Anda di halaman 1dari 1

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB

KELAS/ PROGRAM : XI/ IPS


SEMESTER : GANJIL
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017
PENYUSUN : LISNA SURONOTO

SMA NEGERI 1 GORONTALO


2016