalam sistem saraf manusia, Buih
 menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf, Buih Berganda
 menyatakan maksud neuron, Pokok √
 mengenal pasti bahagian neuron Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir
Pelbagai Alir
Titi
EMK
Kretiviti & Inovasi
Pend. Alam Sekitar
Bahasa √
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid mengenal pasti bahagian dalam sistem saraf manusia. Nilai Murni
Explore Murid menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf PENILAIAN
Explain Murid menyatakan maksud neuron Lembaran Kerja
Elaboration Murid mengenal pasti bahagian neuron Hasil Kerja √
Evaluate Murid melengkapkan lembaran kerja dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian √
STEM Lisan √
Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video √ Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
3 SELASA 15.09.19 4C 10.10-11.20 Sains
TEMA TAJUK KBAT
PENYELENGGARAAN DAN BAB 2 : KOORDINASI BADAN Mengingati √
KESINAMBUNGAN HIDUP Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi √
2.3 Menganalisa koordinasi saraf Menganalisis
Menilai
Mencipta
OBJEKTIF PEMBELAJARAN PETA i-THINK
Pada akhir pdp, murid dapat: Bulatan
 menyatakan maksud reseptor dan efektor, Buih √
 menyatakan fungsi reseptor dan efektor, Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir
Pelbagai Alir
Titi
EMK
Kretiviti & Inovasi √
Pend. Alam Sekitar
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
. Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid mengenal pasti bahagian dalam sistem saraf manusia. Nilai Murni
Explore Murid menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf PENILAIAN
Explain Murid menyatakan maksud neuron Lembaran Kerja √
Elaboration Murid mengenal pasti bahagian neuron Hasil Kerja
Evaluate Murid melengkapkan lembaran kerja dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
3 Rabu 16.01.19 4F/G 11.55-1.05 Sains
TEMA TAJUK KBAT
PENYELENGGARAAN DAN BAB 2 : KOORDINASI BADAN Mengingati √
KESINAMBUNGAN HIDUP Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi
2.2 Memahami sistem saraf manusia Menganalisis
Menilai
Mencipta
OBJEKTIF PEMBELAJARAN PETA i-THINK
Pada akhir pdp, murid dapat: Bulatan
 mengenal pasti bahagian dalam sistem saraf manusia, Buih
 menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf, Buih Berganda
 menyatakan maksud neuron, Pokok √
 mengenal pasti bahagian neuron Dakap
 menyatakan fungsi bahagian dalam neuron
Alir
Pelbagai Alir
Titi
EMK
Kretiviti & Inovasi
Pend. Alam Sekitar
Bahasa √
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid mengenal pasti bahagian dalam sistem saraf manusia. Nilai Murni
Explore Murid menyatakan fungsi setiap bahagian dalam sistem saraf PENILAIAN
Explain Murid menyatakan maksud neuron Lembaran Kerja √
Elaboration Murid mengenal pasti bahagian neuron Hasil Kerja
Evaluate Murid melengkapkan lembaran kerja dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul LCD Projektor √ Radas Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
3 Khamis 16.01.19 3E 7.30-8.40 Sains
TEMA TAJUK KBAT
PENYENGGARAAN DAN 1.0 RANGSANGAN DAN GERAK BALAS Mengingati √
KESINAMBUNGAN HIDUP Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi
1.3 Rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan Menganalisis
Menilai
Mencipta
STANDARD PEMBELAJARAN PETA i-THINK
1.3.1 Memerihalkan bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan Bulatan
Buih
Buih Berganda
Pokok
Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir √
Pada akhir pdp, murid dapat: Pelbagai Alir
 Rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. Titi
 Bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. EMK
 Arah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan (positif atau negatif). Kretiviti & Inovasi
Pend. Alam Sekitar √
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid menyatakan rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan selepas penerangan guru Nilai Murni
Explore Video berkaitan dengan tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan PENILAIAN
ditayangkan.
Explain Murid membuat analisis arah gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan (positif atau Lembaran Kerja √
negatif
Elaboration Hasil Kerja
Evaluate Murid melengkapkan lembaran kerja dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video √ Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
3 Khamis 16.01.19 4C 10.10-11.20 Sains
TEMA TAJUK KBAT
PENYELENGGARAAN DAN BAB 2 : KOORDINASI BADAN Mengingati √
KESINAMBUNGAN HIDUP Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi
2.3 Menganalisa koordinasi saraf Menganalisis
Menilai
Mencipta
OBJEKTIF PEMBELAJARAN PETA i-THINK
Pada akhir pdp, murid dapat: Bulatan
 menyatakan maksud reseptor dan efektor, Buih
 menyatakan fungsi reseptor dan efektor, Buih Berganda
 menerangkan dengan contoh tindakan refleks Pokok
Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir √
Pada akhir pdp, murid dapat: Pelbagai Alir
 menyatakan maksud dan fungsi reseptor dan efektor. Titi
 menerangkan dengan contoh tindakan refleks EMK
. Kretiviti & Inovasi
Pend. Alam Sekitar √
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid menerangkan maksud reseptor dan efektor Nilai Murni
Explore video ditunjukan murid ttg tindakan refleks. PENILAIAN
Explain Murid menerangkan dengan contoh tindakan refleks dalam kumpulan Lembaran Kerja √
Elaboration murid membuat kesimpulan tentang tindakan refleks Hasil Kerja
Evaluate Murid melengkapkan lembaran kerja dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video √ Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
3 Khamis 16.01.19 4D 11.55-1.05 Sains
TEMA TAJUK KBAT
PENYELENGGARAAN DAN BAB 2 : KOORDINASI BADAN Mengingati √
KESINAMBUNGAN HIDUP Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi
2.3 Menganalisa koordinasi saraf Menganalisis
Menilai
Mencipta
OBJEKTIF PEMBELAJARAN PETA i-THINK
Pada akhir pdp, murid dapat: Bulatan
 menyatakan maksud reseptor dan efektor, Buih
 menyatakan fungsi reseptor dan efektor, Buih Berganda
Pokok
Dakap
Alir √
Pelbagai Alir
Titi
EMK
Kretiviti & Inovasi
Pend. Alam Sekitar √
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid menerangkan maksud reseptor dan efektor Nilai Murni
Explore video ditunjukan murid ttg tindakan refleks. PENILAIAN
Explain Murid menerangkan dengan contoh tindakan refleks dalam kumpulan Lembaran Kerja √
Elaboration murid membuat kesimpulan tentang tindakan refleks Hasil Kerja
Evaluate Murid melengkapkan lembaran kerja dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Melibatkan diri dalam perbahasan dan perbincangan berdasarkan eviden Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
3 Jumaat 18.01.19 4F/G 10.10-11.20 Sains
TEMA TAJUK KBAT
Tenaga dan Kelestarian Hidup Bab 10: Gelombang Bunyi Mengingati √
Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi √
10.1 Ciri gelombang bunyi Menganalisis
Menilai
Mencipta
STANDARD PEMBELAJARAN PETA i-THINK
10.1.1 Berkomunikasi mengenai ciri asas gelombang bunyi. Bulatan
Buih √
Buih Berganda
Pokok
Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir
Pada akhir pdp, murid dapat: Pelbagai Alir
 Menerangkan ciri-ciri gelombang bunyi melalui aktiviti bahawa gelombang bunyi Titi
memerlukan medium untuk perambatan, boleh dipantulkan, diserap oleh permukaan yang EMK
berbeza, dan mempunyai kelajuan berbeza dalam medium yang berbeza. Kretiviti & Inovasi √
Pend. Alam Sekitar
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Bunyi adalah satu bentuk tenaga. Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid mengimbas kembali bunyi adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan melalui Nilai Murni
Explore getaran. Guru membuat demontrasi untuk mengkaji ciri-ciri gelombang bunyi. PENILAIAN
Explain Murid menjalankan aktiviti dan pemerhatian dibuat. Lembaran Kerja √
Elaboration Perbentangan pemerhatian dibuat dan sesi soal jawab dijalankan dengan bimbingan Hasil Kerja
Evaluate guru. Murid melengkapkan modul dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Merancang dan menjalankan penyiasatan Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas √ Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
3 Jumaat 18.01.19 4D 11.20-11.55 Sains
TEMA TAJUK KBAT
Tenaga dan Kelestarian Hidup Bab 10: Gelombang Bunyi Mengingati √
Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi √
10.1 Ciri gelombang bunyi Menganalisis
Menilai
Mencipta
STANDARD PEMBELAJARAN PETA i-THINK
10.1.1 Berkomunikasi mengenai ciri asas gelombang bunyi. Bulatan
Buih √
Buih Berganda
Pokok
Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir
Pada akhir pdp, murid dapat: Pelbagai Alir
 Menerangkan ciri-ciri gelombang bunyi melalui aktiviti bahawa gelombang bunyi Titi
memerlukan medium untuk perambatan, boleh dipantulkan, diserap oleh permukaan yang EMK
berbeza, dan mempunyai kelajuan berbeza dalam medium yang berbeza. Kretiviti & Inovasi √
Pend. Alam Sekitar
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Bunyi adalah satu bentuk tenaga. Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid mengimbas kembali bunyi adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan melalui Nilai Murni
Explore getaran. Guru membuat demontrasi untuk mengkaji ciri-ciri gelombang bunyi. PENILAIAN
Explain Murid menjalankan aktiviti dan pemerhatian dibuat. Lembaran Kerja √
Elaboration Perbentangan pemerhatian dibuat dan sesi soal jawab dijalankan dengan bimbingan Hasil Kerja
Evaluate guru. Murid melengkapkan modul dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Merancang dan menjalankan penyiasatan Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas √ Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
TAMAT

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN


37 Rabu 12.09.18 2A 2.10-3.10 Sains
TEMA TAJUK KBAT
Tenaga dan Kelestarian Hidup Bab 10: Gelombang Bunyi Mengingati √
Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi √
10.1 Ciri gelombang bunyi Menganalisis
Menilai
Mencipta
STANDARD PEMBELAJARAN PETA i-THINK
10.1.1 Berkomunikasi mengenai ciri asas gelombang bunyi. Bulatan
Buih √
Buih Berganda
Pokok
Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir
Pada akhir pdp, murid dapat: Pelbagai Alir
 Menerangkan pemindahan bunyi dalam medium pepejal, cecair dan gas. Titi
 Menerangkan sifat-sifat permukaan yang baik untuk pantulan dan penyerapan bunyi. EMK
Kretiviti & Inovasi √
Pend. Alam Sekitar
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Ciri-ciri gelombang bunyi Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid mengimbas kembali aktiviti yang telah dijalankan untuk menerangkan ciri-ciri Nilai Murni
Explore gelombang bunyi. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan dan dikehendaki untuk PENILAIAN
Explain mengumpul maklumat berkaitan pemindahan bunyi dalam pepejal, cecair dan gas serta Lembaran Kerja √
Elaboration pantulan dan penyerapan bunyi. Pembentangan dijalankan. Hasil Kerja
Evaluate Murid melengkapkan lembaran kerja dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang maklumat tersebut Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas √ Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN
37 Rabu 12.09.18 2D 5.00-5.40 Sains
TEMA TAJUK KBAT
Tenaga dan Kelestarian Hidup Bab 10: Gelombang Bunyi Mengingati √
Memahami √
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi √
10.1 Ciri gelombang bunyi Menganalisis
Menilai
Mencipta
STANDARD PEMBELAJARAN PETA i-THINK
10.1.1 Berkomunikasi mengenai ciri asas gelombang bunyi. Bulatan
Buih √
Buih Berganda
Pokok
Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir
Pada akhir pdp, murid dapat: Pelbagai Alir
 Menerangkan pemindahan bunyi dalam medium pepejal, cecair dan gas. Titi
 Menerangkan sifat-sifat permukaan yang baik untuk pantulan dan penyerapan bunyi. EMK
Kretiviti & Inovasi √
Pend. Alam Sekitar
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Ciri-ciri gelombang bunyi Sains & Teknologi √
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Murid mengimbas kembali aktiviti yang telah dijalankan untuk menerangkan ciri-ciri Nilai Murni
Explore gelombang bunyi. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan dan dikehendaki untuk PENILAIAN
Explain mengumpul maklumat berkaitan pemindahan bunyi dalam pepejal, cecair dan gas serta Lembaran Kerja √
Elaboration pantulan dan penyerapan bunyi. Pembentangan dijalankan. Hasil Kerja
Evaluate Murid melengkapkan lembaran kerja dan perbincangan dijalankan. Pemerhatian
STEM Lisan
Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang maklumat tersebut Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi √ Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks √ Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul √ LCD Projektor √ Radas √ Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint √ Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA MATA PELAJARAN

TEMA TAJUK KBAT


Mengingati
Memahami
STANDARD KANDUNGAN Mengaplikasi
Menganalisis
Menilai
Mencipta
STANDARD PEMBELAJARAN PETA i-THINK
Bulatan
Buih
Buih Berganda
Pokok
Dakap
KRITERIA KEJAYAAN Alir
Pada akhir pdp, murid dapat: Pelbagai Alir
 Titi
EMK
Kretiviti & Inovasi
Pend. Alam Sekitar
Bahasa
PENGETAHUAN SEDIA ADA Patriotisme
Sains & Teknologi
AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (pdpc) Keusahawan
Engage Nilai Murni
Explore PENILAIAN
Explain Lembaran Kerja
Elaboration Hasil Kerja
Evaluate Pemerhatian
STEM Lisan
Mendapatkan maklumat, menilai dan berkomunikasi tentang maklumat tersebut Drama
PAK 21 Tugasan
Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal Projek
BAHAN BANTU BELAJAR Laporan
Buku Teks Internet Radio⁄TV Spesimen Eksperimen
Modul LCD Projektor Radas Modul Hebat TAHAP BILANGAN
PENGUASAAN MURID
Powerpoint Model Video Lain-lain:
REFLEKSI Tahap 1
Kehadiran: Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
Murid melengkapkan modul dan perbincangan dijalankan